Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ

НаказХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 52 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 52 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ06.01.2015 12
Про комісію з трудових

спорів в ХЗОШ №52
Відповідно до Конституції України, керуючись Кодексом Законів про працю в Україні, згідно з протоколом загальних зборів трудового колективу від 12 січня 2015 року, з метою розгляду трудових спорів у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області:
НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити Положення про комісію з трудових спорів у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області на 2015 рік.

 2. Затвердити склад постійно діючої комісії з трудових спорів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області (додається) на 2015 рік.

3. Гнатик О.А., секретарю-друкарці, розмістити даний наказ на сайті навчального закладу.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Н.В. Прибиловська
З наказом Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області № 12 від 06.01.2015 ознайомлені:
Іменнова О.І.

Ковальова І.М.

Лаврова Г.А.

Широка Г.І.

Конопльова С.В.

Рябініна В.І.

Склярова І.П.

Редченко Б.А.

Бутенко Н.Ю.

Бездєтко Л.І.

Маслєнніков С.А.

Ткачик Л.В.

Касумова О.С.

Жукова С.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ХЗОШ№52

від 06 січня 2015 № 12
ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з трудових спорів

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області
1. Організація комісії з трудових спорів

1.1. Комісія з трудових спорів є постійно діючою та обирається загальними зборами трудового колективу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області.

1.2. Кількість працівників Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області у складі комісії з трудових спорів повинна бути не менше половини її складу.

1.3. Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами трудового колективу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області.

1.4. Комісія з трудових спорів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області обирає із свого складу голову, його заступника та секретаря комісії.

2. Компетенція комісії з трудових спорів

 • Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають в навчальному закладі.

 • Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з директором школи або заступниками директора школи.

 • Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком.

 • У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити.

 • Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.

 • Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

 • Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок.

 • Засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.

 • Працівник і директор школи, заступники директора мають право заявити мотивований відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід.

 • На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії або його заступником і секретарем.

3. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах

 • Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

 • У рішенні зазначаються:

повне найменування закладу освіти, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, результати голосування і мотивоване рішення комісії.

 • Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, директору школи або заступникам.

4. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах

 • Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на його оскарження.

 • У разі невиконання рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк (стаття 229) працівникові комісією по трудових спорах закладу освіти видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.

 • У посвідченні вказуються найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору, дати прийняття і видачі та номер рішення, прізвище, ім'я, по батькові та адреса працівника, найменування та адреса установи, до якої звертається працівник, рішення по суті спору, строк пред'явлення посвідчення до виконання.

 • Посвідчення засвідчується підписом голови комісії або заступника комісії по трудових спорах навчального закладу.

 • На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку необхідно виконати рішення комісії по трудових спорах.


Додаток

до наказу ХЗОШ №52

від 06.01.2015 № 12
СКЛАД

комісії по трудових спорах

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Харківської міської ради Харківської області

Голова комісії з трудових спорів - Іменнова О.І , вчитель математики

Заступник голови з трудових спорів – Ковальова І.М., учитель початкових класів

Секретар - Лаврова Г.А., вчитель початкових класів

Члени комісії -

1. Широка Г.І., вчитель української мови та літератури

2. Конопльова С.В., учитель російської мови та світової літератури

3. Рябініна В.І., вчитель математики та інформатики

4. Склярова І.П., учитель географії

5. Редченко Б.А., вчитель технічної праці

6. Бутенко Н.Ю., вчитель фізичної культури

7. Бездєтко Л.І., вчитель музики

8. Маслєнніков С.А., вчитель предмета «Захист Вітчизни»

9. Ткачик Л.В., учитель початкових класів

10. Касумова О.С., практичний психолог

11. Жукова С.О., соціальний педагогподілитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Наказ
...

Інструкція зі статистики заробітної плати (Наказ Держкомстату від 13. 01. 2004 р. №5)
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286 (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ...
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації...

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

Наказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 09. 2009 №873 "Про затвердження Умов прийому...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254"Про...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Зі змінами наказ 16. 04. 2014 №270 Бронхіальна астма Адаптована клінічна...
Головний позаштатний спеціаліст моз україни (до 10. 12. 2012–Наказ моз україни №526-К) координатор груп спеціальності «Педіатрія»,...

Наказ
Ауки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних...

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку...
Міністерства фінансів України від 16. 06. 2015 №560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03. 07. 2015 за №783/27228 (далі...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість...
Наказ №943), яким внесені зміни до наказу Мінфіну України від 11. 02. 2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт