Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

На фірмовому бланку юридичної особи, фізичної особи-підприємця

На фірмовому бланку юридичної особи, фізичної особи-підприємця

НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

ДОВІРЕНІСТЬ

м. ____________ «___» _________ 201__ року

(повна назва юридичної особи, фізичної особи-підприємця)

в особі _______________________________________________, що діє на підставі

(посада, прізвище, ім’я, по батькові )
______________, даною довіреністю уповноважує __________________________ _______________________________________ паспорт: серія ___ № ______ виданий _____________________________________________ від ______________ року, який зареєстрований(а) адресом: ___________________________________ ____________________________ представляти інтереси та вчиняти дії від імені ______________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи, фізичної особи-підприємця)

на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа» щодо купівлі на аукціоні з продажу необробленої деревини заготівлі ___ кварталу 201__ року виставленої на продаж лісовими господарствами Житомирської області _____ ________ 201__ року, для чого йому(їй) надається право :

від імені ______________________________________________________________

(повна назва юридичної особи, фізичної особи-підприємця)

подавати заявки та інші документи передбачені відповідним регламентом торгів для участі в аукціоні, підписувати та одержувати всі необхідні документи (договір на акредитацію учасника біржової торгівлі, заявку на участь у торгах, аукціонне свідоцтво, специфікацію, договір купівлі-продажу, акти виконаних робіт, тощо), бути присутнім на аукціоні та приймати участь в торгах, вчиняти всі необхідні дії щодо купівлі необробленої деревини на аукціоні який проводить Товарна біржа «Всеукраїнська лісова біржа» та виконувати всі інші дії, пов’язані з даною довіреністю.
Повноваження по даній довіреності не можуть бути передані іншим особам.
Довіреність дійсна до «___» _________ 201__ року
Довіреність зареєстровано за № _____

Зразок підпису        ______________           __________________________

                                           (підпис)                     (прізвище, ім'я, по батькові)

Зразок підпису посвідчую
_________________________      __________      __________________________

(посада керівника підприємства) (підпис)                     (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Друкується на фірмовому бланку
Друкується на фірмовому бланку видану фізичній особі на право здійснення відповідних дій та підписання аукціонних документів (за...

До Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Типовий
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Друкується на фірмовому бланку юридичної особи
Пп бетс на тб «Українська енергетична біржа» та унікальний персональний ідентифікатор авп

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської...
Найменування юридичної особи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Друкується на фірмовому бланку юридичної особи
Тб «Українська енергетична біржа» при здійсненні діяльності, пов’язаної з біржовою торгівлею, для чого Брокеру надаються наступні...

Приватний підприємець іванов сергій олександрович
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи: Поштовий індекс

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
...

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

Черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи
Етап прийняття рішення отг про припинення ради, як юридичної особи, що об’єдналась шляхом ліквідації, встановлення порядку І строків...

Повне найменування підприємства, установи чи організації або піб...
Піб майбутнього підписувача особи, на яку необхідно видати сертифікат, наприклад, бухгалтера

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітний (податковий) період, який уточнюється
...

Державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), від якої прийняті суми або цінні папери, для виконання...

Рішення про реорганізацію сільської (селищної, міської) ради як юридичної...
Цку, — це зміна її організаційно-правової форми, у результаті чого до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт