Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики №1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) річна, №1-підприємництво (квартальна)

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики №1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) річна, №1-підприємництво (квартальна)

Сторінка1/22
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики № 1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка) - річна, № 1-підприємництво (квартальна)


Наказ Державного комітету статистики України
від 27.08.2007 р. №321

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11.09.2007 р. за №1056/14323

(зі змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету статистики України
 від 26.08.2008 р. № 292,
 від 01.09.2009 р. № 334)


(в редакції станом на 20.01.2010 р. )

1. Загальні положення


1.1. Перелік підприємств, що звітують за формами державних статистичних спостережень зі структурної статистики № 1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка) - річна, № 1-підприємництво (квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства", № 1-підприємництво (малі) - піврічна "Звіт про основні показники діяльності малого підприємства" (далі - звіт), визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та діючої статистичної методології.

1.2. В адресній частині звіту наводяться:

- за реквізитом "Найменування" - повне найменування підприємства, що звітує (згідно з реєстраційними даними);

- за реквізитом "Місцезнаходження" - місцезнаходження підприємства відповідно до реєстраційних даних;

- за реквізитом "Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт" (фактична адреса) - повна поштова адреса фактичного місцезнаходження підприємства, що звітує;

1.3. У рядках, графах звіту, які не мають показників, ставиться прочерк.

2. Показники демографії підприємства


(розділ 1 форм № 1-підприємництво (річна) та № 1-підприємництво (коротка) - річна)

2.1. У рядку 100 "господарська діяльність здійснювалась протягом ___ місяців звітного періоду" - кількість місяців звітного періоду, протягом яких фактично здійснювалась господарська діяльність, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг.

2.2. У розділі 1 звіту підприємство наводить інформацію про зміни в організаційній структурі, що відбулися на підприємстві протягом звітного року, за чотирма блоками питань:

2.2.1. У першому блоці - питання щодо створення підприємства, яке може відбуватися шляхом:

утворення нового підприємства (рядок 111). Підприємство вважається створеним у разі прийняття рішення власниками майна щодо заснування нового підприємства (створення абсолютно нових факторів виробництва: нових робочих місць та засобів виробництва);

злиття підприємств в одне (рядок 112). Заповнюється підприємством, яке утворено в результаті злиття підприємств, що припинили свою діяльність та передали усі майнові права та обов'язки утвореному підприємству;

поділу підприємства на декілька (рядок 113). Заповнюють підприємства, які створилися у разі поділу підприємства на декілька нових підприємств, із переходом до останніх за розподільчим балансом у відповідних частинах майнових прав та обов'язків підприємства, що припиняє свою діяльність;

виділу в нове (рядок 114). Заповнює підприємство, яке створилося у разі переходу до нього за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків підприємства, яке при цьому не припиняє свою діяльність;

інший (рядок 115). У разі створення підприємства шляхом, який не вказано в бланку, необхідно навести його у запропонованій позиції.

2.2.2. У другому блоці - питання щодо структурних змін на підприємстві:

приєднання підприємств (суб'єктів господарювання) в одне із збереженням звітуючого (рядок 121). Заповнюється підприємствами, до яких перейшли усі майнові права та обов'язки підприємств, які припинили свою діяльність;

приєднання - поглинання своїх дочірніх компаній (рядок 122). Заповнює підприємство, що приєднало власні дочірні компанії, які при цьому припинили свою діяльність;

виділ підприємств (рядок 123). Заповнюють підприємства, від яких за розподільчим балансом виділено частину майна, прав та обов'язків для створення нового підприємства;

часткове зменшення активів шляхом їх передавання, продажу (рядок 124). Заповнюють підприємства у разі зменшення вартості активів підприємства (основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових вкладень та інших необоротних активів) за рахунок продажу, передавання частини підприємства або основних засобів, що призводить до зміни основного виду економічної діяльності підприємства;

часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі (рядок 125). Заповнюють підприємства у разі збільшення вартості активів підприємства (основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових вкладень та інших необоротних активів) за рахунок їх отримання, купівлі, що призводить до появи нового виду економічної діяльності підприємства. Не зазначають цю подію підприємства, на яких активи збільшились за рахунок придбання (або отримання) частини стороннього підприємства, основних засобів з розширенням уже існуючих видів економічної діяльності на даному підприємстві, тобто нового виду економічної діяльності не з'явилось;

узято в оренду основні засоби іншого підприємства (рядок 126). Заповнюють підприємства, які орендують (оперативна або фінансова оренда) основні засоби іншого підприємства та "земельні паї" фізичних осіб. Для довгострокової оренди датою події є дата, з якої згідно з договором орендовано основні засоби;

передано в оренду основні засоби свого підприємства (рядок 127). Заповнюють підприємства, які надають в оперативну та фінансову оренду свої основні засоби іншому підприємству. Для довгострокової оренди датою події є дата, з якої згідно з договором здано в оренду основні засоби;

перетворення (зміна організаційно-правової форми) (рядок 128). У разі перетворення підприємства до новоутвореного переходять усі майнові права і обов'язки попереднього;

поновлення тимчасово призупиненої діяльності раніше існуючого підприємства (рядок 129). Заповнює підприємство, яке не працювало протягом попередніх років (не виготовляло продукції (робіт, послуг), не сплачувало податків), але у звітному році поновило свою діяльність;

інший (рядок 130). Заповнюється у випадках, коли на підприємстві відбувалися інші структурні зміни, які не вказані в бланку.

2.2.3. У третьому блоці - питання щодо припинення діяльності підприємства в результаті:

злиття підприємств (суб'єктів господарювання) в одне та приєднання підприємств (суб'єктів господарювання) (рядок 131). Заповнюють підприємства, які припинили свою діяльність у результаті злиття декількох підприємств в одне та приєднання до іншого підприємства;

приєднання - поглинання своїх дочірніх компаній (рядок 132). Заповнюють дочірні підприємства, які припинили свою діяльність у результаті передання свого майна, прав та обов'язків підприємству - засновнику;

поділу підприємства на декілька (рядок 133). Заповнює підприємство, яке припинило свою діяльність у результаті поділу на декілька підприємств;

тимчасового призупинення виробництва (рядок 134). Заповнює підприємство, яке протягом звітного року не працювало (не виготовляло продукції (робіт, послуг), не сплачувало податків), але надалі планує відновити свою діяльність. Для підприємств, що тимчасово не працювали не тільки в звітному році, а й у попередніх, датою події є фактична дата призупинення діяльності;

ліквідації підприємства (рядок 135). Заповнює підприємство, що було ліквідовано у звітному році. У цьому разі на підприємстві відсутні фактори виробництва (основні засоби, робочі місця);

перебування підприємства в процесі ліквідації (рядок 136). Заповнює підприємство, на якому працює ліквідаційна комісія. Датою події є дата початку роботи ліквідаційної комісії;

перетворення (рядок 137). Заповнюють підприємства, які припинили свою діяльність у разі перетворення (зміни організаційно-правової форми) з переходом усіх майнових прав і обов'язків попереднього підприємства;

інший (рядок 138). Заповнюється у випадках, коли підприємство було ліквідовано іншим шляхом, не вказаним у бланку.

2.2.4. У четвертому блоці (рядок 199) у разі відсутності будь-яких організаційних змін на підприємстві зробити відмітку.

2.3. Підприємства, які складають форму № 1-підприємництво (річна), у розділах 2 - 6 наводять показники в цілому по підприємству з включенням даних по структурних підрозділах, що наведені в розділі 7.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень...
Про наявність І використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (далі форма №12-торг),...

Про затвердження форм державних статистичних спостережень з обліку послуг
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою удосконалення державних статистичних спостережень ринку...

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

Статистики України І. М. Жук
«Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (далі – форма). При цьому органи державної статистики не проводять державних...

Конспект лекцій для студентів за напрямами підготовки 030507 «Маркетинг»...
Л. В. Капінус Електронна комерція: Конспект лекцій з дисципліни «Електронна комерція» для студентів за напрямами підготовки 030507...

Рекомендації щодо складання державного статистичного спостереження...
Для надання допомоги підприємствам та організаціям у складанні державного статистичного спостереження за формою №1 відходи (річна)...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...

Програма навчальної дисципліни адміністрування митних платежів (назва...
Програма навчальної дисципліни «Адміністрування митних платежів» для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження І захисту...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Затверджую
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики для студентів галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...

Інструкція щодо заповнення форми n 2-тп (водгосп)
Затвердити І ввести в дію форму державної статистичної звітності n 2-тп (водгосп) "Звіт про використання води" (квартальна) та Інструкцію...

Інструкція щодо заповнення форми n 2-тп (водгосп)
Затвердити І ввести в дію форму державної статистичної звітності n 2-тп (водгосп) "Звіт про використання води" (квартальна) та Інструкцію...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт