Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

5. Порядок розгляду апеляцій - Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Сторінка4/8
1   2   3   4   5   6   7   8

5. Порядок розгляду апеляцій


5.1. Кандидати, які не склали кваліфікаційного іспиту (перший або другий етап), мають право на апеляцію до Комісії в разі, якщо вони надали обґрунтовані докази можливого підвищення оцінки за окремі відповіді. Кандидат, що апелює, повинен надати апеляцію до Комісії в письмовій формі упродовж місяця після затвердження та повідомлення йому результатів іспиту.

5.2. Апеляційна комісія - це комісія, що створюється Комісією для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій кандидатів.

5.3. Склад апеляційної комісії затверджує голова Комісії. Апеляційна комісія складається із голови, членів комісії, а також працівника Секретаріату АПУ. Кількісний склад апеляційної комісії має бути не менше як 3 особи.

5.4. Комісія встановлює спеціальний день для розгляду апеляції кандидата апеляційною комісією у 10-денний термін після отримання апеляції. Розгляд апеляції може здійснюватися в присутності кандидата, що апелює.

5.5. За результатами розгляду апеляції кандидата апеляційна комісія має право прийняти одне із таких рішень:

- залишити результати кваліфікаційного іспиту без змін;

- вважати кандидата таким, що склав кваліфікаційний іспит.

5.6. Висновок апеляційної комісії у 5-денний термін із дня його складання направляється до Комісії для прийняття відповідного рішення.

5.7. Комісія після розгляду висновку апеляційної комісії приймає остаточне рішення та повідомляє про це кандидата.

6. Порядок видачі сертифікатів і їх дублікатів


6.1. Комісія розглядає підсумки проведення кваліфікаційного іспиту та виносить питання про їх затвердження на черговому засіданні АПУ. Після затвердження на засіданні АПУ протоколу Комісії з результатами складання кваліфікаційного іспиту Секретаріат АПУ видає сертифікати.

6.2. Бланк сертифіката аудитора є офіційним документом. Облік бланків здійснює бухгалтерія АПУ.

6.3. Сертифікат містить такі реквізити:

- номер;

- прізвище, ім'я та по батькові аудитора;

- дату, номер рішення АПУ про видачу сертифіката;

- термін чинності або продовження терміну чинності сертифіката.

6.4. Термін чинності сертифіката становить п'ять років.

6.5. Датою видачі сертифіката вважається дата прийняття АПУ відповідного рішення.

6.6. Сертифікат підписує Голова АПУ та завідувач Секретаріату АПУ. Підписи засвідчуються печаткою АПУ.

6.7. Сертифікат реєструється в Книзі реєстрації сертифікатів аудиторів банків (далі - Книга реєстрації сертифікатів аудиторів) і його дані заносяться в комп'ютерну базу даних. Отримання аудитором сертифіката засвідчується його підписом у Книзі реєстрації сертифікатів аудиторів або підписом уповноваженої ним особи.

6.8. Аудитор має звернутися до Комісії за сертифікатом упродовж 15 робочих днів із дня прийняття АПУ відповідного рішення, у разі незвернення аудитора у зазначений термін сертифікат зберігається в Секретаріаті АПУ.

6.9. У разі втрати сертифіката, термін чинності якого не закінчився, на підставі звернення аудитора до Комісії й інформації про публікацію оголошення про втрату сертифіката та визнання його недійсним у фаховому виданні АПУ - журналі "Аудитор України" - або офіційному виданні НБУ - журналі "Вісник Національного банку України" - та рішення Комісії до бази даних аудиторів вносять зміни, а аудитору банків видається новий сертифікат.

За видачу нового сертифіката стягується плата в розмірі 50 відсотків від суми оплати, встановленої за проведення сертифікації.

6.10. У разі зміни прізвища, ім'я чи по батькові аудитора або значного пошкодження сертифіката аудитора на підставі звернення аудитора до Комісії й рішення Комісії до бази даних аудиторів вносяться зміни з одночасною заміною сертифіката на новий (видачею дубліката).

За заміну сертифіката (видачу дубліката) стягується плата в розмірі 10 відсотків від суми оплати, встановленої за проведення сертифікації.

6.11. Після видачі нового сертифіката або його заміни, у випадках, зазначених у п. 6.9, п. 6.10, Комісія приймає рішення про визнання недійсним оригіналу сертифіката, що був утрачений або пошкоджений, про що роблять відповідний запис у Книзі реєстрації сертифікатів аудиторів.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного...
При плані 24970,8 тис грн надійшло 27674,8 тис грн доходів, що на 2704,0 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Рішення від 26. 04. 2007 №176/4
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Кутовий штамп підприємства
Вк працював за сумісництвом на посаді інженера І категорії конструкторського відділу сп «Інжинірингкомплектагромаш» з 1 вересня 2005...

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені пунктом 49 розділу І закону України від 16 жовтня 2012 року n 5462-vi, внесені не будуть у зв'язку...

Закон україни
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону №698-v від 22....

Правила будови І безпечної експлуатації підйомників
Днаоп 00 21-98" замінено словом "пбеес", слово І цифри "днаоп 10 01-97" замінено словом "пбее" згідно з наказом Державного комітету...

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

6 липня 2015 року м. Київ
Надра" до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційна перспектива", особа 1 про визнання договору відступлення...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21
Державних санітарних норм І правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

З 1 січня 2017 року нова форма декларації про майновий стан І доходи
України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», зареєстрований...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт