Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Н А К А З
23.01.2014 №26
Про результати оперативного

контролю стану роботи

практичних психологів ДНЗ

комбінованого типу
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Наказу МОН України «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти», Положення про управління освіти адміністрації Червонозаводського району, наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 22.08.2013 №180 «Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району» та з метою визначення рівня організації роботи практичних психологів дошкільних навчальних закладів комбінованого типу протягом грудня 2013 року методистом МЦ управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами ДНЗ №№52, 96, 345, 353, 391, 441.

Під час вивчення стану роботи практичних психологів дошкільних навчальних закладів комбінованого типу виявлено, що у всіх перевірених закладах відсутні вакансії спеціалістів, практичні психологи працюють за річним планом роботи з дітьми, в тому числі дітьми-логопатами, з батьками та педагогами. Фахівці здійснюють діагностичну, корекційної-розвивальну, просвітницьку, аналітичну роботу та забезпечують ведення обов’язкової ділової документації. Але в ході перевірки виявлено недоліки під час ведення ділової документації. (Довідка додається).

На підставі викладеного вище,
НАКАЗУЮ:


 1. Методисту районного методичного центру Гнідій Т.Б.:

  1. Довести інформацію про результати оперативної перевірки на апаратній нараді

До 21.01.2014

  1. 1.2. Повідомити про результати оперативної перевірки завідувачів та практичних психологів ДНЗ району

До 14.01.2014

  1. 1.3. Проводити методичні виходи до навчальних закладів з метою надання методичної допомоги та оперативного контролю

Постійно

 1. Завідувачам ДНЗ:

  1. Посилити контроль за виконанням посадових обовязків практичними психологами ДНЗ

ІІ півріччя 2014 р.

  1. Контролювати ведення обов’язкової документації практичними психологами та ставити відповідні відмітки

Два рази на місяць

  1. Залучати практичних психологів до виступів на нарадах при завідувачі, батьківських зборах, методичних об’єднаннях вихователів із наданням рекомендацій всім учасникам НВП Узагальнити матеріали оперативного контролю та доповісти на апаратній нараді управління освіти про його результати.

Починаючи з ІІ півріччя

  1. Не допускати проведення корекційної-розвивальної роботи практичного психолога без попередньої діагностичної роботи і за відсутності погодженої корекційної-розвивальної програми

Один раз на місяць

 1. Фесенко О.В., завідувачу ЛКТО, розмістити даний наказ на сайті управління освіти.

До 07.02.2014

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти Прохоренко О.В.


Начальник управління освіти О.С.Нижник


З наказом ознайомлені:

Прохоренко О.В.

Гніда Т.Б.

Фесенко О.В.

Гніда Т.Б.
Додаток 1

до наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради

від 23.01.2014 № 26

Довідка

про наслідки оперативної перевірки стану забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу практичними психологами у комбінованих дошкільних навчальних закладах Червонозаводського району
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись п.п.2.1., 3.1. Положення про управління освіти адміністрації Червонозаводського району, наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 28.08.2013 №180 «Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району», з метою упорядкування роботи практичних психологів логопедичних груп з 05.12.2013 по 09.01.2014 методистом МЦ та бухгалтером ЦБ управління освіти проведено оперативну перевірку стану забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу практичними психологами у комбінованих дошкільних навчальних закладах Червонозаводського району. Перевірка охоплювала питання ведення обов’язкової ділової документації, кадрового складу та практичної роботи фахівців психологічно служби.

Загальна інформація про заклади, що перевірялися.

№ ДНЗ

52

96

345

353

391

441

Кількість груп

8

8

1

10

8

12

Кількість логопедичних груп

2

3
5

3

6


Під час перевірки дошкільних навчальних закладів комбінованого типу щодо кадрового складу виявлено, що всі перевірені заклади забезпечені практичними психологами у повному обсязі.
№ ДНЗ

52

96

345

353

391

441

ПІБ

Бондаренко Анна

Анатоліївна

Ляпіна

Ольга

Сергіївна

Білогурова Світлана

Григорівна

Воропаєва Ольга Олександрівна

Нікітіна

Оксана

Олександрівна

Хельвас Наталья Миколаївна

Кваліфікаційна категорія

спеціаліст

Спец. ІІ

Спец. вища

Спец. І

спеціаліст

спеціаліст

Освіта

Вища, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди

Вища, ХДПУ ім.Сковороди

Вища, ХДПУ ім. Сковороди

Вища, ХДПУ ім. Сковороди

Неповна вища, ХГПА

Вища, ХДПУ ім. Сковороди

Рік закінчення

2011

2007

2004

2005

бакалавр 2013

2006

Спеціальність за дипломом

Практичний

психолог

Практичний

психолог

Практичний

психолог

Психолог, практичний психолог в закладах освіти

Соціальний педагог

Психолог, практичний психолог в закладах освіти

Практичні психологи з відповідною фахофою освітою, здійснюють діагностичну, корекційну, консультаційну роботу з дітьми-логопатами, та забезпечують ведення обов’язкової ділової документації; працюють в тісному взаємозв’язку з адміністрацією закладів, спеціалістами комунальної установи «Харківська обласна центральна психолого-медико-педагогічна консультація» (далі ПМПК), вихователями логопедичних груп та батьками вихованців.

Планування роботи.

Всі практичні психологи працюють за планом, погодженим методистом та затвердженим завідувачем ДНЗ. Всі плани прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою.

Додаткове планування здійснюється і в планах роботи на місяць. Проте на планах ПП ДНЗ №№96, 345, 353, 391, 441 з вересня по грудень не стоїть дата затвердження завідувачем. Не в кожному пункті проставлені норми часу.

Графік роботи.

Всі практичні психологи працюють за графіком, що затверджений завідувачем ДНЗ. Проте, графіки ПП ДНЗ №№52, 391 години для прийому батьків не враховують ранковий та вечірній час.

Ведення обов’язкової документації.

Журнали щоденного обліку роботи без номенклатурного номеру в ДНЗ №52, 353, 391. Крім ДНЗ №345 відсутні відмітки про поточну перевірку ведення документації з боку завідувача.

Індивідуальні картки заведено не на всіх вихованців (ДНЗ №№52, 353), не повністю внесені данні діагностичних досліджень (ДНЗ №№52, 96, 353, 391) та картки не за формою в ДНЗ №52.

Журнал корекційно-розвивальної роботи в наявності в ДНЗ №№52, 345. Проте, ведення журналу не відповідає вимогам, а саме: індивідуальна і групова робота мають бути представлені на різних аркушах, зміст роботи не відповідає заняттю з програми (ДНЗ №52, 353).

В жодного практичного психолога не складено власної корекційно-розвивальної програми. Програми, що використовуються для роботи, беруться з періодичних видань та Інтернету і не адаптовані для конкретної групи дітей (ДНЗ №52, 96, 345, 353, 391, 441). В ДНЗ №52 відсутня програма, а в роботі використовуються окремі заняття та вправи, не скріплені єдиною розвивальною метою.

На бланках відповідей дітей відсутні дати проведення (ДНЗ №52, 353), номер групи та прізвище дитини. В ДНЗ №391 за відсутності сейфа доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового використання не регулюється практичним психологом, що є порушенням п.4.5 Наказу МОНУ №691 від 19.10.2001 та Етичного кодексу психолога (бланки відповідей не мають права зберігатися в групах). Подібні порушення спостерігаються в ДНЗ №52, 96, 353, 441.

В наявності адаптаційні листи на групи в ДНЗ №52. На протоколах спостереження відсутня дата проведення (ДНЗ №52, 353, 391), відсутні протоколи (ДНЗ №391) та в більшості випадків відсутні висновки (ДНЗ №52). Аналітичні довідки надаються до управління освіти, проте не зберігаються в ДНЗ №391.

Тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей не систематизовано в ДНЗ №52, 96, 394, 441.

У ДНЗ №52 в наявності лист контролю за роботою практичного психолога з рекомендаціями завідувача.

Номенклатура справ потребує доопрацювання в ДНЗ №52, 96, 391, 441.

Журнал консультацій практичного психолога у ДНЗ №353, 391 без номенклатурного номера, не скріплено печаткою, не пронумеровано. Консультаційна робота практичних психологів ДНЗ №52, 353, 391, 441 потребує вдосконалення.

Матеріали психологічної просвіти оформлені не відповідно до вимог: відсутні рекомендації практичного психолога, не вказана аудиторія слухачів, дата виступу, підпис виступаючого в ДНЗ №52, 96, 391.

Протягом трьох років практичні психологи представляють роботи на ярмарок педагогічних ідей.

ДНЗ

52

96

345

353

391

441

2011/122012/13І місце

І місце

ІІІ місце
2013/14
ІІ місце

І місце
участь

участь

Співпраця практичного психолога та вчителів-логопедів проводиться відповідно до плану взаємодії в ДНЗ №345, 353, проте в ДНЗ №353 даний план не затверджений завідувачем. В ДНЗ №№ 52, 96, 391, 441 відсутні документи такої взаємодії.

Матеріали та документація психологічного кабінету розділяється за категоріями:

 1. Нормативно-правова.

 2. Навчально-методична.

 3. Довідково-інформаційна.

 4. Обліково-статистична.

 5. Для службового використання.

4.1. До нормативно-правових документів належать: закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо Діяльності психологічної служби системи освіти України.

4.2. До навчально-методичних матеріалів належать: підручники, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо.

4.3. До довідково-інформаційних матеріалів належать: матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо.

4.4. До обліково-статистичних документів належать: облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо,

4.5. До матеріалів для службового використання належать: індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо.

Доступ до обліково-статистичних документів та документів для службового використання регулюється завідуючим психологічним кабінетом відповідно до положень Етичного кодексу психолога (за винятком офіційних звернень правоохоронних і судових органів).

В психологічних кабінетах ДНЗ №52, 96, 345, 353,391, 441 відсутня інформація про місцеві спеціалізовані центри, служби, консультацій медико-психологічного профілю; телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів-психологів).
Враховуючи викладене вище, рекомендацуємо:

 1. Методисту МЦ управління освіти Гнідій Т.Б.:

  1. Довести інформацію про результати оперативної перевірки на апаратній нараді

До 21.01.2014

  1. Повідомити про результати оперативної перевірки завідувачів та практичних психологів ДНЗ району

До 14.01.2014

  1. Проводити методичні виходи до навчальних закладів з метою надання методичної допомоги та оперативного контролю

Постійно

 1. Завідувачам ДНЗ:

  1. Посилити контроль за виконанням посадових обовязків практичними психологами ДНЗ

ІІ півріччя 2014 р.

  1. Контролювати ведення обов’язкової документації практичними психологами та ставити відповідні відмітки

Два рази на місяць

  1. Залучати практичних психологів до виступів на нарадах при завідувачі, батьківських зборах, методичних об’єднаннях вихователів із наданням рекомендацій всім учасникам НВП

Один раз на місяць

  1. Не допускати проведення корекційної-розвивальної роботи практичного психолога без попередньої діагностичної роботи і за відсутності погодженої корекційної-розвивальної програми

Починаючи з ІІ півріччя

 1. Практичним психологам ДНЗ №№52, 96, 345, 353, 391, 441:

3.1. Вжити заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки роботи у дошкільних навчальних закладах району.

Протягом місяця

3.2. Привести у відповідність ведення обов’язкової ділової документації, узагальнювати дані психодіагностичних досліджень в формі протоколів досліджень та аналітичних довідок, скласти корекційної-розвивальні програми

До 01.04.2014.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт