Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Паспорт

Паспорт

Затверджую

Директор гімназії № 34

__________С.І.Несвітайло

« 16» серпня 2011 р.

ПАСПОРТ

бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу

комунальної форми власності

Назва навчального закладу - Харківська гімназія № 34

Директор закладу - Несвітайло Світлана Іванівна

Завідувач бібліотеки - Шевченко Ніна Олександрівна

Дата заснування бібліотеки – 1962 рік

Адреса: вул. Локомотивна, 2, м.Харків, 61080

Тел. 52-80 48, е-mаіl sch34@Kharkivosvita.net.ua.

Дата заповнення 15.08.2011 р.

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(Станом на 01.09.2011 р.)

Загальна кількість класів - 28

Загальна кількість педагогічних працівників - 57

Загальна кількість учнів - 749

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки - 1962

Місце розташування бібліотеки (поверх) - другий

Загальна площа – 114 кв.м

Технічна характеристика приміщень: потребує капітального ремонту так - ні

Наявність читального залу: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне

підкреслити);

кількість посадочних місць для користувачів - 16

Наявність книгосховища для навчального фонду: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити)

Графік роботи бібліотеки

Дні тижня

Години роботи

Примітки

Понеділок

8.00-16.30

Перерва 12.30 – 13.00

Вівторок

8.00-16.30

Останній день місяця - санітарний

Середа

8.00-16.30
Четвер

8.00-16.30
П`ятниця

8.00-16.30
Всього 40 год.

1. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки

Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі - 27

Кафедри видачі - 1

Столи - 10

Книжкові шафи - 2

Каталожні шафи - 1

Вітрини для виставок - 5

Оргтехніка (кількість) – 3 шт.

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р.- 0 вип. після 2007 р. - 2

Кількість комп’ютерів, підключених до Інтернет - 1

АБІС «ІРБІС» - НІ «МАRК SQL» - НІ

Програма «Облік та обробка навчальної літератури»    - так

Програма «Облік періодичних видань»   -      так 

Електронна пошта – ні

Принтер - 1, сканер - 0, телефон -0

Копіювальна техніка – 0

Аудіовідеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізор, кінокамера

2. Відомості про штат бібліотеки

(Станом на 01.09.2011 р.)

Загальна кількість працівників бібліотеки - 1, з них працюють:

на повну ставку - 1

на 0,75 ставки - 0

на 0,5 ставки - 0

на 0,25 ставки - 0

за сумісництвом - 0

за суміщенням - 0

отримують доплату за виконання бібліотечної роботи

в т.ч. за роботу з бібліотечним фондом підручників - 0

Освіта бібліотечних працівників

Інша: Харківський державний інститут культури по спеціальності культурно- освітня робота

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки: (рік, місце проходження) – 2010 рік, ХОНМІБО

форма: курси, семінари, тренінги (необхідне підкреслити)

інші форми

Стаж: роботи бібліотечних працівників

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою - 28 років

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки:

 1. (ПІБ) – 0 років

 2. (ПІБ) - 0 років

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:

Завідувача - 16 років

Інших співробітників бібліотеки:

 1. (ПІБ) – 0 років

 2. (ПІБ) – 0 років

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки:

за вислугу років, за завідування бібліотекою, за особливі умови праці, за розширення зони обслуговування, за роботу з підручниками (необхідне підкреслити), інше

Участь у конкурсах (назва, рік проведення):

1. Всеукраїнський огляд-конкурс «Живи, книго!» так ні

2. Всеукраїнський огляд бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів (2003) так ні

3. Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2005 року» так ні

4. Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2007 року Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2009 року» так ні

Відомості про відзнаки - 6

Грамота РВО за роботу шкільної бібліотеки по національному вихованню та у зв`язку

з Всеукраїнським днем бібліотек, 1999 р.

Грамота РВО за друге місце в конкурсі на кращу візитну картку шкільної бібліотеки,1999 р.

Грамота Харківської обласної державної адміністрації управління освіти та науки за високу професійну майстерність, за активну участь і досягнуті успіхи в огляді-конкурсі «Живи,

книго!», систематичну та цілеспрямовану роботу,масовість, активність у роботі, 2000 р.

Диплом 2 – го ступеня учасника районної виставки – ярмарки педагогічних ідей і

технологій, 2000 р.

Грамота РУО за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності,

творчий підхід до реалізації завданьь державної політикив галузі освіти та з нагоди Дня працівників освіти, 2005 р.

Грамота РУО за сумлінну творчу працю та у зв`язку з Всеукраїнським днем бібліотек, 2008 р.

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи (підкреслити):

уроки

гуртки

Володіння комп'ютером - ТАК НІ

3. Документи, що регламентують діяльність бібліотеки

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку Харківської гімназії №34 – розроблене згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.99 р. №139, затверджене директором гімназії

від 25.08.2011 р.

Правила користування бібліотекою - затверджені директором гімназії від 25.08.2011 р.

Паспорт бібліотеки - в наявності (за останні три роки)

Посадова інструкція №11 завідувача бібліотеки, затверджена директором гімназії згідно з наказом № 7 від 04.01.11 року.

Планово-звітна документація бібліотеки:

Річний план роботи шкільної бібліотеки

План проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

План тижня дитячої та юнацької книги

Плани роботи на період шкільних канікул

Інформація про звітність:

(які звіти, у який термін і для яких установ чи організацій подаються)

Річний звіт .Травень, РУО

Звіт про інвентаризацію бібліотечних фондів шкільних підручників ,Травень, РУО

Звіт про нові надходження до бібліотечних фондів .Січень, РУО

Бланк замовлення підручників і навчальних посібників за рахунок коштів Державного бюджету України. Грудень, РУО

Інше: Звіт про проведення шкільного етапу Всеукраїнської акції «Живи,книго!»,травень РУО.

4.Облікова документація бібліотеки

(зазначити, чи є в наявності, необхідне підкреслити)

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників) □ так □ ні

Книга сумарного обліку підручників □ так ні

Книга індивідуального обліку

аудіовізуальних документів та електронних видань □ так □ ні

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного

фонду (без урахування підручників) □ так □ ні

Зошит обліку документів тимчасового зберігання □ так □ ні

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених □ так □ ні

Щоденник роботи бібліотеки □ так □ ні

Зошит видачі підручників по класах □ так □ ні

Папка копій рахунків і накладних □ так □ ні

Папка руху фонду □ так □ ні

Зошит обліку подарункових видань □ так □ ні

Картки обліку аркушевих видань так □ ні

Інші облікові форми так □ ні

5. Основні показники діяльності бібліотеки

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2011р.)

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК) ______________

Показники

Станом на 01.09.2010 р.

назв

примірників

І. Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

0000

15606

3 них за видами: Книги та брошури:

0000

15116

Періодичні видання,усього

000

470

для вчителів

00

390

для учнів

00

36

для бібліотечних працівників

00

44

Аудіовізуальні документи та електронні видання

000

20

За змістом: Психолого-педагогічні науки

0000

995

Суспільно-політичні науки

0000

801

Природничі науки

0000

814

Прикладні науки

0000

640

Літературознавство, мовознавство

0000

1820

Мистецтво і спорт

0000

856

Художня література

0000

9500

Бібліотекознавство

0000

180

Книгозабезпеченість основного фонду*
19

II. Фонд підручників

269

17010

*Книгозабезпеченість розраховується шляхом ділення обсягу бібліотечного фонду на кількість користувачів.

Надходження до бібліотечного фонду за джерелами комплектування: (в кільк. прим.)

органи управління освітою – 14 од

державний бюджет - 1284 од.,

спонсори, благодійні акції - 31 од. ,

батьківські кошти –17 назв періодичних видань,

обмінно-резервні фонди - 0 од.

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 р. ( %) – 13050 од., що становить 84%

Мовний склад основного бібліотечного фонду

(без урахування підручників)

Українською мовою – 35%

Російською мовою – 64,8%

іншими мовами – 0,2%

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

(станом на 01.09.2011 р.)

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування - 1996, обсяг у картках – 4000 шт.

Систематичний каталог. (так, ні), рік заснування - 0000 , обсяг у картках – 0000 шт.

У ТОМУ ЧИСЛІ:

1. Ілюстративно-тематична картотека для 2-4 класів «Що читати?» (так, ні), рік заснування - 0000, обсяг у картках – 0000 шт.

2. Систематичний каталог для учнів 5-8 класів (так, ні), рік заснування - 0000, обсяг у картках – 0000 шт.

3. Систематичний каталог для науково-методичної та педагогічної літератури (так, ні), рік заснування - 1996, обсяг у картках – 535 шт.

4. Краєзнавчий каталог(так, ні), рік заснування - 1996 , обсяг у картках – 111 шт.

5. Систематична картотека статей (так, ні), рік заснування - 1996, обсяг у картках – 1496 шт.

6. Електронний каталог □ так □ ні, з якого року ведеться – 2009,

кількість бібліографічних записів – 269 шт.

Тематичні картотеки (вказати назви, перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках):

 1. Працюючи над проблемою школи - карток 89 шт.

 2. Педагогічні інновації - карток 36 шт.

 3. Правова освіта та виховання - карток 31 шт.

 4. Сучасний урок - карток 105 шт.

 5. Вчителю - предметнику - карток 463 шт.

 6. Знаменні дати – карток 271 шт.

 7. Обдаровані діти – карток 25 шт.

 8. Самоосвіта вчителя - карток 15 шт.

 9. Завучу з виховної роботи карток – 40 шт.

 10. Практичному психологу карток – 182 шт.

 11. Бібліотечна справа карток – 188 шт.

Всього тематичних картотек – 11, обсяг у картках – 1445 шт.

 1. Картотека руху підручників □ так □ ні

Робота з користувачами (станом на 01.09.2011 р.)

Показники роботи

Станом на 01.09.2010р.

Загальна кількість користувачів

738

у т.ч.: учні

670

вчителі

51

батьки

5

представники місцевих громад, інші

12

Загальна кількість відвідувань

3960

Кількість книговидач основного фонду, прим.

4787

у т.ч.: книги, брошури

4632

журнали, газети

155

Обертаність основного бібліотечного фонду2 (без урахування підручників)

0,3

2Обертаність фонду розраховується шляхом ділення кількості книговидач (без урахування підручників) за рік на обсяг основного бібліотечного фонду.

Загальна кількість виданих підручників

11200

Інформаційна робота:

39

дні інформації

3

тематичні тижні

10

заходи з формування інформаційної культури

14

інші заходи

12

Виставкова діяльність:

19

виставки нових надходжень

6

тематичні виставки

7

постійно діючі

8

Бібліографічна робота:

21

списки нових надходжень

6

у т. ч. в електронній формі

6

тематичні списки

5

у т. ч. в електронній формі

5

інформаційні бюлетені

10

6.Фактичні обсяги фінансування шкільної бібліотеки

2011 р.

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань20964,00 грн.

0


797,00 грн.

3266,83 грн.

0 грн.

250,00грн.2012 р. (план)

Комплектування фонду

Матеріально-технічне забезпечення

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські, благодійні акції)

Бюджетні кошти

позабюджетні кошти (спонсорські, батьківські)

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань

Поповнення бібліотечного фонду

Передплата періодичних видань21000,00 грн.

0 грн.


1000.00 грн.

3500,00 грн.

0грн.

500,00 грн.

Завідувач бібліотеки Н.О.Шевченко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Український сертифікаційний центр» Паспорт адміністратора реєстрації...
Цск. Паспорт має бути використано як практичний посібник в повсякденній роботі адміністраторів реєстрації та при підготовці до кваліфікаційних...

Анкета туриста (заповнюється розбірливим почерком або на комп'ютері,...
Закордонний паспорт (дійсний мінімум 3 місяці після закінчення дії візи) + копії всіх шенгеньских віз (якщо є від'їзджений або другий...

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних,...
Дозвіл Держсанепідслужби України на проведення робіт з дів в установах України («Санітарний паспорт»; «Санітарний паспорт на право...

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України...

Отже, після досягнення 16-ти років до територіального підрозділу...
Відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992...

Паспорт водного господарства підприємства загальні положення
Паспорт водного господарства Підприємства розробляється відповідно до вимог "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні...

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує...

Паспорт

Правила оформлення І видачі паспорта громадянина України для виїзду...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі — паспорт) І проїзний документ дитини (далі — проїзний документ) є документами,...

Екологічний паспорт

М. Д. Мельничук Екологічний паспорт

Паспорт газового господарства

О. Л. Горган Екологічний паспорт

О. Л. Горган Екологічний паспорт

Прошу зареєструвати та видати мені технічний паспорт (дублікат) на...
...

Паспорт
Директор кз «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс №7» Харківської облради

Анкета туриста
Закордонний паспорт бути дійсним щонайменше 3 місяці після запланованої поїздки

Енергетичний паспорт підприємства
Пер та розробки заходів щодо енергозбереження, розвитку та технічного переозброєнняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт