Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом відповідного

Законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом відповідного

Сторінка1/3
  1   2   3
http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИП О С Т А Н О В А
від 1 червня 2011 р. N 567
КиївПро затвердження Правил оформлення віз для в'їзду
в Україну і транзитного проїзду через її територію{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1340 (
1340-2011-п ) від 26.12.2011
N 150 (
150-2012-п ) від 15.02.2012 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Правила оформлення віз для в'їзду в Україну і
транзитного проїзду через її територію, що додаються.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 150
(
150-2012-п ) від 15.02.2012 }
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти
у відповідність із цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня
опублікування.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. N 567

ПРАВИЛА
оформлення віз для в'їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
Загальна частина

1. Ці Правила регулюють процедуру оформлення іноземцям та
особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного
проїзду через її територію, зберігання та надсилання бланків
візових етикеток до уповноважених органів, знищення бланків
візових етикеток, а також оформлення документа, що дає право на
перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного
руху.

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке
значення:

віза - наданий уповноваженим органом України в установленій
законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду або для
транзитного проїзду через територію України протягом відповідного
строку; { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1340
( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

візова анкета - заява на оформлення візи для в'їзду в Україну
і транзитний проїзд через її територію, форма якої затверджена
МЗС;

візова етикетка - кольорова наклейка, що приклеюється на
візову сторінку паспортного документа;

документ, що дає право на перетинання державного кордону в
межах місцевого прикордонного руху, - дозвіл на перетинання
іноземцем та особою без громадянства державного кордону та
перебування на території України відповідно до міжнародних
договорів України про місцевий прикордонний рух;

іноземець - особа, що не перебуває у громадянстві України і є
громадянином (підданим) іншої держави або держав;

особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно
до законодавства такої держави не вважає своїм громадянином;

паспортний документ - виданий уповноваженим органом іноземної
держави або статутною організацією ООН документ, що підтверджує
громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особу без
громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і
визнається Україною; { Абзац восьмий пункту 2 в редакції Постанови
КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

посвідчення закордонного українця - документ, що засвідчує
статус особи як закордонного українця відповідно до Закону України
"Про правовий статус закордонних українців" ( 1582-15 );

приймаюча сторона - зареєстровані в установленому законом
порядку українські підприємства, установи та організації,
представництва (філії) іноземних підприємств, установ та
організацій, представництва міжнародних організацій, а також
фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без
громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають
на території України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою
або на інших законних підставах та запрошують чи приймають
іноземців та осіб без громадянства; { Абзац десятий пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

члени сім'ї іноземця чи особи без громадянства - чоловік
(дружина), неповнолітні діти, в тому числі неповнолітні діти
чоловіка (дружини), непрацездатні батьки та інші особи, які
вважаються членами сім'ї відповідно до права держави походження.
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1340
( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

3. Уповноваженими органами, що мають право надавати та
оформляти візу, є: { Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

дипломатичне представництво або консульська установа України;

департамент консульської служби МЗС;

представництво МЗС на території України.

4. Рішення про оформлення візи приймається щодо кожного
іноземця та особи без громадянства окремо працівником
уповноваженого органу, на якого покладено відповідні обов'язки
згідно з письмовим рішенням МЗС.

5. Для оформлення візи іноземці та особи без громадянства
особисто або через уповноважену особу подають звернення про
оформлення візи та необхідні документи до дипломатичного
представництва або консульської установи України.

6. Департамент консульської служби МЗС або представництво МЗС
на території України оформляє візи в пункті пропуску через
державний кордон іноземцям та особам без громадянства, що не
змогли завчасно оформити візи в дипломатичному представництві або
консульській установі України та мають поважну причину невідкладно
в'їхати в Україну, зокрема:

1) з дипломатичною або службовою метою за клопотанням органів
державної влади України;

2) з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в
Україні за клопотанням МНС;

3) з метою невідкладного медичного лікування або участі в
похованні близького родича, що підтверджено відповідними
документами;

4) у разі необхідності транзитного проїзду через територію
України членів екіпажів іноземних суден, що перебувають в
українських портах, за наявності виписки із суднової ролі;

5) з метою активізації взаємодії у галузі культури та спорту,
а також забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики або
інших сферах, які є життєво важливими для суспільства, або з
гуманітарних питань. Порядок в'їзду іноземців та осіб без
громадянства в Україну із зазначеною метою встановлюється МЗС.

Візи оформляються як разові у випадках, передбачених
підпунктами 1-3 і 5 цього пункту, на строк до 15 днів, а у
випадку, передбаченому підпунктом 4 цього пункту, - до п'яти днів.

7. Візи для в'їзду в Україну громадян Антигуа і Барбуди,
Барбадосу, Республіки Маврикій, Республіки Ель Сальвадор,
Республіки Сейшельські Острови та Турецької Республіки з метою
туризму можуть бути оформлені у пункті пропуску через державний
кордон департаментом консульської служби МЗС або представництвом
МЗС на території України за наявності відповідних документів, що
підтверджують туристичний характер поїздки згідно із Законом
України "Про туризм" ( 324/95-ВР ), як разові на строк до 15 днів.

8. Департамент консульської служби МЗС оформляє візи у
випадках, передбачених міжнародними договорами.

{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від
26.12.2011 }Облік, зберігання, використання і
знищення бланків візових етикеток9. Бланки візових етикеток є документами суворої звітності та
надсилаються Банкнотно-монетним двором Національного банку до МЗС
з використанням фельд'єгерського зв'язку, а МЗС до дипломатичних
представництв та консульських установ України виключно
дипломатичною поштою.

10. Порядок обліку, зберігання, використання, знищення
бланків візових етикеток, звітування про оформлення віз іноземцям
та особам без громадянства встановлюється МЗС.

Типи і види віз, строки їх дії,
підстави для оформлення11. Візи залежно від мети поїздки поділяються на такі типи,
що позначаються літерним та цифровим кодом (літерами латинського
алфавіту - в машинозчитуваній зоні):

1) транзитна віза (позначається літерою В, у машинозчитуваній
зоні - VB). Оформляється іноземцям та особам без громадянства у
разі транзитного проїзду через територію України до третьої
держави, а також здійснення транзитного перевезення вантажів і
пасажирів автомобільним транспортом.

Транзитна віза оформляється як разова, дво- та багаторазова
на період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення
такої візи, але не більш як на один рік, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України. При цьому строк перебування на
території України під час кожного транзитного проїзду через її
територію не повинен перевищувати п'яти діб.

Підставами для оформлення транзитної візи є один з таких
документів:

документ, що підтверджує транзитний характер поїздки (віза до
третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);

документ, що підтверджує транзитний характер перевезень
вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана
відповідним компетентним органом держави перебування;

2) короткострокова віза (позначається літерою C, у
машинозчитуваній зоні - VC). Оформляється іноземцям та особам без
громадянства для в'їзду в Україну, якщо строк їх перебування в
Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого
в'їзду.

Короткострокова віза оформляється як разова, дво- та
багаторазова на шість місяців або період, зазначений у документах,
що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на п'ять
років.

У разі коли іноземна держава оформляє візи для громадян
України на строк, що перевищує п'ять років, строк дії
короткострокової візи для громадян такої держави визначається МЗС
з урахуванням принципу взаємності.

Підставою для оформлення короткострокової візи є один з таких
документів:

запрошення встановленого зразка приймаючої сторони, оформлене
територіальним органом або підрозділом ДМС; { Абзац п'ятий
підпункту 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

запрошення міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, державної установи, державного підприємства або
державної організації; { Абзац шостий підпункту 2 пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1340 ( 1340-2011-п )
від 26.12.2011 }

договір на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним
транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних
перевезень; { Абзац сьомий підпункту 2 пункту 11 в редакції
Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

посвідчення закордонного українця або його особиста заява, до
якої додаються результати співбесіди з представником
дипломатичного представництва або консульської установи України та
документи чи свідчення, що підтверджують українське етнічне
походження або походження з України іноземця чи особи без
громадянства, а подружжя закордонного українця та його діти у разі
їх спільного в'їзду та перебування на території України подають
заяву та документ про підтвердження родинних відносин;

документ, що підтверджує туристичний характер поїздки згідно
із Законом України "Про туризм" ( 324/95-ВР );

запрошення лікувального закладу України;

документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземної
інвестиції в економіку України в іноземній валюті на суму не менш
як 50 тис. доларів США; { Абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 11
в редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

підтвердження Комісії з питань гуманітарної допомоги при
Кабінеті Міністрів України про в'їзд іноземця чи особи без
громадянства з метою надання гуманітарної допомоги або провадження
благодійної діяльності;

запрошення релігійної організації, що погоджене з державним
органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної
організації, для короткострокового перебування з метою
проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів
чи іншої канонічної діяльності; { Абзац тринадцятий підпункту 2
пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від
26.12.2011 }

звернення керівника іноземного засобу масової інформації щодо
оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові
іноземного засобу масової інформації, що в'їжджає в Україну для
короткострокового перебування з метою виконання своїх службових
обов'язків;

звернення органів державної влади іноземних держав або
міжнародних організацій;

3) довгострокова віза (позначається літерою Д, у
машинозчитуваній зоні - VD). Видається іноземцям та особам без
громадянства для в'їзду в Україну з метою оформлення документів,
що дають право на перебування або проживання в Україні на строк,
що перевищує 90 днів.

Довгострокова віза оформляється дипломатичним представництвом
або консульською установою України як разова на 45 днів, якщо інше
не передбачено законодавством, а на території України -
департаментом консульської служби МЗС згідно з пунктом 8 цих
Правил як разова, дво- та багаторазова на строк до трьох років.

Підставою для оформлення довгострокової візи є один з таких
документів:

засвідчена в установленому порядку копія дозволу на
використання праці іноземця чи особи без громадянства, оформленого
Державним центром зайнятості або за його дорученням центром
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласним, Київським та
Севастопольським міським центром зайнятості (для іноземців, які
найняті інвестором у межах і за посадами (спеціальністю),
визначеними угодою про розподіл продукції згідно з частиною другою
статті 35 Закону України "Про угоди про розподіл продукції"
( 1039-14 ), подаються засвідчені в установленому порядку копії
угоди про розподіл продукції та трудового договору (контракту) із
зазначенням посади (спеціальності); { Абзац четвертий підпункту 3
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1340
( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

копія рішення про надання дозволу на імміграцію, оформленого
територіальним органом або підрозділом ДМС;

дозвіл МЗС на оформлення візи членам сім'ї особи, якій надано
статус біженця в Україні;

оригінал запрошення на навчання встановленого зразка та у
період з 15 листопада до 15 серпня - клопотання МОНмолодьспорту
про надання візової підтримки; { Абзац сьомий підпункту 3 пункту
11 в редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

запрошення державної установи, підприємства або організації,
що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

запрошення релігійної організації, що погоджене з державним
органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної
організації, для довгострокового перебування з метою
проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів
чи іншої канонічної діяльності; { Абзац дев'ятий підпункту 3
пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від
26.12.2011 }

запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого
структурного осередку громадської (неурядової) організації
іноземної держави, зареєстрованої у встановленому порядку;

запрошення представництва іноземного суб'єкта господарювання,
зареєстрованого у встановленому порядку, що погоджене з
Мінекономрозвитку; { Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1340 ( 1340-2011-п )
від 26.12.2011 }

запрошення філії або представництва іноземного банку,
зареєстрованого у встановленому порядку; { Абзац дванадцятий
підпункту 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

звернення іноземного засобу масової інформації, що погоджене
з Держкомтелерадіо; { Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 11 в
редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

документ, що підтверджує мету поїздки, виданий органом
управління організацією та проведенням фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні відповідно до
Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" ( 962-16 );

звернення органів влади іноземних держав або міжнародних
організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних
представництв і консульських установ, міжнародних організацій та
їх представництв, які в'їжджають в Україну для довгострокового
перебування з метою виконання своїх службових обов'язків, і членам
їх сімей;

запрошення відповідного державного органу, відповідального
за виконання культурних, освітніх, наукових, волонтерських
програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства
в'їжджає в Україну, або волонтерської організації, зареєстрованої
в Україні в установленому порядку; { Підпункт 3 пункту 11
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1340
( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з
громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та
іноземцем чи особою без громадянства укладено за межами України
відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу
визначається згідно із Законом України "Про міжнародне приватне
право") ( 2709-15 ); { Підпункт 3 пункту 11 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від
26.12.2011 }

документ, що підтверджує належність до членів сім'ї іноземця
чи особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове або
постійне проживання в Україні (документи, видані компетентними
органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше
не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані
разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на
українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на
англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове або
постійне проживання в Україні та документа встановленого зразка,
що підтверджує наявність в іноземця чи особи без громадянства
достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї в
Україні; { Підпункт 3 пункту 11 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від 26.12.2011 }

інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами
України.

12. У візовій етикетці зазначається строк, протягом якого
іноземець та особа без громадянства може в'їхати в Україну та
перебувати на її території.

Загальний строк перебування на території України іноземців та
осіб без громадянства на підставі транзитної або короткострокової
візи не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів з дати
першого в'їзду.

13. Короткострокова віза громадянам Австралії, Республіки
Албанія, Республіки Гватемала, Малайзії, Мексиканських Сполучених
Штатів, Нової Зеландії, Республіки Панама, Республіки Сінгапур,
Турецької Республіки та Республіки Хорватія оформляється без
подання відповідних запрошень, крім випадку, передбаченого пунктом
7 цих Правил.

{ Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від
26.12.2011 }14. У разі потреби працівник уповноваженого органу може
запросити іноземця чи особу без громадянства, яка подає звернення
про оформлення візи, для додаткової співбесіди та одержати
додаткові документи, що уточнюють мету поїздки, зокрема:

документи, що підтверджують бронювання або оплату житла,
оплату харчування в Україні;

гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе
зобов'язань із сплати всіх витрат, пов'язаних з перебуванням
іноземця чи особи без громадянства в Україні та виїздом з її
території;

інші документи, що свідчать про наявність в іноземця чи особи
без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період
запланованого перебування в Україні і повернення до держави
походження або транзитного проїзду через територію України до
третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове
забезпечення в законний спосіб на території України;

документи, що дають змогу встановити намір іноземця чи особи
без громадянства залишити територію України до закінчення строку
дії візи (проїзні квитки, виписка з банківського рахунка, довідка
з місця роботи, наявність нерухомості, родинних відносин тощо).

15. Іноземці та особи без громадянства подають звернення про
оформлення короткострокової візи не раніше ніж за три місяці до
початку запланованої поїздки.

У разі наявності в уповноваженому органі системи попереднього
запису документи повинні бути прийняті в іноземців та осіб без
громадянства не пізніше ніж через два тижні після подання
звернення про оформлення візи.

16. Уповноважений орган приймає відповідне рішення протягом
15 календарних днів з дати отримання звернення про оформлення
візи, візової анкети та документів, необхідних для оформлення
візи.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути
продовжено до 30 календарних днів у разі необхідності проведення
подальшої перевірки зазначених документів.

Порядок та строк розгляду звернення про термінове оформлення
візи встановлюється уповноваженим органом.

17. Оформлення віз громадянам держав, перелік яких за
погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби, ДМС та СБУ
визначається МЗС, та особам без громадянства, які постійно
проживають у зазначених державах, здійснюється дипломатичними
представництвами та консульськими установами України за кордоном в
державі тимчасового або постійного проживання, а в разі
відсутності таких представництв та установ - у будь-якій іншій
державі відповідно до встановлених МЗС зон відповідальності
дипломатичних представництв та консульських установ України, після
проведення особистої співбесіди з іноземцем та особою без
громадянства та за погодженням з СБУ, крім випадків, визначених
МЗС. Порядок такого погодження встановлюється СБУ і МЗС.

{ Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п ) від
26.12.2011 }18. Уповноважений орган забезпечує вільний та безоплатний
доступ іноземців та осіб без громадянства до бланків візової
анкети.

Іноземець та особа без громадянства подають належним чином
заповнену і підписану візову анкету. Недієздатна особа подає
візові анкети за підписом свого законного представника. Особи,
відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та
особи без громадянства, і які прямують разом з ним, подають окрему
візову анкету. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за
підписом одного з батьків або законного представника. { Абзац
другий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 1340 ( 1340-2011-п )
від 26.12.2011 }

19. Паспортний документ повинен відповідати таким вимогам:

бути дійсним не менш як три місяці після задекларованої дати
виїзду з території України. У разі подання відповідного
обґрунтування зазначена вимога може не застосовуватися;

містити не менш як дві вільні сторінки;

бути виданим не більш як 10 років тому.

20. Уповноважений орган проводить перевірку таких документів:

візової анкети, поданої у встановлений абзацом першим пункту
15 цих Правил строк;

дійсного паспортного документа;

двох фотокарток розміром 3 x 4 сантиметри;

документа, що підтверджує сплату консульського збору, якщо
інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами
України.

У разі коли документи, зазначені в абзацах другому - п'ятому
цього пункту, не подані, звернення про оформлення візи залишається
без розгляду і уповноважений орган зобов'язаний невідкладно
повернути іноземцеві чи особі без громадянства візову анкету та
інші документи, а також консульський збір.

Звернення про оформлення візи, яке не відповідає вказаним у
цьому пункті вимогам, може бути прийняте до розгляду з метою
забезпечення національних інтересів у порядку, встановленому МЗС.

21. У разі розгляду звернення про оформлення візи
неповнолітнім особам додатково перевіряється наявність згоди
одного з батьків або законного представника, інших необхідних
документів для самостійного виїзду таких осіб за кордон чи їх
виїзду в супроводі одного з батьків або законного представника.

22. У разі відмови в оформленні візи іноземець та особа без
громадянства можуть подати повторне звернення про оформлення візи
відповідно до цих Правил.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законодавством строк для транзитного проїзду через її територію у
...

Законодавством строк для транзитного проїзду через її територію у
...

Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну І транзитного...
Затвердити Правила оформлення віз для в'їзду в Україну І транзитного проїзду через її територію, що додаються

Кабінет міністрів україни постанова від 1 червня 2011 р. №567
Затвердити Правила оформлення віз для в’їзду в Україну І транзитного проїзду через її територію, що додаються

Закону України «Про порядок виїзду з України І в'їзду в Україну громадян України»
України для виїзду за кордон провадиться громадянам України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном І досягли 16-річного...

ID: Видача паспорта громадянина України у формі картки по досягненню 14-річного віку (вперше)
Звернутися до територіального підрозділу дмс україни за зареєстрованим місцем проживання, або до відповідного центру надання адміністративних...

Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються...
Зберігається на весь період тимчасового в’їзду/виїзду І пред’являється митним органам під час повернення громадянина. У разі втрати...

Митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються...
Зберігається на весь період тимчасового в'їзду/виїзду І пред'являється митним органам під час повернення громадянина. У разі втрати...

Особливості застосування договору позички за сучасним українським...
Згідно ст. 827 Цк україни (далі – цку) під договором позички розуміється договір, за яким одна сторона (позичкодавець) безоплатно...

Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна,...
України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення або транзит через територію України, якщо сума складських митних...

Закон україни
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі Державтоінспекція мвс україни) та/або допущені до дорожнього...

Закон україни
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі Державтоінспекція мвс україни) та/або допущені до дорожнього...

Розділ I загальні Положення
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі Державтоінспекція мвс україни) та/або допущені до дорожнього...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016...
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

Анкета для отримання про
...

Анкета для отримання про
...

Це розкладання процесу або системи на їх компоненти та логічні або...
Розвиток громадянського суспільства через громадянську освіту: навчальна програма для рахункової палати україни

Методичні рекомендації під час оформлення попереднього повідомлення,...
Про затвердження методичних рекомендацій під час оформлення попереднього повідомлення, попередньої митної декларації або внутрішнього...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт