Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського головиУКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

БІЛОЗЕРСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 27.01.2011 № 16 р


м .Білозерське
Про організацію проведення в виконкомі

Білозерської міської ради щорічної оцінки

виконання посадовими особами покладених

на них обов'язків і завдань за 2010 рік

Відповідно до Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України № 122 від 31 жовтня 2003 року "Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань",
1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки діяльності посадових осіб місцевого самоврядування виконкому Білозерської міської ради (додаток № 1)
2. Затвердити список осіб, що потребують щорічної оцінки за 2010 рік та графік проведення щорічної оцінки (додаток № 2).
3. До 28 лютого 2011 року надати відомості щодо результатів проведеної щорічної оцінки.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря виконкому міської ради Хничову Н.М.
Міський голова О.М.Разуменко


Додаток № 1

до розпорядження міського

голови від 27.01.2011 № 16 р

ПОРЯДОК

проведення щорічної оцінки діяльності посадових осіб місцевого самоврядування виконкому Білозерської міської ради
Цей Порядок приймається відповідно до наказу Головдержслужби України від 31.10.2003 № 122 „Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань”
Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування їх кар'єри.
Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків проводиться в період між атестаціями безпосередніми керівниками (керівниками структурних підрозділів) у січні - лютому місяці за підсумками минулого року.

Порядок проведення щорічної оцінки затверджується розпорядженням міського голови.
Обов'язки кадрової служби виконавчого комітету

щодо організації щорічної оцінки
Організація проведення щорічної оцінки покладається на кадрову службу виконкому Білозерської міської ради, а саме: ознайомлення державних службовців з порядком проведення щорічної оцінки та критеріями і показниками якості роботи. Забезпечення формою бланка щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань.
Відповідальність за заповнення бланку щорічної оцінки несе безпосередньо посадова особа виконкому.
Не підлягають щорічному оцінюванню міський голова, секретарь міської ради, посадові особи, призначені на посаду у звітному періоді, жінки, які працюють менше одного року після виходу з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами чи по догляду за дитиною.

Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів:

- підготовчий період,

- заповнення бланків, оцінювання,

- співбесіда,

- затвердження результатів оцінювання,

- заключний етап.


  1. У підготовчий період секретар виконкому Білозерської міської ради готує:

  • проект розпорядження міського голови про організацію щорічної оцінки за попередній рік із зазначенням строків проведення щорічної оцінки;

  • список осіб, які підлягають оцінюванню, та окремо список осіб, які не підлягають оцінюванню, із зазначенням причини звільнення від оцінювання;

  • графік проведення оцінювання із зазначенням посадових осіб, які проводять оцінювання, кого оцінюють і коли.

Списки та графік затверджуються розпорядженням міського голови.
Видаються бланки щорічної оцінки посадовим особам, які згідно розпорядження міського голови підлягають щорічній оцінці ( додаток 1 до п. 2.2 Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов'язків, затверджених наказом Головдержслужби від 30 червня 2004 року № 102).
2. Заповнення бланків, оцінювання.
Заповнення бланк щорічної оцінки безпосередньо посадова особа виконкому. Посадові особи заповнюють позиції у бланку, що стосуються самооцінки протягом одного дня після отримання та складають особистий план роботи на наступний рік.
Оцінювання здійснюється посадовою особою через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником.
Оцінка безпосереднім керівником містить в себе оцінку виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень.

Підсумкова оцінка може бути:
низька - державний службовець повинен поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції результату його роботи;

задовільна - державний службовець досяг певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

добра - державний службовець досяг результатів володіння навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в результати роботи, спрямував зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

висока - державний службовець перевищив очікувані результати, виявив ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і доручень.
Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник у тижневий термін передає посадовій особі для ознайомлення.

У разі незгоди посадової особи з оцінкою її роботи начальником, вона попереджає начальника усно про намір звернутися у 10-денний термін у профспілковий комітет та до керівника вищого рівня, рішення якого буде остаточним.
3. Співбесіда безпосереднього керівника з державним службовцем проводиться з метою обговорення результатів оцінки його роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань.

Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і посадовою особою форми бланка щорічної оцінки.
4. Затвердження результатів щорічної оцінки здійснюється міським головою після ознайомлення з результатами оцінювання. Він при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.
5. Заключний етап включає в себе перевірку кадровою службою виконавчого комітету Білозерської міської ради повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучає її до особової справи державного службовця.
Кадрова служба аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки і готує проекти відповідних розпоряджень по кожній посадовій особі.

Секретар виконкому міської ради Н.М. Хничова

Додаток № 2

до розпорядження міського

голови від 27.01.2011 № 16 р
Список

посадових осіб виконкому Білозерської міської ради та

графік проведення щорічної оцінки осіб,

що потребують щорічної оцінки за 2010 рік

з/п

П.І.Б. посадової особи

посада

Причина звільнення від оцінювання за 2010 рік

Строки оцінювання посадових осіб, що потребують щорічної оцінки за 2010 рік

1

Разуменко Олександр Миколайович

Міський голова

Згідно наказу Головдержслужби від 30 червня 2004 року № 102 міський голова не підлягає щорічному оцінюванню
2

Шотт Вікторія Геннадіївна

Секретар міської ради

Згідно наказу Головдержслужби від 30 червня 2004 року № 102 секретар міської ради не підлягає щорічному оцінюванню
3

Здоренко Віктор Олексійович

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
До 28.02.2011 року

4

Хничова Наталя Миколаївна

Секретар виконкому міської ради

Призначення у звітному періоді
5

Симоненко Тетяна Леонідівна

Начальник відділу обліку та звітності виконкому міської ради

Призначення у звітному періоді
6

Дем’яновська Людмила Сергіївна

Спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності виконкому міської ради
До 28.02.2011 року

7

Черних Наталія Володимирівна

Спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності виконкому міської ради

Призначення у звітному періоді
8

Климова Ірина Миколаївна

Спеціаліст І категорії виконкому міської ради
До 28.02.2011 року

9

Жебестовська Тетяна Олександрівна

Спеціаліст виконкому міської ради
До 28.02.2011 року

10

Бондаренко Вікторія Сергіївна

Спеціаліст виконкому міської ради
До 28.02.2011 року


Секретар виконкому міської ради Н.М. Хничова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вінницька міська рада розпорядження міського голови
«Про забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади», керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування...

Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 1 квартал 2016...
Відповідно до рішення міської ради від 19. 02. 2016 року №130 «Про затвердження Положення про звітування Знам’янського міського голови,...

Звіт міського голови перед територіальною громадою
Настав час третього за рахунком звіту міського голови, так як 25 листопада 2018 року виповнилося вже три роки від старту першої каденції...

Україна павлоградська міська рада дніпропетровської області
Згідно з п. 6, п. 10 ст. 12 Закону України „Про адміністративні послуги”, п. 30 Закону України „Внесення змін до деяких законодавчих...

Перечинська міська рада
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних...

Перечинська міська рада
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань земельних...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Про проведення міського конкурсу учнівських творів «Мій родовід» у 2013 році», з метою активізації творчого потенціалу учнівської...

Затверджено Розпорядження міського голови
Наказу Служби Безпеки України від 12. 08. 2005 n 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших...

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці
Сумська міська рада є органом, що представляє міську громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції І повноваження міського...

Перечинська міська рада
Господарського кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Методикою щодо розрахунку плати за...

Україна тернівська міська рада відділ освіти комунальний заклад
«тернівська загальноосвітня школа I-III ступенів №6 тернівської міської ради дніпропетровської області»

Проект костянтинівська міська рада рішення
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06. 09. 2005 №2807 iv(зі змінами), в цілях вдосконалення форм І методів роботи...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Перечинська міська рада
Закону України «Про особисте селянське господарство», на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт