Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 62

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 62

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИН А К А З

06.01.2016 № 2
Про затвердження номенклатури

справ школи на 2016 рік
З метою систематизації та впорядкування ведення документації
НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 62 Харківської міської ради Харківської області на 2016 рік.
 1. Присвоїти справам індекси за напрямками діяльності:

  1. організація системи управління закладом

  2. документи секретаря

  3. документи навчальної частини

  4. виховна робота та оздоровча робота, попередження дитячого травматизму; охорона праці

  5. соціальна робота

  6. психологічне супроводження

  7. документи з адміністративно-господарських питань

  8. бібліотека

  9. медична робота

  10. профспілкова діяльність
 1. Покласти відповідальність за ведення ділової документації за індексами:

01,03 на заступника директора з НР Сачаву І.В., заступника директора з НВР Жукову О.Є.

02 на секретаря школи Лозінську О.Я.

04, 09 на заступника директора з виховної роботи Гусакова В.В.

05 на педагога-організатора Тішакову С.В., соціального педагога Шевелеву М.О.

06 на практичного психолога Бордюг О.І.

07 на заступника директора з ГР Виноградову Т.В.

08 на завідувача бібліотеки Фоменко Т.М.

10 на голову шкільної профспілки Тішакову С.В.


 1. Відповідальним за ведення ділової документації протягом 2016 року:

4.1. Ведення ділової документації здійснювати відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240.

4.2. Облік та зберігання документації здійснювати згідно із затвердженою номенклатурою справ закладу на 2016 рік (додаток).

4.3. Дотримуватись правил щодо порядку здійснення ділових процесів.

4.4. Забезпечувати належний рівень зберігання документації у місцях, що обмежують доступ сторонніх осіб.

4.5. Двічі на рік у червні й грудні, доповідати про виконання наказу і стан ведення ділової документації.


 1. Класним керівникам, учителям–предметникам дотримуватись єдиних вимог щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів, затверджених „Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів”.

 2. Сачаві І.В. – заступнику директора з навчальної роботи, довести даний наказ до відома вчителів школи.
 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор школи О.Г.Гряник

З наказом ознайомлені:
О.Є.Жукова

С.В.Тішакова

О.І.Бордюг

М.О.Шевелева

Т.В.Виноградова

О.Я.Лозінська

Т.М.Фоменко
Юрченко, 335-19-50
Додаток

до наказу Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 62

Харківської міської ради Харківської області

від 06.01.2016 № 2
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_______________№_______
на 2016 рікІндекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справ (тому, частини) і номери статей за переліком


Примітка

1

2

3

4

5

01 Організація системи управління закладом


01-01

Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо (копії)
Доки не мине потреба


01-02

Нормативні документи з питань корупції
Доки не мине потреба
01-03

Конституція України, Закони України «Про освіту» та « Про загальну середню освіту» (копія)
Доки не мине потреба
01-04

Ліцензії на право проведення освітньої діяльності

До ліквідації організації

ст.47 б
 1. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання документів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за № 571/20884.

1

2

3

4

5

01-05

Статут та положення школи, затверджені управлінням освіти адміністрації
До ліквідації організації

ст. 28 а
01-06

Санітарно-технічний паспорт закладу
1 рік 2

ст.541

Після заміни новими

01-07

Колективний договір школи
До ліквідації організації

ст.395 а
01-08

Свідоцтво про державну атестацію школи
До ліквідації організації

ст.31
01-09

Правила внутрішнього трудового розпорядку
1 рік

після заміни новими

ст.39701-10

Тарифікаційні списки
25 років

ст.415
01-11

Робочі навчальні плани
До з заміни новими

ст.552
01-12

План роботи школи на навчальний рік
5 років

ст.157 а
01-13

Шкільна мережа (копія)
Доки не мине потреба
01-14

Книга протоколів засідань педагогічної ради школи
10 років

ст. 14 а
01-15

Книга реєстрації протоколів засідань педагогічної ради школи
10 років

ст. 14 а
01-16

Книга протоколів засідань Ради школи
10 років

ст. 14 а
01-17

Книга реєстрації протоколів засідань Ради школи
10 років

ст. 14 а1

2

3

4

5

01-18


Книга протоколів засідань Конференцій колективу школи

До ліквідації організації

ст. 12 а
01-19

Книга реєстрації протоколів засідань Конференцій колективу школи
До ліквідації організації

ст. 12 а
01-20

Книга протоколів нарад при директорові школи
5 років

ст.13
01-21

Книга обліку і видачі свідоцтв та бланків додатків про базову загальну середню освіту
75 років

ст.531 а
01-22

Книга обліку і видачі атестатів та бланків додатків про повну загальну середню освіту
75 років

ст.531 а
01-23

Книга обліку і видачі Похвальних листів і похвальних грамот
10 років після закінчення книги

Строк встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 23.02.2012р. №2 )

01-24

Контрольно-візитаційна книга школи

3 роки

після закінчення

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 23.02.2012 №2)

01-25

Книга реєстрації особистого прийому громадян
3 роки

ст. 125
01-26

Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг
5 років

ст. 124
01-27

Журнал обліку виходу на роботу педпрацівників
1 рік

ст.10371

2

3

4

5

01-28

Штатний розпис (копії)

Доки не мине потреба
01-29

Звіт про виконання доручень


10 років

ст. 6 а

Надіслані до відома - доки не мине потреба

01-30

Статистичні звіти з усіх напрямків діяльності
До ліквідації організації

ст.302 а
01-31

Акти прийому-передачі з усіма додатками в разі зміни директора
До ліквідації організації

ст.45 а
01-32

Документи (акти державного інспектування, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямків діяльності школи контролюючими органами
5 років

ст.77
01-33

Книга записів наслідків внутрішнього контролю директора школи Гряника О.Г.

5 років

ЕПК


Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-34

Книга записів наслідків внутрішнього контролю заступника директора з навчальної роботи Сачави І.В.
5 років

ЕПК


Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-35

Книга записів наслідків внутрішнього контролю заступника директора з навчально-виховної роботи Бартощак В.Л.
5 років

ЕПК


Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-36

Книга записів наслідків внутрішнього контролю заступника директора з навчально-виховної роботи Нижник І.О.
5 років

ЕПК


Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-37

Книга записів наслідків внутрішнього контролю заступника директора з виховної роботи Гусакова В.В.
5 років

ЕПК


Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-38

Витяг з номенклатури справ документів школи

3 роки

ст. 112 в  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

Зразок заяви батьків
«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ школи на 2013 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №134 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ школи на 2014 рік, відповідальних за ведення й збереження документації та терміни зберігання обов’язкових...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Наказ
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт