Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

До Солом'янського районного суду м. Києва

Позивач: Онанченко Василь Васильович, зареєстрований та проживає за адресою: 02114 м. Київ, вул. Суворова, 17, кв. 11, Д. т. 444-44-44, р. т. 212-121-22

Відповідач: державна нотаріальна контора Солом'янського району м. Києва, 02113 м. Київ, вул. Севастопольська, 14, тел. 111-11-00
ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини
З 10 січня 2008 року я перебуваю у відрядженні в Республіці Чад. У місті Києві проживав мій батько Онанченко Василь Андрійович, 12 квітня 1940 р. н. Моя мати Онанченко Віра Андріївна померла в 2000 році. Я був їхнім єдиним сином. Інших родичів у нас немає. 20 січня 2008 року в Республіці Чад під час дорожньо-транспортної пригоди мені були завдані тяжкі тілесні ушкодження, з приводу яких я там же знаходився на стаціонарному лікуванні до 15 вересня 2008 р. Перебуваючи у відрядженні, я підтримував зв'язок з батьком по теле­фону та писав листи. Але у зв'язку з моєю хворобою я до серпня не міг писати батькові листи, а також телефонувати йому. Від батька за цей час листів також не отримував. 20 вересня 2008 року я повер­нувся на Батьківщину і мені стало відомо, що ще 12 лютого 2008 р. помер мій батько. Після смерті батька відкрилась спадщина, яка складається з жилого будинку, допоміжної господарської будівлі, розташованих за адресою: 02114 м. Київ, вул. Авіації, 17, а також всього майна, що знаходиться у будинку і за життя належало моєму батькові.

19 жовтня 2008 року я звернувся із заявою про прийняття спадщи­ни до державної нотаріальної контори Солом'янського району м. Ки­єва, розташованій по вул. Севастопольській, 14.

26 жовтня 2008 року із нотаріальної контори мені надійшла відпо­відь, що я пропустив термін подання заяви про прийняття спадщини, у зв'язку з чим мені не може бути видано свідоцтво про право на спад­щину.

Я вважаю, що у мене були поважні причини, з яких я пропустив строк, визначений ст. 1270 ЦК України, для прийняття спадщини.

На підставі п. З ст. 1272 ЦК України та керуючись статтями 3, 15, 118, 119, 120 ЦПК України,

ПРОШУ:

 1. Постановити рішення про визначення мені додаткового строку, достатнього для подання заяви про прийняття спадщини.

 2. Зобов'язати державну нотаріальну контору Солом'янського району м. Києва у визначений судом термін прийняти мою заяву про прийняття спадщини та видати мені свідоцтво про право на спад­щину.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про смерть гр. Онанченка Василя Андрійовича.

  2. Копія свідоцтва про народження гр. Онанченка Василя Васильо­вича.

  3. Копія паспорта (1, 2 та сторінка, де вказано адресу реєстрації) гр. Онанченка Василя Васильовича.

  4. Свідоцтво про право власності на будинок та допоміжні госпо­дарські споруди гр. Онанченка В. А.

  5. Довідка про перебування в Республіці Чад.

  6. Довідка про те, що гр. Онанченко Василь Васильович знаходив­ся на стаціонарному лікуванні в Республіці Чад у період з 20 січня по 15 вересня 2008 року.

  7. Ксерокопія історії хвороби.

  8. Довідка нотаріальної контори про відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину.

  9. Копія позовної заяви.

  10. Квитанції про сплату судового збору та оплату витрат на інфор­маційно-технічне забезпечення розгляду справи.

10 січня 2009 р. Підпис (Онанченко В. В.)Коментар

Відповідно до закону (ст. 1216 ЦК України), спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодав­ця), до інших осіб (спадкоємців).

Необхідно знати, що спадщина відкривається в день смерті особи або день, з якого набере чинності рішення суду про оголошення цієї особи померлою. Факт смерті спадкодавця підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органом РАЦС. Тому рішення суду про оголошення осо­би померлою є підставою для реєстрації органами РАЦС факту смерті та видачі ними свідоцтва про смерть. Якщо у свідоцтві про смерть спадкодав­ця вказано лише місяць або рік смерті, то часом відкриття спадщини слід вважати останній день указаного місяця чи року.

У випадку якщо протягом однієї доби померли особи, які могли би спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно і окре­мо щодо кожної з них. Якщо ж кілька осіб, які могли би спадкувати одна після одної, померли під час спільної для них небезпеки (стихійного ли­ха, аварії, катастрофи тощо), припускається, що вони померли одночас­но. У цьому випадку спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з цих осіб.

Також слід знати, що спадщина відкривається за місцем останнього проживання спадкодавця.

Спадкування поділяється на спадкування за заповітом і за законом.

Спадкування за заповітом означає, що заповідач може призначити сво­їми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин.

Водночас заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з кола спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.

Необхідно знати, що неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спад­кодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кож­ному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка). Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуван­ням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших об­ставин, які мають істотне значення.

До обов'язкової частки у спадщині зараховується вартість речей зви­чайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на обов'язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця.

Тобто, ні за яких умов заповідач не може позбавити права на спадку­вання осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, встановлюється на час відкриття спадщини.

Крім того, у разі смерті особи, яку було позбавлено права на спадку­вання, до смерті заповідача, позбавлення її права на спадкування втрачає чинність. Діти (внуки) цієї особи мають право на спадкування на загальних підставах (статті 1235, 1241 ЦК України).

Якщо спадкодавець не складав заповіту, то в такому разі спадкування проходить за законом. Законодавцем установлено п'ять черг спадкоємців за законом.

До першої черги спадкоємців за законом належать діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

До другої черги спадкоємців за законом належать рідні брати і сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

До третьої черги спадкоємців за законом належать рідні дядько та тітка спадкодавця.

До четвертої черги спадкоємців за законом належать особи, які прожи­вали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу від­криття спадщини.

До п'ятої черги спадкоємців за законом належать інші родичі спадко­давця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Ступінь споріднення визначається за кількістю на­роджень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього показника. Крім цього, у п'яту чергу пра­во на спадкування за законом одержують і утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Утриманцем вважається неповнолітня або не­працездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування (статті 1261-1265 ЦК України).

Щоби прийняти спадщину, спадкоємець, який не проживав постійно зі спадкодавцем, на час відкриття спадщини має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Така заява подається спадкоєм­цем особисто.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.

Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної осо­би подають її батьки (усиновлювачі), опікун.

Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини (ст. 1269 ЦК України). Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається від часу відкриття спадщини.

Якщо виникнення в особи права на спадкування залежить від не­прийняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці від мо­менту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він продов­жується до трьох місяців.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок позовної заяви про визначення додаткового строку для прийняття спадщини

Позовназаяв а про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини
Позовназаяв апро визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії як передумова для...

Зразок заяви про прийняття спадщини в інтересах малолітнього
Про номер спадкової справи, яку буде заведено на підставі цієї заяви, прошу повідомити мене за адресою

Зразок заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини

Зразок позовної заяви про поділ спадщини

Зразок позовної заяви про встановлення факту місця відкриття спадщини

Зразок заяви про прийняття спадщини за заповітом

Зразок позовної заяви про визначення місця проживання дитини

Зразки заяв зразок заяви про відмову від прийняття спадщини

Зразок позовної заяви про продовження строків прийняття спадщини
Мій батько, П.І. Б., помер 20 квітня 2008 року, що підтверджується Свідоцтвом про смерть вл №12345. Заповіту він не лишив. Відповідно...

Судді Дніпровського районного суду міста Києва
В провадженні Дніпровського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа №0000 за позовом Сидорової С. С. до Іванової І.І.,...

Зразок позовної заяви про встановлення фактів постійного проживання...
Після його смерті відкрилася спадщина квартира за вказаною адресою, інше нерухоме майно, а саме

Заява про усунення недоліків позовної заяви (на виконання ухвали...
Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області про поновлення на роботі та стягнення середньомісячного заробітку...

Зразок позовної заяви про визнання заповіту недійсним

Зразок позовної заяви про зменшення розміру аліментів

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу І поділ майна

Зразок заяви про прийняття спадщини за заповітом Найменування державної
Заповідане мені спадкове майно, яке складається з вкладу з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходиться в...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт