Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок

Зразок

Сторінка1/2
  1   2


Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України
з безконтактним електронним носієм
Лицьовий бікЗворотний бік________________________

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 25 березня 2015 р. № 302

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України
з безконтактним електронним носієм

1. Бланк паспорта громадянина України (далі — паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6
(± 0,75) міліметра, що містить безконтактний електронний носій.

2. У паспорт імплантовано безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам нормативних документів України у сфері технічного та криптографічного захисту інформації. Безконтактний електронний носій відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443A щодо запису і зчитування даних.

До безконтактного електронного носія вноситься інформація, яка зазначена на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи), а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний електронний носій, відповідно до вимог Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі — Закон).

До безконтактного електронного носія може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена Законом.

3. Для виготовлення паспорта використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та підлягає лазерній персоналізації і гравіюванню.

4. Дизайн паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку.

5. На лицьовому боці паспорта надруковано гільйошні розетки, три захисні сітки, в яких виконано контур карти України, орнаментальні рисунки та стилізовані зображення колосків.

Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід жовтого кольору у вохристий, другу — способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід сірого кольору в сіро-зелений, третю — способом офсетного друку синім кольором.

Позитивним мікротекстом “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ” виконано середні остюки стилізованих зображень колосків, а позитивним мікротекстом “УКРАЇНА” — окремі дуги орнаментального рисунка та окремі елементи захисних сіток у вигляді кіл.

У верхній лівій частині лицьового боку паспорта зображено символ електронного документа, у правій — малий Державний Герб України та Державний Прапор України.

У захисних сітках виконано зображення малого Державного Герба України та Державного Прапора України. Кольори Державного Прапора України розділяє лінія негативного мікротексту “УКРАЇНА”.

У правій частині лицьового боку паспорта розташовано елемент рельєфно-точкового тактильного шрифту, що призначений для сприйняття інформації особами з вадами зору.

На лицьовому боці паспорта зліва від відцифрованого образу обличчя особи фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано стилізоване зображення колоска. Навколо відцифрованого образу обличчя особи фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано рамку.

6. На лицьовому боці паспорта містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I—V):

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА”, “UKRAINE”.

Нижче одним рядком надруковано назву документа “Паспорт громадянина УКРАЇНИ”, “PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE”;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

 • “Прізвище/Surname”;

 • “Ім’я/Name”;

 • “По батькові/Patronymic”;

зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:

 • “Стать/Sex”, “Громадянство/Nationality”;

 • “Дата народження/Date of birth”, “Запис №/Record No”;

 • “Дійсний до/Date of expiry”, “Документ №/Document No”;

зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи;

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.

7. На лицьовому боці паспорта розміщено захисний елемент, імплантований у багатошаровий полімерний матеріал.

8. На зворотному боці паспорта надруковано три захисні фонові сітки, в яких виконано орнаментальний рисунок та поле з фоновим рисунком, призначене для внесення машинозчитуваної інформації.

Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід блакитного кольору у вохристий, другу — способом офсетного друку жовтим кольором, третю — способом офсетного друку сірим кольором.

Окремі елементи орнаментального рисунка виконано позитивним мікротекстом перемінного розміру “Україна” у вигляді хвилястих ліній.

На зворотному боці паспорта вище машинозчитуваної зони розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та орнаментом.

У верхній правій частині зворотного боку паспорта міститься оптико-змінне зображення відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені цифри року її народження.

Машинозчитувана зона відокремлена голографічною стрічкою.

9. На зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI) та машинозчитувана зона (VII).

У зоні VI одним рядком надруковано напис “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ” та назву підприємства, що виготовило паспорт, — “ПК “Україна”.

Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав/ Authority”;

“Місце народження/Place of birth”.

Зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано контури гільйошного рисунка у вигляді хвилястих ліній та спеціального растру в геометричних фігурах.

10. Назви полів паспорта для внесення інформації про особу виконуються українською та англійською мовами.

11. Паспорт віддруковано жовтою, сірою, блакитною, сіро-зеленою, синьою, темно-синьою та вохристою фарбами.

Текст з обох боків паспорта друкується фарбою чорного кольору, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору.

Назва держави “УКРАЇНА”, “UKRAINE” та спеціальний символ, який свідчить про наявність безконтактного електронного носія, виконано оптико-перемінною фарбою.

12. Паспорт виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.

13. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

14. Персоналізація паспорта здійснюється шляхом лазерного гравіювання (в тому числі об’ємного лазерного гравіювання) та імплантації у внутрішній шар полімерного матеріалу лицьового боку паспорта кольорового відцифрованого образу обличчя особи.

Способом лазерного гравіювання на зворотному боці паспорта виконано оптико-перемінне зображення образу обличчя із попарно відокремленими цифрами року народження особи.

15. У паспорті прізвище, ім’я та по батькові особи, її місце народження зазначаються українською мовою та через скісну риску латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

16. Інформація про особу у зоні візуальної перевірки паспорта заповнюється українською мовою та через скісну риску англійською мовою.

17. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча — “Ч/М”.

18. Громадянство позначається словом “УКРАЇНА” та через скісну риску трилітерним кодом держави “UKR”.

19. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки — чотирма цифрами, яким передує пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “ХХ” — для дня чи місяця, “ХХХХ” — для року, “ХХ ХХ ХХХХ” — для дня, місяця і року.

20. Місце народження зазначається таким чином:

назва міста — у разі народження у мм. Києві та Севастополі;

назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, — у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) — у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду.

Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

21. Номер паспорта встановлюється уповноваженим органом для позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити дев’ять цифр.

22. Підрозділ ДМС, що оформив паспорт, позначається кодом, зазначеним у заяві-анкеті.

23. Дата закінчення строку дії паспорта зазначається згідно з
пунктом 18 цього Технічного опису.

24. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.

25. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, використовується шрифт OCR-B розміру 1.

26. Розміри на схематичній діаграмі паспорта зазначаються без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.

Схематична діаграма паспорта

Лицьовий бік


Відцифрований образ обличчя особи

Відцифрований підпис особи


Зворотний бік__________________

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302

ЗРАЗОК
бланка паспорта громадянина України,
що не містить безконтактного електронного носія

Лицьовий бікЗворотний бік


___________________

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 302

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка паспорта громадянина України,
що не містить безконтактного електронного носія

1. Бланк паспорта громадянина України (далі — паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1 розміром 54 х 85,6
(± 0,75) міліметра.

2. Для виготовлення паспорта використовується багатошаровий полімерний матеріал (полікарбонат), який за фізичними характеристиками відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та підлягає лазерній персоналізації і гравіюванню.

3. Дизайн паспорта відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку.

4. На лицьовому боці паспорта надруковано гільйошні розетки, три захисні сітки, в яких виконано контур карти України, орнаментальні рисунки та стилізовані зображення колосків.

Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід жовтого кольору у вохристий, другу — способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід сірого кольору в сіро-зелений, третю — способом офсетного друку синім кольором.

Позитивним мікротекстом “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ” виконано середні остюки стилізованих зображень колосків, а позитивним мікротекстом “УКРАЇНА” — окремі дуги орнаментального рисунка та окремі елементи захисних сіток у вигляді кіл.

У верхній лівій частині лицьового боку паспорта надруковано зображення карти України, у правій — малого Державного Герба України та Державного Прапора України.

У захисних сітках виконано зображення малого Державного Герба України та Державного Прапора України. Кольори Державного Прапора України розділяє лінія негативного мікротексту “УКРАЇНА”.

У правій частині лицьового боку паспорта розташовано елемент рельєфно-точкового тактильного шрифту, що призначений для сприйняття інформації особами з вадами зору.

На лицьовому боці паспорта зліва від відцифрованого образу обличчя особи фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано стилізоване зображення колоска. Навколо відцифрованого образу обличчя особи фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору, надруковано рамку.

5. На лицьовому боці паспорта містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I—V):

зона I. Одним рядком надруковано назву держави “УКРАЇНА”, “UKRAINE”.

Нижче одним рядком надруковано назву документа “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ”, “PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE”;

зона II. Послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

 • “Прізвище/Surname”;

 • “Ім’я/Name”;

 • “По батькові/Patronymic”;

зона III. Продовження назв полів, які надруковано у такому ж порядку, як у зоні II:

 • “Стать/Sex”, “Громадянство/Nationality”;

 • “Дата народження/Date of birth”, “Запис №/ Record No”;

- “Дійсний до/Date of expiry”, “Документ №/Document No”;

зона IV призначена для розміщення відцифрованого підпису особи;

зона V призначена для розміщення відцифрованого образу обличчя особи.

6. На лицьовому боці паспорта розміщено захисний елемент, імплантований у багатошаровий полімерний матеріал.

7. На зворотному боці паспорта надруковано три захисні фонові сітки, в яких виконано орнаментальний рисунок та поле з фоновим рисунком, призначене для внесення машинозчитуваної інформації.

Одну захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід блакитного кольору у вохристий, другу — способом офсетного друку жовтим кольором, третю — способом офсетного друку сірим кольором.

Окремі елементи орнаментального рисунка виконано позитивним мікротекстом перемінного розміру “Україна” у вигляді хвилястих ліній.

На зворотному боці паспорта вище машинозчитуваної зони розміщено спеціальний захисний гравірувальний елемент з хвилястими лініями та орнаментом.

У верхній правій частині зворотного боку паспорта міститься оптико-змінне зображення відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені цифри року народження особи.

Машинозчитувана зона відокремлена голографічною стрічкою.

8. На зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI) та машинозчитувана зона (VII).

У зоні VI одним рядком надруковано напис “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ” та назву підприємства, що виготовило паспорт, — “ПК “Україна”.

Нижче, послідовно, згори донизу, надруковано назви полів:

“Дата видачі/Date of issue”, “Орган, що видав/ Authority”;

“Місце народження/Place of birth”.

Зона VII призначена для внесення машинозчитуваної інформації. Фарбою, яка є невидимою при денному світлі та під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення блакитного кольору, надруковано контури гільйошного рисунка у вигляді хвилястих ліній та спеціального растру в геометричних фігурах.

9. Назви полів паспорта для внесення інформації про особу виконуються українською та англійською мовами.

10. Паспорт віддруковано жовтою, сірою, блакитною, сіро-зеленою, синьою, темно-синьою та вохристою фарбами.

Текст з обох боків паспорта друкується фарбою чорного кольору, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення зеленого кольору.

Назва держави “УКРАЇНА”, “UKRAINE” та зображення карти України виконано оптико-перемінною фарбою.

11. Паспорт виготовляється з використанням багатокомпонентного захисного друку.

12. Персоналізація паспорта здійснюється централізовано у Державному центрі персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

13. Персоналізація паспорта здійснюється шляхом лазерного гравіювання (в тому числі об’ємного лазерного гравіювання) та імплантації у внутрішній шар полімерного матеріалу лицьового боку паспорта кольорового відцифрованого образу обличчя особи.

Способом лазерного гравіювання на зворотному боці паспорта виконано оптико-перемінне зображення образу обличчя із попарно відокремленими цифрами року народження особи.

14. У паспорті прізвище, ім’я та по батькові особи, її місце народження зазначаються українською мовою та через скісну риску латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

15. Інформація про особу у зоні візуальної перевірки паспорта заповнюється українською мовою та через скісну риску англійською мовою.

16. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча — “Ч/М”.

17. Громадянство позначається словом “УКРАЇНА” та через скісну риску трилітерним кодом держави “UKR”.

18. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться пробіл, роки — чотирма цифрами, яким передує пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно “ХХ” — для дня чи місяця, “ХХХХ” — для року, “ХХ ХХ ХХХХ” — для дня, місяця і року.

19. Місце народження зазначається таким чином:

назва міста — у разі народження у мм. Києві та Севастополі;

назва міста і області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, — у разі народження у містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) — у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом, що підлягає обміну, з обов’язковим зазначенням держави народження та через скісну риску її трилітерного коду.

Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

20. Номер паспорта встановлюється уповноваженим органом для позначення унікальності екземпляра документа і повинен містити дев’ять цифр.

21. Підрозділ ДМС, що оформив паспорт, позначається кодом, зазначеним у заяві-анкеті.

22. Дата закінчення строку дії паспорта зазначається згідно з
пунктом 18 цього Технічного опису.

23. Відцифрований підпис особи повинен мати розмір, що легко розпізнається людським оком, і зберігати аспектові відношення (за довжиною і висотою) оригіналу.

24. Для внесення інформації, що міститься у машинозчитуваній зоні паспорта, використовується шрифт OCR-B розміру 1.

25. Розміри на схематичній діаграмі паспорта зазначаються без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.

Схематична діаграма паспорта


Лицьовий бік
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета наша. Зразок заповнення. Анкета візова. Зразок заповнення...
Дійсний 4 місяці після дати останнього запланованого виїзду з території країн єс

Про зразок печатки (штампу) та зразок підпису матеріально відповідальних...

Претензія зразок. Скарга зразок Скарга це найбільш результативний...
А якщо ваша скарга складена правильно, то ви маєте значно більше шансів на результат. На нашому сайті ви зможете навчитися складати...

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

Додаток а зразок друкованого шрифту Додаток б зразок рукописного...

Правила складання І подання заявки на промисловий зразок Із змінами,...
Затвердити Правила складання І подання заявки на промисловий зразок (далі Правила), що додаються

А к т знищення печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «зразок»
Комісія зі знищення печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «зразок» (в подальшому Товариство) у складі

Зразок

Зразок

Зразок

Зразок

Зразок

Зразок 5

Зразок 4

Зразок

Зразок 2 договору на

Зразок свідоцтва

Зразок заяви №2База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт