Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Методичні рекомендації

щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

у 2013/2014 навчальному році
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади юних хіміків

2013-2014 н.р.

Кожен учень, учасник ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків 2013 – 2014 н.р., отримує індивідуальний пакет з завданнями. Необхідно розтиражувати завдання олімпіади в необхідній кількості. Завдання (у тестовій формі) в основному будуються на знаннях програмного матеріалу, вже вивченого на час проведення олімпіади, а також містять елементи знань, що випереджають програму. Реалізація цієї вимоги дасть змогу зробити знання активними і через виконання олімпіадних завдань глибше вникнути в зміст предмета, узагальнити вивчене. У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному класі становіть 100 балів. На обласний етап запрошуються учні, які набрали не менш 40 балів. Склад команди визначається рейтингом місту та району.

Початок туру ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків 2013 – 2014 н.р. – о 9.00 годині ранку 14.12.2013 року. Термін виконання – 4 години. Відповіді надійдуть на Вашу електронну адресу за годину до закінчення олімпіади.

Голові та членам журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних хіміків 2013 – 2014 н.р. необхідно під час проведення олімпіади та перевірки робіт учасників дотримуватися методичним вказівкам, які надруковані у навчально-методичному посібнику : Зламанюк Л.М., Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. Завдання та розв’язки міських (районних) олімпіад юних хіміків. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2012. – 43 с. [ 42 с.].
Наводимо рекомендації для учасників олімпіади з цього посібника:

Шановні учасники олімпіади!
1. При виконанні завдань дозволяється користуватися лише зошитом, міліметровим папером, виданим організаторами, ручкою, таблицями:

 • “Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва”,

 • електрохімічний ряд напруг металів;

 • розчинність кислот, основ, солей у воді.

Дозволяється користуватися власними олівцями, лінійками і непрограмованим калькулятором. Користуватися шпаргалками, мобільними телефонами, додатковими довідковими матеріалами, консультуватися з будь-якими особами, окрім кураторів класів, ЗАБОРОНЕНО. ПОРУШЕННЯ ЦИХ ПРАВИЛ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО СКАСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТУРУ.

 1. З питаннями щодо правильного розуміння змісту завдань звертайтеся до куратора, якого до класу запросить черговий.

 2. На розв’язання завдань відводиться 4 години. Час закінчення туру вказується на дошці. Затримка зі здачею зошиту з розв’язками на 5 хвилин чи більше веде до скасування результатів туру.

 3. Повно та аргументовано відповідайте на питання, поставлені в умові задачі. Правильні твердження, що не стосуються поставлених в задачі питань, не оцінюються. Правильна відповідь, не підкріплена логічними аргументами чи розрахунками, оцінюється лише мінімальною кількістю балів.

 4. Розв’язання кожної задачі розпочинайте з нової сторінки. Чітко позначайте номер задачі, що розв’язується. Якщо до розв’язування певної задачі Ви поверталися декілька разів, наприкінці кожного з фрагментів розв’язку пишіть: “Продовження розв’язку див. після задачі ______” .

 5. Для чернетки виділяється друга половина зошиту. Записи в чернетці не перевіряються і не оцінюються.

 6. При нестачі паперу звертайтеся до чергового в класі з проханням видати додатковий зошит.

 7. Викладати розв’язки завдань Ви можете зручною для себе мовою. Граматичні помилки не впливають на оцінку роботи.

 8. При розв’язанні задач графічними методами використовуйте міліметровий папір.

Важливим етапом хімічної олімпіади є оцінювання результатів виконання олімпіадних завдань.

У дидактиці під оцінкою розуміють співвідношення між тим, що знає учень, чого досяг, і тим, що він повинен знати і вміти.

Що треба знати й уміти нинішньому учаснику хімічної олімпіади?

Вимоги до знань і умінь учнів загальноосвітніх навчальних закладів з хімії викладено в діючій навчальній програмі, й вони можуть бути використані для підготовки до I та II етапів Всеукраїнських олімпіад [С. 7-11].

Звіти про проведення II етапу олімпіади, а також заявки на участь у III етапі Всеукраїнської олімпіади надіслати до інституту до 28 грудня 2013 року.
Звертаємо увагу на необхідність належного оформлення звітів та заявок, дотримуватися форм згідно Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099

Просимо також звернути особливу увагу на п. 2 «Звіту».

Необхідно використовувати Доповідну записку про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії в 2013 році та завдання вчителів області по реалізації концепції профільного навчання в старшій школі (лист ДОІППО від 17 червня 2013 року № 495 Начальникам управлінь та відділів освіти «Про підсумки ІІІ та IV етапів Всеукраїнської олімпіади з хімії».

Обласна методична комісія пропонує у 2013-2014 н.р. завдання для учнів 7 класу. На наш погляд завдяки більш ранньому ознайомленню з порядком та вимогами проведення олімпіадних змагань є змога школярам краще спробувати свої сили.

Учням, які виявляють інтерес до хімії, але поки що не наважуються випробувати себе в олімпіадах, слід розпочати роботу із розв’язування простіших задач. Перші успіхи нададуть упевненості й бажання взятися за розв’язування складніших завдань.

Бажаємо учням 7 класу повірити в свої сили, здібності, захоплення, знання й надалі пов’язувати свою долю з однією з найцікавіших наук – хімією.

Рекомендована література для підготовки до олімпіади з хімії


 1. Адамович т.п., Васильева Г.И., Мегковский О.А., Станишевский Л.С. Сборник лимпиадных задач по химии. – Минмк: Народна осіта, 1980. – 111 с.

 2. Брайко В.І., Мушкало Н.Н. Експериментальні задачі з неорганічної хімії. – К.: Радянська школа, 1982. – 127 с.

 3. Будруджак П. Задачи по химии. – М.: Мир, 1989 – 343 с.

 4. Габриелян О.С., Прошельцов А.Н. Химия: 8-11 классы: Региональные олимпиады: 2000-2002 гг. – М: Дрофа, 2005.

 5. Гадюк М.М. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання: Збірник тестових завдань з хімії. – Тернопіль: Мандривец, 2008. – 236.

 6. Гуляєва Н.І., Верховод М.М., Тарахно З.М., Конкурсні і олімпіадні задачі з хімії. Харків ХДУ, 1991 – 135 с.

 7. Задачи всероссийских олимпиад по химии Под ред.. В.В.Лунина. /М.: Экзамен, 2004. – 480 с.

 8. Зламанюк Л.М., Злотченко С.І, Шмельова Ж.В. Олімпіадні задачі з хімії. Дніпропетровськ, 1993 – 42 с.

 9. Зламанюк Л.М., Чмиленко Ф.О., Чмиленко Т.С. Хімічні олімпіади: міські, районні, обласні 2000 -2005 років. Завдання та розв’язки. – Дніпропетровськ. – ТОВ «Інновація», 2005, 286 с.

 10. Квандиевский З., Ширшаневич Т., Кнешковский Р. и др. Польские химические олимпиады. - М.: Мир, 1980.

 11. Кочерга І.І. Олімпіади з хімії: Збірник задач всеукраїнських, обласних, районних олімпіад з розв’язанями, вказівками, відповідями /І.І.Клчерга, Ю.в. Холін, Л.О. Слета, О.А. Жикол, В.Д. Орлов, С.О. Комихов. – Х.: Веста; Ранок, 2004. – 384 с.

 12. Кузьменко Е.Н. 2500 задач по химии с решениями для поступающих в вузы/Е.Н. Кузьмено, В.В. Еремин. – М.: Оникс 21 век; Мир и образование, 2002. – 640 с.

 13. Лисичкин И.В. Методика проведения школьной химической олимпиады. Журнал «Химия в школе», 1980, №5, -76 с.

 14. Николаенко В.К. Решение задач повышенной сложности по общей и неорганической химии: Пособие для учителя. Под ред. Г.В.Лисичкина. – К.: Радянська школа, 1990. – 160 с.

 15. Олімпіади з хімії: завдання та розв’язки / упорядн. Г. Мальченко, І.Філоненко. – К.:Редакції газет природничо-математичного циклу. 2013. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 16. Портал Всероссийских предметных олимпиад школьников //http://www.rossolymp.ru

 17. Решение задач по химии. СПб. : Издательский Дом «Корвус», ТОО «Андрій», 1996. – 416 с.

 18. Хімія. Всеукраїнські хімічні олімпіадні завдання та їх розв’язування /Авт.-упоряд. П.П.Попель – К.: Либідь, 1996. – 96 с.

 19. Хімія. Олімпіадні завдання та їх розв’язування /Упоряд. В.І.Староста. –К.: Либідь, 1996. – 96 с.

 20. Сборник олимпиадных задач по химии. /Адамович Т.П., Васильева Г.И., Мегковский О.А., Станишевский Л.С./ - Минск: Народна освета,1980– 111с.

 21. Сборник заданий I – XV Международніх олимпиад /под ред. Сорокина В.В./. М.: МГУ, 1986 – 189 с.

 22. Современная химия в задачах Международных олимпиад (Сорокин В.В., Свитанько И.В., Чуранов С.С.). М.: Химия, 1998. – 288 с.

 23. Сорокин В.В., Суровцева Р.П. Московские городские химические олимпиади. М.: 1988. - 190 с.

 24. Сорокин В.В., Загорский В.В., Свитанько И.В. /Под редакцией Е.М.Соколовской./ Задачи химических олимпиад. М.: МГУ, 1993 – 256 с.

 25. Слета Л.О., Холін Ю.В., Чорний А.В. Загальна хімія в задачах. Олімпіадні і пізнавальні задачі. – Харків: Фолио; 1996. – 142 с.

 26. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Занимательные задания по химии. – М.:Дрофа, 2006. – 430 с.

 27. Харківські хімічні шкільні олімпіади. Харків, ХДУ, 1992. – 148 с.

 28. Холін Ю.В. Всеукраїнські олімпіади з хімії. Завдання та розв’язки: Навч. Посіб. : У 2 ч. – Ч1 /Ю.В. Холін, О,Ю, Усенко,Д.М. Волочнюк, К.С.Гавриленко, о.а.Жикол, М.О.Колосов, І.В.Комаров, Г.І.Комаров, Г.І.Мальченко, С.А.Неділько. – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – 258 с.

 29. Чуранов С.С. Химические олимпиады в школе. – М.: Просвещение, 1982.


Додаткова література

 1. Березан О.В. Органічна хімія: Посібник для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів і викладачів підготовчих відділень вузів. – К.: Абріс, 2000. – 304 с.

 2. Брайко В.І., Мушкало Н.Н. Експериментальні задачі з неорганічної хімії. К., 1982, 127 с.

 3. Гринькова М.В., Шиян Н.І. Хімія: довдник для абітурієнтів. – К.:Літера, 2009.

 4. Васюченко С.И. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Высшая школа, 1967. – 146 с.

 5. Всеукраїнські учнівські олімпіади з хімії: завдання та їх розв’язання//Газета “Хімія. Біологія”, 2000, № 13 (73). – 32 с.

 6. Гройсман Г.А. Хімія. Закони, схеми, формули, рівняння. Довідкове видання. – К.: ТОВ “Логос”, 1997. – 128 с.

 7. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных.: Химия, 1978, 263с.

 8. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.: Вища шк., 1991. – 431 с.

 9. Гудкова А.С., Ефремов К.М., Магдесиева и др. 500 задач по химии. –М.: Просвещение, 1981. – 160 с.

 10. Березан О.В. Енциклопедія хімічних задач. – Тернопіль. Підручники и посібники, 2001. – 304 с.

 11. Бровко М.И., Волович П.В. Готовимся к экзамену по химии. – М.: Рольф, 1997. 384с.

 12. Буринська Н.М. Хімія: Методи розв’язування задач. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 1997. – 80 с.

 13. Даниленко Л.І. Как розв’зувати задачі з хімії. 8 – 11. – Х: Країна мрій, 2007. – 170..

 14. Довідкові матеріали з хімії (І.І.Базелюк, Л.П.Величко, Н.В.Титаренко. – Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1998. – 224 с.

 15. Егоров А.С. и др. Общая и неорганическая химия. Учебное пособие для учащихся медицинских лицеев, медико-биологических классов с углубленным изучением химии. Ростов-на-Дону. Феникс. 1997. – 640 с.

 16. Зборник конкурсных задач по химии с решениями. /Под ред. А.М.Володиной/ - М.: Изд-во МГУ, 1983. – 160 с.

 17. Зуев М.В., Гара Н.Н. Контрольные и проверочные работы по химии. 8-9 кл.- М.: Дрофа, 1997. – 160 с.

 18. Кимак С.П. Ви хочете навчитися розв’язувати задачі з хімії?. – Дніпропетровськ: Упр. Освіти і науки Дніпр.обл.держ.адмін; Дніпр.обл.ін-т післядипл.пед освіти, 2001. – 220 с.

 19. Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Шейко Д.І. та інш. Хімія: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. К.: Генеза, 1993. Частина I. – 221 с. Частина II – 275 с.

 20. Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний посібник з хімії. – К.: ІЗМН, 1996. – 256 с.

 21. Кочерга И.И., Холин Ю.В., Слета Л.А., Жикол О.А., Орлов В.Д., Комыхов С.А. Олимпиады по химии. Сборник задач. – Харьков.: Ранок, 2002. – 399с.

 22. Кукса С.П. 600 задач з хімії. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 144 с.

 23. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. Ответы на вопросы. Теория и примеры решения задач. – М.:I.федеративная Книготорговая Компания, 1997. – 256 с. (Серия “Экзамен).

 24. Кузьменко Н.Е., Магдасиева Н.Н., Еремин В.В. Задачи по химии для абитуриентов. М.: Просвещение. 1992. 190 с.

 25. Кузьменок Н.Є., Еремин В.В., Попков В.А. Химия для школьников старших классов и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1997, 1999. – 528 с.

 26. Кузьменко Н.Е., Єремин В.В. 2400 задач для для школьников и абитуриентов. – М. Дрофа, 1999 – 560 с

 27. Кузьменко М.Є., Єрьомін В.В. 2400 задач для школярів і абітурієнтів. – Тернопіль. “Навчальна книга-Богдан”, 2001, 560 с.

 28. Кушнарев А.А. Учимся решать задачи по химии. М.: Школа-Пресс. 1996, - 224 с.

 29. Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств. – М.: Просвещение, 1987. – 80 с.

 30. Леенсон И.А. Почему и как идут химические реакции. М.: МИРОС, 1995. – 136 с.

 31. Лисичкин Г.В., Бетанели В.И. Химики изобретают. М.: Просвещение, 1990. – 249 с.

 32. Луцевич Д.Д. Розрахункові задачі з хімії. Київ: ВНПЛ. - 2002

 33. Луцевич Д.Д., Березан О.В. Конспект-довідник з хімії. К.: Вища школа, 1997. – 238 с.

 34. Мовсумзаде Э.М., Аббасова Г.А., Захарочкина Т.Г. Химия в вопросах и ответах с использованием ЭВМ. – М.: Высш.шк., 1991. - 191 с.

 35. Програмированное пособие для средней школы: В 2 ч., М.: Мир, 1986, ч.1. - 510 с.

 36. Оганесян Э.Т. Руководство по химии поступающим в вузы. – М.: Высш.шк., 1991, - 464 с.

 37. Пилипенко А.Т., Починок В.Я., Середа И.П. и др. Справочник по элементарной химии. – К.: Наук.думка, 1985. – 559 с.

 38. Потапов В.М., Чертков И.Н. Проверь свои знания по органической химии. М., Просвещение, 1979. - 128 с.

 39. Рязанцева А.П., Жикол О.А. Техника решения и традиционные ловушки в олимпиадных задачах. – Харьков, 1997. – 70 с.

 40. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Ірпінь ВТФ Перун, 1998. – 480 с.

 41. Свитанько И.В. Нестандартные задачи по химии.– М.:МИРОС, 1993. – 208с.

 42. Семенов И.Н. Задачи по химии повышенной сложности для абитуриентов. – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1991. – Вып. 1 – 4.

 43. Середа И.П. Конкурсные задачи по химии.- К.: ,1984. – 233 с.

 44. Сергеев С.А. Химия. Темы школьного курса .Примеры и задачи. М.: Аквариум, 1977. – 128 с.

 45. Сидоров Е.П. Химический справочник школьника и абитуриента. – М.: НТЦ «Университетский», 1995. – 208 с.

 46. Соросовская олимпиада школьников. Задачи и решения. М.: МЦНМО. 1995, 1996, 1997, 1998.

 47. Сорокин В.В., Злотников Э.Г. Химия в тестах. – Санкт-Петербург. : Химия, 1996. - 352 с.

 48. Справочник школьника. Решение задач по химии. (Сост. Н.И.Берман. – М.: Филолог. об-во «Слово», ТКО «АСТ», 1996. – 576 с.

 49. Староста В.І., Лендєл В.Г. Хімічні олімпіади на Закарпатті. Навчально-методичний посібник. Ужгород, 2002. – 192 с.

 50. Староста В.І., Молнар Д.І., Семрад О.О., Ерцов Б.М. Проведення хімічних олімпіад методом тестування. Навчально-методичний посібник. Ужгород, 1994. – 70 с.

 51. Староста К.Е., Староста В.І., Титаренко Н.В. Неорганічна хімія: Тестові завдання. 8 – 9 класи.- К.: Либідь, 1996. – 144 с.

 52. Сухан В.В., Табанська Т.В., Капустян А.Н., Горлач В.Ф. Хімія. Посібник для вступників до вузів. – К.: Либідь, 1995. – 448 с.

 53. Фримантл М. Химия в действии. В 2 ч. – М.: Мир, 1991, 1998 ч.1. – 519 с., ч.2 – 599 с.

 54. Физика. Химия. Справочные материалы. (Авт – сост.Д.А.Исаев, В.В.Еремин). – М.: Дрофа, 1996. – 144 с.

 55. Хімія: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. В 2 ч. – К.: Генеза, 1993 – ч.1 – 224 с., ч.2 – 288 с.

 56. Химия и жизнь (Солтерсовская химия). Ч.Ы. Понятия химии: Пер. с англ. /за ред. П.Д. Саркисова. – М.: РХТУ им. Менделеева, 1997. – 337 с.

 57. Химия: Справочник. – Харьков: Фолио; Ростов на Дону: Феникс,1997.–496 с.

 58. Химия. Справочник абитуриента. (В.А.Долгов,Е.В.Соловьева – М.: Филол. о-во «Слово», АСТ, Компания «Ключ-С». 1997. –608 с.

 59. Хімія: Всеукраїнські олімпіади: завдання та їх розв’язування //Авт. – упоряд. П.П. Попель. – К.: Либідь, 1997. – 96 с.

 60. Хімія: завдання і тести /Амірханов В.М., Білодід О.І., Верховод М.М. та ін. / Під ред. Корнілова М.Ю. – К. : Школяр, 2000. – 512 с.

 61. Хімія: завдання і тести. Під редакцією професора Корнілова М.Ю. – Київ.: Школяр, 2000. - 511 с.

 62. Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. (Под ред. Чернышова В.Н., Егорова А.А. Ростов-на-Дону . Феникс, 1996 – 727 с.

 63. Хмельникова Л.І., Серебрянська Л.Ф., Скопенко В.С., Циганок Л.П., Зламанюк Л.М. Методика розв’язування задач з хімії. Методичний посібник. – Дніпропетровськ//Додаток до інформаційно-педагогічного альманаху “Нива знань”, 1997.- 93 с.

 64. Холин Ю.В., Слета Л.А.Репетитор по химии: Для школьников и абитуриентов. Харьков: Фолио, 1998. – 400 с.

 65. Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы. – М.: Высш.шк., 1995. – 238 с.

 66. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы. М.: Высш. шк., 1995 – 370 с.

 67. Чмиленко Ф.А., Виниченко И.Г., Чмиленко Т.С. Подготовка к экзамену по химии с контролем на ЭВМ. – М.: Школа-Пресс., 1994, 144 с.

 68. Чмиленко Ф.О., Виниченко І.Г., Чмиленко Т.С. Збірник конкурсних задач з хімії. – Тернопіль. Підручники і посібники, 1996, 80 с.

 69. Чуранов С.С. Из истории химических олимпиад //Химия в школе, 1997. - № 2. – С. 88 –96.

 70. Что мы знаем о химии. Вопросы и ответы. (Под редак. Ю.Н.Кукушкина). М.: Высшая школа, 1993.

 71. Шаповалов А.І. Методика розв’язування задач з хімії. Посібник для вчителя. – К.: Рад.шк., 1989. – 86 с.

 72. Шиян Н.І., Андрієвська О.С., Джурка Г.Ф., Самусенко Ю.В. Олімпіадні задачі з хімії. – Полтава, 1997. – 140 с.

 73. Шиян Н.І., Андрієвська О.С., Джурка Г.Ф., Магда В.І. Методичні рекомендації щодо розв’язування типових розрахункових задач з хімії. – Полтава, 1991. – 30 с.

 74. Шиян Н.І., Джурка Г.Ф., Андрієвська О.С. і ін. Олімпіада з хімії: Методичний посібник. – Полтава, 1999. – 30 с.

 75. Шиян Н.І. Олімпіада з хімії: Завдання та розв’язки обласної олімпіади з хімії. – Полтава, 1998. – 20 с.

 76. Шиян Н.І., Джурка Г.Ф. Олімпіада з хімії: Завдання та розв’язки районного (міського) етапу. – Полтава, 1998. – 20 с.

76.Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Збірник задач і вправ з хімії. К-Ш. Станиця, 2003. – 214 с.

Завідувач кафедри природничої освіти ДОІППО,

кандидат педагогічних наук, доцент Л.М. Зламанюк
РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення олімпіади з іноземних мов.
Олімпіада з іноземних мов проводиться у три тури:

Перший- Аудіювання;

Другий- Визначення рівня усної мовленнєвої компетенції;

Третій - Читання і творча письмова робота

Перший тур

Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин.Аудіотекст пред’являється двічі у звукозапису або з голосу вчителя. Після першого прослуховування учасники виконують завдання першої частини тексту. Завдання складаються з 10 тверджинь.Учасник у бланку замальовує відповідний знак.(+ або -).

Виконуючи цю частину тексту учасник замальовує ту літеру (А, В, С або D), під якою стоїть,на його думку, варіант правильної відповіді.

Вартість кожного правильно виконаного завдання- 2 бали. Максимальна оцінка за тур -40 балів.За виправлення знімається 50 % вартості правильно виконаного завдання. Тривалість-60 хвилин.

Другий тур.

Визначення рівня мовленнєвої компетенції.

Учасник після однохвилинної підготовки має висовитись відповідно до запропанованої ситуації. Комунікативне завдання вважається розв’язним у разі змістової та функціональної відповідності висловлювання до ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника. Максимальна кількість балів- 30. Враховуються: повнота розкриття теми, комунікативна спрямованість,вимова,темп мовлення, лексичний запас, функціональна адекватність,рівень розвитку граматичних навичок.

Третій тур.

Читання та творча письмова робота.

Перевірка рівня сформованості умінь читання здійснюється за допомогою 5 невеличких за обсягом( приблизно 800- 1200 др.знаків кожний) завершених за сюжетом і змістом текстів. Загальний обсяг текстів: 9кл.-4000 д.з.,10 кл.-5000 д.з.,11 кл.-6000 д.з. Учні читають мовчки запропановані тексти, які є єдиними для всіх учасників відповідного класу. Після опрацювання кожного з 5 текстів учасник виконує тест, який складається з 4-8 запитань до відповідного тексту та варіантів відповідей,з яких тільки одна є правильною. Учень обирає правильний, на його думку, варіант і замальовує букву А, В, С або D, під якою він поданий. Загальна кількість запитань у кожному класі-30.

Оцінювання :Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала .Максимальна кількість балів- 30. Тривалість-60 хвилин.

Творча пмсьмова робота.

Учням кожного класупропонується по три проблемні ситуації. Вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи( не менше 20 речень) дати розгорнуту відповідь.

Виходити під час виконання завдань туру не дозволяється.Необхідно урахувати обсяг письмового повідомлення, розкриття змісту, ідейна спрямованість, художньо-естетичне враження,зовнішнійвигляд і структура твору, лексична насиченість, рівень розвитку граматичних навичок. Загальна кількість балів- 30. Тривалість-60 хвилин.
Алуєва М.А.,завідувач навчально-методичної лабораторії іноземних мов ДООІППО.

Рекомендації щодо проведення

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

у 2013-2014 навчальному році
Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології є виявлення та розвиток обдарованих учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні біології, формування навичок дослідницької роботи, а також відбір команди для участі в міжнародній олімпіаді з біології.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу та підготовки до...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики проводиться у січні-лютому 2015 року згідно з наказом Міністерства освіти І науки...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

31. 10. 2014 №159 Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських...
Хатнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів великобурлуцької районної ради харківської області

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...
Метою проведення таких змагань є виявлення талановитих І обдарованих школярів: тих, хто досконало володіє знаннями шкільної програми,...

Науково-методичний семінар
Міністерства освіти І науки України від 18. 08. 1998 №305, наказу мону м та Спорту Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»

Методичний посібник включає перелік та зразки документів шкільного...
...

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

Ульяновської районної державної адміністрації
«Кіровоградщина – мій рідний край, колиска слова І зерна»: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І першого уроку в 2013...

Олімпіадні завдання з біології І (шкільного) етапу Всеукраїнських...
Черговий учень полив холодною водою кімнатні рослини. Через деякий час квіти зав’яли. Поясніть, чому кімнатні рослини треба поливати...

Методичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста...
«Про структуру та організований початок 2013/2014 навчального року» рекомендовано першого вересня 2013 року після Свята Першого дзвоника...

Диплом ІІІ ступеня хрда відділом освіти, 2004 рік Учасник районної...
«За підготовку переможця І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України...

Організаційно-методичний супровід другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики
Ного управління освіти І науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 24. 09. 12 №770/0/212-12 та наказом доіппо від 27....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт