Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Н А К А З
29.05.2015 № 111

Про організацію проведення експертизи об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту в 2014/2015 навчальному році

На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», від 20.01.2015 № 1/9-21 «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 навчальному році», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 924/5145 (із змінами), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.03.2015 № 118 «Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 01.04.2015 № 57 «Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», плану роботи управління освіти адміністрації району на 2015 рік, з метою контролю за об’єктивністю та відповідністю виставлення у додатки до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2).

2. Членам комісії провести експертизу об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів про повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

11.06.2015

3. Головному спеціалісту управління освіти (Дерев’янко Т.Є.) узагальнити результати експертизи у довідці.

До 27.06.2015

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

4.1. Скласти накази по навчальних закладах «Про перевірку об’єктивності та правильності виставлення річних балів, ДПА, відповідності заповнення документів про базову загальну середню освіту випускників 2014/2015 навчального року нормативним вимогам».
До 05.06.2015

4.2. Забезпечити контроль за об’єктивністю та відповідністю виставлення педагогічними працівниками у додатки до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.

До 11.06.2015

4.3. Здійснити самоекспертизу об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту за протоколом (додаток 2).

11.06.2014

4.4. Скласти акти «Про перевірку об’єктивності та правильності виставлення річних балів, ДПА, відповідності заповнення документів про базову загальну середню освіту випускників 2014/2015 навчального року нормативним вимогам» та надати один примірник до управління освіти.

11.06.2014

4.5. Надати до управління освіти (Дерев’янко Т.Є.) протоколи самоекспертизи та акти перевірки об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

11.06.2015

5. Завідувачу ЛКТО управління освіти Фесенко О.В. розмістити даний наказ на офіційному сайті управління освіти.

05.06.2015

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник управління освіти О.С.Нижник
З наказом ознайомлені:

Дерев’янко Т.Є.

Надточій О.І.

Толоконнікова М.В.

Королець С.О.

Літвінова В.А.

Стецко О.М.

Фесенко О.В.

Дерев’янко Т.Є.
Додаток 1

до наказу управління освіти

від 29.05.2015 № 111

Склад районної комісії для проведення експертизи

об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів

про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х класів до отриманих ними підсумкових балів,

які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі свідоцтв

про базову загальну середню освіту

Дата перевірки: 09.06.2015Назва ЗНЗ


Члени районної комісії

ХГ №12

ХГ №34

ХЗОШ №120 ХСШ №66

ХВ(З)Ш №3


Дерев’янко Т.Є., головний спеціаліст управління освіти

Толоконнікова М.В., методист РМЦ управління освітиХЗОШ №7

ХЗОШ №10

ХЗОШ №53

ХЗОШ №35

ХЗОШ №41 ХЗОШ №48Надточій О.І., завідувач РМЦ управління освіти

Стецко О.М., методист РМЦ управління освіти

Королець С.О., методист РМЦ управління освіти

Літвінова В.А., методист РМЦ управління освіти

Дерев’янко Т.Є.
Додаток 2

до наказу управління освіти

від 29.05.2015 №111
ПРОТОКОЛ

експертизи об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів про базову загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
з/п

Джерела

інформації

Напрямки експертизи

Зауваження, пропозиції

(Конкретно вказати П. І.Б. вчителя, предмет викладання, / класного керівника, клас, № сторінки відповідного журналу/ № свідоцтва, додатка, характер порушення)

1

Класні

журнали

9-х класів

Об’єктивність виставлення семестрових, скоригованих семестрових, річних балів, ДПА (відповідність протоколам ДПА).
Відповідність виставлення балів на предметних сторінках та зведеному обліку навчальних досягнень.
Нормативність визначення претендентів на отримання

свідоцтв з відзнакою
Обумовлення виправлень, скріплення печаткою закладу, підписом директора.

Допущені такі виправлення:

Наявність пояснювальних вчителів з приводу допущених виправлень.
2

Акти перевірок

випускної документації в 9-х кл.

Оформлення відповідно до Інструкції з ведення ділової документації
Об’єктивність.
3

Книги

обліку та видачі свідоцтв

про базову

загальну середню освіту

1. Нормативність ведення.

1.1.Пронумерована, прошнурована, підписана начальником РУО, інспектором, скріплена печаткою РУО, підписана директором, скріплена печаткою ЗНЗ.

 1. Нормативно/не нормативно (підкреслити).

 2. Виявлено недоліки: ..

1.2. Ведення І частини книги

(Облік бланків)

1.2.1. Одержання:

- зазначення серії та номерів бланків свідоцтв звичайного зразка, з відзнакою; бланків додатків до свідоцтв, їх кількості;

- дата одержання і підстава для облікування;

Одержано:

1. Бланків свідоцтв звичайного зразка - ____ шт.

(ХА №__________ - №____________);

 1. Бланків додатків - _____ шт.

(серія _____№_____________ - №___________);

 1. Бланків свідоцтв з відзнакою - ______ шт.

(ХА № _______________________________).

 1. Підтвердження замовлення на виготовлення документів про освіту: дата _________, вих. № ________).

1.2.2. Витрачення:

- зазначення серії та номерів бланків свідоцтв звичайного зразка, з відзнакою; бланків додатків до свідоцтв, їх кількості;

- підстава для видачі;

- підпис начальника РУО або головного спеціаліста про одержання від школи решти чистих бланків, а також зіпсованих із зазначенням їх номерів.

Видано:

1. Бланків свідоцтв звичайного зразка - ____ шт.

(ХА №__________ - №____________);

 1. Бланків додатків - _____ шт.

(серія _____№_____________ - №___________);

 1. Бланків свідоцтв з відзнакою - ______ шт.

(ХА № _______________________________).

 1. Протокол педради: дата _________, № _____).

 2. Повернено:


причина:


1.3. Ведення ІІ частини

книги ( Облік видачі бланків ):

- нумерація,

- № свідоцтв,

- № додатків,

- П. І. Б. ( повністю),

- - заповнення всіх граф відповідно до форми,

- - підпис особи, що видала документ,

- зазначення нагородження,

- обумовлення допущених виправлень, скріплення їх печаткою, - відповідність назв навчальних предметів робочому навчальному плану,

- відповідність виставлених оцінок даним класних журналів,

- відповідність виставлення середнього балу свідоцтва вимогам;

- - чітке й охайне виконання записів.

Допущено такі недоліки:

 • виправлення: ….


 • невідповідність: …..
1.4. Реєстрація дублікатів свідоцтв:

- у І частині книги,

- у ІІ частині книги.
1.5. Реєстрація свідоцтв екстернів.

Облік отриманих документів (дата отримання документів, підстава для отримання: замовлення на виготовлення свідоцтв про базову загальну середню освіту від _._ .20...р., підтвердження на виготовлення свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою від . 20...р. .

Для вечірньої школи

Облік виданих документів (підстава для видачі: протокол педради від __________20___ № ).

Для вечірньої школи

Відповідність балів, виставлених у класних журналах та книгах обліку та видачі свідоцтв.


Для вечірньої школи

4

Додатки до

свідоцтв

Відповідність балів, виставлених у книгах обліку та видачі свідоцтв та додатках до свідоцтв.

Зауваження, рекомендації:

Експерти

Директор ЗНЗ

Дата проведення експертизи 2015

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт