Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Налог на прибыль Все вопросы будут изложены с учетом изменений в нку

Налог на прибыль Все вопросы будут изложены с учетом изменений в нку

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Налог на прибыль


  1. Все вопросы будут изложены с учетом изменений в НКУ.


АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Про окремі питання проведення перевірок у 2015 - 2016 роках
Лист Державної фіскальної служби України

від 28 січня 2015 р. N 2463/7/99-99-22-02-04-17

ГУ ДФС в областях та м. Києві Міжрегіональним ГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників


Державна фіскальна служба України у зв'язку з набранням з 01.01.2015 чинності Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71) доручає довести до відома підпорядкованих органів державної фіскальної служби та врахувати при проведенні контрольно-перевірочних заходів щодо суб'єктів господарювання - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів наступне.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону N 71 встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначене обмеження не поширюється:

з 1 січня 2015 року на перевірки суб'єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари;

з 1 січня 2015 року на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість;

з 1 липня 2015 року на перевірки платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 27 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс), з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Враховуючи викладене, зазначаємо, що при аналізі питання щодо наявності наведених у пункті 3 Прикінцевих положень Закону N 71 обмежень та визначення обсягу доходу за попередній календарний рік для суб'єктів господарювання - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та представництв нерезидентів доцільно використовувати дані декларації з податку на прибуток за 2014 рік. До настання граничного терміну подання платниками податків декларацій з податку на прибуток за 2014 рік можливим є використання даних декларації з податку на прибуток за відповідні звітні періоди 2014 року (у разі їх подання платником податків відповідно до пункту 57.1 статті 57 Кодексу) або за попередній календарний рік, за який подано податкову декларацію, в якій платником податків визначено обсяг доходу (за 2013 рік). При цьому у разі неподання платником податків станом на дату початку перевірки (після спливу визначеного Кодексом граничного терміну для її подання та якщо її подання передбачено Кодексом) декларації з податку на прибуток за 2014 рік можливо вважати, що платник не повідомив про наявність наведених вище обмежень щодо вжиття стосовно нього контрольно-перевірочних заходів.

Для визначення обсягу доходу суб'єктів господарювання - юридичних осіб, які у 2014 році були платниками фіксованого сільськогосподарського податку (з 01.01.2015 платники єдиного податку IV групи), можливим є застосування даних розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, що подається до контролюючого органу разом з відповідною податковою декларацією до 20 лютого поточного року.

Крім того, слід врахувати, що Законом N 71 доповнено пункт 78.2 статті 78 Кодексу абзацом другим, згідно з яким контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

У зв'язку з цим з метою запобігання випадкам обмеження можливості проведення в подальшому (за наявності відповідних підстав, визначених підпунктами 78.1.1 і 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) позапланових перевірок платника податків за той самий звітний період з інших питань, при організації і проведенні позапланових документальних перевірок суб'єктів господарювання з відповідних підстав доцільно в документах контролюючого органу (наказах, направленнях на перевірку, актах (довідках) перевірок) забезпечити чітке визначення (обмеження кола) питань, що підлягають перевірці дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у ході конкретної перевірки.

Наприклад, при проведенні перевірок ризикових платників податків доцільно конкретизувати сумнівні (ризикові) господарські операції, періоди їх здійснення та контрагентів проведених взаєморозрахунків.

Крім того, при організації та проведенні позапланових документальних перевірок платників податків за періоди, що були охоплені документальними перевірками, слід проаналізувати наявність інших обставин, що відповідно до Кодексу можуть бути підставою для проведення позапланової документальної перевірки (наприклад, обставин, передбачених підпунктом 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 Кодексу).

Слід також звернути увагу, що Законом N 71 внесено зміни до пункту 73.3 статті 73 Кодексу, відповідно до яких посилено вимоги щодо складення письмового запиту платнику податків про подання інформації. Зокрема, такий запит повинен містити:

1) інформацію щодо підстав для надіслання запиту, визначених цим пунктом, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

3) печатку контролюючого органу.

Крім того, з редакції підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Кодексу щодо обставин, за наявності яких може бути проведено позапланову документальну перевірку (у разі, якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи), Законом N 71 вилучено слово "можливі".

На практиці норми пункту 73.3 статті 73 Кодексу безпосередньо пов'язані з реалізацією норм, зокрема, підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Кодексу.

Враховуючи викладене, у письмовому запиті про надання пояснень та їх документального підтвердження, що складається контролюючим органом на підставі норм пункту 73.3 статті 73 та підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, крім наведення цих підстав для надіслання запиту, переліку інформації, яка запитується, та переліку документів, які пропонується надати, доцільно також обов'язково зазначати:

факти, що свідчать про порушення платником податків законодавства, з наведенням конкретних норм податкового та іншого законодавства, яке порушено;

відомості, які є джерелом інформації щодо конкретних фактів порушення платником податків податкового та іншого законодавства та підтверджують підстави для направлення запиту. Такими даними можуть бути матеріали перевірок або зустрічних звірок інших платників податків, інша податкова інформація, отримана та опрацьована контролюючим органом у встановленому статтями 72 - 74 Кодексу порядку (наприклад, дані ЄРПН, податкових декларацій та додатків до них, інша інформація, що міститься в інформаційних базах контролюючого органу).

Необхідно наголосити, що з метою запобігання конфліктним ситуаціям та судовим суперечкам з платниками податків, організації та проведенню позапланових документальних перевірок за наведених у підпункті 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Кодексу обставин повинні передувати належний доперевірочний аналіз та збір достатньої інформації, що свідчить про порушення законодавства платником, а також належне оформлення запитів та документів для перевірки.

При цьому слід врахувати, що обмеження права контролюючих органів щодо проведення перевірок не розповсюджується на проведення зустрічних звірок відповідно до пункту 73.5 статті 73 Кодексу, а також документальних перевірок, розпочатих до 1 січня 2015 року.

Голова І. О. Білоус
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРА

Щодо Відповідальності бухгалтера
Лист Міністерства юстиції України

від 4 квітня 2014 p. N 138-0-2-14/8.2-1
Якщо бухгалтер виявив первинний документ, який не відповідає вимогам Закону про бухоблік, він повинен письмово обґрунтувати, у чому саме полягає порушення (п. 2.16 Положення N 88). Таке обґрунтування можна викласти в доповідній записці на ім'я директора. Для підтвердження таких обставин бажано скласти її у двох примірниках, і другий примірник завізувати або у секретаря, або у директора.

До окремого письмового розпорядження бухгалтер має право не приймати до обліку підозрілий документ.

А якщо таке розпорядження надійде, бухгалтер постає перед нелегким вибором, оскільки виконання нехай навіть письмових незаконних розпоряджень директора не звільняє його від відповідальності.

У цьому питанні вітчизняне законодавство "не пішло назустріч" бухгалтерам. У "радянському" Положенні про головних бухгалтерів, затвердженому постановою Ради Міністрів СРСР від 24.01.80 р. N 59, що втратило чинність, передбачалося, що в разі отримання від директора письмового розпорядження про виконання такої незаконної операції повну відповідальність за незаконність здійсненої операції несе керівник.

Отже, письмове попередження може мати для бухгалтера погані наслідки. Зокрема, в разі виникнення обставин, пов'язаних із кримінальною справою, цей факт може підтвердити наявність у нього непрямого наміру. Під непрямим наміром мається на увазі намір, коли особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії чи бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо допускала їх настання (частина третя ст.24 ККУ). Таким чином, у бухгалтера, який отримав письмове розпорядження про виконання незаконної операції, є тільки один вихід уникнути відповідальності - не виконувати його.

Чи дійсно виконання нехай навіть письмових незаконних розпоряджень директора не звільняє бухгалтера від відповідальності?

Чи дійсно у бухгалтера, який отримав письмове розпорядження про виконання незаконної операції, є тільки один вихід уникнути відповідальності - не виконувати його?

Чи дійсно, якщо бухгалтер відмовиться виконувати незаконні вимоги керівника, але, знаючи про їх здійснення без його участі, не повідомить про це правоохоронні органи, то виникає вже загроза притягнення його до кримінальної відповідальності за приховування злочину (ст.396 ККУ)?

Якщо у бухгалтера є обґрунтовані підозри вважати, що господарської операції не було, чи дійсно він може відмовитися приймати до обліку первинний документ, який не підтверджує факт здійснення операції? Чи повинен бухгалтер спеціально проводити "розслідування" і виявляти фіктивні документи?

На нашу думку, якщо письмове розпорядження про відображення в обліку незаконної операції надійде, бухгалтер не повинен його виконувати, оскільки в цьому випадку він нестиме відповідальність.

Відповідальність може настати навіть у ситуації, коли бухгалтер не повідомить правоохоронні органи про можливий злочин унаслідок відображення в обліку "незаконного" первинного документа.

Якщо бухгалтер на законних підставах відмовився виконувати розпорядження, що не відповідає законодавству, то жодні заходи відповідальності, у тому числі дисциплінарної (у вигляді звільнення), до нього не можуть бути застосовані.
Міністерство юстиції, діючи на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, а також відповідно до підпункту 29 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, відповідно до покладених на нього завдань надає роз'яснення з питань, пов'язаних із діяльністю Мін'юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Згідно з частиною третьою статті 8 та частиною восьмою статті 9 вказаного Закону відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Крім того, регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга статті 6 зазначеного Закону).

Так, порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету, визначає Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704.

Відповідно до пунктів 2.15, 2.16 вказаного Положення первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.

У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

Разом з цим зазначаємо, що згідно з пунктом 22 статті 92 Конституції України засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються законами України,

Так, зокрема, відповідно до статті 2 Кримінального кодексу України (далі – КК) підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

Суб'єктом злочину згідно зі статтею 18 КК є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність.

Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.

Так, відповідно до частини першої статті 22 КК кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.

У свою чергу вчинення особою адміністративного правопорушення, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КпАП), тягне за собою встановлену ним адміністративну відповідальність, якій згідно зі статтею 12 цього Кодексу підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

Особливості відповідальності неповнолітніх, посадових осіб, військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень визначені статтями 13-16 КпАП.

Практичне застосування положень вказаних Кодексів (зокрема встановлення наявності складу відповідного злочину чи адміністративного правопорушення, конкретної особи, винної у їх вчиненні) здійснюється під час кримінального провадження чи провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Водночас, згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 446, Міністерство фінансів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової політики та політики у сфері бухгалтерського обліку.

Одним із основних завдань Міністерства фінансів України є здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського Союзу та запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.

Заступник Міністра - керівник апарату Г.Онищенко
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Налог на прибыль Все вопросы будут изложены с учетом изменений в...
Все вопросы будут изложены с учетом изменений в нку. Авансовые взносы. При возврате финансовой помощи – расходы! Командировки

Налог на прибыль Все вопросы будут изложены с учетом многочисленных изменений в нку
Закон України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні", пунктом 1 розділу...

Суми податкового зобов'язання з податку на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами
В период декларирования доходов граждан Центры обслуживания плательщиков будут работать с 00 до 20. 00, субота с 00 до 16. 00. Для...

Хто є хто в європейській та американській політології
Тобто, це мислення Вчителя, який ще Сам вчиться: “Що я роз­умію, тому я вірю; але не все, чо­му я вірю, я розумію. Все, що я розумію...

Уроку з української літератури на тему: Пейзажна та інтимна лірика
«Стояла я І слухала весну…», «Хвиля», «Все, все покинуть, до тебе полинуть…», «Уста говорять: «Він навіки згинув!»

В сеукраїнська культурно-освітня асоціація гуманної педагогіки
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине»...

Исправление ошибок
Новейшая форма декларации по прибыли! Боремся за перенос убытков в соответствии с нку. Судебная практика. Проблемы исправления ошибок...

Звіт про оцінку та вісновок про вартість 18
«Усовершенствование национального законодательства Украины по оценочной деятельности с учетом международного, в том числе европейского...

И нематериальных активов пку
Документальное оформление операций, связанных с учетом основных средств и нематериальных активов

И нематериальных активов пку
Документальное оформление операций, связанных с учетом основных средств и нематериальных активов

Стаття 20. Права контролюючих органів
...

Правильные ответы на вопросы по тексту из трех предложенных
Восприятие с одного прослушивания рядов языковых единиц – звуков, слогов, сочетаний слов, предложений

Инна спасибо-фатеева гражданский кодекс ответы на вопросы читателей 84
Перелік держав, з якими Україна має двосторонні (багатосторонні) угоди про відмову

Проблема урізноманітнення форм роботи на уроці зараз не стоїть уже...
Я пропоную різні форми роботи на уроках української мови та літератури. Їх можна застосовувати І до інших предметів

Марія Старожицька «Все буде добре»
«Все буде добре», слова наче пробиваються до Лавра крізь грозову хмару, яка оповила голову, штрикаючи блискавками у скроні. Але Яр...

Налоговики рассмотрели вопросы налогообложения ндс операций по поставке...
На поставку товара не составлена налоговая накладная: как правильно включить в ндс-обязательства

Річний план роботи єнакієвської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №3 на 2012-2013 н р
Все це дає можливість створити умови для творчого саморозвитку. Мета, що стоїть перед школою досягається оптимальними шляхами з мінімальними...

Русский язык учебник Е. В. Малыхина
Выучить (читать и пересказывать) параграф 7, ответить на вопросы №1-11 в конце параграфа на стр 48 (письменно), выписать новые понятия...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт