Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.

Інструкція про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.

Сторінка1/3
  1   2   3
Ганна Косенко,

юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»

Книги, журнали і реєстри згідно з типовою номенклатурою справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса

(відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5)

Шановні читачі! Для зручності пропонуємо Вам перелік та форми книг, журналів і реєстрів згідно з Типовою номенклатурою справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 р. за № 1318/18613, який набрав чинності з 01.01.2011 р. (далі — Типова номенклатура 2011).

Матеріал викладено у вигляді таблиці з посиланням на індекси, заголовки, строки зберігання справ згідно з Типовою номенклатурою 2011, а також наведено стислий коментар порівняння з 2010 роком. Після таблиці подано відповідні зразки.

Використані нормативні акти

1. Положення про порядок заміщення приватного нотаріуса, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 22.08.2003 р. № 98/5, (зі змінами) (далі — Положення про порядок заміщення приватного нотаріуса).

2. Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 р. за № 1318/18613 (далі — Правила нотаріального діловодства).

3. Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 р. № 67/5, (зі змінами) (далі — Положення про спеціальні бланки документів інформаційної системи).

4. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 р. № 1893 (зі змінами) (далі — Інструкція про порядок обліку матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію).

5. Інструкція про порядок обліку депозитних операцій у державних нотаріальних конторах та в приватних нотаріусів, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2003 р. № 13/5 (далі — Інструкція про порядок обліку депозитних операцій).
Станом на січень 2011 року

з/п


Індекс справи


Заголовок справи


Строк зберігання


Примітка.
ФормаКоментар


1


01-20


Журнал реєстрації фактів заміщення нотаріуса


Постійно


Додаток до Положення про порядок заміщення приватного нотаріуса


Зміни:

1. Змінився індекс справи

2


01-21


Книга реєстрації наказів з особового складу


75 років1


1Перехідна.

Додаток 17 до Правил нотаріального діловодства

Зміни:

1. Змінився індекс справи.

2. Змінився строк зберігання з «постійного» до «75 років».

3. Змінилася форма книги:

– видалено графу «№ з/п»;

– графу «Виконавець» змінено на графу «Кому оголошено»

3


01-22


Книга реєстрації наказів з адміністративно господарських питань


3 роки


Додаток 21 до Правил нотаріального діловодства


Зміни:

1. Змінився індекс справи.

2. Змінилася форма книги:

– видалено графу «№ з/п»

4


01-23


Журнал реєстрації вхідних документів


3 роки


Додаток 19 до Правил нотаріального діловодства


Зміни:

1. Змінився індекс справи.

2. Згідно з Типовою номенклатурою 2011 ця справа вже не є перехідною.

3. Змінилася форма журналу:

– видалено графу «№ з/п»;

– дещо змінено ще одну графу

5


01-24


Журнал реєстрації вихідних документів


3 роки


Додаток 20 до Правил нотаріального діловодства


Зміни:

1. Змінився індекс справи.

2. Згідно з Типовою номенклатурою 2011 ця справа вже не є перехідною.

3. Змінилася форма журналу:

– видалено графу «№ з/п»

6


01-25


Книга обліку оприбуткування спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції
України


Постійно1


1Перехідна.

Додаток 1 до п. 6.2 Положення про спеціальні бланки документів інформаційної системи

Зміни:

1. Змінився індекс справи

7


01-26


Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса


3 роки1


1Перехідна.

Додаток 14 до Правил нотаріального діловодства

Зміни:

1. Змінився індекс справи

8


01-27


Журнал обліку печаток та штампів


До заміни новим1


1Перехідна.

Додаток 11 до Інструкції про порядок обліку матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію

Зміни:

1. У попередній Типовій номенклатурі справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса цієї справи не було передбачено

9


01-28


Розносна книга для місцевої кореспонденції


1 рік1


1Після закінчення книги.

Додаток 22 до Правил нотаріального діловодства

Зміни:

1. Змінився індекс справи

10


01-29


Книга обліку літератури


Доки не мине потреба1


1Перехідна.

Додаток 16 до Правил нотаріального діловодства

Відповідно до п. 4 Методичних рекомендацій щодо застосування Типової номенклатури 2011 відмітка «доки не мине потреба» означає, що документація має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, але не може бути менше одного року.

Зміни:

1. Змінився індекс справи

11


02-33


Реєстри для реєстрації нотаріальних дій


Постійно


Додаток 23 до Правил ведення нотаріального діловодства

12


02-34


Алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна


75 років1


1Перехідна.

Додаток 8 до Правил нотаріального діловодства
13


02-35


Алфавітна книга обліку інших договорів


75 років1


1Перехідна.

Додаток 8 до Правил нотаріального діловодства
14


02-36


Алфавітна книга обліку заповітів


75 років1


1Перехідна.

Додаток 6 до Правил нотаріального діловодства
15


02-37


Алфавітна книга обліку договорів довічного утримання (догляду)


75 років1


1Перехідна.

Додаток 8 до Правил нотаріального діловодства
16


02-38


Книга обліку і реєстрації спадкових справ


75 років1


1Перехідна.

Додаток 10 до Правил нотаріального діловодства

Зміни:

1. Змінилася форма книги:

– видалено графу «№ з/п»

17


02-39


Алфавітна книга обліку спадкових справ


75 років1


1Перехідна.

Додаток 7 до Правил нотаріального діловодства
18


02-40


Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів


75 років1


1Перехідна.

Додаток 24 до Правил нотаріального діловодства
19


02-41


Алфавітна книга обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів


75 років1


1Перехідна.

Додаток 9 до Правил нотаріального діловодства
20


02-42


Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме


75 років1


1Перехідна.

Додаток 11 до Правил нотаріального діловодства
21


02-43


Книга обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна


75 років1


1Перехідна.

Додаток 12 до Правил нотаріального діловодства
22


02-44


Книга обліку депозитних операцій


10 років


Додаток 2 до пунк­ту 10 Інструкції про порядок обліку депозитних операцій

23


02-45


Книга обліку договорів на управління спадщиною


75 років ЕПК1


1Перехідна.

Додаток 13 до Правил нотаріального діловодства

Відповідно до п. 5 Методичних рекомендацій щодо застосування Типової номенклатури 2011 позначка «ЕПК», яку встановлено в номенклатурі для деяких видів документів, означає, що частина таких документів може мати науково-історичне значення і після проведення експертизи їх цінності повинна вноситися до Національного архівного фонду


24


02-46


Книга обліку особових рахунків депонентів


10 років


Додаток 3 до пункту 10 Інструкції про порядок обліку депозитних операцій

25


02-47


Журнал реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб


5 років


Додаток 15 до Правил нотаріального діловодства

26


03-06


Книга обліку видачі документів з архіву для озна­йомлення


1 рік (після закінчення книги)


Додаток 18 до Правил нотаріального діловодства


Передбачена Розділом 03 Типової номенклатури — Архів.

Зміни:

1. Змінилася форма книги
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв...

Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання,...

Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання І...
У міністерстві утворюється комісія з питань роботи із службовою інформацією, яка постійно діє, положення про яку та склад якої затверджуються...

Інструкція з питань обліку, зберігання та використання документів
Дана Інструкція регулює питання щодо обліку, зберігання та використання документів, які містять інформацію з обмеженим доступом (службова),...

П о с т а н о в а від 27 листопада 1998 р. N 1893 Київ
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних

Наказ
Збройних Силах України, Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого...

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу
Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах (далі — Інструкція), затверджена наказом Міністерства освіти...

Розпорядження
Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року №1277...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Закон, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Типова інструкція про порядок списання майна бюджетних установ
Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08. 11. 2007 n 1314

Проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста державної служби...
Забезпечення охорони державної таємниці під час ведення секретного діловодства, організація секретної роботи, облік, зберігання матеріальних...

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи
Судово-медична експертиза проводиться з метою дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об’єктів, що містять інформацію...

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання...
Відповідно до статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Закону України "Про охорону праці"
На виконання вимог ст. 22 Закону України "Про охорону праці" постановою Кабінету міністрів України від 30. 11. 2011 р. №1232 був...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016...
Цей Порядок визначає механізм взаємодії між Мінфіном, Казначейством та його територіальними органами (далі — органи Казначейства),...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 553
У положенні про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт