Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання

Сторінка1/3
  1   2   3Методичні рекомендації щодо підготовки учнів

до зовнішнього незалежного оцінювання

з української мови і літератури у 2015 році
Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти» затверджено програму зовнішнього незалежного оцінювання, яка визначає структуру та зміст ЗНО з української мови і літератури 2015 року.

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури є обов'язковим для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Результати ЗНО навчальних досягнень з української мови (базовий рівень) зараховуються як результати державної підсумкової атестації.

Робота ЗНО з української мови і літератури складається з двох рівнів складності: базового та поглибленого. Рівень складності тесту, необхідний для вступу на навчання, визначатиметься Правилами прийому до вищого навчального закладу.

Структура роботи ЗНО – 2015 з української мови і літератури

Базовий рівень. Кількість завдань – 58. Час на виконання – 150 хв.

Складається з завдань трьох типів: завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№ 1–23, 29–33, 34–53, до кожного з завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А), завдання на встановлення відповідності (№№ 24–28, 54–57, до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А), завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58). Завдання цієї форми передбачає створення учасником ЗНО власного аргументованого висловлювання на дискусійну тему в бланку відповідей Б.

Схеми оцінювання завдань роботи ЗНО з української мови і літератури базового рівня:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або
1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді (або відповіді не надано).

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

1. Теза: 0, 1 або 2 бали.

2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.

4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.

5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлювання, буде оцінено в
0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання роботи з української мови і літератури базового рівня – 104 бали.

Поглиблений рівень. Загальна кількість завдань роботи – 74 (58 завдань базового рівня та 16 завдань поглибленого рівня). На виконання роботи відведено 210 хвилин (150 хвилин на виконання завдань базового рівня та
60 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Робота з української мови і літератури поглибленого рівня складається з завдань п’яти типів: завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№ 1–23, 29–33, 34–53 – базовий рівень, №№ 59–62 – поглиблений рівень), до кожного з завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав і позначив правильну відповідь у бланках відповідей А (базовий рівень) і А+ (поглиблений рівень). Завдання на встановлення відповідності (№№24–28, 54–57 – базовий рівень), до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А (базовий рівень). Завдання на встановлення правильної послідовності (№№ 63-66 – поглиблений рівень). До кожного завдання подано перелік явищ (фактів), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перше явище (факт) має відповідати цифрі 1, друге – цифрі 2, третє – цифрі 3, четверте – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А+ (поглиблений рівень). Завдання з короткою відповіддю (№№ 67–74 – поглиблений рівень). Завдання цієї форми передбачає відповідь на поставлені до тексту запитання з використанням інформації з тексту, а також застосування знань і вмінь з курсу української мови. До кожного завдання учасник ЗНО самостійно формулює відповідь і записує її в бланку відповідей Б+ (поглиблений рівень). Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58 – базовий рівень). Завдання цієї форми передбачає створення учасником ЗНО власного аргументованого висловлювання на дискусійну тему в бланку відповідей Б (базовий рівень).

Схеми оцінювання завдань роботи ЗНО – 2015 з української мови і літератури поглибленого рівня:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або
1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді (або відповіді не надано).

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій;
2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4. Завдання з короткою відповіддю оцінюється в 0, 1, або 2 бали: 2 бали, якщо надано повну правильну відповідь на поставлене запитання; 1 бал, якщо надано неповну відповідь; 0 балів, якщо відповідь відсутня або вона не правильна.

5. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

1. Теза: 0, 1 або 2 бали.

2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.

4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.

5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлювання, буде оцінено в
0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання роботи з української мови і літератури поглибленого рівня, – 136.

Ознайомитися зі структурою та демонстраційними варіантами робіт базового та поглибленого рівнів з української мови і літератури можна на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (zno-kharkiv.org.ua.) у розділі «Методичний порадник».

Запорукою успішного проходження ЗНО є завчасна підготовка до нього. У сучасній практиці тестові технології контролю навчальних досягнень посідають належне місце, бо забезпечують найбільш об’єктивне і всебічне оцінювання досягнень учнів із навчального предмета. Для того, щоб учні могли впевнено впоратись з тестом у напруженій обстановці, потрібно готуватися заздалегідь, тому вчителям необхідно посилити роботу з відпрацювання завдань різної форми і різного ступеня складності, практикувати тестування, як навчальний прийом і контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів.

Важливим завданням учителя в підготовчий період є формування в учнів таких установок:

 • формування позитивної установки до тестування;

 • подолання почуття невідомого, формування впевненості в собі;

 • набуття навичок роботи з тестовими завданнями;

 • усвідомлення подібності принципів розв’язання завдань у тестах;

 • зниження вірогідності прояву негативних установок, які впливають на результативність роботи;

Окрім того, доцільно звернути увагу учнів на навіювання оптимізму, підтримку сподівань на гарний результат.

Рекомендуємо використовувати тести попередніх років (вони є у вільному доступі в мережі Internet). Важливо вчити учнів регламентувати час на виконання завдань. Для повторення матеріалу можна використовувати посібники для інтенсивної комплексної підготовки до складання ЗНО, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Окрім того, можна рекомендувати учням виконувати тести ЗНО – онлайн з української мови та літератури.

У процесі підготовки учнів до ЗНО, учителями необхідно особливу увагу звернути на такі теми:

 1. Редагування речень, словосполучень.

 2. Закінчення –а, -у родового відмінка іменників ІІ відміни.

 3. Кличний відмінок іменника.

 4. Іменники спільного роду. Складні випадки визначення роду іменників.

 5. Розряди прикметників за значенням.

 6. Утворення дієслів наказового способу.

 7. Наголоси в словах.

 8. Літературознавчі терміни.

 9. Літературні угрупування.

Матеріали для підготовки:

 • Програма ЗНО з української мови і літератури 2015 року;

 • Характеристика тесту з української мови і літератури 2015 року (базовий рівень);

 • Характеристика тесту з української мови і літератури 2015 року (поглиблений рівень);

 • Демонстраційний варіант тесту з української мови базового рівня;

 • Демонстраційний варіант тесту з української мови поглибленого рівня;

 • Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови;

 • Завдання тестів ЗНО з української мови та літератури минулих років.

Усі названі вище матеріали, щодо проведення ЗНО – 2015, розміщені на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти (http://www.testportal.gov.ua/) та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (zno-kharkiv.org.ua.).

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів

до зовнішнього незалежного оцінювання

з математики у 2015 році
Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти» затверджено програму зовнішнього незалежного оцінювання, яка визначає структуру та зміст ЗНО з математики 2015 року.

Випускники шкіл, які складатимуть тести  зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень з математики у 2015 році, матимуть можливість обрати складність тестів: базового або поглибленого рівнів.

Готуючись до ЗНО з математики, слід враховувати структуру та зміст пробних тестів (базового та поглибленого рівнів) з математики 2015 року, надану Українським центром оцінювання якості освіти.

Загальна кількість завдань тесту базового рівня – 30. На виконання тесту відведено 130 хвилин. Робота з математики базового рівня складається з завдань трьох типів: завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№ 1–20), завдання на встановлення відповідності (№№ 21–24), завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№№ 25–30).

Оцінювання роботи з математики базового рівня: завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал (1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді (або відповіді не надано); завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали (1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано); завдання відкритої форми з короткою відповіддю №№ 25, 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 тестовим балом, якщо зазначено обидві неправильні відповіді, або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання завдання – 2. Тестові завдання №№ 27 – 34 оцінюються 0 або 2 тестовими балами (2 бали, якщо зазначено правильну відповідь, 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано). Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з математики базового рівня, – 48.

Загальна кількість завдань роботи поглибленого рівня – 36 (30 завдань базового рівня та 6 завдань поглибленого рівня). На виконання роботи відведено 210 хвилин (130 хвилин на виконання завдань базового рівня та
80 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Структура роботи базового рівня подібна до структури тесту зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року. Складність завдань тесту базового рівня відповідає програмі з математики для 5-9 класів та програмі з математики для 10-11 класів академічного рівня.

Робота з математики поглибленого рівня складається з завдань чотирьох видів: завдання з вибором однієї правильної відповіді (№№ 1–20 – базовий рівень), завдання на встановлення відповідності (№№ 21–24 – базовий рівень), завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№№ 25–30 – базовий рівень, №№ 31–34 – поглиблений рівень), завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 35, № 36 – поглиблений рівень).

Оцінювання завдань роботи з математики поглибленого рівня: завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал (1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді (або відповіді не надано); завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали
(1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»), 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари (або відповіді на завдання не надано); завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання № 25 і
№ 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом (якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів). Максимальний бал за виконання завдання – 2. Завдання №№ 27–34 оцінюються 0 або 2 балами:
2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (завдання № 35 оцінюється 0, 1, 2, 3 або
4 балами; завдання № 36 – 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балами за критеріями змісту). Правильна відповідь до завдань №№ 35, 36, за відсутності тексту розв’язання, –оцінюється в 0 балів. Розв’язання, що не відповідає умові завдань №№ 35, 36, оцінюється в 0 балів. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання роботи з математики поглибленого
рівня, – 66.

Робота з математики поглибленого рівня містить 30 завдань роботи базового рівня і відрізняється від неї лише останніми шістьма завданнями. Ці завдання перевіряють математичну культуру учасника тестування та знання й навички, необхідні для подальшого вивчення математики у вищих навчальних закладах, де математика є профільним предметом. Складність таких завдань відповідає програмі з математики для 10-11 класів.

Під час підготовки учнів до виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання з математики доцільно систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, передбачений програмою з математики для ЗНО та методи розв’язування основних типів завдань. Систематизацію та узагальнення теоретичного матеріалу, методів розв’язування задач доцільно проводити за змістовими лініями шкільного курсу математики: числа і вирази; рівняння, нерівності та їх системи; функції; елементи комбінаторики; початки теорії ймовірностей та елементи статистики; геометрія (планіметрія, стереометрія).

В останні роки до тесту зовнішнього незалежного оцінювання з математики були включені завдання з вибором однієї правильної відповіді, на перевірку формулювань основних теоретичних фактів шкільного курсу математики та розуміння їх змісту, на що слід звернути увагу учнів.

Особливу увагу слід приділити вмінню: будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ; досліджувати ці моделі засобами математики; аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.

Систематизуючи та узагальнюючи теоретичний матеріал, методи розв’язування задач з геометрії, слід звернути увагу учнів на те, що частина тих фактів, на які доводиться спиратися під час розв’язування геометричних задач (так званих опорних фактів), наведена не у вигляді теорем, а з’ясована ними під час розв’язування відповідних задач, тому бажано нагадати учням перелік геометричних опорних фактів шкільних курсів планіметрії та стереометрії.

Під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, доцільно проводити домашні, самостійні, контрольні роботи з використанням тестових технологій, використовуючи всі форми тестових завдань. Необхідно відпрацювати алгоритми виконання тестових завдань різних типів, систематично аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.

Учителям математики необхідно ознайомлювати учнів з технікою тестування, привчати їх виконувати завдання не лише правильно, але й швидко; постійно контролюючи час, максимально наближаючи школярів до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього незалежного оцінювання.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх систем

Рекомендації щодо підготовки учнів
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної...

Харківська академія неперервної освіти освітній проект
У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики...

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти...

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року Учасниками
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного зно) є особи, які зареєструвалися для його проходження та...

Література Систематизований шкільний курс
Універсальне видання для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

План-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних...
Тема: «Історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

Методичний бюлетень
«На допомогу вчителям загальноосвітніх навчальних закладів «Шляхи ефективної підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього...

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних...

Методичні рекомендації вчителям початкових класів щодо оцінювання...
Складені відповідно до орієнтовних вимог щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом...

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Уроку тематичного оцінювання
Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих...

Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього...
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Методичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень з математики бажаючих вступити до вищих навчальних закладів у 2011 р буде проводитися...

Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення...
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінюванняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт