Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581/2011 положення

Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581/2011 положення

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 12 травня 2011 року № 581/2011
ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство інфраструктури України

1. Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінінфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства (центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури).
2. Мінінфраструктури України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Мінінфраструктури України є:
формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, дорожнього господарства;
формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій;
формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.
4. Мінінфраструктури України відповідно до покладених на нього завдань:
4.1) у сфері регулювання інфраструктурної галузі:
4.1.1) визначає пріоритетні напрями та здійснює відповідні заходи щодо формування та реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства та забезпечує нормативно-правове регулювання у цих сферах, у тому числі з питань діяльності Міністерства і центральних органів центральної виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України – Міністром інфраструктури України;
4.1.2) затверджує стратегії, програми розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту, дорожнього господарства, метрополітенів, міського електричного транспорту та туризму;
4.1.3) забезпечує взаємодію підприємств різних видів транспорту, вантажовласників, експедиторських структур щодо організації та своєчасного забезпечення в повному обсязі перевезень вантажів, а також задоволення потреб населення в пасажирських перевезеннях;
4.1.4) затверджує в межах компетенції нормативно-правові акти щодо оптимізації внутрішніх, зовнішньоторговельних, транзитних транспортних потоків та функціонування транспортних вузлів на логістичних принципах, з організації функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України, спрощення процедури перетину державного кордону;
4.1.5) затверджує галузеві стандарти, технічні умови та будівельні норми;
4.1.6) затверджує програми впровадження у підгалузях енергозберігаючих технологій, нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, альтернативних видів палива;
4.1.7) затверджує програми розвитку та розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні;
4.1.8) визначає пріоритетні напрями розвитку галузі транспорту, дорожнього господарства, туризму та курортної сфери;
4.1.9) інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у галузі транспорту, дорожнього господарства, туризму та курортній сфері;
4.1.10) формує та реалізує єдину державну економічну, тарифну, інвестиційно-кредитну та соціальну політику у галузі транспорту, дорожнього господарства та туризму, а також формує в межах компетенції пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційної політики;
4.1.11) розробляє галузеві методичні рекомендації щодо фінансового планування та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності;
4.1.12) затверджує прогнозні (планові) показники діяльності служб та підприємств, що входять до сфери управління Міністерства, а також звіти про їх виконання;
4.1.13) подає на розгляд до Міністерства фінансів України пропозиції щодо формування державного бюджету в частині фінансового забезпечення діяльності Міністерства і підвідомчих служб;
4.1.14) вносить на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України фінансові плани підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
4.1.15) здійснює функції головного розпорядника коштів державного бюджету, передбачених на утримання Міністерства і реалізацію покладених на нього функцій;
4.1.16) затверджує фінансові плани підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;
4.1.17) затверджує форми звітності про оперативну діяльність служб та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;
4.1.18) затверджує порядок створення та функціонування професійних пенсійних фондів у галузі транспорту;
4.1.19) затверджує державні соціальні стандарти в галузі транспорту, забезпечення населення об'єктами інфраструктури транспорту;
4.1.20) розробляє та впроваджує державну політику у сфері міжнародного співробітництва з питань транспорту, дорожнього господарства, туризму та курортної сфери;
4.1.21) здійснює заходи, спрямовані на розвиток транс'європейських транспортних мереж, транснаціональних осей, інтеграцію транспортної системи України до європейської та світової транспортних мереж, розвиток інфраструктури туризму, зокрема за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей;
4.1.22) бере участь у діяльності міжнародних організацій, розробляє та укладає міжнародні договори та виконує функції Морської адміністрації України, Адміністрації залізничного транспорту;
4.1.23) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міністерства, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
4.1.24) здійснює внутрішній фінансовий контроль (як в апараті Міністерства і центральних органах виконавчої влади, так і на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства);
4.1.25) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів з питань запобігання корупційним, економічним та іншим правопорушенням;
4.1.26) приймає рішення про проведення службового розслідування та проводить службові розслідування;
4.1.27) забезпечує організацію, методичну, експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність з питань загального діловодства та обмеженого користування документами з грифом "Для службового користування";
4.1.28) здійснює організаційно-методичне керівництво вищими навчальними закладами, що перебувають у його підпорядкуванні, формує державне замовлення на підготовку ними фахівців, аспірантів та докторантів;
4.1.29) затверджує порядок створення, підготовки й підтримання в готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ і організацій транспорту й транспортної інфраструктури, призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період;
4.1.30) спрямовує, координує та здійснює методичне забезпечення проведення заходів щодо виконання завдань із мобілізаційної підготовки в галузі транспорту;
4.1.31) здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування та з технічного прикриття, відбудови найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період та заходів щодо переведення транспорту, транспортної інфраструктури на відповідний режим роботи у разі запровадження в державі особливого періоду;
4.1.32) здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів щодо виконання завдань з функціонування підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, системи цивільної оборони в галузі транспорту;
4.1.33) затверджує регламент Міністерства та центральних органів виконавчої влади, які спрямовуються та координуються Віце-прем'єр-міністром України – Міністром інфраструктури України;
4.1.34) виконує функції компетентного органу України у сфері перевезення небезпечних вантажів, затверджує нормативно-правові акти з питань перевезення небезпечних вантажів та здійснює контроль за їх виконанням;
4.1.35) проводить службові розслідування обставин і причин катастроф та аварій з тяжкими наслідками на транспорті;
4.1.36) затверджує положення про систему управління безпекою на транспорті та відповідні галузеві програми у сфері безпеки;
4.1.37) проводить державну політику щодо зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на довкілля;
4.1.38) проводить єдину науково-технічну політику у сфері пожежної безпеки;
4.1.39) затверджує плани підготовки об'єктів Міністерства до сталої роботи в осінньо-зимовий період;
4.1.40) затверджує план заходів щодо запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання в діяльність галузі, а також здійснює облік та аналіз незаконних втручань у діяльність галузі;
4.1.41) затверджує положення оперативного штабу Міністерства з реагування на надзвичайні ситуації у транспортно-дорожньому комплексі;
4.1.42) формує політику щодо впровадження страхування на транспорті;
4.1.43) затверджує програму зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів транспортної інфраструктури;
4.1.44) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;
4.1.45) затверджує інструкції про порядок надання, використання і захисту кодів експедиторських організацій;
4.1.46) здійснює контроль за станом здатності й готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на неї обов'язків в особливий період;
4.1.47) затверджує інструкцію про організацію забезпечення та надання житлових приміщень військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту та членам їх сімей;
4.1.48) затверджує зведений план технічного прикриття найважливіших об'єктів єдиної транспортної системи України;
4.1.49) забезпечує охорону та оборону в умовах надзвичайного стану та особливого періоду об'єктів державного значення національної транспортної системи України;
4.1.50) визначає учасниками бойових дій працівників підприємств, установ та організацій Міністерства;
4.1.51) затверджує правила носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту;
4.1.52) затверджує умови виплати грошового забезпечення й заохочення військовозобов'язаним, військовослужбовцям;
4.1.53) затверджує нормативно-правові акти з питань державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності та здійснює контроль за їх виконанням;
4.1.54) координує та контролює діяльність органів державного ринкового нагляду Міністерства;
4.1.55) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
4.1.56) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
4.1.57) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на Міністерство Президентом України завдань;
4.2) у сфері ліцензування:
4.2.1) затверджує ліцензійні умови і порядок здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов провадження:
туроператорської діяльності;
господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним, авіаційним, морським та річковим транспортом;
господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";
4.2.2) затверджує положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, та про ліцензійну раду;
4.3) у сфері тарифної політики:
4.3.1) затверджує порядок встановлення, сплати та використання:
– тарифів на послуги міського електричного транспорту та метрополітену;
– зборів та плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України;
– портових зборів;
– тарифів на використання річкових портових гідротехнічних споруд і зборів за спеціалізовані послуги;
– тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України;
– тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов'язані з ними послуги;
– тарифів на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України;
– тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);
– аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України та ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України;
– зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;
– автостанційного збору;
– вартості послуг, які надаються автостанцією перевізникові;
4.3.2) затверджує розмір зборів та плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України;
4.3.3) затверджує розмір портових зборів;
4.3.4) затверджує тарифи на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України;
4.3.5) затверджує тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов'язані з ними послуги;
4.3.6) затверджує тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України;
4.3.7) затверджує тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);
4.3.8) затверджує розмір аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України;
4.3.9) затверджує розмір зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;
4.3.10) встановлює порядок внесення та розмір плати за весь час перебування транспортного засобу в межах стаціонарного пункту габаритно-вагового контролю;
4.3.11) затверджує методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
4.3.12) затверджує порядок справляння та розмір зборів за видачу суднових документів;
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України "Про захист прав споживачів", підпункту 10. 119 підпункту...
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року №581, на виконання...

Наказ
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року n 446, та Положення...

Наказ
Указом Президента України від 12 травня 2011 року n 581, з метою установлення правил технічної експлуатації коліс та пневматичних...

Наказ
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від...

Наказ
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від...

Наказ
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від...

Наказ
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від...

Наказ
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від...

Наказ
Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року №2503-хіі, Положення...

Наказ
Відповідно до статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку" та підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...

Наказ
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...

Наказ
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...

Наказ
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...

Наказ
Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,...

Налоговая накладная: порядок оформления
Відповідно до статті 201 розділу V податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом...

Наказ
Указом Президента від 16 серпня 2004 року №912 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”, Програми інтеграції України...

Питання Міністерства освіти І науки України
...

Постанова правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року №22-2
Відповідно до статті 6 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт