Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пояснювальна записка 05. 10. 2006 Документи, пов’язані із роботою над законопроектом: Проект Закону вноситься народними депутатами України В. Тарасовим В. Потаповим закон україни «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат»

Пояснювальна записка 05. 10. 2006 Документи, пов’язані із роботою над законопроектом: Проект Закону вноситься народними депутатами України В. Тарасовим В. Потаповим закон україни «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Усі законопроекти, що стосуються нотаріату,

зареєстровані у Верховній Раді України

станом на 01.12.2006 року

(інших законопроектів, що безпосередньо регулюють нотаріальну діяльність,
на цей час у Верховній Раді зареєстровано не було).


Тому читаємо, обговорюємо та доходимо висновків, а редакція журналу «МЕН» завжди готова надрукувати Ваші думки.

З наступного номера розпочинає діяти нова рубрика – «Обговорюємо проект нової редакції Закону України «Про нотаріат»».

Ваші матеріали можна надати зручним для Вас засобом:

1. Електронною поштою: stride@online.kharkiv.com або yurradnik@ukr.net.

2. Звичайною поштою:

– вул. Ольмінського, 7, м. Харків 61024; «ЦАДППБ «ЮКОН»»;

– вул. Ольмінського, 6, м. Харків 61024; редакція журналу «МЕН».

3. Тел./факс: (057) 714-08-12, 714-27-90.

4. Передати особисто – за адресою: вул. Ольмінського, 6, м. Харків.
Проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про нотаріат»


Номер, дата реєстрації:


2278 від 05.10.2006


Сесія реєстрації:


2 сесія V скликання


Суб’єкт законодавчої ініціативи:


Народний депутат України


Ініціатор (и) законопроекту:


Тарасов В. В. V скликання

Потапов В. І. V скликання

Профільні комітети:


Комітет з питань правової політики

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань європейської інтеграції

Текст законопроекту та супровідні документи:


Проект Закону 05.10.2006

Подання 05.10.2006

Пояснювальна записка 05.10.2006

Документи, пов’язані із роботою над законопроектом:
Проект Закону

вноситься народними депутатами України

В. Тарасовим

В. Потаповим

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат»

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 1998 р., N 35, ст. 241; 2000 р., N 32, ст. 257, N 50, ст. 436; 2002 р., N 16, ст. 114; 2003 р., N30 ст. 247; 2004 р. N2, ст. 6, N11, ст. 140; 2005 р., N42, 464), виклавши його в такій редакції:

«ЗАКОН УКРАЇНИ «Про нотаріат»

Цей Закон визначає організацію і діяльність нотаріату в Україні та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Поняття нотаріату

1. Нотаріат в Україні – система органів та осіб, які забезпечують в межах безспірних правовідносин позасудову охорону та захист цивільних прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, територіальних громад та держави шляхом вчинення нотаріальних дій.

2. На нотаріат не можуть покладатися функції, не передбачені цим Законом.

Стаття 2. Поняття нотаріальної діяльності

1. Нотаріальною діяльністю в Україні визнається незалежна професійна діяльність уповноваженої державою особи, на яку покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної достовірності.

2. Нотаріальна діяльність не є підприємницькою і не має на меті отримання прибутку.

3. Нотаріальна діяльність здійснюється нотаріусами.

4. Вчинення окремих видів нотаріальних дій, або дій, прирівняних до нотаріальних, може здійснюватись іншими органами та особами, зазначеними в статті 4 цього Закону, лише у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

Стаття 3. Правова основа нотаріальної діяльності

1. Нотаріуси у своїй діяльності керуються Конституцією та законодавством України.

2. Обсяг прав і обов’язків нотаріуса визначається виключно законами.

Стаття 4. Вчинення нотаріальних дій іншими органами та особами

1. Архіваріуси державних нотаріальних архівів мають право вчиняти нотаріальні дії, передбачені статтею 64 цього Закону, по справах, переданих на зберігання до державних нотаріальних архівів.

2. Вчинення нотаріальних дій, передбачених статтею 65 цього Закону, за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених законодавством, – на дипломатичні представництва України.

3. У населених пунктах, де немає нотаріусів, посадові особи органів місцевого самоврядування мають право вчиняти нотаріальні дії, передбачені статтею 66 цього Закону.

4. Заповіти і довіреності, прирівняні до нотаріально посвідчених, посвідчуються особами, вказаними в статті 67 цього Закону.

Стаття 5. Принципи організації та здійснення нотаріальної діяльності

Нотаріальна діяльність здійснюється на таких принципах:

1) законності;

2) незалежності та неупередженості нотаріуса;

3) дотримання нотаріальної таємниці;

4) організаційної та економічної самостійності;

5) державного регулювання за здійсненням нотаріальної діяльності;

6) самоврядування нотаріусів.

Стаття 6. Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій

1. Нотаріуси та особи, перелічені у статті 4 цього Закону, не вправі вчиняти нотаріальні дії та посвідчувати заповіти і довіреності, прирівняні до нотаріальних, на своє ім’я і від свого імені, на ім’я і від імені свого чоловіка чи своєї дружини, своїх та його чи її близьких родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), від імені чи на ім’я осіб, які знаходяться під їх опікою (піклуванням), а також від імені чи на ім’я осіб, які перебувають у трудових відносинах з нотаріусом.

2. У разі якщо в нотаріальному окрузі тимчасово виконує свої обов’язки лише один нотаріус, за заявою цього нотаріуса або за ініціативою Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції нотаріальної діяльності, вчинення нотаріальних дій, зазначених у частині першій цієї статті, наказом відповідного управління юстиції покладається на нотаріуса іншого нотаріального округу.

Стаття 7. Нотаріальна таємниця

1. Нотаріальна таємниця – сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо.

2. Нотаріус та особи, зазначені у статті 4 цього Закону, а також помічник (стажист) нотаріуса зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія не вчинялась.

3. Обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи, у тому числі й осіб, які входять до складу органів управління нотаріального самоврядування, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

4. Перелічені в цій статті особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

5. Довідки про вчинені нотаріальні дії та документи видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. У разі смерті особи чи визнання її померлою такі довідки видаються спадкоємцям померлого. У разі визнання особи безвісно відсутньою опікун, призначений для охорони майна безвісно відсутнього, має право отримувати довідки про вчинені нотаріальні дії, якщо це необхідно для збереження майна, над яким встановлена опіка.

6. Довідки про вчинені нотаріальні дії, витяги з інформаційних баз даних та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства у зв’язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, що знаходяться в провадженні цих органів з обов’язковим зазначенням номеру справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

7. Довідки, витяги з документів нотаріального діловодства, які необхідні виключно для визначення правильності оподаткування, надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу органів державної податкової служби.

8. Довідки про заповіти видаються тільки після смерті заповідача.

9. Нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім випадків, коли цього вимагають сторони правочину.

Стаття 8. Гарантії нотаріальної діяльності

1. Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності.

2. Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема, з метою перешкодити виконанню ним професійних обов’язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників нотаріуса відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

3. Кримінальна справа щодо нотаріуса може бути порушена лише Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва чи Севастополя.

4. Проникнення до приміщення, де знаходиться робоче місце нотаріуса, в його особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук нотаріуса, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитись тільки за мотивованою постановою судді.

5. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою судді тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Стаття 9. Державне регулювання нотаріальної діяльності

1. Державне регулювання нотаріальної діяльності забезпечується встановленням єдиного порядку допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, порядку зупинення і припинення нотаріальної діяльності, порядку вчинення нотаріальних дій; визначенням суб’єктів, які вчиняють нотаріальні і прирівняні до них дії, органів, які здійснюють контроль за законністю нотаріальної діяльності; встановленням організаційно-правових форм такого контролю, а також шляхом встановлення мінімальних розмірів оплати за вчинення нотаріальних дій тощо.

Стаття 10. Фінансове забезпечення нотаріальної діяльності

1. Нотаріальна діяльність здійснюється на основі самофінансування та державного регулювання розмірів плати за надання додаткових інформаційно-технічних послуг, мінімальних розмірів плати за вчинення нотаріальних дій з урахуванням їх складності, часу, необхідного на їх підготовку і вчинення, а також платоспроможності населення.

2. Самофінансування нотаріальної діяльності полягає в покладенні державою на нотаріуса обов’язку нести всі витрати, пов’язані з організаційним і матеріально-технічним забезпеченням нотаріальної діяльності, наданням нотаріальних послуг окремим категоріям громадян, які мають пільги щодо оплати нотаріальних дій, страхуванням ризику нотаріальної діяльності, оплатою праці та соціальним забезпеченням помічника нотаріуса та інших осіб, які працюють у нотаріуса, підвищенням кваліфікації, відшкодуванням заподіяної з вини нотаріуса шкоди, виконанням членських обов’язків в органах професійного самоврядування нотаріусів тощо. Джерелом фінансування цих витрат, якщо нотаріус не обрав спрощену систему оподаткування відповідно до закону, є 90 відсотків від загальної суми коштів, отриманих нотаріусом за вчинення нотаріальних дій та надання додаткових послуг правового характеру, які не є доходом (прибутком) нотаріуса. Ці витрати не потребують документального підтвердження.

3. Грошові кошти та цінні папери, прийняті нотаріусом у депозит, не зараховуються до загальної суми коштів, отриманих нотаріусом за вчинення нотаріальних дій.

Розділ II. Статус нотаріуса і помічника (стажиста) нотаріуса.
Організація нотаріальної діяльності


Глава 1. Нотаріус, помічник (стажист) нотаріуса

Стаття 11. Нотаріус

1. Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту та отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, володіє державною мовою, має досвід роботи у сфері права не менше 3 (трьох) років, із них помічником нотаріуса (стажистом) не менше двох років, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та перебуває у кадровому резерві нотаріусів України. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

2. Нотаріус не може займатися підприємницькою (посередницькою) або адвокатською діяльністю, перебувати у штаті органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи інших юридичних осіб, бути народним депутатом, а також виконувати іншу оплачувану роботу, окрім викладацької, наукової, творчої та роботи на виборних посадах в органах самоврядування нотаріусів.

3. Особова справа нотаріуса зберігається і ведеться у Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції.

Стаття 12. Права нотаріуса

1. Нотаріус має право:

1) давати роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру;

2) одержувати плату за надання консультацій правового характеру, за вчинення нотаріальних дій, за надання додаткових інформаційно-технічних послуг;

3) мати помічника (стажиста) та наймати інших працівників;

4) витребувати від юридичних і фізичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;

5) використовувати для здійснення нотаріальної діяльності належні йому на праві власності або орендовані житлові або нежитлові приміщення;

6) виконувати повноваження в системі самоврядування нотаріусів;

7) укладати трудові договори (контракти) та цивільно-правові правочини, пов’язані із забезпеченням нотаріальної діяльності;

8) відкривати в кредитних та банківських установах поточні та інші рахунки;

2. Нотаріус може мати інші права, передбачені законодавством України.

Стаття 13. Обов’язки нотаріуса

1. Нотаріус зобов’язаний:

1) вчиняти нотаріальні дії;

2) складати проекти правочинів і заяв, виготовляти копії документів та витяги них;

3) дотримуватися законів та присяги;

4) сприяти фізичним та юридичним особам, територіальним громадам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати їх права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій;

5) дотримуватися нотаріальної таємниці;

6) відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності закону;

7) дотримуватись правил професійної етики нотаріуса;

8) дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;

9) постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 32 цього Закону, пройти навчання по підвищенню кваліфікації за власний рахунок;

10) сплачувати у встановленому порядку внески на забезпечення діяльності органів професійно самоврядування нотаріусів;

11) виконувати інші обов’язки, передбачені цим Законом.

2. На нотаріуса не можуть покладатися обов’язки не передбачені цим Законом.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проект вноситься народними депутатами України
Внести до Закону України «Про адвокатуру» (Відомості Верховної Ради України, 1993, №9, ст. 62; 2002, №16, ст. 114, 2002; №29, ст....

Пояснювальна записка до проекту Закону України ”Про внесення
Закону України ”Про внесення змін до Закону України „Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

Верховної Ради України Про повернення на доопрацювання проекту Закону...
Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (реєстр. №4556), поданий...

Закон України "Про внесення змін до Закону України "
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (N 2974-vi від 03. 02. 2011 р.)

Закон України "Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про...
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини"...

Експрес-аналіз прийнятого в остаточній редакції 01. 10. 2008 року...
України викладено в законопроекті «нової» редакції Закону України «Про нотаріат» за №1286-1 (автори — народні депутати Бережна Ірина,...

Закон україни про нотаріат Верховна Рада України постановляє: Внести...
Внести зміни до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2000...

Міністерство юстиції україни наказ 12. 10. 2010 м. Київ №2480/5 Зареєстровано...
Кабінету Міністрів України від 14. 11. 2006 №1577, пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11....

Стан виконання
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів...

Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних...
Методичні рекомендації розроблені відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до...

Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних...
Методичні рекомендації розроблені відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до...

Набрав чинності Закон України Про внесення змін до Закону України...

Рішення проект від 12 липня 2016
Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких...

Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно
України "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" до пунктів 2, 3, 4 І 5 додатка 1 до Тимчасового положення, затвердженого...

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію...
Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" та деяких інших законодавчих...

Огляд новин законодавства
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (Закон України від 15. 03. 2007р. №749-V)

Встановлена нова ставка для оподаткування доходів у вигляді дивідендів
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті...

Пояснювальна записка. Комунальний дошкільний навчальний заклад
«Родзинка» Маріупольської міської ради Донецької області» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт