Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Позивачі: Іванов Іван Іванович

Позивачі: Іванов Іван Іванович

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА


54002 м. Миколаїв, вул. Радісна, 3

Позивачі: 1. Іванов Іван Іванович

54029 м. Миколаїв, вул. Митна, 10, кв. 1

2. Петрова Павла Макарівна

54029 м. Миколаїв, вул. Митна, 10, кв. 1

Відповідачі: 1. Червона Ольга Антонівна

54029 м. Миколаїв, вул. Митна, 10, кв. 2

2. Адміністрація Заводського району м. Миколаєва

54001 м. Миколаїв, вул. Чигирина, 9

Третя особа: Комунальне підприємство

„Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації”

54030 м. Миколаїв, вул. Шевченка, 40
Ціна позову: 18 555, 00грн.


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання права власності на самовільно зведені будівлі
Іванов Іван Іванович (далі – Позивач 1) та Петрова Павла Макарівна (далі – Позивач 2) є співвласниками будинку №10 по вул. Митна, м. Миколаєва. Їм належать 9/20 часток зазначеного домоволодіння в спільній частковій власності, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом ВЕХ №301118 від 16.09.2007 р. та ВЕХ №301117 від 16.09.2007 р., а також відміткою про внесені зміни до технічного паспорту на домоволодіння.

Також, крім Позивачів зазначеного домоволодіння власниками є Меч Галина Іванівна (33/100 частки), та Червона Ольга Антонівна (11/50 частки).

Відповідно до довідки КП „ММ БТІ” (далі – Третя особа) №2054 від 22.05.2007 р. за адресою: вул. Митна, 10 м. Миколаєва знаходяться самовільно зведені будівлі та господарські будівлі: в житловому будинку літ. А-1 збільшена житлова площа на 5,3м2 за рахунок переобладнання прим. 1-3 в житлову, житлова прибудова літ. А1-1(3,15*6,40) загальна та житлова площа 16,7м2 вартістю 9 459 грн., тамбур літ. а5 (1,97*0,83+3,55*2,03)загальна площа 7,2м2 вартістю – 3 665 грн., сіни літ. а6(2,91*4,22-0,98*1,32) загальна площа 8,8м2 вартістю – 4 067 грн., сарай літ. С (2,54*3,40) вартістю – 602 грн., навіс літ. Т (1,60*2,15) вартістю – 246 грн., душ літ. У ((1,10+0,95)/2)*1,00 вартістю – 516 грн..

Вищезазначені будівлі зведено Позивачами.

Згідно ч. 2 ст. 319 ЦК України, власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 357 ЦК України, співвласник житлового будинку, іншої будівлі, споруди може зробити у встановленому законом порядку за свій рахунок добудову (прибудову) без згоди інших співвласників, якщо це не порушує їхніх прав. Така добудова (прибудова) є власністю співвласника, який її зробив, і не змінює розміру часток співвласників у праві спільної часткової власності.

Відповідно до ст. 383 ЦК України, власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушення прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку.

Зазначені господарські будівлі та прибудови до будинку №10 по вул. Митна, м. Миколаєва ні яким чином не порушують права інших співвласників домоволодіння. Крім того, самовільно зведені господарські будівлі не порушують будівельних та санітарних норм і правил.

Слід зазначити, що співвласник Меч Галина Іванівна померла ще 20 грудня 2000 р., що підтверджується свідоцтвом про смерть №6305 від 25.12.2000 р., і спадщину прийняла її дочка Червона Ольга Антонівна, оскільки на момент смерті вона постійно проживала з померлою, що підтверджується її реєстрацією у паспорті від 27.09.1971 р.. Однак, в силу стану свого здоров’я не в змозі була зібрати усі документи і звернутися до відповідних органів, вона не звернулася до органів Бюро технічної інвентаризації для внесення до єдиного державного реєстру нового власника частини домоволодіння. Тому, вважаємо, що саме вона є власником 33/100 частини домоволодіння, що раніше належало Меч Галині Іванівні.

Вказаний Відповідач 1 не має нічого проти самовільно зведених Позивачами прибудов до домоволодіння та господарських будівель за адресою м. Миколаїв, вул. Митна, 10, та не заперечує проти узаконення самовільно зведених прибудов. Що підтверджується її письмовою заявою від 06.12.2007 р.

Так, статтею 179 ЖК України встановлено, що користування будинками (квартирами) державного і громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також приватного житлового фонду та їх утримання здійснюється з обов’язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і при будинковими територіями, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Державними будівельними нормами 79-92 (житлові будинки для індивідуальних забудовників України) встановлені спеціальні норми щодо правил забудови. В п. 1.7. зазначено – всі зміни у проектах забудови та реконструкції будівель, що можуть негативно вплинути на санітарно-гігієнічні умови життя людей, мають бути погоджені з місцевими установами санепідемслужби. П. 1.8. – забудову присадибних та при квартирних (в подальшому присадибних) земельних ділянок слід здійснювати згідно з проектами, узгодженими місцевими архітектурними та іншими зацікавленими установами.

На виконання даних норм діючого законодавства, Позивачі звернулися до відповідних державних органів на що, повідомлено Санітарно-епідеміологічною станцією Заводського району м. Миколаєва, Заводським районним відділом Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, Управлінням містобудування та архітектури виконаному Миколаївської міської ради, що самовільно зведені будівлі та господарські будівлі: в житловому будинку літ. А-1 збільшена житлова площа на 5,3м2 за рахунок переобладнання прим. 1-3 в житлову, житлова прибудова літ. А1-1(3,15*6,40) загальна та житлова площа 16,7м2 вартістю 9 459 грн., тамбур літ. а5 (1,97*0,83+3,55*2,03)загальна площа 7,2м2 вартістю – 3 665 грн., сіни літ. а6(2,91*4,22-0,98*1,32) загальна площа 8,8м2 вартістю – 4 067 грн., сарай літ. С (2,54*3,40) вартістю – 602 грн., навіс літ. Т (1,60*2,15) вартістю – 246 грн., душ літ. У ((1,10+0,95)/2)*1,00 вартістю – 516 грн., що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопровідна, 10, не порушують будівельних та санітарних норм і правил, та погоджують оформлення даних будівель, що підтверджується доданими до позовної заяви листами.

Загальна вартість самовільно зведених прибудов та господарських будівель становить 18 555,00 грн. (вісімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 00 коп.).

Згідно ч. 3 ст. 376 ЦК України, право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.

Слід враховувати ст. 4 ЖК України, згідно якої жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території України, утворюють житловий фонд. А також ст. 5 ЖК України, де зазначено, що державний житловий фонд перебуває у віданні місцевих Рад народних депутатів (житловий фонд місцевих Рад) та у віданні міністерств, державних комітетів і відомств (відомчий житловий фонд). Таким чином, належним відповідачем, також буде Миколаївська міська рада в особі Адміністрації в Заводському районі м. Миколаєва..
На підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст. 319, 357, 376, 383, ЦК України, ст.ст. 4, 179 ЖК України, ст.ст. 4, 15, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 57, 64, 80, 107, 110, 118, 119, 120, 256, 257, 258, 259 ЦПК України,

ПРОШУ:

 1. Прийняти та розглянути позовну заяву.

 2. Визнати право власності на самовільно зведені будівлі та господарські будівлі: в житловому будинку літ. А-1 збільшена житлова площа на 5,3м2 за рахунок переобладнання прим. 1-3 в житлову, житлова прибудова літ. А1-1(3,15*6,40) загальна та житлова площа 16,7м2 вартістю 9 459 грн., тамбур літ. а5 (1,97*0,83+3,55*2,03)загальна площа 7,2м2 вартістю – 3 665 грн., сіни літ. а6(2,91*4,22-0,98*1,32) загальна площа 8,8м2 вартістю – 4 067 грн., сарай літ. С (2,54*3,40) вартістю – 602 грн., навіс літ. Т (1,60*2,15) вартістю – 246 грн., душ літ. У ((1,10+0,95)/2)*1,00 вартістю – 516 грн., що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Митна, 10, за Позивачами на праві спільної часткової власності.

 3. В порядку досудового підготовки справи до розгляду, витребувати у КП „Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації” довідку щодо власників будинку 10 по вул. Митна, м. Миколаєва.


Додаток:

 • Квитанція про сплату держмита у розмірі 185, 55 грн.;

 • Квитанція про оплату ІТЗ у розмірі 30 грн.;

 • Копія паспорту та ідентифікаційного коду Позивачів;

 • Копія свідоцтва про право на спадщину за законом ВЕХ №301118 від 16.09.2007 р.;

 • Копія свідоцтва про право на спадщину за законом ВЕХ №301117 від 16.09.2007 р.;

 • Копія технічного паспорту на житловий будинок №10 по вул. Митна, м. Миколаєва;

 • Копія довідки №2054 від 22.05.2007 р. щодо самовільно зведених будівель;

 • Копія довідки Заводського районного відділу ГУ МНС України №51/1174 від 01.08.2007 р.;

 • Копія довідки управління містобудування та архітектури виконкому Миколаївської міської ради №15-5709 від 09.11.2007 р.;

 • Копія довідки санітарно-епідеміологічної станції Заводського району м. Миколаєва №1801/02-03 від 08.09.2007 р.;

 • Копія паспорту та ідентифікаційного коду Червоної О.А.;

 • Копія свідоцтва про смерть №6305 від 25.12.2000 р.;

 • Копія заяви Червоної О.А. від 06.12.2007 р.;

 • Копія позовної заяви та додані до неї документи у трьох примірниках для відповідачів та третьої особи.


__” ________________ 20_ р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Позивач: Іванов Іван Іванович

Фізична особа-підприємець іванов іван іванович

*Друкованими літерами (для тих, хто заповнює Анкету не на пк) Іванов Іван Іванович
Друкованими літерами (для тих, хто заповнює Анкету не на пк) Іванов Іван Іванович

Шевченківський ру гумвс україни в місті Києві
Я іванов Іван Іванович та моя родина яка складається з неповнолітньої доньки Іванової І.І. та дружини Іванової І.І. проживаємо за...

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на батьків у твердій грошовій сумі
Позивач: Іванов Іван Іванович, 1924 року народження, що зареєстрований та мешкає за адресою: 01125 м. Київ, вул. Лісова, 9, кв. 4,...

Іванов Іван Іванович, ХХ 0000000, Київським ру гу мвс у м. Києві,...
Зразок заповнення декларації про готовність об’єкта до експлуатації для фізичних осіб

М. Львів, тринадцятого вересня дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися
України Іванов Іван Іванович (ідентифікаційний код 2233445566), що проживає за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 45, кв. 5 (далі...

Найменування замовника: найменування виконавця
Виконавця, директор тов «Олбрізсервіс» Швець О.Є., з однієї сторони І представник Замовника, заступник генерального директора дп...

Закон України "Про банки та банківську діяльність"
Петрову Петру Петровичу частину банківського вкладу, належну Іванов Іван Івановичу за основним договором у сумі 150 000 грн

Нотаріуси Волині пропонують
Ванов іван іванович, 01. 01. 1961 року народження, ідн. 1234567890, паспорт ас111111, виданий 01. 01. 1995 року Нововолинським мв...

Договір поруки місто Чернігів, сімнадцятого вересня дві тисячі третього року
Михайловський іван іванович, ідентифікаційний номер 1722306610, який мешкає в селі Вересоч, Куликівського району, Чернігівської області,...

Тобто Учасники, що володіють у сукупності 100% голосів. Загальні...
На Загальних зборах учасників присутні: Іванов Іван Петрович, Петрова Анастасія Григорівна, тобто Учасники, що володіють у сукупності...

Орієнтовний план заходів з відзначення знаменних І пам’ятних дат в історії України на 2015 рік
«Іван Пулюй – вчений–новатор у світовій науці»; «Іван Пулюй – подвижник нації», «Він належав до тих, хто формував світ»

Коновалов Іван Йосипович
Андріївська, буд. 45 ● м. Київ ● 04070 ● тел. +38 (044) 000-00-00 ● e-mail

Приватний підприємець іванов сергій олександрович
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи: Поштовий індекс

Заява про видачу паспорта
Павлюк Валентина василівна(Іванова Тамара Миколаївна);Павлюк Микола Михайлович(Іванов Петро Васильович)

Юрій Іванович Ковбасенко Література постмодернізму: По той бік різних боків (2004)

Зразок
Красніков василь іванович, 19. 09. 1927 р н., що постійно мешкав у м. Харкові, вул. Леніна, 2, кв. 34База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт