Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Організація нотаріальної діяльності

Організація нотаріальної діяльності

ЗМІСТ

Передмова 24

РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 26

§ 1 Реєстрація приватної нотаріальної діяльності 26

Заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності 26

Видача реєстраційного посвідчення 27

Початок нотаріальної діяльності 27

Зміна адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса 28

Видача повторного реєстраційного посвідчення 28

Анулювання або припинення дії реєстраційного посвідчення 29

Реєстраційні справи приватних нотаріусів 29

Зразок 1

Особова картка (додаток 1 до Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса) 32

Зразок 2

Присяга нотаріуса (додаток 5 до Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса) 33

Зразок 3

Примірний наказ про початок нотаріальної діяльності 34

Зразок 4

Примірний наказ про припинення нотаріальної діяльності у відповідному нотаріальному окрузі 35

Зразок 5

Примірний наказ про встановлення графіку часу прийому громадян 36

§ 2 Оформлення заміщення приватного нотаріуса 37

Договір про заміщення приватного нотаріуса 37

Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса під час його заміщення 39

Спеціальні бланки нотаріальних документів 39

Видання наказу про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса відповідним головним управлінням юстиції 40

Інформація для відвідувачів приватного нотаріуса, якого заміщують 40

Вчинення нотаріальних дій під час заміщення приватного нотаріуса 41

Ведення реєстру для реєстрації нотаріальних дій під час заміщення 41

Щодо спадкових справ 41

Повернення до здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, якого заміщували 42

Зразок 1

Примірна заява на ім’я начальника головного управління юстиції щодо зупинення нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса 43

Зразок 2

Примірний договір про заміщення приватного нотаріуса 44

Зразок 3

Примірний акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса під час його заміщення 47

Зразок 4

Примірний акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса під час його заміщення (повернення документів) 50

Зразок 5

Заява про реєстрацію зміни місця зберігання спадкової справи (додаток 4 до Положення про Спадковий реєстр) 54

§ 3 Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса 55

Документ, який підтверджує право власності або право користування приміщенням 55

Умови, яким має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса 56

Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса 56

Інформаційна вивіска 59

Сертифікація робочого місця (контори) приватного нотаріуса 60

Державне регулювання 63

§ 4 Деякі аспекти оформлення приватним нотаріусом найманого працівника 63

Помічник приватного нотаріуса 64

Укладення трудового договору між працівником і приватним нотаріусом 65

Ведення трудових книжок працівників 68

Ведення приватним нотаріусом документів з кадрових питань, які передбачені Типовою номенклатурою 70

1 Накази приватного нотаріуса з кадрових питань 71

2 Особові рахунки працівників 71

3 Особові справи осіб, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом 71

4 Книга реєстрації наказів з кадрових питань 73

Зразок 1

Форма трудового договору згідно з наказом Мінпраці від 08.06.2001 № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою» 74

Зразок 2

Примірний зразок заповнення трудової книжки при прийнятті на роботу працівника 78

Зразок 3

Примірний зразок заповнення трудової книжки при звільненні з роботи працівника 79

Зразок 4

Примірний наказ про прийняття на роботу 80

Зразок 5

Примірний наказ про звільнення 81

Зразок 6

Примірний наказ про зміну прізвища працівника 82

Зразок 7

Примірний зразок особового листка з обліку кадрів 83

Зразок 8

Примірний зразок додатка до особового листка з обліку кадрів 85

§ 5 Спеціальні бланки нотаріальних документів у нотаріальній діяльності 86

Відповідальність приватних та державних нотаріусів щодо витрачання, зберігання, обігу бланків і звітності про їх використання 88

Вимоги до зберігання бланків 89

Порядок замовлення бланків 89

Облік та звіт про витрачання бланків 90

Перевірка бланків 91

Надання інформації з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 93

Порядок передачі невикористаних бланків Постачальнику 95

Передавання бланків між нотаріусами 95

Недійсні бланки 96

Зразки актів прийому-передачі за формами, наведеними на сайті Інформаційно-видавничого центру українського нотаріату: http://center.notariat.org.ua/ua/ 98

Зразок 1

Акт приймання-передачі зіпсованих та анульованих спеціальних бланків нотаріальних документів для приватних нотаріусів 98

Зразок 2

Акт прийому-передачі невикористаних спеціальних бланків нотаріальних документів для приватних нотаріусів 99

Зразок 3

Акт прийому-передачі бланків нотаріальних документів за кількістю для приватних нотаріусів 101

Зразок 4

Акт прийому-передачі бланків нотаріальних документів за якістю для приватних нотаріусів 103

Зразок 5

Акт приймання-передачі зіпсованих та анульованих спеціальних бланків нотаріальних документів для державних нотаріальних контор 105

Зразок 6

Акт прийому-передачі невикористаних спеціальних бланків нотаріальних документів для державних нотаріальних контор 106

Зразок 7

Акт прийому-передачі бланків нотаріальних документів за кількістю для державних нотаріальних контор 107

Зразок 8

Акт прийому-передачі бланків нотаріальних документів за якістю для державних нотаріальних контор 108

§ 6 Спеціальні бланки документів інформаційної системи Міністерства юстиції України в нотаріальній діяльності 109

Вимоги до зберігання бланків 110

Відповідальність за зберігання та витрачання бланків 110

Порядок замовлення бланків 110

Приймання-передавання бланків 111

Недійсні бланки 111

Облік надходження та витрачання бланків 112

Ведення Реєстру 113

Зразок 1

Примірний акт про знищення спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України 114

РОЗДІЛ 2
ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ 115

Опис вкладення 117

Передача документів нарочно 118

Передача документів рекомендованим листом 118

Зразок 1

Супровідний лист до органу державної реєстрації прав про передачу документів щодо реєстрації права власності (виникнення) 120

Зразок 2

Опис вкладення документів щодо реєстрації права власності 121

Зразок 3

Супровідний лист до органу державної реєстрації прав про передачу документів щодо реєстрації права власності (перехід) 123

Зразок 4

Опис вкладення документів щодо реєстрації права власності 124

Зразок 5

форма № 107 «Опис вкладення до поштового відправлення з оголошеною цінністю» 126

РОЗДІЛ 3
СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 127

Ведення статистичної звітності 127

Форма Звіту про роботу державних та приватних нотаріусів 128

РОЗДІЛ 4
НОТАРІАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО 132

§ 1 Поняття нотаріального діловодства 132

Правова база нотаріального діловодства 134

§ 2 Особи, відповідальні за діловодство 137

Зразок 1

Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства в державній нотаріальній конторі 139

Зразок 2

Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 140

§ 3 Особливості приймання-передавання документів нотаріального діловодства в разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса 141

§ 4 Організаційно-розпорядчі документи в нотаріальному діловодстві 144

1 Бланки контори, архіву, приватного нотаріуса 146

Зразок 1

Примірний загальний бланк державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 149

Зразок 2

Примірний загальний бланк приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 150

Зразок 3

Примірний бланк листа державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 151

Зразок 4

Примірний бланк листа державної нотаріальної контори з кутовим розміщенням реквізитів 152

Зразок 5

Примірний бланк листа приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 153

Зразок 6

Примірний бланк листа приватного нотаріуса з кутовим розміщенням реквізитів 154

Зразок 7

Примірний бланк наказу державної нотаріальної контори з поздовжнім розміщенням реквізитів 155

Зразок 8

Примірний бланк наказу приватного нотаріуса з поздовжнім розміщенням реквізитів 156

2 Реквізити організаційно-розпорядчих документів, службових документів у нотаріальному діловодстві 157

Приклади оформлювання опрацьованих нотаріусом листів 179

Зразок 1

Лист управління юстиції з проставленням на ньому приватним нотаріусом реквізитів «Резолюція» та «Відмітка про виконання» 179

Зразок 2

Запит приватного нотаріуса державній нотаріальній конторі з проставленням на ньому державним нотаріусом реквізитів «Резолюція» та «Відмітка про виконання» 180

Приклади заповнення журналів реєстрації вхідних та вихідних документів 181

Зразок 1

Приклад реєстрації листа управління юстиції, надісланого до відома та врахування в роботі, в журналі реєстрації вхідних документів 181

Зразок 2

Приклад реєстрації запиту приватного нотаріуса щодо надання ідентифікуючих даних заповідача в журналі реєстрації вхідних документів 182

Зразок 3

Приклад реєстрації листа-відповіді щодо надання ідентифікуючих даних заповідача в журналі реєстрації вихідних документів 182

Зразок 4

Приклад реєстрації запиту щодо надання копії спадкової справи на ім’я приватного нотаріуса в журналі реєстрації вихідних документів 183

Зразок 5

Приклад реєстрації листа приватного нотаріуса (одержавної відповіді щодо направлення копії спадкової справи) в журналі реєстрації вхідних документів 183

3 Складання окремих видів організаційно-розпорядчих документів конторою, архівом, приватним нотаріусом 184

3.1 Накази контори та приватного нотаріуса 184

Накази приватного нотаріуса з кадрових питань 185

Накази державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса з адміністративно-господарських питань та з кадрових питань тимчасового строку зберігання 186

Зразок

Примірний наказ про надання відпустки помічнику 187

3.2 Плани роботи державних нотаріальних контор та звіти про їх виконання 187

Зразок

Примірна форма Плану роботи державної нотаріальної контори 188

3.3 Протоколи оперативних нарад державної нотаріальної контори 189

Зразок

Примірна форма Протоколу оперативної наради державної нотаріальної контори 192

4 Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів (на підставі аналізу Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, ДСТУ 4163-2003 та Правил) 193

§ 5 Складання нотаріальних документів 195

1 Вимоги до текстів нотаріальних документів 197

2 Внесення змін, доповнень, дописок та виправлень до нотаріально оформлюваного документа 198

3 Документи, які викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів 200

4 Вимоги до посвідчувальних написів та форм нотаріальних документів 200

5 Вимоги до документів, які приймаються для вчинення нотаріальної дії 202

§ 6 Відмітки, які проставляє нотаріус 202

§ 7 Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій:
практичний коментар 213

Оформлення Реєстрів 214

Особливості ведення Реєстрів державними нотаріальними конторами 216

Особливості ведення Реєстрів приватними нотаріусами 217

Загальні вимоги до ведення Реєстрів 218

Зразок 1

Акт про те, що в Реєстрі повторюються номери нотаріальних дій 221

Зразок 2

Акт про те, що в Реєстрі пропущено порядкові номери 221

Графа 1 Реєстру «Номер нотаріальної дії» 222

Графа 2 Реєстру «Дата вчинення нотаріальної дії» 223

Графа 3 Реєстру «Прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи, повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, для яких вчиняється нотаріальна дія (їх представників)» 224

Додаток 3

до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків) 227

Додаток 9

до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (форма відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься до паспорта громадянина України) 227

Графа 4 Реєстру «Документи, за якими встановлено особу, що звернулась за вчиненням нотаріальної дії» 229

Додаток 6

до Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України (форма штампа про продовження строку перебування) 234

Додаток 7

до Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України (вкладний талон до паспортного документа) 235

Додаток

до Положення про імміграційну картку (Форма імміграційної картки) 236

Графа 5 Реєстру «Зміст нотаріальної дії. Місце вчинення нотаріальної дії. Номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії. Дата та номер перевірки спеціального бланка нотаріального документа» 238

Додаток 1

до пункту 6.1 Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном (штамп підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів) 240

Додаток 2

до пункту 6.2 Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном (штамп засвідчення справжності підписів) 240

Зразок апостиля

(додаток до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів) 241

Графа 6 Реєстру «Сума сплаченого державного мита або сума оплати за вчинену нотаріальну дію. Підстави звільнення від сплати державного мита, документ та його реквізити, на підставі якого звільнено від сплати» 243

Графа 7 Реєстру «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» 244

Зразки записів у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 246

Зразок 1

Запис у Реєстрі про засвідчення вірності копії атестату 247

Зразок 2

Запис у Реєстрі про засвідчення вірності 5 копій довіреності, викладеної на спеціальному бланку нотаріальних документів 247

Зразок 3

Запис у Реєстрі про засвідчення вірності копії свідоцтва про народження з одночасним засвідченням справжності підпису перекладача про письмовий переклад тексту цієї копії з української на російську мову 249

Зразок 4

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності та засвідчення вірності копії до неї 249

Зразок 5

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності удома у довірителя через хворобу ніг 251

Зразок 6

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності з відміткою нотаріуса про скасування довіреності 251

Зразок 7

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності зі звільненням від сплати державного мита 253

Зразок 8

Запис у Реєстрі про посвідчення довіреності у порядку передоручення 253

Зразок 9

Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту від імені особи, яка не може власноручно розписатися, зробленого у присутності свідків 255

Зразок 10

Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту від імені особи, яка відмовилася від отримання ідентифікаційного номера через релігійні переконання 257

Зразок 11

Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту з відміткою про скасування заповіту новим заповітом 257

Зразок 12

Запис у Реєстрі про посвідчення заповіту з відміткою про скасування заповіту заявою 259

Зразок 13

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису директора та головного бухгалтера на 2-х банківських картках з оплатою вчинюваної нотаріальної дії у безготівковому порядку 261

Зразок 14

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх малолітньої дитини 263

Зразок 15

Запис у Реєстрі про засвідчення справжності підпису однієї особи на 3-х примірниках статуту 263

Зразок 16

Записи у Реєстрі про видачу свідоцтв про право на спадщину за законом та за заповітом 265

Зразок 17

Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири, де покупець — батьки та малолітня дитина, із засвідченням вірності копій цього договору 267

Зразок 18

Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири за участю неповнолітньої дитини, що вчиняється у присутності батьків, та засвідчення вірності копій цього договору 269

Зразок 19

Запис у Реєстрі про посвідчення договору купівлі-продажу квартири за участі представника по довіреності, із засвідченням вірності копій цього договору 271

Зразок 20

Підсумковий запис до Реєстру, який робиться у кінці робочого дня 273

§ 8 Реєстрація документів, робота з кореспонденцією та виконання документів 274

1 Відмітка про виконання документа 277

2 Контроль за виконанням документів 278

§ 9 Дотримання нотаріального діловодства при видачі дублікатів документів, посвідчених або виданих нотаріусом 279

Загальні вимоги щодо видачі дублікатів документів, посвідчених або виданих нотаріусом 280

Відмітка про видачу дубліката 281

Дублікат заповіту 281

Дублікат довіреності 282

Зразок

Запит до державного нотаріального архіву на видачу дубліката документа спадкоємцю 283

РОЗДІЛ 5
АРХІВНА СПРАВА 284

§ 1 Формування справ (нарядів) 284

Зміни у складі документів справи 286

Приклад змін у складі документів справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» при скасуванні заповіту заявою 289

Зразок 1

Примірний внутрішній опис, складений приватним нотаріусом, документів справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» з примітками про скасування заповіту заявою 290

Зразок 2

Примірний засвідчувальний напис, складений приватним нотаріусом, справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» у разі зміни складу документів справи (при скасуванні заповіту заявою) 292

§ 2 Оформлення справ для архівного зберігання 292

1 Нумерація аркушів справи 293

2 Складання внутрішнього опису 293

Зразок 1

Форма внутрішнього опису відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 (чинна з 01.01.2011) 295

Зразок 2

Форма внутрішнього опису відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 № 2368/5, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 № 2151/5 (діяла з 01.01.2010 до 31.12.2010) 296

Зразок 3

Форма внутрішнього опису відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 № 2368/5 (діяла з 11.01.2009 до 31.12.2009) 297

Зразок 4

Форма внутрішнього опису відповідно до Інструкції про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до державного нотаріального архіву, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 09.07.2002 № 63/5, зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2002 № 101/5 (діяла з 25.11.2002) 298

3 Складання засвідчувального напису справи 299

Зразок

Примірний засвідчувальний напис справи 300

4 Підшивання документів у справи 300

5 Оформлення обкладинок справ (нарядів) 301

Зразок 1

Обкладинка справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)», коли в діловодному році заведено 1 справу 304

Зразок 2

Обкладинка справи № 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)», коли в діловодному році заведено кілька томів справи 305

§ 3 Особливості формування спадкових справ та оформлення їх для архівного зберігання 306

Зразок 1

Примірний внутрішній опис спадкової справи приватного нотаріуса 310

Зразок 2

Примірний внутрішній опис до наряду (архівної папки) приватного нотаріуса 312

Зразок 3

Примірний внутрішній опис спадкової справи, складений приватним нотаріусом у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 313

Зразок 4

Примірний засвідчувальний напис, складений приватним нотаріусом, справи 02-14 «Спадкові справи» у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 316

Зразок 5

Примірний внутрішній опис спадкових справ (нарядів), складений приватним нотаріусом у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 317

Зразок 6

Обкладинка справи № 02-14 «Спадкові справи» 318

Щодо видачі свідоцтва про право на спадщину у тих випадках, коли спадкову справу передано на зберігання до державного нотаріального архіву 319

Зразок 1

Замовлення на видання спадкових справ з державного нотаріального архіву 320

Зразок 2

Картка замінник спадкової справи 321

Зразок 3

Примірний акт видавання справ у тимчасове користування 322

Зразок 4

Додаток № 1 до внутрішнього опису спадкової справи 324

§ 4 Складання документів розділу 03 – Архів Типової номенклатури 326

1 Номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса 326

Вимоги до складання Номенклатури 326

Зразок 1

Індивідуальна номенклатура справ державної нотаріальної контори та прватного нотаріуса (додаток 31 до Правил) 328

Зразок 2

Типова Номенклатура (додаток 32 до Правил, у редакції наказу Міністерства юстиції України 20.12.2012 № 1909/5) 330

Справа № 01-10 Номенклатури «Документи з грифом / «Для службового користування» 341

Відмітка «Доки не мине потреба» 341

Позначка «ЕПК» 342

Відмітка «До ліквідації» 342

Заповнення граф Номенклатури 342

Справи, які передбачені в Типовій номенклатурі, але мають заводитися лише державними нотаріальними конторами або лише приватними нотаріусами 345

Підсумковий запис до Номенклатури справ приватного нотаріуса та державної нотаріальної контори (на прикладі 2012 року) 345

Зразок 1

Номенклатура справ приватного нотаріуса на 2012 рік із заповненим підсумковим записом 348

Зразок 2

Номенклатура справ державної нотаріальної контори на 2012 рік із заповненим підсумковим записом 357

2 Паспорт архіву 366

Зразок 1

Примірний паспорт № 1 архіву приватного нотаріуса 367

Зразок 2

Примірний паспорт № 2 архіву приватного нотаріуса 369

3 Історична довідка державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса 372

Зразок

Примірна історична довідка приватного нотаріуса 373

4 Описи справ (нарядів) 376

Вимоги до заповнення описів справ (нарядів) 377

5 Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до національного архівного фонду 378

Зразок 1

Примірний опис справ постійного зберігання приватного нотаріуса (діяльність розпочато 2012 року) 380

Зразок 2

Примірний опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання приватного нотаріуса (діяльність розпочато 2011 року) 381

Зразок 3

Примірний опис спадкових справ тривалого (понад 10 років) зберігання приватного нотаріуса (діяльність розпочато 2012 року) 383

Зразок 4

Примірний опис справ з особового складу (діяльність розпочато 2012 року) 384

Зразок 5

Примірна передмова до описів справ приватного нотаріуса 385

Зразок 6

Примірний акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, приватного нотаріуса 386

§ 5 Архівне зберігання та архів приватного нотаріуса 389

§ 6 Особливості передавання справ до державного нотаріального архіву 390

§ 7 Виїмка (вилучення) нотаріальних документів 392

Додатки 396

Додаток 1

Перелік книг, журналів і реєстрів, заведення яких передбачено Типовою номенклатурою 396

Додаток 2

Форми книг, журналів і реєстрів, заведення яких передбачено Типовою номенклатурою 399

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України від 02. 09. 1993 №3425-xii «Про нотаріат»
Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Нотаріальної палати України

Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса...
Овування населення, вільного доступу до нотаріальної контори, неухильного забезпечення дотримання нотаріальної таємниці при вчиненні...

Робоча програма навчальної дисципліни впп 19 «Організація підприємницької діяльності»
Робоча програма «Організація підприємницької діяльності» для студентів Житомирського державного технологічного університету за напрямом...

В. С. Прокопчук Формування та організація діяльності райархівів у 30-і роки ХХ ст
В. Прокопчук. Формування та організація діяльності райархівів у 30-і роки ХХ ст. (на прикладі Дунаєвецького району). У статті аналізуються...

Академія нотаріату України
Кафедра нотаріального права та організаційного забезпечення нотаріальної діяльності кутеп

Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії Місто Харків, шістнадцятого...
Петровою Марією Петрівною, що проживає в м. Харкові, вул. Леніна, 7, для оформлення (зазначається короткий зміст прохання про вчинення...

Лекція з дисципліни «Міграційне право» тема «Інститут імміграції...
Адміністративне право, адміністративна діяльність, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...

Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції...
Це узагальнення проведене з метою встановлення єдиної нотаріальної практики при вчиненні протестів векселів нотаріусами Харківської...

Наказ
...

Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів...
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку

Заявник приватний нотаріус (ПН)
Встановлення приватного нотаріуса здійснюється за реєстраційним посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності та паспортом...

Порівняльна таблиця до проекту змін до статуту нотаріальної палати...
...

У звітуванні про податок на доходи, отримані від здійснення нотаріальної діяльності
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Статут
Вною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності,...

Питання
Практика нотаріальної діяльності свідчить про існування значної кількості питань, які потребують урегулювання в процесі нотаріального...

Голова секції нотаріусів, член правління Асоциації правників України
Шановні колеги! На сьогодні доводиться визнати, що досить часто в роботі окремих колег, наприклад з іпотекою, такі поняття, як безспірність,...

Рада Нотаріальної палати України
На виконання пункту 13 Статуту Нотаріальної палати України (далі — нпу) Рада нпу

Організація роботи з самоврядуванням в класних колективах та групах....
Організація роботи із соціально незахищеною категорією дітей. Участь в роботі методичних об’єднань. Співпраця з педагогічним колективом...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт