Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

7. Продовження терміну чинності сертифіката - Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Сторінка5/8
1   2   3   4   5   6   7   8

7. Продовження терміну чинності сертифіката


7.1. Організація продовження терміну чинності сертифікатів аудиторів банків покладається на Комісію.

7.2. Термін чинності сертифіката продовжується на п'ять років. За продовження терміну чинності сертифіката стягується плата в розмірі 50 відсотків від суми, що встановлена за проведення сертифікації.

7.3. Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується, в разі, якщо вони успішно проходили контрольні тестування за підсумками щорічного удосконалення професійних знань, не раніше як за три і не пізніше як за один місяць до закінчення терміну його чинності мають подати до Комісії на продовження терміну чинності сертифіката такі документи:

- заяву встановленого зразка (додаток 5);

- копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або на останньому місці роботи;

- сертифікат, термін чинності якого закінчується;

- звіт про надання аудитором банків аудиторських послуг банкам;

- копії свідоцтв про щорічне удосконалення професійних знань аудиторів;

- документ про внесення плати за продовження чинності сертифіката;

- копію першої сторінки паспорта, засвідчену нотаріально або на останньому місці роботи.

7.4. Після отримання від аудитора заяви про продовження терміну чинності сертифіката та інших документів і їх розгляду Комісія має право призначити вдруге складання аудитором кваліфікаційного іспиту в разі, якщо:

• до аудитора застосовувалися стягнення АПУ щодо обмеження здійснення аудиторської діяльності або мали місце претензії з боку НБУ стосовно здійснення аудиту банків;

• аудитор протягом двох років поспіль не виконував вимоги щодо щорічного удосконалення професійних знань;

• аудитор несвоєчасно подав до АПУ документи на продовження терміну чинності сертифіката.

7.5. У разі, якщо Комісія має документальне підтвердження незадовільної ділової репутації аудитора, вона відмовляє такому аудитору в продовженні терміну дії сертифіката відповідно до пункту 3.4 цього Порядку.

7.6. Комісія приймає рішення про продовження терміну чинності сертифіката за умови наявності в АПУ підтвердження щодо щорічного надання аудитором банків будь-яких аудиторських послуг банкам за період терміну чинності сертифіката й відсутності до нього зауважень.

7.7. Видачу сертифікатів, термін чинності яких продовжено, здійснює Секретаріат АПУ після прийняття АПУ відповідного рішення.

7.8. Сертифікат, термін чинності якого продовжено, підписують Голова АПУ та завідувач Секретаріату АПУ. Запис про продовження терміну чинності сертифіката роблять у Книзі реєстрації сертифікатів аудиторів банків, а його отримання засвідчується підписом аудитора або уповноваженої ним особи.

7.9. У разі прийняття Комісією рішення про відмову аудитору в продовженні терміну чинності сертифіката таке рішення доводиться до його відома рекомендованим листом із зазначенням підстави відмови в 10-денний термін із дня його прийняття.

8. Зупинення чинності сертифіката та анулювання сертифіката аудитора банків


8.1. Згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність" та Статуту АПУ за неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора банків можуть бути застосовані АПУ стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката аудитора банків на строк до одного року або анулювання сертифіката аудитора банків.

8.2. Неналежне виконання професійних обов'язків аудитором банків - це порушення аудитором банків вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та рішень АПУ.

8.3. Розгляд на засіданні АПУ питань про застосування стягнень здійснюється за поданням Дисциплінарної комісії АПУ. В разі потреби АПУ заслуховує пояснення аудитора банків.

8.4. Стягнення, що накладаються на аудитора банків, оформлюють рішенням АПУ з письмовим повідомленням аудитора банків упродовж 10 днів з дня прийняття рішення.

8.5. Рішення АПУ про зупинення терміну чинності сертифіката аудитора банків або його анулювання набуває чинності з моменту його оприлюднення та може бути оскаржено в суді.

8.6. Анулювання сертифіката аудитора банків здійснюється шляхом відкликання сертифіката й оприлюднення рішення АПУ у фаховому виданні.

8.7. Анулювання сертифіката аудитора банків здійснюється на підставі рішення АПУ:

• з ініціативи аудитора банків (особистого повернення сертифіката аудитора банків, в інших випадків);

• інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Положенням.

8.8. Анульований сертифікат аудитор банків зобов'язаний в 10-денний термін із моменту отримання витягу з рішення АПУ або з моменту публікації в пресі повернути до Секретаріату АПУ.

 ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Комітету 
з питань аудиту банків
Національного банку України 

 
 
В. Л. Кротюк 


 


Додаток 1
до Порядку сертифікації аудиторів банків 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

м. Київ
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного...
При плані 24970,8 тис грн надійшло 27674,8 тис грн доходів, що на 2704,0 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Рішення від 26. 04. 2007 №176/4
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Кутовий штамп підприємства
Вк працював за сумісництвом на посаді інженера І категорії конструкторського відділу сп «Інжинірингкомплектагромаш» з 1 вересня 2005...

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені пунктом 49 розділу І закону України від 16 жовтня 2012 року n 5462-vi, внесені не будуть у зв'язку...

Закон україни
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону №698-v від 22....

Правила будови І безпечної експлуатації підйомників
Днаоп 00 21-98" замінено словом "пбеес", слово І цифри "днаоп 10 01-97" замінено словом "пбее" згідно з наказом Державного комітету...

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

6 липня 2015 року м. Київ
Надра" до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційна перспектива", особа 1 про визнання договору відступлення...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21
Державних санітарних норм І правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

З 1 січня 2017 року нова форма декларації про майновий стан І доходи
України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», зареєстрований...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт