Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Сторінка1/3
  1   2   3


РІШЕННЯ
ПРОЕКТ

18.03.2016 №54
Про затвердження Регламенту

виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської

районної у місті Дніпропетровську ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет районної у місті ради

ВИРІШИВ: 1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток).

 2. Рішення виконавчого комітету районної у місті від 21.01.2011 № 4
  «Про затвердження Регламенту виконавчого комітету районної у місті ради» зняти з контролю як таке, що виконане.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Петренко Н.Л.Голова районної у місті ради О.О. Пермяков


он
Додаток

до рішення виконавчого комітету

районної у місті ради

від 18.03.2016 № 54


Р Е Г Л А М Е Н Т

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДИ

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради (далі - Регламент) є нормативним актом, в якому на підставі чинного законодавства закріплені принципи та порядок діяльності виконавчого комітету районної у місті ради. Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету районної у місті ради на строк повноважень районної
у місті ради після сформування нового складу виконавчого комітету районної
у місті ради.
1.2. Виконавчий комітет районної у місті ради (далі – виконком)
є виконавчим органом районної у місті ради, діяльність якого визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Виконком має печатку встановленого зразка.

Очолює виконком голова районної у місті ради. У разі відсутності голови районної у місті ради – заступник голови районної у місті ради або виконувач обов’язків голови районної у місті ради.
1.3. Регламент передбачає порядок здійснення таких напрямків діяльності виконкому:

 • планування роботи виконкому;

 • підготовка і проведення засідань виконкому;

 • підготовка і видання розпоряджень голови районної у місті ради;

 • організація діловодства у виконкомі;

 • контроль за виконанням документів;

 • організація роботи з кадрами;

 • підготовка і проведення нарад;

 • організація особистого прийому та розгляд звернень громадян;

 • виконання друкарських та розмножувальних робіт;

 • організація використання робочого часу, режим роботи виконкому;

 • організація чергувань у виконкомі.

2
1.4. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної у місті ради.

Відповідальність за дотримання Регламенту покладається на заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому районної у місті ради та керівників виконавчих органів районної у місті ради.

За допущення порушень Регламенту посадові особи притягуються
до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.
Розділ II

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНКОМУ
2.1. Планування роботи виконкому є одним із засобів організаційного забезпечення діяльності виконкому і здійснюється у формі перспективних (квартальних) планів роботи виконкому, оперативних (календарних) планів заходів, що проводяться в районі протягом тижня за участю голови районної
у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому районної у місті ради, і оперативних (щотижневих) планів роботи виконавчих органів районної у місті ради.
2.2. Виконавчі органи районної у місті ради відповідно до запиту надають в організаційний відділ районної у місті ради пропозиції до Плану роботи виконкому на наступний квартал.

Організаційний відділ районної у місті ради узагальнює пропозиції,
що надійшли, та готує проект Плану роботи виконкому на наступний квартал, який вноситься на розгляд та затвердження виконкому на засідання останнього місяця поточного кварталу.
2.3. Виконавчі органи районної у місті ради складають щотижневі плани роботи з урахуванням квартального плану роботи та календарного плану заходів та надають їх до організаційного відділу районної у місті ради.
2.4. Організаційний відділ районної у місті ради узагальнює подані матеріали і щочетверга складає План заходів районної у місті ради
та її виконавчих органів на наступний тиждень.
2.5. Контроль за виконанням квартальних планів роботи виконкому здійснюється керуючим справами виконкому районної у місті ради. Контроль за виконанням планів роботи виконавчих органів районної у місті ради здійснюється заступником голови районної у місті ради, заступниками голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконкому районної у місті ради.

3
2.6. Коректування планів (у разі необхідності) здійснюється своєчасно
у тому ж порядку, який встановлено для їх розробки, погодження, затвердження та контролю.
Розділ IІІ

ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ
3.1. Засідання виконкому проводиться відповідно до Плану роботи виконкому у третю п’ятницю кожного місяця.

У разі необхідності за дорученням голови районної у місті ради проводиться позачергове засідання виконкому.

Позачергове засідання виконкому скликається головою, про що видається розпорядження, і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу членів виконкому.

Засідання виконкому проводить голова районної у місті ради (заступник голови районної у місті ради), у разі його відсутності – виконувач обов’язків голови районної у місті ради.
3.2. Регламент засідання виконкому:

 • початок засідання о 10.00 год. (у разі необхідності встановлюється
  інший час);

 • для доповіді з планового питання порядку денного – до 10 хвилин;

 • для співдоповіді – до 7 хвилин;

 • для виступу в обговоренні – до 5 хвилин.


3.3. Підготовка питань для розгляду на засіданнях виконкому здійснюється згідно з Планом роботи виконкому, а також відповідно до рішень і розпоряджень органів влади за дорученням голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому районної у місті ради.

Проекти рішень позачергового виконкому готуються керівниками виконавчих органів районної у місті ради за наявності листа, службової чи доповідної записки на ім’я голови районної у місті ради та після отримання доручення (резолюції) готувати такий проект. Посилання на підставу
у констатуючій частині проекту є обов’язковим.

Підставою для підготовки рішення виконкому є:

 • Конституція і закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів влади;

 • провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання своїх повноважень голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради,


4
заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконкому районної у місті ради;

 • потреба у правовому регулюванні діяльності.

Проекти рішень, внесених до розгляду виконкомом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної у місті ради або у будь-який інший спосіб, відповідно до законодавства, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Для цього автор надає до організаційного відділу районної у місті ради електрону версію проекту рішення.
3.4. До загального відділу районної у місті ради не пізніше як за 7 днів
до засідання виконкому виконавчі органи районної у місті ради подають перелік документів.

3.4.1. Під час підготовки планових питань:

 • проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими виконавчими органами та відповідними посадовими особами;

 • інформацію з планового питання, викладену стисло (в основному,
  2-3 стор., якщо обсяги розгляду зазначеного питання потребують більш докладної інформації – до 10 - 12 стор.), підписану керівником виконавчого органу.

Обсяг проекту рішення виконкому разом з інформацією, як правило,
не повинен перевищувати 4-5 сторінок (крім вищезазначених випадків).
Проект рішення та інформація до нього повинні мати ідентичні заголовки.

У констатуючій частині проекту рішення виконкому повинні обов’язково зазначатися:

 • посилання на законодавчі акти та акти органів виконавчої влади,

 • підстава,

 • мета прийняття документа,

 • короткий виклад стану справ,

 • недоліки і причини їх виникнення.

Постановча частина проекту рішення повинна містити:

 • завдання, спрямовані на досягнення мети;

 • заходи, плани, програми у формі додатків;

 • виконавців, терміни і способи виконання;

 • пункти про втрату чинності, зміни та доповнення до попереднього рішення, зняття з контролю;

 • відомості про особу, відповідальну за контроль.

Обов’язково повинні додаватися:

 • розсилка - перелік посадових осіб та виконавчих органів районної у місті ради, яким необхідно направити копію рішення чи виписку з нього, за встановленою формою (додаток 1);

 • список запрошених на засідання виконкому, підписаний заступником голови районної у місті ради за напрямком діяльності, за встановленою формою
  (додаток 2).5
3.4.2. Під час підготовки проектів рішень з питань провадження виконавчої діяльності з метою виконання своїх повноважень:

 • проекти рішень виконкому, погоджені із зацікавленими виконавчими органами та відповідними посадовими особами;

 • матеріали, які є підставою для прийняття рішення виконкому (доповідні
  та службові записки керівників виконавчих органів районної у місті ради,
  листи-клопотання організацій, підприємств району, окремих громадян та інші, зареєстровані належним чином та розглянуті керівництвом). Ці матеріали мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою того виконавчого органу районної у місті ради, який готував проект рішення, і підписані керівником виконавчого органу або спеціалістом, призначеним наказом керівника виконавчого органу, за формою:


Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою

(прописом) аркушів

Посада (підпис) ініціали, прізвище.

М.П.
У разі, якщо виконавчий орган районної у місті ради не має печатки, зазначається про її відсутність:

 • необхідна кількість копій для розсилки (крім планових питань, які тиражує загальний відділ районної у місті ради). У лівому нижньому куті аркуша всі копії повинні бути завізовані посадовою особою, що готувала цей проект рішення,
  або спеціалістом, призначеним наказом керівника виконавчого органу районної у місті ради.

Відповідальність за пакет документів несе посадова особа, яка підготувала проект рішення виконкому.

Проекти рішень виконкому оформлюються з урахуванням вимог Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації «Вимоги
до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003).

Тексти проектів рішень друкуються на папері формату
А-4 через 1 міжрядковий інтервал, 14 шрифтом.
3.5. На підставі документів, які надійшли у зазначений термін (7 днів), загальним відділом районної у місті ради складається регламент засідання виконкому та перелік проектів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами районної у місті ради.

Проекти рішень виконкому, що підлягають оприлюдненню включаються до зазначеного переліку тільки у тому випадку, якщо вони були оприлюднені
за 20 робочих днів до дати засідання виконкому.

Перелік проектів рішень районної у місті ради, внесених для попереднього розгляду виконкомом, підготовлений загальним відділом
6
районної у місті ради, підписаний головою районної у місті ради за 7 днів
до засідання виконкому надається:

 • у друкованому вигляді керуючому справами виконкому районної у місті ради;

 • в електронному вигляді - до організаційного відділу районної у місті ради.

До порядку денного засідання виконкому включається перелік проектів рішень районної у місті ради, внесених для попереднього розгляду виконкомом.

Зазначені матеріали передаються членам виконкому, керівникам виконавчих органів районної у місті ради, за два дні для ознайомлення.
У разі виникнення питань щодо конкретних проектів рішень районної у місті ради та виконкому пояснення надаються посадовою особою, що підготувала проект.

Додаткові питання, можуть включатися до порядку денного з дозволу голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради (у разі його відсутності – виконувача обов’язків голови районної у місті ради)
та керуючого справами виконкому районної у місті ради.

Загальним відділом районної у місті ради складається додатковий перелік проектів рішень, внесених на розгляд виконкому виконавчими органами районної у місті ради та надається для ознайомлення у день проведення засідання виконкому.

Вносити додаткові питання на розгляд безпосередньо на засіданні виконкому мають право члени виконкому районної у місті ради.
3.6. Особи, що беруть участь у розгляді кожного конкретного питання, визначаються і запрошуються на засідання виконкому виконавчими органами районної у місті ради після попереднього погодження з головою районної
у місті ради, заступником голови районної у місті ради (у разі його відсутності – виконувачем обов’язків голови районної у місті ради). Виконавчі органи проводять ознайомлення з проектом рішення, інформацією та іншими документами з конкретного питання.

До списку запрошених включаються працівники виконавчих органів районної у місті ради, інші особи, причетні до розгляду конкретного питання.
3.7. Проекти рішень візуються в обов’язковому порядку:

 • керівником виконавчого органу районної у місті ради, що підготував проект рішення;

 • керуючим справами виконкому районної у місті ради

 • заступником (заступниками) голови районної у місті ради за напрямками діяльності згідно з розподілом обов’язків

 • завідувачем загального відділу районної у місті ради

 • завідувачем юридичного сектору районної у місті ради.

Візи містяться на останній сторінці проекту рішення.
7
Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконкому викладаються
на листі зауважень щодо проекту рішення виконкому, про що на проекті робиться відповідна відмітка. У разі наявності розбіжностей стосовно проекту рішення виконкому керівник виконавчого органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення із заінтересованими особами з метою прийняття взаємоприйнятного рішення.

Відповідальність за погодження проектів рішень виконкому з усіма заінтересованими особами та службами покладається на керівників виконавчих органів районної у місті ради, що готують зазначені проекти.

У разі необхідності більш детальний порядок підготовки проектів рішень виконкому з урахуванням напрямків діяльності встановлюється розпорядженням голови районної у місті ради.

Керівник виконавчого органу районної у місті ради, що підготував проект рішення, у разі наявності додатка, візує його на останній сторінці у лівому нижньому куті.
У проектах рішень виконкому передбачити на останній сторінці проекту позначку стосовно визначення чи є проект регуляторним актом та зазначити дату оприлюднення за формою:
Проект рішення підготував

(цей проект є/не є регуляторним актом, оприлюднено ___________________)

(дата)
рішення підлягає оприлюдненню після прийняття):
Посада Підпис Ініціали, прізвище
Якщо проект рішення виконкому визначається таким, що не підлягає оприлюдненню відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» тощо, необхідно зазначити статтю та назву документа за формою:
Проект рішення підготував (цей проект є/не є регуляторним актом, не підлягає оприлюдненню відповідно до ст... Закону України «Про...»
рішення підлягає/не підлягає оприлюдненню після прийняття):
Посада Підпис Ініціали, прізвище
Відповідальність за зазначені позначки несе посадова особа,
яка підготувала проект рішення виконкому, і завідувач юридичного сектору районної у місті ради.
8
3.8. Наказом керівника виконавчого органу районної у місті ради призначається посадова особа, відповідальна за візування проектів рішень
та підготовку їх до розгляду на засіданні виконкому.
3.9. Проект рішення про внесення змін та доповнень до прийнятого рішення виконкому готує той виконавчий орган, який підготував проект рішення, до якого вносяться зміни чи доповнення.

У разі ліквідації виконавчого органу, який готував проект рішення, підготовку проекту рішення про внесення змін чи доповнень до прийнятого рішення, здійснює його правонаступник або виконавчий орган, до повноважень якого віднесено вирішення такого питання.
3.10.Вносити пропозиції щодо зняття проектів рішень з Порядку денного засідання виконкому можуть тільки члени виконкому.

Рішення приймаються на засіданні більшістю від загальної кількості складу виконкому, підписуються головою районної у місті ради. Додатки
до рішень підписуються керуючим справами виконкому районної у місті ради.

Рішення можуть прийматися у ході засідання блоками згідно з Порядком денним, де блоки складаються по доповідачах (посадові особи, що підготували проекти). Вносити пропозиції щодо зняття проектів рішень з Порядку денного засідання виконкому можуть тільки члени виконкому.

Рішення після їх прийняття на засіданнях виконкому, не пізніше як через три робочі дні (якщо на засіданні не визначено інший термін), повинні бути остаточно доопрацьовані виконавчими органами районної у місті ради,
які готували проекти, з урахуванням зауважень і пропозицій членів виконкому. Проекти рішень передаються виконавчими органами районної у місті ради
до загального відділу районної у місті ради за актом (додаток 3).

Доопрацьовані пізніше рішення будуть включені до Порядку денного наступного засідання виконкому.

У випадку, якщо рішення виконкому не прийнято, про це робиться відповідний запис у протоколі засідання виконкому. Факт неприйняття рішення не потребує оформлення окремого рішення з цього питання. Про результати розгляду проекту рішення виконкому зацікавлених осіб інформує письмово
той виконавчий орган, що підготував зазначений проект.

Після підписання рішення необхідна кількість примірників (завірені копії або електронна версія) повинна бути направлена загальним відділом районної
у місті ради згідно з переліком розсилки, наданим посадовою особою, яка підготувала проект рішення виконкому.

Надання копій рішень виконкому замовникам здійснюється виконавчими органами районної у місті ради, що готували зазначені проекти рішень, про що зазначається під час підготовки розсилки.
9
Відповідальна особа отримує під підпис оформлені належним чином копії для вручення виконавцям, про що робиться відмітка на переліку розсилки.

Копії рішень виконкому повідомного та інформаційного характеру, відтворені за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, для розсилки виконавчим органам районної у місті ради та керівництву районної у місті ради печаткою не завіряються.

За оприлюднення проектів рішень виконкому у будь-який спосіб, передбачений законодавством, несуть відповідальність особи, що підготували проект.

Організаційний відділ районної у місті ради забезпечує розміщення
на офіційному веб-сайті районної у місті ради прийнятих рішень виконкому відповідно до позначки (п. 3.3. Регламенту).

3.11. Про кожне засідання виконкому складається протокол. За обсягом фіксованих даних протокол засідання виконкому складається за повною формою, де крім ухвал стисло записують виступи доповідачів та інших запрошених. Протокол засідання виконкому підписується головою районної
у місті ради.

Протокол засідання виконкому складається не пізніше ніж через 10 днів після проведення засідання головним спеціалістом загального відділу районної у місті ради та візується завідувачем загального відділу районної у місті ради.

Якщо рішення прийнято не одноголосно, результати поіменного голосування вносяться до протоколу.
3.12. Загальний відділ районної у місті ради здійснює формування
та зберігання рішень виконкому протягом установленого строку, для передачи до Архівного управління Дніпропетровської міської ради.

Загальним відділом районної у місті ради робляться відмітки
про внесення змін чи доповнень, зняття з контролю чи втрату чинності рішень виконкому за період зберігання у загальному відділі, з проставленням відповідних штампів.

Виконавчі органи районної у місті ради, які готують проекти рішень
про внесення змін, доповнень чи втрату чинності рішення виконкому, накопичують у себе дані про зміни, доповнення чи втрату чинності за весь період. У разі ліквідації виконавчих органів – їх правонаступники або виконавчі органи, до повноваження яких віднесено вирішення таких питань.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення про обрання тимчасової лічильної комісії Заслухавши інформацію...
Заслухавши інформацію голови районної ради Т. Терлецької, відповідно до статті 23 Регламенту роботи районної ради VІІ скликання,...

Рішення від 18. 07. 2018 року с. Загвіздя Про затвердження Регламенту...
Відповідно до пункту 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію робочої групи із...

Рішення 10. 12. 2015 Охтирка Про затвердження Регламенту роботи Охтирської...
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43, частини 13, 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Охтирська...

Рішення 10. 12. 2015 Охтирка Про затвердження Регламенту роботи Охтирської...
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43, частини 13, 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Охтирська...

Рішення районної у місті ради від 24. 02. 2009 №180 «Про затвердження...
Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні ” районна у місті рада вирішила

Рішенням районної ради
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши...

Проект
Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статті 291 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, враховуючи рекомендації...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Розпорядження міського голови 1
Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, рішення сесії Новокаховської міської ради від 18 червня 2013 року №1117 „Про затвердження...

Проект
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 2, ст. 5, п. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального...

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку складання, затвердження, контролю виконання фінансових...

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року І діє по 31 грудня 2016 р
Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія...

Рішення від 24 лютого 2017 року №332 VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення Миколаївської районної ради від
Миколаївському районі (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...

Рішення проект грудня 2016 року
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу...

До рішення 11 сесії 7 скликання Срібнянської селищної ради від 06. 12. 2016 року положення
Відповідно до ст Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Срібнянська селищна радаБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт