Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Глава 1. Повноваження по вчиненню нотаріальних дій - Закон україни «про нотаріат»

Закон україни «про нотаріат»

Сторінка5/8
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава 1. Повноваження по вчиненню нотаріальних дій

Стаття 63. Нотаріальна дія
1. Нотаріальна дія – посвідчення у встановленому цим Законом порядку безспірних прав та фактів, що мають юридичне значення, а також вчинення інших дій та здійснення інших заходів, спрямованих на забезпечення реалізації безспірних прав або виконання безспірних зобов'язань осіб, які звернулися до нотаріуса.
2. Вчинення нотаріальних дій здійснюється в порядку та з дотриманням правил, встановлених цим Законом.
3. Тексти нотаріально засвідчуваних документів викладаються на папері встановленого формату за виключенням випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, або коли сторона правочину бажає викласти його текст на спеціальному бланку нотаріальних документів.
4. Тексти заповітів, договорів про відчуження нерухомого майна та іншого майна, що підлягає державній реєстрації, свідоцтв про право на спадщину, довіреностей на право розпорядження майном, за винятком примірників, що залишаються у справах нотаріуса, викладаються нотаріусами на спеціальних бланках нотаріальних документів. Зразок, опис, порядок витрачання, зберігання та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів встановлюються Міністерством юстиції України спільно з Нотаріальною Палатою України.

5. Тексти документів нотаріального діловодства, а також інформація, отримана нотаріусом з Державних реєстрів відповідно до статті 46 цього Закону, що залишається у справах нотаріуса, викладаються на папері встановленого формату.
6. Вчинена нотаріальна дія є безспірним фактом, що не потребує додаткового доказування в суді, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, незалежно від форми власності, якщо рішенням суду, що набрало законної сили, не було встановлено інше.

Стаття 64. Види нотаріальних дій

1. Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:

1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності та ін.);

2) вживають заходів до охорони спадкового майна;

3) видають свідоцтва про право на спадщину;

4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті другого подружжя;

5) видають свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

6) видають свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;

7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;

8) видають дублікати документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

9) накладають та знімають заборону відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) та транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;

10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;

11) засвідчують справжність підпису на документах;

12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;

14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;

15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;

16) посвідчують час пред'явлення документів;

17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;

18) здійснюють державну реєстрацію прав на нерухомість та правочинів щодо нерухомості;

19) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

20) вчиняють виконавчі написи;

21) вчиняють протести векселів;

22) вчиняють морські протести;

23) приймають на зберігання документи.

2. Законами на нотаріусів може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій.

Стаття 65. Нотаріальні дії, що вчиняються архіваріусами державних нотаріальних архівів1. Архіваріуси державних нотаріальних архівів вчиняють такі нотаріальні дії:

1) видають дублікати документів, що зберігаються у справах державного нотаріального архіву;

2) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів, що зберігаються у справах державного нотаріального архіву, і витягів з них;

2. Архіваріуси державних нотаріальних архівів видають довідки про вчинені нотаріальні дії.

Стаття 66. Нотаріальні дії, що вчиняються консульськими установами України

1. Консульські установи України вчиняють такі нотаріальні дії:

1) посвідчують правочини (договори, заповіти (крім секретних), довіреності та ін.), крім договорів про відчуження та заставу нерухомого майна та земельних ділянок, що знаходяться в Україні;

2) вживають заходів до охорони спадкового майна;

3) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і витягів з них;

4) засвідчують справжність підпису на документах;

5) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

6) посвідчують факт, що фізична особа є живою;

7) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;

8) посвідчують час пред'явлення документів;

9) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

10) вчиняють виконавчі написи;

11) вчиняють морські протести;

12) приймають на зберігання документи;

13) видають дублікати посвідчених ними документів;

14) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам.

2. Законами можуть бути передбачені й інші нотаріальні дії, що вчиняються консульськими установами України.

Стаття 67. Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування

1. У населених пунктах, де немає нотаріусів, посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії:

1) вживають заходів до охорони спадкового майна;

2) посвідчують заповіти (крім секретного);

3) видають дублікати посвідчених ними документів.

2. Зазначені посадові особи органів місцевого самоврядування не мають права на оформлення документів, призначених для використання за межами державного кордону України.

Стаття 68. Заповіти (крім секретних) і довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених

1. До нотаріально посвідчених заповітів (крім секретних) прирівнюються:

1) заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я, а також осіб, які проживають у будинках для осіб похилого віку та інвалідів, посвідчені головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров'я, а також начальниками госпіталів, директорами або головними лікарями будинків для осіб похилого віку та інвалідів;

2) заповіти осіб, які перебувають під час плавання на морських, річкових суднах, що ходять під прапором України, посвідчені капітанами цих суден;

3) заповіти осіб, які перебувають у пошукових або інших експедиціях, посвідчені начальниками цих експедицій;

4) заповіти військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріусів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, що вчиняють нотаріальні дії, також заповіти робітників, службовців, членів їхніх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ або закладів;

5) заповіти осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі;

6) заповіти осіб, які утримуються під вартою, посвідчені начальником слідчого ізолятору.

2. До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:

1) довіреності військовослужбовців або інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками цих закладів, їх заступниками з медичної частини, старшими або черговими лікарями;

2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників, службовців, членів їхніх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ або закладів;.

3) довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі (слідчому ізоляторі), посвідчені начальником місця позбавлення волі (начальником слідчого ізолятору).

3. Посадові особи, перелічені в частині першій цієї статті, зобов'язані негайно передати по одному примірнику посвідчених ними заповітів у державний нотаріальний архів за постійним місцем проживання заповідача.

4. Капітани морських суден зобов'язані передати по одному примірнику посвідчених ними заповітів начальникові порту України або консулові України в іноземному порту для наступного направлення їх до державного нотаріального архіву за постійним місцем проживання заповідача.

5. Архіваріус державного нотаріального архіву зобов’язаний перевірити законність заповіту, що надійшов на зберігання, та залишає у себе одержаний ним примірник заповіту з повідомленням про це заповідача та посадової особи, яка посвідчила заповіт. У разі встановлення невідповідності заповіту законові архіваріус повідомляє про це заповідача і посадову особу, яка посвідчила заповіт.

6. Якщо заповідач не мав постійного місця проживання в Україні або коли місце проживання заповідача невідоме, заповіт направляється центральному органу державного нотаріального архіву України.

Глава 2. Правила вчинення нотаріальних дій

Стаття 69. Місце вчинення нотаріальної дії
1. Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні, де знаходиться робоче місце нотаріуса.
2. За заявою заінтересованих осіб нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням, але в межах нотаріального округу, в якому зареєстрована нотаріальна діяльність відповідного нотаріуса. Про місце вчинення нотаріальної дії поза приміщенням, де знаходиться робоче місце нотаріуса, зазначається в тексті посвідчувального напису.

Стаття 70. Строки вчинення нотаріальних дій

1. Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати в день подачі всіх необхідних документів.

2. Вчинення нотаріальної дії може бути відкладене в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або направлення документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї дії. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії в цих випадках, не може перевищувати одного місяця.

3. За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка бажає звернутися до суду для оспорювання права або факту, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії повинно бути відкладене на строк не більше десяти робочих днів. Якщо за цей строк від суду не буде одержано повідомлення про надходження заяви, нотаріальна дія повинна бути вчинена.

4. У разі одержання від суду повідомлення про надходження заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом і набрання законної сили рішенням суду.

5. Законодавством можуть бути встановлені й інші підстави для відкладення і зупинення нотаріальних дій.

Стаття 71. Установлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії

1. Не допускається вчинення нотаріальної дії у відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників.

2. При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

3. Установлення особи здійснюється за паспортом або за іншими документами, які унеможливлюють будь-які сумніви щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

Стаття 72. З’ясування обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб

1. При посвідченні правочинів з’ясовується обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь.

2. З'ясування обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб здійснюється за паспортом або іншими документами, які унеможливлюють будь-які сумніви щодо обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії.

Стаття 73. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи

1. При перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов'язаний ознайомитись з установчими документами юридичної особи і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

2. При наявності у нотаріуса сумнівів щодо поданих документів він може витребувати від власника, органів, які здійснюють державну реєстрацію відповідних юридичних осіб, органів державної податкової служби, інших уповноважених органів, установ та фізичних осіб додаткові відомості або документи.

Стаття 74. Перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи

1. Нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю представника перевіряє обсяг його повноважень.

2. Нотаріус встановлює особу представника, а також перевіряє обсяг його повноважень відповідно до вимог статей 72 та 73 цього Закону.

3. Нотаріусу подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника. Дійсність довіреності на право розпорядження майном перевіряється нотаріусом за допомогою Державного реєстру довіреностей.

4. Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, нотаріусу подається документ, в якому закріплено повноваження даного органу та розподіл обов'язків між його членами.

5. За наявності сумнівів щодо особи чи органу, що виступають у якості представника, а також цивільної дієздатності та правоздатності особи чи органу нотаріус має право зробити запит до уповноваженого органу, установи чи особи, щодо яких здійснюється представництво.

Стаття 75. Установлення дійсних намірів сторін до вчинення правочину

1. Нотаріус зобов'язаний установити дійсні наміри сторін до вчинення правочину, який він посвідчує, а також відсутність у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину.

2. Установлення дійсних намірів кожного з учасників правочину здійснюється шляхом установлення нотаріусом однакового розуміння сторонами значення, умов правочину та його правових наслідків для кожної з сторін.

3. Установлення дійсних намірів однієї із сторін правочину може бути здійснено нотаріусом при відсутності іншої сторони з метою виключення можливості стороннього впливу на її волевиявлення.

4. Правочин посвідчується нотаріусом, якщо кожна із сторін однаково розуміє значення, умови правочину та його правові наслідки.

Стаття 76. Порядок залучення свідків для вчинення нотаріальної дії

1. У випадках, установлених законом, вчинення нотаріальної дії при свідках є обов'язковим.

2. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.

3. Не можуть бути залучені як свідки при вчиненні нотаріальної дії:

1) нотаріус або інша особа, яка вчиняє цю нотаріальну дію;

2) особи, на користь яких вчиняється нотаріальна дія;

3) особи, які є сторонами правочину, що укладається;

4) особи, які є членами сім'ї чи близькими родичами особи, якою або на користь якої вчиняється нотаріальна дія, або є її опікунами (піклувальниками);

5) особи, які не можуть самостійно прочитати або підписати оформлюваний документ;

6) працівники, що перебувають у трудових відносинах з нотаріусом, який вчиняє нотаріальну дію, або працівники відповідного виконавчого органу міської ради, консульської установи чи дипломатичного представництва.

4. Особа, залучена у якості свідка, несе відповідальність за шкоду, заподіяну нею внаслідок розголошення відомостей, що стали їй відомі у зв'язку з її участю при вчиненні нотаріальної дії, в порядку, встановленому законом.

Стаття 77. Підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів

1. При посвідченні правочинів і вчиненні інших нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством, нотаріусом перевіряється справжність підписів учасників правочинів та інших осіб, які звернулись за вчиненням нотаріальної дії.
2. Нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса. Якщо заява чи інший документ підписаний за відсутності нотаріуса, особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.
3. Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати документ, то за її дорученням у її присутності та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа. Про причини, з яких фізична особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не могла підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. Правочин за особу, яка не може підписати його, не може підписувати особа, на користь або за участю якої його посвідчено.
4. Нотаріус може не вимагати кожного разу з'явлення відомих йому посадових осіб юридичних осіб, якщо він має зразки підписів цих посадових осіб, одержані при особистому зверненні, і справжність їх підпису не викликає сумніву.

5. Не дозволяється застосування зразків підписів посадових осіб юридичних осіб при посвідченні правочинів.

Стаття 78. Витребовування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії

1. Нотаріуси мають право витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

2. Затребувані відомості та (або) документи повинні бути подані в строк, визначений нотаріусом. Цей строк не може перевищувати одного місяця.

3. Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови у її вчиненні.

Стаття 79. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії
1. Документи, викладені на двох і більше окремих аркушах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні бути прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності, а аркуші пронумеровані і скріплені печаткою юридичної особи, яка видала документ.

2. Тексти нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв, засвідчуваних копій (фотокопій) документів і витягів з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко, дати, що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, мають бути позначені хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб та їх ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - без скорочень із зазначенням їх місцезнаходження. Прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, їх місце проживання та їх ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків повинні бути написані повністю, а у випадках, передбачених законами, із зазначенням дати їх народження.

3. Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

Стаття 80. Порядок ведення спадкових справ

1. Оформлення спадкових справ здійснюється з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та цього Закону.

2. У разі звернення спадкоємців, кредиторів або інших осіб, відповідні заяви яких та документ, що підтверджує факт смерті спадкодавця, є підставою для заведення спадкової справи, до різних нотаріусів в один день спадкова справа відкривається тим нотаріусом, до якого заява надійшла першою за часом і яка першою зареєстрована у Державному спадковому реєстрі.

3. При відкритті спадкової справи нотаріус зобов'язаний одночасно зареєструвати відомості у Державному спадковому реєстрі в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Стаття 81. Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв
1. При посвідченні правочинів, засвідченні вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, при посвідченні часу пред'явлення документа, при видачі дублікатів на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи.

2. На підтвердження права на спадщину, права власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті другого подружжя, повноважень виконавця заповіту, прийняття на зберігання секретного заповіту, придбання майна з публічних торгів (аукціону), а також посвідчення фактів, що фізична особа є живою, про перебування її у певному місці, про час пред’явлення документів, про прийняття на зберігання документів видаються відповідні свідоцтва.

3. Форми посвідчувальних написів та нотаріальних свідоцтв установлюються Міністерством юстиції України.

Стаття 82. Відмова у вчиненні нотаріальних дій

1. Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

1) вчинення такої дії суперечить закону;

2) не подано відомості (інформація) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;

3) дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом;

4) має сумнів у тому, що фізична особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;

5) з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка визнана недієздатною, або представник, який не має необхідних повноважень;

6) правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, вказаним в їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;

7) особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не сплатила плату за її вчинення.

2. Нотаріус не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

3. Нотаріус не має права на безпідставну відмову у вчиненні нотаріальної дії.

4. На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов'язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. Відмова у вчиненні нотаріальної дії оформляється нотаріусом шляхом винесення протягом трьох робочих днів відповідної постанови.

Стаття 83. Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні

1. Спір про неправильно вчинену нотаріальну дію або незаконність у вчиненні нотаріальної дії, або відмову у вчиненні нотаріальної дії розглядається судом за правилами позовного провадження цивільного судочинства.

Стаття 84. Заходи, що вживаються нотаріусом при виявленні порушення закону

1. Нотаріус, виявивши при вчиненні нотаріальних дій порушення з боку учасників цивільних відносин, повідомляє про це відповідні органи для вжиття необхідних заходів.

2. Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус вправі затримати цей документ і направити його до експертної установи (експерта) для проведення відповідного дослідження, оплата якого здійснюється в установленому законом порядку.

Стаття 85. Реєстрація нотаріальних дій

1. Усі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами чи архіваріусами державних нотаріальних архівів, реєструються в реєстрах нотаріальних дій та в інший спосіб, передбачений цим Законом.

2. Нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту її реєстрації.

Стаття 86. Видача дубліката нотаріально оформленого документа

1. У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом чи посадовою особою, зазначеною в статтях 64, 65 цього Закону, за письмовою заявою осіб, визначених у частині п'ятій статті 7 цього Закону, нотаріусом, відповідною посадовою особою або архіваріусом державного нотаріального архіву видається дублікат втраченого (зіпсованого) документа.

2. Державний нотаріальний архів видає також дублікати заповітів, які надійшли на зберігання від посадових осіб, зазначених у статтях 67, 68 цього Закону.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Закон україни про нотаріат Верховна Рада України постановляє: Внести...
Внести зміни до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2000...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Книга VI цивільного кодексу України (далі ЦК україни); Закон України «Про нотаріат»
Окремі аспекти правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в Україні

Закон України «Про нотаріат»
У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
У ході виконання приватним нотаріусом професійної діяльності виникає необхідність залучення додаткових працівників шляхом їх наймання....

Закон України «Про нотаріат»
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації» напрацьовано шляхом публічного...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу
У цій статті ідеться про співпрацю приватних нотаріусів насамперед у рамках Закону України «Про нотаріат» (далі — Закон)

Приватний нотаріус, м. Миколаїв
Закон України «Про нотаріат»; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, стягнення заборгованості...

Закон України від 02. 09. 1993 №3425-xii «Про нотаріат»
Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Нотаріальної палати України

Закон України від 02 вересня 1993 року №3425 „Про нотаріат” зі змінами...
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-іv зі змінами та доповненнями – гку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 16. 06. 2009 за №518/16534 Зміни...
Відповідно до Закону України "Про нотаріат" (далі Закон), Цивільного та Сімейного кодексів України нотаріуси вчиняють такі нотаріальні...

Приватний нотаріус Краснодонського міського нотаріального округу Луганської області
Закону України «Про іпотеку», ст. 73 Закону України «Про нотаріат», ст. 4 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на...

Закон України «Про нотаріат»
Держава наділяє нотаріусів певними повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій І при цьому залишає за собою право контролю за відповідністю...

Закон України від 2 вересня 1993 року n 3425-xii "Про нотаріат" Закон n 3425-xii
Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства", з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від...

Експрес-аналіз прийнятого в остаточній редакції 01. 10. 2008 року...
України викладено в законопроекті «нової» редакції Закону України «Про нотаріат» за №1286-1 (автори — народні депутати Бережна Ірина,...

Пояснювальна записка 05. 10. 2006 Документи, пов’язані із роботою...
Тому читаємо, обговорюємо та доходимо висновків, а редакція журналу «мен» завжди готова надрукувати Ваші думкиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт