Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порядок доступу до публічної інформації

Порядок доступу до публічної інформації

Додаток 1

До наказу № 16/2 від 27.02.2012 р.

Порядок доступу до публічної інформації
І. Загальні положення

 1. Запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

 2. Розпорядники інформації – виконавчі органи Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради.

 3. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 4. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні.

 5. Конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

 6. Службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчих органів Ленінської районної у місті Дніпропетровську ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування".

 7. Таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

 8. Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів, ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі, а також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо).

 9. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

ІІ. Порядок організації доступу до публічної інформації

 1. Про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання.

 2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії.

 3. Порядок складання, подання запиту на інформацію.

 4. Інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає школа.

 5. Плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань.

 6. Загальні правила роботи школи, правила внутрішнього трудового розпорядку.

 7. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

 8. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

 9. Доступ до інформаціїзабезпечується шляхом:

  1. Систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 • на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет;

 • на інформаційному стенді;

 1. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства.

 2. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації.13.

 3. Розпорядник інформації зобов’язаний вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

 4. Школа після надходження запиту:

- ведереєстрацію та облік інформаційних запитів в журналі реєстрації запитів на публічну інформацію;

- надає на попередній розгляд керівництву та згідно резолюції передає інформаційний запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк їх виконання.

 1. Відповідальні особи школи, які забезпечують доступ запитувачів до публічної інформації:

- систематизують та аналізують запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації;

- у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання.

16. Інформація на запит надається безкоштовно.

17. Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати на аудіо носії тощо.

18. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

Додаток 2

До наказу № 16/2 від 27.02.2012 р.

Перелік документів, які становлять інформацію з обмеженим доступом


 1. Книга наказів по школі (накази з особового складу, руху учнів, з організації навчально-виховної роботи, про номенклатуру справ у школі, розпорядження директора).

 2. Книга обліку бланків і видачі свідоцтв про закінчення школи 2 ступені.

 3. Книга обліку бланків і видачі атестатів про повну середню загальну освіту.

 4. Книга обліку видачі похвальних листів і похвальних грамот.

 5. Книга обліку й видачі золотих та срібних медалей.

 6. Алфавітна книга запиту учнів.

 7. Книга обліку особового складу педагогічних працівників.

 8. Трудові книжки працівників школи.

 9. Штатний розпис школи. Посадові обов’язки працівників школи.

 10. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність.

 11. Класні журнали.

 12. Журнали груп продовженого дня.

 13. Журнали факультативних занять.

 14. Журнал планування та обліку роботи гуртків.

 15. Журнал обліку пропусків і заміщень уроків учителями.

 16. Книга запису наслідків внутрішнього шкільного контролю.

 17. Навчальні плани і програми з усіх предметів базового компоненту.

 18. Доповідні записки, заяви та пояснення учнів.

 19. Звіти, інформації, довідки щодо медичного огляду учнів.

 20. Особові справи учнів навчального закладу.

 21. Книга обліку трудових книжок працівників школи.

 22. Особові справи вчителів.

 23. Доповідні записки, інформації, які направлені до вищих навчальних органів.

 24. Акти форми Н-1, Н-2 про нещасні випадки.

 25. Журнали реєстрації нещасних випадків з учнями.

 26. Звіти, інформації, довідки про організацію харчування. Списки учнів, які звільнені від плати за харчування, підстави, занесення їх до списків.

 27. Облік дітей мікрорайону школи.

 28. Списки первинного обліку дітей мікрорайону, які мають навчатися.

 29. Відомості соціальної інформаційної системи «Діти».

 30. Ідентифікаційний код, паспортні дані працівників, дітей.

Додаток 3

До наказу № 16/2 від 27.02.2012 р.
Форма для поданняінформаційногозапитувідфізичнихосіб у письмовомувигляді
ЗАПИТ

на отриманняпублічноїінформації


Розпорядник інформації Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа №94»

Дніпропетровської міської ради
Кому Директору комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №94»

Дніпропетровської міської ради

Кирпаню Ю.М.

П.І.Б. запитувачаВид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
Або

Я б хотівотримати доступ до інформаціїпро …

/Загальнийописінформації/
Прошу надатименівідповідь у визначений законом термін. Відповідьнадати:

Поштою

/Вказатипоштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронноюпоштою

/Вказати E-mail/


Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

Дата запиту, підпис

Додаток 4

До наказу № 16/2 від 27.02.2012 р.

Форма для поданняінформаційногозапитувідюридичнихосіб у письмовомувигляді
ЗАПИТ

на отримання публічної інформації


Розпорядник інформації Комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа №94»

Дніпропетровської міської ради

Кому Директору комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №94»

Дніпропетровської міської ради

Кирпаню Ю.М.

Організація, юридична особа
П.І.Б. представника

запитувача, посадаВид, назва, реквізитичизміст документа,
або
Я б хотівотримати доступ до інформаціїпро …

/Загальнийописінформації/
Прошу надатименівідповідь у визначений законом термін. Відповідьнадати:

Поштою

/Вказатипоштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Підкреслити обрану категорію


Контактний телефон

Дата запитуДодаток 5

До наказу № 16/2 від 27.02.2012 р.
Форма для подання інформаційного запиту від об′єднань громадян у письмовому вигляді
ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації комунальний заклад освіти

«Середня загальноосвітня школа №94»

Дніпропетровської міської ради
Кому Директору комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 94»

Дніпропетровської міської ради

Кирпаню Ю.М.

Організація, юридична особа
П.І.Б. представника

запитувача, посадаВид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
або

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

/Загальний опис інформації/
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказатипоштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронноюпоштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію


Контактний телефон

Дата запиту

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації «З деяких питань щодо доступу до публічної інформації» Сколе 201
Правове регулювання доступу до публічної інформації

Виконавчий комітет
Малехівською сільською радою та її виконавчими органами, доступу до публічної інформації, що знаходиться в їх розпорядженні. Положення...

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Луганській...
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Луганській обласній клінічній лікарні (далі Положення) визначає процедуру...

Дошкільний навчальний заклад №244 надає публічну інформацію керуючись
Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу...

Методичні рекомендації щодо забезпечення доступу до публічної інформації
Вступ

Україна дніпровська районна в місті києві державна адміністрація
Керівнику Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України

Законами №4652-vi від 13. 04. 2012
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів...

Законами №4652-vi від 13. 04. 2012
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів...

Законами №4652-vi від 13. 04. 2012
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів...

Закон україни
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів...

Закон україни
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів...

Закон україни
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів...

Закон україни
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів...

Закон україни
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів...

Закон україни
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів...

Передмова
Порядок проведення робіт з державної експертизи засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу та комплексних...

Розпорядження
Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року №1277...

Рішення експертної комісії є підставою для включення інформації до...
Для службового користування (далі експертна комісія) згідно з орієнтовними критеріями щодо обмеження доступу до службової інформації...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт