Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Сертифікат аудитора банківN - Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3

Сторінка6/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Сертифікат аудитора банків
N _______________


Виданий ______________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та рішення Аудиторської палати України від "___" ____________ 20__ р. N _______.

Сертифікат чинний до "___" ____________ 20__ р.

Голова                                                                                                                            (                              ) 

Завідувач Секретаріату                                                                                              (                              ) 
М. П.

_____________________________________________________________________________________

1. Рішенням Аудиторської палати України від
"___" ____________ 20__ р. N _______
термін чинності сертифіката продовжено до
"___" ____________ 20__ р.

Голова                                                                                                                            (                              ) 

Завідувач Секретаріату                                                                                              (                              ) 
М. П.

2. Рішенням Аудиторської палати України від
"___" ____________ 20__ р. N _______
термін чинності сертифіката продовжено до
"___" ____________ 20__ р.

Голова                                                                                                                            (                              ) 

Завідувач Секретаріату                                                                                              (                              ) 
М. П. 

 


Додаток 2
до Порядку сертифікації аудиторів банків 


Порядок
формування груп для проведення кваліфікаційного іспиту

1. Робоча група фахівців для підготовки тестів і ситуаційних завдань (робіт)


1.1. Робоча група фахівців для підготовки тестів і ситуаційних завдань (далі - робоча група) формується Комісією з сертифікації та удосконалення професійних знань аудиторів Аудиторської палати України (далі - Комісія) за участю Комітету з питань аудиту банків Національного банку України (далі - Комітет) на конкурсній основі шляхом оголошення конкурсу з повідомленням в офіційних виданнях Аудиторської палати України і Національного банку України та/або розміщення такої інформації на веб-сторінках у мережі Інтернет.

1.2. До участі в конкурсі допускаються кандидати, які мають практику в складанні тестів і ситуаційних завдань і досвід роботи не менш як три роки в банківських установах або на посаді викладача з фінансів, бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту в банках або банківського права у вищих навчальних закладах, або є аудиторами, що здійснюють аудит банків.

1.3. Для участі в конкурсі кандидати подають до Комісії такі документи:

- заяву про намір взяти участь у конкурсі з обґрунтуванням своєї фахової підготовки до участі в складанні тестів і ситуаційних завдань на високому професійному рівні;

- копію диплома про здобуту вищу освіту в навчальному закладі не менш як III - IV рівня акредитації за спеціальністю фінансиста, бухгалтера, економіста, юриста;

- копію дипломів про присвоєння наукового ступеня і вченого звання (у разі наявності);

- копію трудової книжки в частині, яка підтверджує наявність необхідного досвіду роботи.

1.4. На засіданні Комісії за участю представників Комітету проводиться співбесіда з кандидатами. За результатами розгляду наданих на конкурс заяв і документів після співбесіди з кандидатами приймається остаточне рішення щодо включення кандидата до складу робочої групи.

Кандидати мають довести, що вони є компетентними, професійними фахівцями з питань банківської та аудиторської діяльності, володіють тематикою, яка використовується для складання тестів і завдань кваліфікаційного іспиту, вміють формулювати нестандартні запитання й лаконічно висловлювати свою думку.

1.5. Рішення про персональний і кількісний склад робочої групи приймає Комісія за погодженням із Комітетом. Сформований Комісією склад робочої групи передається на розгляд та погодження Комітету. Після погодження із Комітетом персональний склад робочої групи надається Комісії для затвердження.

1.6. Робоча група розробляє завдання, які використовуються для проведення кваліфікаційного іспиту. Завдання складаються з тестів у вигляді питань з однією правильною відповіддю (перший етап кваліфікаційного іспиту) та завдань (робіт) з вирішення ситуаційних завдань (другий етап кваліфікаційного іспиту).

Зміст питань усіх тестових та ситуаційних завдань (робіт) має за тематикою відповідати затвердженій в установленому порядку Програмі навчання (сукупності знань) для підготовки сертифікованих аудиторів банків та іншим встановленим і доступним джерелам.

1.7. З метою оновлення переліку питань (завдань) кваліфікаційного іспиту (перший і другий етапи) робоча група періодично (щороку) вносить зміни до зазначеного переліку питань, щонайменше 20 відсотків загальної сукупності знань (переліку питань).

Теми, що стосуються вивчення нових законодавчих актів, положень або стандартів, не мають включатися робочою групою до переліку питань (завдань) кваліфікаційного іспиту, принаймні протягом щонайменш трьох місяців після введення їх в дію або опублікування.

1.8. Для забезпечення складання кваліфікаційного іспиту робоча група має розробити три варіанти переліку питань (завдань) кваліфікаційного іспиту однакової складності та відповідей на них.

Розроблені варіанти тестів або ситуаційних завдань кваліфікаційного іспиту подаються робочою групою на затвердження Комісією та погодження Комітетом не пізніше ніж за 10 днів до дати складання першого або другого етапу кваліфікаційного іспиту. Розроблені варіанти тестів або ситуаційних завдань зберігаються в Секретаріаті АПУ.

1.9. Не пізніше як за п'ять днів після складання кваліфікаційного іспиту робоча група має подати зразки правильних відповідей на всі зазначені варіанти на погодження Комітету та затвердження їх Комісією. Затверджені Комісією правильні відповіді на ті тести або ситуаційні завдання, що використовувалися під час проведення кваліфікаційного іспиту, зберігаються в Секретаріаті АПУ та передаються Комісією групі фахівців з перевірки екзаменаційних робіт (завдань).

1.10. Особи, включені до складу робочої групи, можуть брати участь у процесі перевірки та оцінки екзаменаційних завдань (робіт).

1.11. З метою забезпечення відмінності й різноманітності тестів і ситуаційних завдань Комісія проводить ротацію учасників робочої групи. Кожен учасник робочої групи не може бути в її складі більш як три роки поспіль.

1.12. Порушення умов конфіденційності екзаменаційного процесу, а саме розголошення будь-якими особами змісту питань кваліфікаційного іспиту та відповідей на них до їх затвердження Комісією й проведення кваліфікаційного іспиту, є підставою для виключення таких осіб зі складу учасників проведення кваліфікаційного іспиту та в окремих випадках скасування його результатів.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 25 жовтня 2017 року №461 VII про виконання районного...
При плані 24970,8 тис грн надійшло 27674,8 тис грн доходів, що на 2704,0 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Рішення від 26. 04. 2007 №176/4
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Кутовий штамп підприємства
Вк працював за сумісництвом на посаді інженера І категорії конструкторського відділу сп «Інжинірингкомплектагромаш» з 1 вересня 2005...

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені пунктом 49 розділу І закону України від 16 жовтня 2012 року n 5462-vi, внесені не будуть у зв'язку...

Закон україни
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону №698-v від 22....

Правила будови І безпечної експлуатації підйомників
Днаоп 00 21-98" замінено словом "пбеес", слово І цифри "днаоп 10 01-97" замінено словом "пбее" згідно з наказом Державного комітету...

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

6 липня 2015 року м. Київ
Надра" до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційна перспектива", особа 1 про визнання договору відступлення...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21
Державних санітарних норм І правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

З 1 січня 2017 року нова форма декларації про майновий стан І доходи
України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», зареєстрований...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт