Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Паспорт

Паспорт

Затверджую

Директор ХЗОШ №53

__________Я.В. Білаш

« 28 » серпня 2012

ПАСПОРТ

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

комунальної форми власності
Назва навчального закладу : Харківська загальноосвітня школа I - III ступені №53 Харківської міської ради Харківської області

Директор закладу : Білаш Яна Вікторівна

Завідувач бібліотеки : Кондрашенко Ніна Петрівна

Дата заснування бібліотеки : 30.08.1985 рік

Адреса: вул. Грозненська, 48, м. Харків, індекс 61124

Тел./факс 52-70-72 е-mаіl : sch53@kharkivosvita.net.ua

Дата заповнення 28.07 .2012 р.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2012 р.)
Загальна кількість класів - 44

Загальна кількість педагогічних працівників 69

Загальна кількість учнів - 1234

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки - 1985

Місце розташування бібліотеки (поверх) - 1

Загальна площа –73.2кв.м

Технічна характеристика приміщень: потребує капітального ремонту - так - ні

Наявність читального залу: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне

підкреслити);1

кількість посадочних місць для користувачів - 14

Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)
Графік роботи бібліотекаря Кондрашенко Н.П. :

Дні тижня

Години роботи

Примітки

Понеділок

8-30 до 17-00

Перерва з 12-30 до 13-00

Вівторок

8-30 до 17-00

Останній день місяця – санітарний

Середа

8-30 до 17-00
Четвер

8-30 до 17-00
П`ятниця

8-30 до 17-00


1. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки
Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі - 26

Кафедри видачі - 0

Столи - 7

Книжкові шафи - 9

Каталожні шафи - 1

Вітрини для виставок 10

Оргтехніка (кількість) – 3 шт.

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р.- 0 вип. після 2007 р. - 1

Кількість комп’ютерів, підключених до Інтернет - 1

АБІС «ІРБІС» - НІ «МАRК SQL» - НІ

Програма «Облік та обробка навчальної літератури»    - так

Програма «Облік періодичних видань»   -      так 

Електронна пошта – ні

Принтер - 1, сканер - 0, телефон -0

Копіювальна техніка - 1

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери тощо)

2. Відомості про штат бібліотеки

(Станом на 01.09.2012 р.)
Загальна кількість працівників бібліотеки -2, з них працюють: 1на повну ставку - 1
Освіта бібліотечних працівників

Педагогічна: повна вища – 1

Харківській педагогічний інститут імені Г.С.Сковороди ; учитель російської мови та літератури

Підвищення кваліфікації зав. бібліотеки: (рік, місце проходження) –

2007 рік, ХОНМІБО

форма: курси, семінари, тренінги (необхідне підкреслити)
Стаж: роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою -9.5років

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки:

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу.

Завідувача -9,5 років

Інших співробітників бібліотеки:

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше

Участь у конкурсах (назва, рік проведення):

1. Всеукраїнська акція «Живи, книго!» 2008 – 2009 так ні

2. Всеукраїнський огляд бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів (2003)так ні

3. Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар» 2005 року так ні

4. Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар» 2007 року Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар» 2011 року так ні

Відомості про відзнаки - 3 -

Грамота Червонозаводського управління освіти за I місце ;

Диплом оргкомітету обласного етапу Всеукраїнської акції «Живи, книго!» 2008-2009

Грамота Червонозаводського управління освіти за І місце у Всеукраїнському конкурсу «Шкільний бібліотекар» 2011.
Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи (підкреслити):

уроки

гуртки

Володіння комп'ютером - так ні

3. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку - 25.08. 2008

Правила користування бібліотекою - 01.09. 2008

Паспорт бібліотеки - в наявності (за останні три роки)

Посадові інструкції - 14 .12. 2009

Планово-звітна документація бібліотеки:

Річний план роботи шкільної бібліотеки

План проведення шкільної акції «Живи, книго!»

План проведення Тижня дитячої та юнацької книги

План роботи на період шкільних канікул

Інформація про звітність:

(які звіти, у який термін і для яких установ чи організацій подаються)

Річний звіт ( травень ; РВО )

Звіт про інвентаризацію бібліотечних фондів шкільних підручників ( травень ; РВО )

Звіт про нові надходження до бібліотечних фондів (січень 2010 ; РВО ).

Бланк замовлення підручників і навчальних посібників за рахунок коштів Державного бюджету України.( грудень ; РВО)

Звіт про проведення шкільного етапу Всеукраїнської акції « живи , книго!» (травень ; РВО)

Облікова документація бібліотеки

(зазначити, чи є в наявності, необхідне підкреслити)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників так □ ні

Книга сумарного обліку підручників так □ ні

Книга індивідуального обліку

аудіовізуальних документів та електронних видань □ так ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного

фонду (без урахування підручників) так □ ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання □ так ні

Зошит обліку документів,отриманих від користувачів на заміну загублених так □ ні

Щоденник роботи бібліотеки так □ ні

Зошит видачі підручників по класах так □ ні

Папка копій рахунків і накладних так □ ні

Папка руху фонду так □ ні

Зошит обліку подарункових видань так □ ні

Картки обліку аркушевих видань □ так ні

Інші облікові форми □ так ні
5. Основні показники діяльності бібліотеки

Бібліотечний фонд

(станом на 01.09.2012 р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)

Показники

Станом на 01.09.2012 р.

назва

примірників

І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

13459

3 них за видами: Книги та брошури:
13112

Періодичні видання,усього
310

для вчителів
248

для учнів
2

для бібліотечних працівників
60

Аудіовізуальні документи та електронні видання
37

За змістом: Психолого-педагогічні науки
384

Суспільно-політичні науки
86

Природничі науки
298

Прикладні науки
542

Літературознавство, мовознавство
296

Мистецтво і спорт
159

Художня література
11631

Бібліотекознавство
63

Книгозабезпеченість основного фонду
12.6

II. Фонд підручників
31466


Надходження до бібліотечного фонду за джерелами комплектування:

(в кільк. прим.)
органи управління освітою – 53 шт.

місцевий бюджет – 0 шт. , в т.ч. передплачено періодичних видань – 0 шт.

державний бюджет - 4243 шт.,

спонсори, благодійні акції - 244шт. ,

батьківські кошти – 26 шт. ,

обмінно-резервні фонди - 0 шт.

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %) – 10256шт., що становить 76,0 %
Мовний склад основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)

Українською мовою –37%

Російською мовою – 63%

іншими мовами – 0%
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

(станом на 01.09.2012 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування - 2003, обсяг у картках – 2320шт.

Систематичний каталог (так, ні), рік заснування - 2005 , обсяг у картках –725шт.

У ТОМУ ЧИСЛІ:

1. Ілюстративно-тематична картотека для 2-4 класів «Що читати?» (так, ні), рік заснування - 0, обсяг у картках – 0 шт.

2. Систематичний каталог для учнів 5-8 класів (так, ні), рік заснування - 0, обсяг у картках – 0 шт.

3. Систематичний каталог для науково-методичної та педагогічної літератури (так, ні), рік заснування - 0, обсяг у картках – 0шт.

4. Краєзнавчий каталог(так, ні), рік заснування - 0 , обсяг у картках – 0шт.

5. Систематична картотека статей (так, ні), рік заснування 2003, обсяг у картках – 921 шт.

6. Електронний каталог (так ,ні) з якого року ведеться - 2008

кількість бібліографічних записів – 325 шт.; підручники –26868шт.

Тематичні картотеки (вказати назви, перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках):

  1. На допомогу вчителю - карток 278 шт.

  2. Краєзнавство - карток 181 шт.

  3. Подарунок бібліотеці - карток 435 шт.

4. До дня незалежності України - карток 125 шт.

5. Рідне місто - карток 38 шт.

6. Захист вітчизни - карток 18шт.

7. Правове виховання - карток 22шт.

8. Тематичні папки - карток 42 шт.

9. Науково – методична література - карток 226 шт.

Всього – 1365 шт. карток

Картотека руху підручників (так, ні)
Робота з користувачами (станом на 01.09.2012 р.)Показники роботи

Станом на 01.09.2012 р.

Загальна кількість користувачів

1060

у т.ч.: учні

979

вчителі

68

батьки

6

представники місцевих громад, інші

7

Загальна кількість відвідувань

6844

Кількість книговидач основного фонду, прим.

8821

у т.ч.: книги, брошури

8169

журнали, газети

652

Обертаність основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

1,3
Загальна кількість виданих підручників

17110

Інформаційна робота:
дні інформації

6

тематичні тижні

7

заходи з формування інформаційної культури

9

інші заходи

0

Виставкова діяльність:
виставки нових надходжень

6

тематичні виставки

19

постійно діючі

16

Бібліографічна робота:
списки нових надходжень

5

у т. ч. в електронній формі

5

тематичні списки

7

у т. ч. в електронній формі

7

інформаційні бюлетені

9

Всього

172066.Фактичні обсяги фінансування шкільної бібліотеки

2012 р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань40079.00грн

0.00 грн.


723.00грн.

2258.00 грн.

0.00 грн.

1230 грн.2013р. (план)

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань2018.32 грн.

0.00 грн.

828.00 грн.

2 360.00 грн

0.00 грн.

700.00 грн.


Завідувач бібліотеки Н.П.Кондрашенко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Український сертифікаційний центр» Паспорт адміністратора реєстрації...
Цск. Паспорт має бути використано як практичний посібник в повсякденній роботі адміністраторів реєстрації та при підготовці до кваліфікаційних...

Анкета туриста (заповнюється розбірливим почерком або на комп'ютері,...
Закордонний паспорт (дійсний мінімум 3 місяці після закінчення дії візи) + копії всіх шенгеньских віз (якщо є від'їзджений або другий...

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних,...
Дозвіл Держсанепідслужби України на проведення робіт з дів в установах України («Санітарний паспорт»; «Санітарний паспорт на право...

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України...

Отже, після досягнення 16-ти років до територіального підрозділу...
Відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992...

Паспорт водного господарства підприємства загальні положення
Паспорт водного господарства Підприємства розробляється відповідно до вимог "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні...

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує...

Паспорт

Правила оформлення І видачі паспорта громадянина України для виїзду...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) І проїзний документ дитини (далі — проїзний документ) є документами,...

Екологічний паспорт

М. Д. Мельничук Екологічний паспорт

Паспорт газового господарства

О. Л. Горган Екологічний паспорт

О. Л. Горган Екологічний паспорт

Прошу зареєструвати та видати мені технічний паспорт (дублікат) на...
...

Паспорт
Директор кз «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс №7» Харківської облради

Анкета туриста
Закордонний паспорт бути дійсним щонайменше 3 місяці після запланованої поїздки

Енергетичний паспорт підприємства
Пер та розробки заходів щодо енергозбереження, розвитку та технічного переозброєнняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт