Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«затверджую»

«затверджую»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Голова Правління Всеукраїнської

громадської організації «Асоціація

банківської оцінки України»

____________________________

«____» ________________ 2009 р.
ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок вступу осіб до «Асоціації спеціалістів банківської оцінки України» (АСБОУ)
Головною метою АСБОУ є сприяння розвитку професійній оціночній діяльності, захисту законних інтересів та прав членів АСБОУ, координація їх зусиль на зміцнення навчального, наукового та економічного потенціалу України.
Головними завданнями АСБОУ є сприяння:

- виконанню положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпеченню належної якості оцінки майна, яка проводиться оцінювачами - її членами;

- рецензування звіту про оцінку майна, яке проводиться оцінювачами - членами АСБОУ;

- захисту інтересів оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності - членів АСБОУ в законодавчих, судових та місцевих органах влади, а також на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форми власності;

- участі у професійній підготовці оцінювачів, а також сприяння підвищенню професійного рівня кваліфікації членів АСБОУ;

- працевлаштуванню та професійному росту членів АСБОУ;

- розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові права;

- вивченню і розповсюдженню передового міжнародного досвіду у сфері професійної оціночної діяльності, налагодження та розвиток міжнародного співробітництва.
АСБОУ самостійно розробляє і затверджує програми своєї діяльності.
АСБОУ має право:

- вносити пропозиції щодо розвитку професійної оціночної діяльності, в тому числі й шляхом розроблення нормативно-правових актів;

- засновувати засоби масової інформації.

АСБОУ може користуватися всіма іншими правами, передбаченими законодавством України.

Діяльність АСБОУ розповсюджується тільки на оцінку застав. Оцінка об’єктів для інших цілей не є сферою інтересів АСБОУ.
Членами АСБОУ мають бути громадяни України, які:

  • склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону Україні «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або працівники оціночних компаній, які мають пряме відношення до діяльності АСБОУ;

- приймають на себе письмове зобов’язання у виконанні Статуту, Кодексу, Положень та концепцій, які регламентують діяльність та підтримують мету АСБОУ;

- здійснюють діяльність по профільному або суміжному напрямку;

Особи, які бажають набути членства повинні подати до Правління АСБОУ заяву встановленого зразка.

У триденний термін з моменту надходження заяви та супроводжуючих документів Правління АСБОУ приймає рішення про прийняття або не прийняття особи в члени АСБОУ та у п’ятиденний термін сповіщає особу.

Для перевірки професійних якостей оцінювача особам може надаватися випробувальний термін строком до 3 місяців. По закінченню терміну особу включають або не включають до членів АСБОУ.
Перелік документів, які надаються до АСБОУ :
1. Заява про прийняття в члени АСБОУ (заповнюється власноруч).

2. Анкета члена АСБОУ (заповнюється розбірливо).

3.Копії документів про освіту (Кваліфікаційні свідоцтва оцінювача та Свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (повинні бути чіткими, односторонніми на окремому аркуші паперу формату А-4)).

4. Фотографія формату 3х4 або 4х5.

5. Ксерокопія паспорта ( стор. 2,3.5).

6. Документи, які підтверджують загальний трудовий стаж та стаж в оціночній діяльності. (копії, завірені печаткою організації).

Після прийому у члени АСБОУ, особі видається посвідчення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація спеціалістів банківської оцінки України», яке реєструється у відповідному реєстрі АСБОУ.
Права і обов’язки членів АСБОУ
Члени між собою мають рівні права. Члени АСБОУ мають право:

- обирати та бути обраним до статутних органів АСБОУ;

- брати участь у програмах та у заходах, що проводяться Асоціацією;

- брати участь на засіданнях Загальних зборів АСБОУ;

- у будь-який момент вийти з АСБОУ, не претендуючи на повернення вступного членських і спонсорських внесків;

- отримувати від статутних органів АСБОУ інформацію про її діяльність;

- пропонувати органам АСБОУ проекти документів для їх затвердження, вносити зауваження до документів, що діють або мають бути затверджені;

- на отримання допомоги від АСБОУ у професійній підготовці, підвищенні професійного рівня та реалізації професійної діяльності;

- на здійснення представництва інтересів АСБОУ;

- вимагати зміни керівництва або учасників органів Правління АСБОУ, посадових осіб АСБОУ, у випадку виявлення порушення ними норм законодавства та Статуту;

- використовувати символіку АСБОУ;

- надавати АСБОУ спонсорську допомогу установленим порядком.

4.2.Члени АСБОУ зобов'язані:

- додержуватись вимог Статуту та прийнятих Зборами рішень;

- сплачувати членські внески;

- повідомляти органи АСБОУ про зміну реквізитів, що дозволяють підтримувати зв'язок з нею.
Порядок припинення членства у складі АСБОУ

Виключення зі складу членів Асоціації здійснюється за рішенням більшості членів, присутніх на Зборах, а у період між Зборами - за рішенням більшості членів її Правління:

- щодо індивідуального члена, у разі сталого невиконання або неспроможності виконання ним обов'язків, передбачених цим Статутом, у випадку, коли він впроваджує діяльність, яка порочить честь і гідність Асоціації, а також з його особистого письмового бажання.


Голова Правління Фролов С.Є.

Секретар Подрєзан Л.В.стр. из

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт