Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Щодо оформлення первинних документів

Щодо оформлення первинних документів

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 06.12.2013 р. N 31-08410-07-27/35654
ТОВ "Інтерактивна бухгалтерія"


Щодо оформлення первинних документів


Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо оформлення первинних документів повідомляє.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Відповідно до зазначених Закону та Положення первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Міру деталізації змісту і обсягу господарської операції визначають особи, які відповідають за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. При цьому така деталізація має забезпечити розкриття змісту господарської операції та ідентифікацію активів, зобов'язань, доходів або витрат, з нею пов'язаних.

 Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Лист Міндоходів України від 18.01.2014 р. № 1097/7/99-99-19-03-01-17


Начальникам головних управлінь Міністерства доходів і зборів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів — Центрального офісу з обслуговування великих платниківЗ метою належного адміністрування, правильного розрахунку податкових зобов’язань та своєчасного надходження до бюджету податку на прибуток підприємств Міністерство доходів і зборів України повідомляє таке.

Протягом 2012 - 2013 рр. до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) внесено ряд суттєвих змін та доповнень, у тому числі пов’язаних з оподаткуванням прибутку підприємств. Крім того, положеннями Закону України від 04.07.2013 р. № 404 «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» передбачено, що форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

На сьогодні Міндоходів України для державної реєстрації до Міністерства юстиції України направлено форми податкових декларацій, які затверджено наказами від 16.12.2013 р. № 810 «Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи» (далі - Податкова декларація про спільну діяльність) та від 30.12.2013 р. № 872 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі - Податкова декларація підприємств).

Проекти форм податкових декларацій з податку на прибуток банку, з податку на доходи (прибуток) страховика, розрахунків податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, а також податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями на даний час узгоджуються із зацікавленими міністерствами і відомствами та після затвердження відповідними наказами Міндоходів України найближчим часом будуть подані до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

Показники податкових декларацій повною мірою приведено у відповідність із внесеними до Кодексу змінами та доповненнями. Зокрема, Податкова декларація підприємств містить чіткий розрахунок авансових внесків з податку на прибуток як для 2014 р., так і для майбутніх звітних (податкових) років, та нову редакцію додатка ЦП «Операції з цінними паперами...», в якому враховуються показники доходів та витрат від операцій:

- з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (табл.1, 2);

- з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів (табл. 3);

- з РЕПО та деривативами (табл. 4).

Водночас податкові декларації доповнено новим додатком ТЦ, в якому платником податку відображається «Самостійне, пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов’язань платника податку для цілей трансфертного ціноутворення».

Удосконалено також окремі додатки, зокрема додаток СБ «Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості».

Відповідно до абзацу другого п. 46.6 ст. 46 Кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків) чинні до такого визначення.

Водночас з урахуванням викладеного Міністерство доходів і зборів України переконливо рекомендує платникам податку подавати податкову звітність до територіальних органів Міністерства доходів і зборів України за звітний (податковий) 2013 р. за новими формами, оскільки це дасть можливість правильно визначити податкові зобов’язання з податку на прибуток, що, відповідно, запобігатиме виникненню непорозумінь між контролюючими органами та платниками податків.

У контексті вищенаведеного зазначаємо про таке:

згідно з п. 49.18 ст. 49 та п. 57.1 ст. 57 Кодексу податкові декларації подаються платниками податку на прибуток, базовим звітним (податковим) періодом для яких є:

календарний квартал - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя)тобто не пізніше 10 лютого 2014 р.;

календарний рік - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто не пізніше 3 березня 2014 р.

Виходячи з положень п. 46.2 ст. 46 Кодексу платник податку на прибуток разом з річною податковою декларацією має подавати річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Відповідно до п. 49.4 ст. 49 Кодексу платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.Заступник Міністра А. ІГНАТОВ

Про подання податкової звітності з податку на прибуток

за 2013 рік
Лист Міністерства доходів і зборів України

від 29 січня 2014 р. N 2191/7/99-99-19-03-01-17


Начальникам ГУ Міндоходів

в АР Крим, областях,

мм. Києві та Севастополі

Міжрегіонального ГУ Міндоходів –

ЦО з обслуговування великих платників


В доповнення до листа Міністерства доходів і зборів України від 18.01.2013 N 097/7/99-99-19-03-01-17 "Про податкову звітність з податку на прибуток" повідомляємо наступне.

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 N 872, яким затверджена форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, 20.01.2014 зареєстровано в Міністерстві юстиції України за N 103/24880 та оприлюднено у Офіційному віснику України від 24.01.2014 N 6.

До запровадження прийняття декларацій з податку на прибуток підприємств в електронному вигляді за новими формами (затвердженими Міндоходів), платники цього податку мають можливість подавати декларації за 2013 рік з граничним терміном подання - 10 лютого 2014 року (за базовий період календарний квартал) за старими формами (затвердженими Мінфіном). Про дату з якої буде запроваджено прийняття декларацій з податку на прибуток підприємств за новими формами буде повідомлено додатково.

Водночас звертаємо увагу, що з метою дотримання вимог п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України, розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток, який має сплачуватись починаючи з березня 2014 року по лютий 2015 року включно, буде здійснюватись за старими формами декларацій в автоматичному режимі (після доопрацювання програмного забезпечення) та заноситись до картки особового рахунку платника таким чином:

у декларації з податку на прибуток підприємства (наказ Мінфіну від 28.09.2011 N 1213) (рядок 11 + рядок 12 - рядок 13.1 - рядок 13.2 -13.6 Додатка ЗП до рядка 13)/12;

у декларації з податку на прибуток банку (наказ Мінфіну від 21.12.2011 N1683) (рядок 11 + рядок 12 – рядок 14.1 – рядок 14.2 Додатка ЗП до рядка 14)/12;

у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (наказ Мінфіну від 22.06.2012 N 759) (рядок 13 - рядок 14.1)/12.

Зобов’язую Начальників Головних управлінь Міністерства доходів і зборів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома підпорядкованих органів Міністерства доходів і зборів України та платників податку.

Заступник Голови А.П. Ігнатов
Про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік
Лист Міністерства доходів і зборів України

від 7 лютого 2014 р. N 3194/7/99-99-19-03-01-17
(Витяг)

<…>

Відповідно до пункту 153.8 статті 153 Податкового кодексу України прибуток від операції з торгівлі у 2013 році цінними паперами, оподатковується за ставкою 10 відсотків.

З метою дотримання вимог пункту 153.8 статті 153 Податкового кодексу, суми податкового зобов'язання з податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами за 2013 рік по деклараціях з податку на прибуток підприємства, банку та страховика, поданих за старими формами (затвердженими Мінфіном), буде заноситись до картки особового рахунку:

з рядка 10 табл.1 та рядка 10 табл.2 Додатку ЦП поданого за формою, доведеною листом Міндоходів від 17.04.2013 N1423/7/99-99-19-03-01-17;

з рядка 03.20 Додатку ЦП х 0,10 поданого за формою декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 N1213. При цьому, значення рядка 03.20 Додатку ІД буде вважатись таким, що дорівнює нулю;

з рядка 02.3 Додатку ЦП х 0,10 поданого за формою декларації з податку на прибуток банку, яка затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 N1683. При цьому, значення рядка 02.3 Додатку ОД буде вважатись таким, що дорівнює нулю;

з рядка 05.15 Додатку ЦП х 0,10 поданого за формою декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка затверджена наказом Мінфіну від 22.06.2012 N759. При цьому, значення рядка 05.15 Додатку ІД буде вважатись таким, що дорівнює нулю.

Одночасно, розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток, який має сплачуватись починаючи з березня 2014 року по лютий 2015 року включно, буде здійснюватись в автоматичному режимі та заноситись до картки особового рахунку платника таким чином

у декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 N 1213 (рядок 11 + рядок 12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - (рядок 13.1 + рядок 13.2 + 13.6 Додатка ЗП до рядка 13))/12;

у декларації з податку на прибуток банку, яка затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 N1683 (рядок 11 + рядок 12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - (рядок 14.1 + рядок 14.2 Додатка ЗП до рядка 14))/12;

у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка затверджена наказом Мінфіну від 22.06.2012 N 759 (рядок 04 + рядок 10 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами + рядок 10 табл.2 Додатка ЦП - рядок 14.1)/12.

Підпунктом 153.3.4 пункту 153.3 статті 153 Податкового кодексу України передбачено, що у разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов'язань підприємства за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступного податкового періоду, а при отриманні від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових періодів.

З метою дотримання вимог пп. 153.3.4 Податкового кодексу щодо зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток на суму сплаченого авансового внеску при виплаті дивідендів розрахунок суми такого внеску буде перевірятись в автоматичному режимі з урахуванням наступного:

у декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 N 1213, значення рядка 13.5.1 Додатка ЗП не може перевищувати значення (рядок 11 + рядок 12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - (рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.6 + рядок 13.7 Додатка ЗП до рядка 13));

у декларації з податку на прибуток банку, яка затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 N1683, значення рядка 14.5.1 Додатка ЗП не може перевищувати значення (рядок 11 + рядок 12 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - (рядок 14.1 + рядок 14.2 + рядок 14.6 Додатка ЗП до рядка 14));

у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка затверджена наказом Мінфіну від 22.06.2012 N 759, значення рядка 11 Декларації не може перевищувати значення (рядок 04 + рядок 10 + сума податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами - рядок 14 Декларації).

Крім того повідомляємо, що сума нарахованих щомісячних авансових внесків з податку на прибуток за 2013 рік, яка враховується у зменшення податкових зобов'язань за 2013 рік, буде перевірятись в автоматичному режимі з урахуванням наступного:

у декларації з податку на прибуток підприємства, яка затверджена наказом Мінфіну від 28.09.2011 N 1213, значення рядка 13.7 Додатка ЗП має дорівнювати сумі нарахованих платником щомісячних авансових внесків за січень-грудень 2013 року;

у декларації з податку на прибуток банку, яка затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 N1683, значення рядка 14.6 Додатка ЗП має дорівнювати сумі нарахованих платником щомісячних авансових внесків за січень-грудень 2013 року;

у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, яка затверджена наказом Мінфіну від 22.06.2012 N 759, значення рядка 14.2 Декларації має дорівнювати сумі нарахованих платником щомісячних авансових внесків за січень-грудень 2013 року.

<…>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Сутність господарського обліку І школи бухгалтерського обліку
Первинні документи їх сутність та значення. Вимоги до оформлення первинних документів

Наказ
Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської...

Тема: Стильове оформлення текстових документів. Практична робота...
Ормувати поняття стилю текстового документу; пояснити правила стильового оформлення документів різних типів; формувати вміння створювати...

Інструкція користувача
Послідовність проведення первинних документів

Інструкція користувача
Послідовність проведення первинних документів

Методичні рекомендації «Деякі питання оформлення документів для дії за кордоном»
Головного управління юстиції у м. Києві функцій контролю за дотриманням державними та приватними нотаріусами вимог чинного законодавства,...

Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального...
Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального закладу під час атестаційного періоду та оформлення документів,...

Технологічна картка адміністративної послуги оформлення І видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Технологічна картка адміністративної послуги оформлення І видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Технологічна картка адміністративної послуги оформлення І видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Технологічнa карткa адміністративної послуги оформлення та видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Наказ
Про призначення відповідального за підготовку документів на виготовлення атестатів І свідоцтв випускникам 2014/2015 навчальному році...

Відповідає номеру у штатно-посадовій книзі
Нормативними актами встановлено строк зберігання облікових документів — «75р – В». Ігнорувати вимоги щодо оформлення, ведення та...

29000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 53 тел. 65-12-14 приймальня...
Вам рекомендації з питань підготовки документів на перевірку, погодження та затвердження, зразки оформлення документів на випускників,...

План. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. Формуляр...
Уніфікація документів заключається в установленні одностайного складу та форм управлінських документів, що фіксують здійснення однотипових...

Охоплює такі питання
Принципи організації безготівкових розрахунків та вимогои щодо оформлення розрахункових документів

Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів
На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку І статистики

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку...
Ця Інструкція встановлює порядок ведення бухгалтерського, обліку в первинних профспілкових організаціях, які не ведуть господарські...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт