Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Семенова Ганна Володимирівна

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Семенова Ганна Володимирівна
Позивач:


Дніпровський районний суд м. Києва

02105, м. Київ, Сергієнка, 3

________________________________

Адреса для листування:

______________

Тел..: ___________________


Представник Позивача:


________________________________

Адреса для листування:

______________

Тел..: ___________________

Відповідач:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПОРШЕ МОБІЛІТІ»
Адреса:

02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, 1В

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36422974

Тел..: +38 044 498 66 01


Третя особа :


Приватний нотаріус

Київського міського нотаріального округу

Семенова Ганна Володимирівна
Адреса:

01024, м. Київ, вул. Банкова, 1/10,

офіс 4

Тел..: +38 096 639 38 35


позовна заява немайнового характеру

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання таким, що не підлягають виконанню

виконавчий напис нотаріуса

____ лютого 2013 року між Позивачем та ТОВ «Авто Мобіліті» було укладено кредитний договір № __________ На підставі умов укладеного кредитного договору ТОВ «Авто Мобіліті» надав Позивачу суму кредиту у розмірі 182 312 грн.,24 коп., що в еквіваленті дорівнювало 22 369 доларів США,60 центів та суму додаткового кредиту у розмірі 61 530 грн, 45 коп., що в еквіваленті дорівнювало 7 549 доларві США, 75 ценітв зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 5% на рік, а саме на загальну суму кредиту у розмірі 243 842,69 грн., що в еквіваленті дорівнювало 29 919,35 дол. Відповідно умов кредитного договору сума кредиту у 182 312 грн.,24 коп. була надана для придбання автомобіля марки VOLKSWAGEN модель JETTA, кузов № WVWZZZ16ZDM048704 , а сума у розмірі 61 530 грн, 45 коп. на оплату страхових платежів.

В якості забезпечення виконання умов кредитного договору 13 лютого 2013 року між сторонами (Відповідачем та Позивачем) було укладено та нотаріально посвідчено Тюріною В.Б. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу договір застави транспортного засобу № ______ предметом якого був VOLKSWAGEN модель JETTA, кузов № ______________ рік виробництва 2013, колір сірий, державний номер _________________.

Через складну ситуацію в країні та значним здорожчанням національної валюти у позивача виникла заборгованість по вищевказаному кредитному договору.

20 травня 2016 року Семеновою Ганною Володимирівною Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу було вчинено виконавчий напис за № ________ щодо звернення стягнення на автомобіль марки VOLKSWAGEN модель JETTA, кузов № ______________, рік виробництва 2013, колір сірий, державний номер ___________на суму 304 314 грн., 28 коп., що належить на праві власності позивачу _________________________.

З цього приводу за заявою стягувача (відповідача) - ТОВ «Порше Мобіліті», Києво-Святошинським РВ ДВС ГТУЮ у Київській області, 23.06.2016 року було відкрито виконавче провадження № ___________________

Відповідно до Постанови Києво-Святошинським РВ ДВС ГТУЮ у Київській області від 23.12.2016р. про доручення проведення опису й арешту майна боржника Подільському РВ ДВС ГТУЮ у м. Києві, останнім 23.12.2012р. було здійснено опис та арешт автотранспортного засобу.

Після здійснення опису та арешту автотранспортного засобу за актом прийому-передачі автотранспортний засіб був переданий на відповідальне зберігання ТОВ «АВТОСОЮЗ».

Про вчинення виконавчого напису нотаріуса на договорі застави Позивач дізнався у день вилучення Подільським РВ ДВС ГТУЮ у м. Києві автотранспортного засобу.

Вищевказаний виконавчий напис вчинений з порушенням діючого законодавства, а тому є таким, що не підлягає виконанню у зв’язку з наступним. 

Підстави та порядок вчинення нотаріусом виконавчого напису регулюється ст.ст. 87 - 89 Закону України « Про нотаріат»ст. 20 Закону України « Про заставу»постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» від 29.06.1999 р. № 1172, а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. за № 296/5.

Відповідно до ст. 88 Закону України « Про нотаріат» № 3425-XІІ від 02.09.1993 р. нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року.

    Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 гл.16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерством Юстиції України від 22.02.2012р. № 296/5, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів.  Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     Відповідно до п.1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів для одержання виконавчих написів подаються : а) оригінал нотаріально посвідченої угоди, що передбачає сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно; б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання

     Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що безспірною заборгованістю є заборгованість боржника, з якою останній погоджується, що, відповідно, виключає можливість спору зі сторони боржника щодо її розміру, строку, за який вона нарахована, тощо, а відтак і документи, які підтверджують її безспірність, і на підставі яких нотаріусами здійснюються виконавчі написи, мають бути однозначними, беззаперечними, та такими, що містять вираз волі стосовно наявності певної заборгованості не тільки кредитора, а й самого боржника, або ж стовідсотково підтверджують наявність у боржника перед кредитором заборгованості саме в такому розмірі.

Виконавчий напис № _______ від 20.05.2016 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Семеновою Ганною Володимирівною був підставою для відкриття виконавчого провадження з приводу звернення стягнень на транспортний засіб, що був придбаний частково за грошові кошти, одержані Позивачем в кредит у Відповідача.

Але наявна заборгованість не є безспірною і не може вважатись обґрунтованою у зв'язку з виникненням такої заборгованості у Позивача перед Відповідачем через дію положень кредитного договору, які є спірними щодо встановлення валюти погашення кредиту та відсотків. Позивач не погоджується з сумою заборгованості, щодо якої виданий виконавчий напис нотаріуса, і тому така сума не має ознак безспірності.

Також підтвердженням обставин відсутності ознак безспірності заборгованості за кредитним договором є те, що Відповідач звернувся до Позивача з позовною заявою до Димитровського міського суду Донецької області про стягнення заборгованості за кредитним договором № _________від 06.02.2016 року, адже між сторонами існує спір про право.

Також слід зазначити, що п.11 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», забороняє вилучати продукцію у споживача без його згоди або без одержання відповідного судового рішення, на вилучення якої Позивач згоди не давав, вимоги про передачу ТОВ «Порше Мобіліті» заставного автомобілю в рахунок погашення заборгованості від Відповідача йому не надходило, як і не надходила вимога щодо дострокового повернення кредиту та погашення заборгованості за кредитом з зазначенням суми заборгованості, судового рішення про звернення стягнення на заставний автомобіль також не існує, а тому виконавчий напис є таким, що не підлягає виконанню.

Отже надіславши на адресу Позивача (боржника) вимогу про погашення простроченої заборгованості із зазначення суми погашення та з повідомленням про позасудовий спосіб звернення стягнення на предмет застави. Такими діями Відповідач (стягував) позбавив позивача добровільно виконати вимогу, яку б він міг отримати.

Відповідно правової позиції Верховного суду України, висловленій у постанові № 6-70цс12 від 03 жовтня 2012 року: «…». Така ж правова позиція міститься у постанові № 6-79цс12 від 12 червня 2013 року. Відповідно ст. 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»… Вищевказаних вимог відповідачем ТОВ «Авто Мобіліті» (стягувачем) виконано не було. Відповідач ТОВ «Авто Мобіліті», не надіслав на адресу Позивача вимогу щодо дострокового повернення кредиту у якій повинен був зазначений строк на добровільне погашення протягом 30-ти днів з дати одержання вимоги та інформація про позасудовий спосіб звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, який має намір застосувати обтяжувач.

Аналізуючи вищевказані норми закону вбачається, що перед вчиненням виконавчого напису нотаріусом на договорі застави Відповідач (стягував) зобов’язаний був на адресу Позивача (боржника) надіслати вимогу – письмове повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання з одночасною реєстрацією в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження.
Згідно абзацу 3 ст. 24 України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» Обтяжувач, який ініціює звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, зобов'язаний до початку процедури звернення стягнення зареєструвати в Державному реєстрі відомості про звернення стягнення на предмет обтяження. Дана вимога Закону Відповідачем не була виконана.
В письмовому повідомленні, яке Відповідач не надіслав на адресу Позивача повинно містити таку інформацію:


 1. зміст порушення, вчиненого боржником;

 2. загальний розмір не виконаної боржником забезпеченої обтяженням вимоги;

3) опис предмета забезпечувального обтяження;

4) посилання на право іншого обтяжувача, на користь якого встановлено зареєстроване обтяження, виконати порушене зобов'язання боржника до моменту реалізації предмета обтяження або до переходу права власності на нього обтяжувачу;

5) визначення позасудового способу звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, який має намір застосувати обтяжувач;

6) вимогу до боржника виконати порушене зобов'язання або передати предмет забезпечувального обтяження у володіння обтяжувачу протягом 30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження.

Отже Відповідачем були порушенні норми п. 6 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (обов’язок стягувача щодо надання 30-ти днів на добровільне виконання вимоги) та норми п. 5 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (відсутність попередження про позасудовий спосіб звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження, який має намір застосувати Відповідач (обтяжував).

Крім того, Позивач зазначає, що пунктом 5.3.3 договору застави транспортного засобу №5007312 від 13.02.2013р. передбачено, що у випадку невиконання (або часткового невиконання) заставодавцем своїх зобов’язань перед заставодержателем за кредитним договором та цим договором, нотаріус за заявою заставодержателя у разі надання останнім документів, що підтверджують безспірність заборгованості вчиняє виконавчий напис на цьому договорі. Заставодержатель направляє повідомлення про перехід права власності та застосування застереження про добровільну передачу предмету застави заставодержателю. У даному випадку відсутня безспірність заборгованості між сторонами, та є спір з приводу розміру цієї заборгованості, а тому виконавчий напис є таким, що не підлягає виконанню.

Позивач вважає, що належними доказами, які б підтверджували наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлювали розмір заборгованості Позичальника, є саме первинні документи, оформлені відповідно до вимог ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», але такі первинні документи відсутні. Аналогічної правової позиції дотримується Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в узагальненні  судової практики з розгляду справ про оскарження нотаріальних дій  або відмову в їх вчиненні від 07.02.2014р.

Виходячи з вищенаведеним виконавчий напис має бути визнаний такими, що не підлягає виконанню, адже такий, що порушує законні права та інтереси Позивача.  
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 15, 16 ЦК України, ст. 24, 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», ст. 88 Закону України «Про нотаріат» та ст. 4, 5, 27, 46, 65, 99, 103, 110, 113, 115, 137 ЦПК України,
ПРОШУ СУД:


 1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

 2. Визнати виконавчий напис від 20.05.2016 року № _________ вчинений Семеновою Ганною Володимирівною Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу щодо звернення стягнення на автомобіль марки VOLKSWAGEN модель JETTA, кузов № _________________, рік виробництва 2013, колір сірий, державний номер __________ на суму 304 314 грн., 28 коп., таким, що не підлягає виконанню.

 3. Витребувати від Семенової Ганною Володимирівною Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (01024, м. Київ, вул. Банкова, 1/10,офіс 4) документи та матеріали на підставі яких вчинявся виконавчий напис від 20.05.2016 року № ________ щодо звернення стягнення на автомобіль марки VOLKSWAGEN модель JETTA, кузов № ______________, рік виробництва 2013, колір сірий, державний номер ___________ на суму 304 314 грн., 28 коп.

ДОДАТКИ:

 1. Оригінал квитанції про сплату судового збору за подання позову.

 2. Оригінал квитанції по сплаті судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

 3. Копія кредитного договору № ___________ від 06.02.2013р.

 4. Копія Додатку (Загальні умови кредитування) до кредитного договору № ________ від 06.02.2013р.

 5. Копія Графіку погашення кредиту від 06.02.2013р..

 6. Копія договору застави № 5007312 від 13.02.2013р.

 7. Копія виконавчого напису нотаріуса від 20.05.2016р. за реєстровим № 1047.

 8. Копія Ухвали Димитровського міського суду Донецької області про відкриття провадження у справі від 21.11.2016р.

 9. Копія Постанови про відкриття виконавчого провадження Києво-Святошинського РВ ДВС ГТУЮ у Київській області від 23.06.2016р.

 10. Копія Постанови про Києво-Святошинського РВ ДВС ГТУЮ у Київській області про доручення проведення опису й арешту майна боржника Подільскому РВ ДВС ГТУЮ у м. Києві від 23.12.2016р.

 11. Копія Постанови Подільського РВ ДВС ГТУЮ у м. Києві про опис та арешт майна (коштів) від 23.12.2016р.

 12. Копія акту-прийом-передачі автотранспортного засобу від 23.12.2016р.

 13. Заява про вжиття заходів забезпечення позову.

 14. Копія довіреності на представників позивача.

 15. Копії позовної заяви та додатків до неї для відповідача та третій особі.


Представник Позивача за довіреністю

_________________________ _______________

_________ _________ 2017р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального...
Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Під умовною назвою «спадкування нерухомості з іноземним елементом» розглянемо такі випадки

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
Відділ державної виконавчої служби Солом’янського районного управління юстиції в м. Києві

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, член...
...

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, член...
Питання засвідчення вірності копій документів І виписок з них. Засвідчення справжності підпису на документах

Ат «товариство» м. Харків, вул. Іванова, 7 Голові правління
Нотаріус Марія Петрівна, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, повідомляю, що від Акціонерного товариства...

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін...
Дніпропетровського гуманітарного університету, приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
Сша, еквівалент у гривні 17 477 (сімнадцять тисяч чотириста сімдесят сім) грн. 49 коп та сума плати за вчинення виконавчого напису...

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу
...

Приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу
Згідно зі ст. 1233 ЦК україни заповітом є особисте розпорядження особи на випадок її смерті

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу позовне провадження при спадкуванні
Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (держава Україна, Автономна Республіка Крим,...

Кандидат юридичних наук, приватний нотаріус Севастопольського міського нотаріального округу
Так сталося, що професія «нотаріус» — переважно жіноча професія. Крім того, що нотаріуси-жінки — грамотні досвідчені спеціалісти,...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу
Посвідчення договорів найму або позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремих частин)

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Описано процедуру вжиття заходів до охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно...

Приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу
...

Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу,...
Дніпропетровського міського нотаріального округу, доцент кафедри громадсько-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського...

Приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу
Разом з тим в законодавстві відсутнє чітке визначення права користування дітей майном своїх батьків І їх прав щодо нього

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Банк «Контракт», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Банк «Контракт» в якості забезпечення кредитного договору...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт