Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ


від 11 жовтня 2007 року N 183/3

Про затвердження Порядку сертифікації аудиторів банків


Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 N 140-V), Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити Порядок сертифікації аудиторів банків (додається).

2. Направити затверджений Порядок сертифікації аудиторів банків до Національного банку України на погодження.

3. Секретаріату Аудиторської палати України після погодження Порядку сертифікації аудиторів банків з Національним банком України забезпечити оприлюднення цього рішення.

4. Це рішення набирає чинності через 10 днів після погодження Порядку сертифікації аудиторів банків з Національним банком України.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова 

С. О. Столярова 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Аудиторської палати України
від 11 жовтня 2007 р. N 183/3 


ПОРЯДОК
СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ БАНКІВ

Загальні положення


Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Статуту Аудиторської палати України, інших нормативних актів Аудиторської палати України (далі - АПУ) та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - НБУ).

Цим Порядком АПУ встановлює єдині умови для проведення сертифікації аудиторів банків.

1. Визначення термінів


1.1. Досвід практичної роботи - встановлений цим Порядком термін роботи кандидата до подання заяви в АПУ про намір отримати сертифікат аудитора банків.

1.2. Кандидат - фізична особа, яка має намір отримати сертифікат аудитора банків і подала заяву до АПУ.

1.3. Кваліфікаційний іспит - письмовий іспит, який проводять з метою визначення необхідного обсягу знань для отримання сертифіката аудитора банків за програмою підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затвердженою АПУ за погодженням з НБУ.

1.4. Контрольне тестування - перевірка рівня знань і кваліфікаційної придатності аудитора, яка проводиться з метою продовження терміну чинності сертифіката аудитора банків у порядку, встановленому АПУ.

Контрольне тестування передбачає:

- тестування за підсумками щорічного удосконалення професійних знань практикуючими аудиторами банків за програмами, затвердженими АПУ та погодженими з НБУ, або

- перевірку рівня знань за умовами порядку проведення кваліфікаційного іспиту.

1.5. Комісія з сертифікації та удосконалення професійних знань аудиторів АПУ (далі - Комісія) - постійно діючий робочий орган АПУ, що складається виключно з членів АПУ, який забезпечує виконання функції щодо сертифікації аудиторів і продовження терміну чинності сертифіката через координацію всіх організаційних процедур, необхідних для проведення кваліфікаційного іспиту, контрольного тестування, а також узагальнення їх результатів.

1.6. Конфлікт інтересів щодо кандидатів - наявний або потенційний конфлікт між особистими (приватними) інтересами та обов'язками особи, залученої до організації й проведення сертифікації аудиторів банків, або будь-який вид стосунків між кандидатом та особою, залученою до організації й проведення сертифікації аудиторів банків, що може перешкоджати об'єктивному виконанню обов'язків особою, залученою до організації й проведення сертифікації аудиторів банків.

1.7. Ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні здібності особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам чинного законодавства України.

1.8. Організаційні процедури - дії, які мають виконати учасники кваліфікаційного іспиту, що забезпечують проведення сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків.

1.9. Сертифікат аудитора банків (далі - сертифікат) - офіційний документ, який визначає кваліфікаційну придатність аудитора на проведення аудиту банків. Сертифікат (додаток 1) не підлягає передачі для його використання іншими аудиторами.

1.10. Сертифікація аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків (далі - сертифікація), - визначення кваліфікаційної придатності кандидата для проведення аудиту банків шляхом перевірки відповідності його освіти, досвіду практичної роботи вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність", цього Порядку і складання кандидатом письмового кваліфікаційного іспиту.

1.11. Структура знань - перелік дисциплін, знаннями з яких має володіти кандидат. Вона охоплює знання з аудиту, суміжних із ним галузей та враховує специфіку організації й діяльності банків.

1.12. Суміжні з аудитом галузі знань - знання з бухгалтерського обліку, фінансів та інформаційних технологій, основ економіки й управління, права і оподаткування.

1.13. Учасники кваліфікаційного іспиту - коло осіб, які беруть участь у підготовці екзаменаційних завдань, організації та проведенні іспиту, а також здійснюють перевірку виконаних кандидатами екзаменаційних завдань та розкодування екзаменаційних робіт.

Учасники кваліфікаційного іспиту визначаються Порядком формування груп для проведення кваліфікаційного іспиту (додаток 2). Їх поділяють на такі групи:

1) робоча група фахівців для підготовки тестів і ситуаційних завдань (далі - робоча група);

2) робоча група для здійснення контролю за проведенням кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів банків (далі - організаційна група);

3) робоча група фахівців для перевірки екзаменаційних завдань (робіт) кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів банків (далі - група з перевірки);

4) робоча група фахівців для розкодування екзаменаційних завдань (робіт) кваліфікаційного іспиту із сертифікації аудиторів банків (далі - група з розкодування).

1.14. Інші терміни вживаються в цьому Положенні згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність", нормативними актами, прийнятими АПУ відповідно до нього, стандартами аудиту та нормами професійної етики аудиторів.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного...
При плані 24970,8 тис грн надійшло 27674,8 тис грн доходів, що на 2704,0 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Рішення від 26. 04. 2007 №176/4
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Кутовий штамп підприємства
Вк працював за сумісництвом на посаді інженера І категорії конструкторського відділу сп «Інжинірингкомплектагромаш» з 1 вересня 2005...

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені пунктом 49 розділу І закону України від 16 жовтня 2012 року n 5462-vi, внесені не будуть у зв'язку...

Закон україни
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону №698-v від 22....

Правила будови І безпечної експлуатації підйомників
Днаоп 00 21-98" замінено словом "пбеес", слово І цифри "днаоп 10 01-97" замінено словом "пбее" згідно з наказом Державного комітету...

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

6 липня 2015 року м. Київ
Надра" до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційна перспектива", особа 1 про визнання договору відступлення...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21
Державних санітарних норм І правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

З 1 січня 2017 року нова форма декларації про майновий стан І доходи
України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», зареєстрований...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт