Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. Увага – нова форма авансового звіту

1. Увага – нова форма авансового звітуОдеська обласна організація3
лютий 2014 р.


1. Увага – нова форма авансового звіту

2. Як засвідчувати копії документів: нормативні нюанси


1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок його складання. Як зазначає журнал «Все про бухгалтерський облік», суттєвих правок форма Звіту не зазнала, не змінився й порядок складання даного документа.

Правовою підставою для зміни форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядку його складання, стали накази:

- Міністерства фінансів України від 24.12.2013 р. №1121;

- Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 р. №845.
Наводимо нижче тексти зазначених документів із додатками.

Зверніть увагу, що завантажити форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт у електронному форматі Excel можна за гіперпосиланням на наступній сторінці (треба водночас натиснути клавішу Ctrl та підкреслений надпис «Звіт»).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2013  № 1121

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 січня 2014 р. 
за № 107/24884

Про визнання таким, що втратив чинність,  наказу Міністерства фінансів України від 05 грудня 2012 року № 1276
Відповідно до пункту 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 04 липня 2013 року № 404-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», підпункту 64 пункту 4  Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 05 грудня 2012 року № 1276 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України  26 грудня 2012 року за № 2185/22497.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.  

Міністр

Ю. Колобов


МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2013  № 845

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 січня 2014 р. 
за № 104/24881


Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання
Відповідно до підпункту 170.9.2 пункту 170.9 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

2. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України (Бусарєв В.В.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Інформаційно - комунікаційному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу в офіційному друкованому виданні та на єдиному веб-порталі Міндоходів.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра доходів і зборів України Ігнатова А.П.

Міністр

О.В. КлименкоНаказ чинний. Опубліковано: «Офіційний вісник України» №9 (04.02.2014 р.), ст.297
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
доходів і зборів України 
24.12.2013  № 845

ЗВІТ 
про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

Директор Департаменту 
доходів і зборів з фізичних осіб


В.В. БусарєвЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
доходів і зборів України 
24.12.2013  № 845

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 січня 2014 р. 
за № 104/24881

ПОРЯДОК 
складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
1. Вимоги щодо надання коштів на відрядження встановлено підпунктом 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та іншими нормативно-правовими актами, пов’язаними із службовими відрядженнями у межах України та за кордон.

2. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі - Звіт), подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

За наявності надміру витрачених коштів така сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання Звіту.

Дія абзаців першого та другого цього пункту поширюється також на витрати, пов’язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових дій, оплачених з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів.

При цьому, якщо під час службового відрядження платник податку отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає Звіт і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження. Відрядженій особі - платнику податку, який застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання Звіту не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

3. Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк (до закінчення третього або п’ятого, а в окремих випадках десятого чи двадцятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт), то така сума підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до пункту 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць. У разі недостатності суми доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку.

4. У випадку, коли платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що видала такі кошти, сума податку на доходи фізичних осіб утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час проведення остаточного розрахунку, а у разі недостатності суми такого доходу непогашена частина податку включається до податкового зобов’язання платника податку за наслідками звітного (податкового) року.

Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим внаслідок смерті чи визнання платника податку судом безвісно відсутнім або оголошення судом померлим, така сума утримується під час нарахування доходу за останній для такого платника податку податковий період, а в непогашеній частині визнається безнадійною до сплати.

5. Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримала такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.

До суми перевищення не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків у межах граничного розміру таких витрат, передбаченого у розділі III Кодексу, що здійснені таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями.

Фізична особа, що отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: „Звіт перевірено”, „Залишок унесений (перевитрата видана) у сумі за касовим ордером”, бухгалтерських проводок, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, що надала такі кошти, та „Звіт затверджено”, які підписуються керівником (податковим агентом).


Директор Департаменту 
доходів і зборів з фізичних осіб


В.В. Бусарєв


2. Як засвідчувати копії документів: нормативні нюанси
Лист Держкомархіву від 17.03.11 р. № 701/05-1 повідомляє, під засвідченою копією слід розуміти копію письмового або графічного документа, на якій, відповід­но до встановленого поряд­ку, проставляють необхід­ні реквізити, що надають їй юридичну силу оригіналу документа.

Існують дві кате­горії засвідчених копій: ті, над ким цю операцію про­вів нотаріус, та ті, які засвід­чив хтось уповноважений на це (орган влади, посадо­вець, юридична особа чи фізична особа-підприємець) чи фізособа,

прав та інтересів якої відповідний документ стосується.

Укрдержреєстр у листі від 07.02.13 р. № 43-06-15-13 висловив думку, що для цілей проведення держреєстрації прав до копій документів, засвідчених у встановленому порядку, слід відносити копії документів, засвід­чені як нотаріусом або посадовою особою ор­гану місцевого самоврядування, так і уповно­важеною особою органу державної влади, під­приємства, установи, організації (для юросіб) або фізособою (для фізичних осіб), які подають такий документ.
Коли необхідно звертатися до нотаріусів за засвідченням копії
Засвідчення вірності копій документів но­таріусами, а також посадовцями особи ор­ганів місцевого самоврядування, які вчиня­ють нотаріальні дії, урегулювала на базовому рівні ст. 75 Закону про нотаріат, в якому передбачена можливість засвідчення но­таріусами та указаними посадовими особами: вірності копії з копії документа (ст. 76), вірності виписки з документа (ст. 77), справжності підпису на документах (ст. 78), вір­ності перекладу (ст. 79).

Це поширюється на доку­менти, видані юрособою, за умови, що ті не супере­чать законодавству, мають юридичне значення й за­свідчення вірності їх копій не заборонено законом.

Коли справа йдеться про документ, виданий фізособою, но­таріуси вправі засвідчити вірність копії, якщо справжність підпису відповідного гро­мадянина на оригіналі по­передньо вже була засвідче­на нотаріусом (посадовцем органу місцевого самовря­дування чи юрособи за міс­цем роботи, навчання, про­живання чи лікування фізособи).

Відповідність документа, копія якого засвідчується, вимогам закону означає, що він не суперечить вимогам нормативних актів як за змістом, так і за формою. Часто для певних паперів установлено особливий порядок оформлення та/або видачі, у тому числі з визначенням зовнішнього вигляду бланків та переліку реквізитів. Невідповідність таким вимогам, як відсутність підпису чи печатки, дати, реєстраційного номера або ж виготовлення не на бланку дадуть підстави нотаріусу правомірно відмовити в засвідченні копії.

Також до засвідчення у нотаріуса можуть не допущені документи, у яких є підчистки, приписки, незастережені виправлення, закреслені слова, які мають незрозумілий текст, що його неможливо прочитати, нечітку печатку, які написані олівцем, викладені на кількох аркушах, але не прошиті, не пронумеровані та не скріплені належним чином.

Зверніть увагу: п. 3.4 гл. 7 р. II Порядку № 296 за­бороняє засвідчувати вірність копій документів, на підставі яких відповідні установи видають оригінал документа (довідки про народження дитини, довід­ки про смерть тощо). Крім того, Указ № 9779 за­бороняє засвідчувати копії документів, що засвід­чують особу громадянина, а також партійні квитки, профспілковий, військовий, студентські квитки, депутатські та службові посвідчення.

До цієї категорії належать, зокрема паспорт, а також до­кументи, що його замінюють (довідка про втрату паспор­та, видана органами внутрішніх справ, паспорт для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є грома­дянином України, національний паспорт іноземця, довідка про звільнення з місць позбавлення волі).
Як було наголошено в листі Головного управління юстиції в м. Києві від 23.09.08 р. № 03-08- 1372, не засвідчують також вірність копій:

- деяких документів, що видають органи охо­рони здоров'я *;

- записів актів громадянського стану;

- перепусток для входу в установу;

- посвідчень про відрядження військовослуж­бовців;

- довідок про перебування в партизанських загонах;

- чергових кадастрових планів земельних ді­лянок;

- медичної довідки форми № 086/о та довідки про проведення профілактичних щеплень.

_______________________________________________________________
* - Довідки лікувальних установ про народження дитини, лікарняні свідоцтва і фельдшерські довідки про смерть, довідки і висновки про наявність психічних захворювань, медичні висновки на дітей-інвалідів із дитинства віком до 16 років, свідоцтва про хворобу колишніх військово­службовців, у тому числі й тих, хто знаходився в полоні. А ось засвідчувати вірність копій лікарняних листків, якщо вони були видані лікарем із затвердженням головного лікаря або спільно з ним, можна лише за умови, що їх підписали обидва лікарі.

Засвідчення копій юридичними осо­бами
Хоча єдиний порядок цієї процедури нормативними актами не встановлений, можна скористатися правилами, прописаними в Типовій інструкції № 1242, яка є обов'язковою для центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади.

Юридична особа впра­ві засвідчувати копії лише тих документів, що створені нею. Допускається засвідчу­вати копії документів, виданих іншими юросо­бами, якщо того вимагають інтереси праців­ників для надання судовим органам, під час ви­рішення питань щодо прийняття громадян на роботу, навчання, засвідчення трудових, житлових та інших прав.

До цього випадку можна віднести також копії дипломів, свідоцтва про одержання освіти тощо. Слід пам’ятати, що не можна засвідчувати вір­ність копій документів, які не вправі засвідчу­вати нотаріуси.
Процедура засвідчення вірності документа юрособою
Спочатку на лицьовому боці у верхньому правому кутку першо­го аркуша документа простав­ляється відмітка "Копія". А сам напис про засвідчення складається зі слів "Згідно з оригіналом", найменування по­сади, особистого підпису особи, яка за­свідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії й проставляється нижче реквізиту доку­мента "Підпис". Окрім того, цей напис про засвідчення копії скріпіть печат­кою (за її наявності) із зазначенням на ній найменування юрособи чи ПІБ фізособи-підприємця або печаткою струк­турного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії) юрособи.
Такий порядок за­свідчення копій збігається з вимогами п. 5.27 Нацстандарту ДСТУ 4163-2003.

Матеріал взято з журналу

«Все про бухгалтерський облік» №11 від 03.02.2014 р.

__________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Щодо врахування періоду мобілізації І середнього заробітку при розрахунку відпускних
Міндоходів. Однак суттєвих змін ані форма авансового звіту, ані порядок його заповнення не зазнали. Просто в їх тексті було виправлено...

Правила заповнення нового авансового звіту
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом дпа україни n 996 від...

Звіту про товарооборот. Форма n 1-торг-місячна за червень 2014 року 3 липня, четвер
Звіту про обсяг оптового товарообороту. Форма n 1-опт, місячна за червень 2014 року

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіту про рух грошових коштів за прямим методом
Таблиця 01. Заповнення Звіту про рух грошових коштів за прямим методом (форма №3) за рядками (знаком “*” позначені додаткові вписуванні...

Увага!!! Велике прохання: в темі електронного листа вказувати повну назву вашої організації!
Увага!!! Всі дані внесені в таблицю повинні відповідати даним, зазначеним в установчих документах

Юридичним особам-«спрощенцям» – нова форма декларації
Гу дфс у Чернігівській області повідомляє про важливі новації для юридичних осіб платників єдиного податку третьої групи – запровадження...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень (форма №1-рс)
Звр-1, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки...

До уваги бухгалтерів: внесено зміни до порядку подання звіту щодо нарахування єсв!
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне...

Індія важливо! Громадяни України повинні мати закордонний паспорт,...
Увага! Документи для оформлення візи подаються в консульство тільки при наявності 100% оплати за тур, а також одночасно на всіх туристів,...

Китай важливо! Громадяни України повинні мати закордонний паспорт,...
Увага! Документи для оформлення візи подаються в консульство тільки при наявності 100% оплати за тур, а також одночасно на всіх туристів,...

Польща важливо! Громадяни України повинні мати закордонний паспорт,...
Увага! Документи для оформлення візи подаються в консульство тільки при наявності 100% оплати за тур, а також одночасно на всіх туристів,...

Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма №1-рс)
Зокрема, сбу, прокуратура та управління внутрішньої безпеки дфс активно працюють над запобіганням та викоріненням цього негативного...

Методична розробка для студентів окр "Бакалавр"
В методичній розробці наведені програма, методичні вказівки, форма щоденника та звіту виробничої практики для студентів окр «Бакалавр»...

Довідник дксєв довідник категорій страхувальників, які сплачують...
Звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання Звіту до органів доходів І зборів

Методична розробка для студентів окр «Магістр»
В методичній розробці наведені програма, методичні вказівки, форма щоденника та звіту виробничої практики для студентів окр «Магістр»...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт