Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол

Протокол


Громадська організація "Житомирський обласний радіоклуб"

код 39896302, вул. Маршала Рибалка 34, м. Житомир, 10020, тел.(0412)46-41-45,e-mail:ur5xff@mail.ruПРОТОКОЛ

проведення позачергових Загальних зборів Громадської організації

"Житомирський обласний радіоклуб".

30 листопада 2015 року м. Житомир № 2/2015
Форма проведення: заочна (за допомогою телефонного зв’язку, Інтернет-зв’язку, шляхом опитування та голосування по визначених питаннях порядку денного у письмовій формі через засоби поштового зв’язку або електронною поштою).

Дата , час проведення: 30 листопада 2015року з 18.00 до 20.00 за київським часом.

Місце засідання Ради, лічильної комісії, членів ревізійної комісії : Житомирське ОО ТСОУ актовий зал (другий поверх) м.Житомир, вул.Івана Качерги, 2А.

Матеріально-технічне забезпечення, засоби зв’язку: Ноутбук -1од, канал доступу до Інтернет мережі, мобільні телефони, гаряча лінія міський тел.0412-464145, 0674114009,  0972989533, 0500187217, 0504970222, адреси електронної пошти: ur5xff@mail.ru, ut2xq@ukr.net, скайп: UR5XFF
ПРИСУТНІ:

Голова Ради – Кєларєв В.В. UR5XFF

Заступник голови Ради – Мельник А.А. UT2XQ

Члени Ради – Євсюков Ю.В. UT1XX

– Гаврилюк А.В. UT2XL

Ревізійна комісія: Лапшин І.М.,Нікон О.В.

Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії Лапшин І.М.

члени лічільної комісії Гаврилюк А.В., Євсюков Ю.В.,

ВСТУПНА ЧАСТИНА
СЛУХАЛИ: Звіт Голови Ради про виконання підготовчіх заходів до проведення позачергових Загальних зборів Громадської організації "Житомирський обласний радіоклуб"

Келарев В.В. доповів, що роздруковані від 15.11.2015року 65 бюлетенів № 1-65) для голосування, які обліковані в книзі обліку поз.98 від 15.11.2015року та згідно роздаточній відомості №1/99 від 15.11.2015року розіслані поштою (або вручені під підпис) до всіх членів Організації в період з 15 по 30 листопада 2015року. Надійшло підтвердження в телефонному режимі про отримання бюлетенів від 64 осіб, що складає 98,5% не отримав бюлетень Лозівський Леонід Дмитрович. Члени Організації для участі в проведенні позачергових Загальних зборів Громадської організації "Житомирський обласний радіоклуб" ГОТОВІ. Технічні засоби, документація до роботи лічильної комісії готови

Запросив приступити до роботи лічильну комісію, та членів ревізійної комісії.
2 ОСНОВНА ЧАСТИНА

18.00-20.00 проведено голосування членів Організації, отримана за допомогою телефонного зв’язку, Інтернет-зв’язку, шляхом опитування та голосування у письмовій формі через засоби поштового зв’язку або електронною поштою
СЛУХАЛИ 1 Результати роботи лічильної комісії .

Лапшин І.М. доповів Раді та членам ревізійної комісії ГО "Житомирський ОРК"про результати роботи лічильної комісії:

Прийняло участь в голосуванні 54 особи.

Надійшло бюлетенів від 54 осіб.

Кворум складає 83%

Проведення позачергових Загальних Зборів Громадської організації "Житомирський обласний радіоклуб" вважати правомочними та легітимними прийняття рішень.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

СЛУХАЛИ 1. Обрання головуючого та секретаря позачергових  Загальних зборів із числа членів клубу

Лапшин І.М. оголосив що під час обробки бюлетенів, та підрахунку голосів по обранню головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів

№з/п

Позивний

Прізвище, ім’я по батькові

головуючий

секретар

1

UT2XL

Гаврилюк Анатолій Володимирович

1 голос

9 голосів

2

UT1XX

Євсюков Юрій Валентинович
22 голоса

3

UR5XFF

Кєларєв Валентин Володимирович

37

голосів

4

голоса

4

UT2XQ

Мельник Анатолій Андрійович

5 голосів

8 голосів


УХВАЛИЛИ Обрати головуючого позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК" - Мельника Анатолія Андрійовича

ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 5; “ПРОТИ” – 38; “УТРИМУЮСЬ” – 11;

Рішення не прийнято
УХВАЛИЛИ Обрати головуючого позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК" - Гаврилюка Анатолія Володимировича

ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 1; “ПРОТИ” – 42; “УТРИМУЮСЬ” – 11;

Рішення не прийнято
УХВАЛИЛИ Обрати головуючого позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК" - Кєларєва Валентина Володимировича

ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 37; “ПРОТИ” – 6; “УТРИМУЮСЬ” – 11;

Рішення прийнято
УХВАЛИЛИ Обрати секретаря позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК" - Кєларєва Валентина Володимировича

ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 4; “ПРОТИ” – 39; “УТРИМУЮСЬ” – 11;

Рішення не прийнято
УХВАЛИЛИ Обрати секретаря позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК" - Мельника Анатолія Андрійовича

ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 8; “ПРОТИ” – 35; “УТРИМУЮСЬ” – 11;

Рішення не прийнято
УХВАЛИЛИ Обрати секретаря позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК" - Гаврилюка Анатолія Володимировича

ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 9; “ПРОТИ” – 34; “УТРИМУЮСЬ” – 11;

Рішення не прийнято
УХВАЛИЛИ Обрати секретаря позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК" - Євсюкова Юрія Валентиновича

ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 22; “ПРОТИ” – 21; “УТРИМУЮСЬ” – 11;

Рішення прийнято
СЛУХАЛИ 2. Затвердження ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Кєларєв В.В. доповів що рішенням Ради ГО"Житомирський ОРК"був визначений проект порядку денного, який був розміщений на офіційному сайті, та включений до бюлетенів для голосування. Змін, доповнень та зауважень до проекту порядку від членів Організації не надходило тому пропоную затвердити проект порядку денного:


  1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів із числа членів ГО ЖОРК

  2. Затвердження ПОРЯДКУ ДЕННОГО позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК"

  3. Розгляд запрошення керівництва Громадської спілки “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА” до вступу ГО  "Житомирський ОРК" в ГС “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА” , розгляд Статуту ГС ВРС та прийняття рішення щодо подання заяви  про вступ ГО "Житомирський ОРК" в ГС ВРС в якості юридичної особи.

  4. Про вибори делегатів від ГО "Житомирський ОРК" та  надання їм повноважень на участь та прийняття рішень на  Конференції  ГС “ВРС”, яка відбудеться 12 грудня 2015 року в м.Київ.

  5. Про прийняття рішення про співпрацю  з Громадською організацією "Житомирська  обласна   федерація радіоспорту".

Голові лічильної оголосити результати голосування.
ВИСТУПИЛИ:

Лапшин І.М. оголосив що під час обробки бюлетенів, та підрахунку голосів по затвердженню порядку денного позачергових Загальних зборів прийняло участь 54 осіб.
УХВАЛИЛИ Затвердити ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК":

1.Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів із числа членів ГО ЖОРК

2.Затвердження ПОРЯДКУ ДЕННОГО позачергових  Загальних зборів Громадської організації "Житомирський ОРК"

3.Розгляд запрошення керівництва Громадської спілки “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА” до вступу ГО  "Житомирський ОРК" в ГС “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА” , розгляд Статуту ГС ВРС та прийняття рішення щодо подання заяви  про вступ ГО "Житомирський ОРК" в ГС ВРС в якості юридичної особи.

4.Про вибори делегатів від ГО "Житомирський ОРК" та  надання їм повноважень на участь та прийняття рішень на  Конференції  ГС “ВРС”, яка відбудеться 12 грудня 2015 року в м.Київ.

5. Про прийняття рішення про співпрацю  з Громадською організацією "Житомирська  обласна   федерація радіоспорту".
ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 54; “ПРОТИ” – 0; “УТРИМУЮСЬ” – 0;

Рішення прийнято
СЛУХАЛИ 3. Розгляд запрошення керівництва Громадської спілки “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА” до вступу ГО "Житомирський ОРК" в ГС“ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА” , розгляд Статуту ГС ВРС та прийняття рішення щодо подання заяви про вступ ГО "Житомирський ОРК" в ГС “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА” в якості юридичної особи.

Кєларєв В.В. оголосив що згідно п.5.5.3 Статуту ГО "Житомирський ОРК" прийняття цього рішення належить до повноважень вищого органу керівництва ГО "Житомирський ОРК" Загальних зборів, а не Ради Організації або будь якого члена Організації.Статут ГС ВРС не суперечить діяльності нашого радіоклубу.
ВИСТУПИЛИ:

Мельник А.А. оголосив що якщо приймемо рішення про вступ, то підготовимо документи і до 12 грудня 2015року надавати ії не будемо. Поїдемо на Конференцію та у разі якщо вона буде тоді дамо документи, у нас є час подачі документів до початку Конференції до 12.12.2015року.

Кєларєв В.В. це питання технічні, підготовимо документи та візьмемо з собою.

Лапшин І.М. оголосив що під час обробки бюлетенів, та підрахунку голосів по цьому питанню порядку денного прийняло участь 54 осіб.
УХВАЛИЛИ: Прийняти рішення щодо подання заяви про вступ ГО "Житомирський ОРК" в ГС “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА” в якості юридичної особи.
ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 53; “ПРОТИ” – 0; “УТРИМУЮСЬ” – 1;

Рішення прийнято
СЛУХАЛИ 4.Про вибори делегатів від ГО "Житомирський ОРК" та надання їм повноважень на участь та прийняття рішень в Конференції ГС “ВРС”, яка відбудеться 12 грудня 2015 року в м.Києві.

ВИСТУПИЛИ:Кєларєв В.В. пропоную обрати двох делегатів: 1-й Голова Ради Кєларєв В.В., на посаду другого делегата запропонував дві кандидатури Мельника А.А. UT2XQ, або Семенюка О.Ф. UT7XM у кого є інші пропозиції.
ВИСТУПИЛИ:

Лапшин І.М. оголосив що під час обробки бюлетенів, та підрахунку голосів по цьому питанню порядку денного прийняло участь 54 осіб. На право бути делегатом в Конференції ГС “ВРС”, яка відбудеться 12 грудня 2015 року в м.Києві. запропоновані членами Організації наступні кандидатури:

1-й делегат: Кєларєв Валентин Володимирович - 53 голосів;

Мельник Анатолій Андрійович – 1 голос.

2-й делегат: Мельник Анатолій Андрійович – 32 голосів;

Семенюк Олександр Феліксович – 21 голос;

Євсюков Юрій Валентинович – 1 голос.
УХВАЛИЛИ: Призначити Кєларєва Валентина Володимировича делегатом від ГО "Житомирський ОРК" та надати йому повноваження на участь та прийняття рішень в Конференції ГС “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА”, яка відбудеться 12 грудня 2015року в м.Києві.
ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 53; “ПРОТИ” – 1; “УТРИМУЮСЬ” – 0;

Рішення прийнято
УХВАЛИЛИ: Призначити Семенюка Олександр Феліксович делегатом від ГО "Житомирський ОРК" та надати йому повноваження на участь та прийняття рішень в Конференції ГС “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА”, яка відбудеться 12 грудня 2015року в м.Києві.
ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 21; “ПРОТИ” – 33; “УТРИМУЮСЬ” – 0;

Рішення неприйнято
УХВАЛИЛИ: Призначити Мельника Анатолія Андрійовича делегатом від ГО "Житомирський ОРК" та надати йому повноваження на участь та прийняття рішень в Конференції ГС “ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДІОАМАТОРСЬКА СПІЛКА”, яка відбудеться 12 грудня 2015року в м.Києві.
ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 32; “ПРОТИ” – 22; “УТРИМУЮСЬ” – 0;

Рішення прийнято
СЛУХАЛИ 5.Про прийняття рішення про співпрацю з Громадською організацією "Житомирська обласна федерація радіоспорту"

Мельник А.А. доповів що в жовтні 2015 року створена ГО "Житомирська обласна федерація радіоспорту", основна мета якої розвиток всіх видів радіоспорту в області та за ії межами.

ВИСТУПИЛИ:Кєларєв В.В. пропоную організувати співпрацю та взаємодопомогу з ГО "Житомирська обласна федерація радіоспорту".

Лапшин І.М. оголосив що під час обробки бюлетенів, та підрахунку голосів по цьому питанню порядку денного прийняло участь 54 осіб.
УХВАЛИЛИ:Прийняти рішення про співпрацю та взаємодопомогу з ГО "Житомирська обласна федерація радіоспорту"
ГОЛОСУЮ: “ЗА” – 53; “ПРОТИ” –1; “УТРИМУЮСЬ” – 0;

Рішення прийнято
Усі питання порядку денного розглянуті, по них прийняті відповідні рішення.
Додаток 1. Відомість результатів голосування на позачерговх Загальних зборах ГО "Житомирський ОРК 30.11.2015 року на 3-х арк. – 1 прим.
Головуючий позачергових Загальних Зборів ГО "Житомирський ОРК"
Кєларєв В.В.

Секретар позачергових Загальних Зборів Євсюков Ю.В.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...

Протокол двадцять шостої сесії Знам`янської міської ради сьомого...
Вела протокол: Шведченко Ірина Вікторівна – оператор комп’ютерного набору відділу забезпечення діяльності міської ради

Протокол №1/11 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради пат «Рівненський домобудівний комбінат» від 15 лютого 2011 р. (Протокол...

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Моделювання економіки»
Розглянуто І затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол №19 від 23. 11. 2012 р.),...

Дипломної педагогічної освіти протокол №2 від 22. 09. 2011
...

Протокол №30 річних Загальних зборів
Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович привітав учасників річних Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Чернівецький хлібокомбінат ” (надалі – "Товариство") були скликані за рішенням Наглядової ради Товариства – Протокол №2 від 14. 03....

Програма із зарубіжної літератури 7
Рекомендовано до друку вченою радою Херсонського державного університету (протокол №4 від 03. 03. 2003) та науково-методичною радою...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої)...
Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Наказ
Вiдповiдно до рiшень Колегiї Мiнiстерства освiти I науки України вiд 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 «Про Концепцiю нацiонально-патрiотичного...

Іллічівська загальноосвітня школа з профільним навчанням І-ІІІ ступенів №7
Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного виховання дітей...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

Протокол №14 чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Чергові загальні збори відкрив голова Наглядової Ради Савієвський М. П., який за рішенням Наглядової Ради пат «скмз» від 12 березня...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт