Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стаття 10. Фінансове забезпечення нотаріальної діяльності - Закон україни «про нотаріат»

Закон україни «про нотаріат»

Сторінка2/8
1   2   3   4   5   6   7   8

Стаття 10. Фінансове забезпечення нотаріальної діяльності1. Нотаріальна діяльність здійснюється на основі самофінансування та державного регулювання розмірів плати за надання додаткових інформаційно-технічних послуг, мінімальних розмірів плати за вчинення нотаріальних дій з урахуванням їх складності, часу, необхідного на їх підготовку і вчинення, а також платоспроможності населення.
2. Самофінансування нотаріальної діяльності полягає в покладенні державою на нотаріуса обов’язку нести всі витрати, пов'язані з організаційним і матеріально-технічним забезпеченням нотаріальної діяльності, наданням нотаріальних послуг окремим категоріям громадян, які мають пільги щодо оплати нотаріальних дій, страхуванням цивільно-правової відповідальності, оплатою праці та соціальним забезпеченням помічника нотаріуса та інших осіб, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, підвищенням кваліфікації, відшкодуванням заподіяної з вини нотаріуса шкоди, виконанням членських обов’язків в органах професійного самоврядування нотаріусів тощо. Джерелом фінансування цих витрат є загальна сума коштів, отриманих нотаріусом за вчинення нотаріальних дій та надання додаткових послуг правового характеру, які не є доходом (прибутком) нотаріуса.

3. Грошові кошти та цінні папери, прийняті нотаріусом у депозит, не зараховуються до загальної суми коштів, отриманих нотаріусом за вчинення нотаріальних дій.


Розділ II. Статус нотаріуса і помічника (стажиста) нотаріуса. Організація нотаріальної діяльності

Глава 1. Нотаріус, помічник (стажист) нотаріуса

Стаття 11. Нотаріус
1. Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має досвід роботи у сфері права не менше 3 (трьох) років, із них помічником нотаріуса (стажистом) не менше 2 (двох) років, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та перебуває у регіональному кадровому резерві нотаріусів. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
2. Нотаріус не може займатися підприємницькою (посередницькою) або адвокатською діяльністю, перебувати у штаті органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, окрім викладацької, наукової, творчої та на виборних посадах в органах самоврядування нотаріусів.
3. Вчинення нотаріальних дій не є підприємницькою діяльністю і не має на меті одержання прибутку.


  1. Особова справа нотаріуса зберігається і ведеться територіальними органами юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.


Стаття 12. Права нотаріуса
1. Нотаріус має право:
1) складати проекти правочинів та інших документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій;
2) надавати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру;

3) одержувати плату за вчинення нотаріальних дій, за надання консультацій правового характеру, за надання додаткових інформаційно-технічних послуг;
4) наймати помічника нотаріуса та інших працівників;
5) витребувати від юридичних і фізичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;
6) використовувати для здійснення нотаріальної діяльності належні йому на праві власності або орендовані приміщення та інше майно;
7) виконувати повноваження в системі самоврядування нотаріусів;
8) укладати трудові договори (контракти) та цивільно-правові правочини, пов'язані із забезпеченням нотаріальної діяльності;
8) відкривати в кредитних та банківських установах поточні та інші рахунки.
2. Нотаріус може мати інші права, передбачені законодавством України.

Стаття 13. Обов'язки нотаріуса
1. Нотаріус зобов'язаний:
1) дотримуватися законів та присяги;
2) сприяти фізичним та юридичним особам, територіальним громадам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати їх права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій;
3) зберігати нотаріальну таємницю;
4) відмовляти у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності закону;
5) дотримуватися правил професійної етики нотаріуса;
6) дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;
7) постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 32 цього Закону, пройти навчання по підвищенню кваліфікації за власний рахунок;
8) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом.
2. На нотаріуса не можуть покладатися обов’язки, не передбачені цим Законом.

Стаття 14. Відповідальність нотаріуса
1. Нотаріус несе цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність у порядку, передбаченому законом, а також професійну відповідальність у разі порушення ним своїх професійних обов’язків або правил професійної етики.

Стаття 15. Відшкодування шкоди заподіяної з вини нотаріуса
1. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій нотаріуса, відшкодовується в повному обсязі.
2. Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або в судовому порядку.
3. Відшкодування шкоди здійснюється за рахунок страхової виплати. У разі недостатності страхової виплати для повного відшкодування завданої з вини нотаріуса шкоди погашення заборгованості здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закон україни про нотаріат Верховна Рада України постановляє: Внести...
Внести зміни до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2000...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Книга VI цивільного кодексу України (далі ЦК україни); Закон України «Про нотаріат»
Окремі аспекти правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в Україні

Закон України «Про нотаріат»
У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
У ході виконання приватним нотаріусом професійної діяльності виникає необхідність залучення додаткових працівників шляхом їх наймання....

Закон України «Про нотаріат»
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації» напрацьовано шляхом публічного...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу
У цій статті ідеться про співпрацю приватних нотаріусів насамперед у рамках Закону України «Про нотаріат» (далі — Закон)

Приватний нотаріус, м. Миколаїв
Закон України «Про нотаріат»; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, стягнення заборгованості...

Закон України від 02. 09. 1993 №3425-xii «Про нотаріат»
Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Нотаріальної палати України

Закон України від 02 вересня 1993 року №3425 „Про нотаріат” зі змінами...
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-іv зі змінами та доповненнями – гку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 16. 06. 2009 за №518/16534 Зміни...
Відповідно до Закону України "Про нотаріат" (далі Закон), Цивільного та Сімейного кодексів України нотаріуси вчиняють такі нотаріальні...

Приватний нотаріус Краснодонського міського нотаріального округу Луганської області
Закону України «Про іпотеку», ст. 73 Закону України «Про нотаріат», ст. 4 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на...

Закон України «Про нотаріат»
Держава наділяє нотаріусів певними повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій І при цьому залишає за собою право контролю за відповідністю...

Закон України від 2 вересня 1993 року n 3425-xii "Про нотаріат" Закон n 3425-xii
Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства", з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від...

Експрес-аналіз прийнятого в остаточній редакції 01. 10. 2008 року...
України викладено в законопроекті «нової» редакції Закону України «Про нотаріат» за №1286-1 (автори — народні депутати Бережна Ірина,...

Пояснювальна записка 05. 10. 2006 Документи, пов’язані із роботою...
Тому читаємо, обговорюємо та доходимо висновків, а редакція журналу «мен» завжди готова надрукувати Ваші думкиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт