Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено погоджено

Затверджено погоджено

Сторінка1/36
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
СТАРОМЕРЧИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи на засіданні педагогічної ради

протокол №1 від 29 .08.2014 протокол № 11від 29.08.2014

Голова батьківської ради Голова педагогічної ради

Вернигора В.П Сухоруков Ю.О
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи

Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради

Харківської області

на 2014-2015 навчальний рікВступ.........................................................................................................................................................................................

2

1. Організація роботи школи…………………………………..……………………………………………………….

2

1.1. Графік прийому відвідувачів …………………………………………………………………………………..

3

1.2. Циклограма діяльності школи …………………………………………………………………………………

4

РОЗДІЛ I …………………………………………………………………………………………………………….………..

5

  1. Аналіз роботи школи за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік ………....

5

2.1.1. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами ……………………………………….…………...

6

2.1.2. Управління навчальним закладом …………………………………………………………...……………

9

2.1.3. Ведення ділової документації ……………………………………………………………………………..

10

2.1.4. Організація навчально-виховного процесу ……………………………………………………………….

11

2.1.5. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу ………….

12

2.1.6. Робота щодо забезпечення випускників документами про освіту ..........................................................

12

2.2. Аналіз роботи з учнями ……………………………………...

13

2.2.1. Охоплення дітей і підлітків шкільного віку загальною середньою освітою …………………………..

13

2.2.2. Організація навчання учнів за індивідуальною формою………………………………………………...

15

2.2.3. Робота щодо впровадження профільного навчання в школі …….............................................................

18

2.2.4. Ефективність навчально-виховного процесу ……………………………………………………………..

16

2.2.5. Зовнішнє незалежне оцінювання ………………………………………………..………………………..

22

2.2.6. Результативність участі учнів у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо …………………………………………...........................................................


23

2.2.7. Визначення претендентів на нагородження ЗМ, СМ, свідоцтвами з відзнакоюЮ похвальними листами, грамотами ……………………………………………………………………………………..………..


26

2.2.8. Організація проведення навчальної практики та навчальних екскурсій .................................................

26

2.2.9. Організація виховної діяльності …………………………………………………………..………………

27

2.2.10.Організація профорієнтаційної роботи …………………………………………………………………..

36

2.2.11. Організація роботи з правового виховання та профілактики антисоціальних явищ серед учнів …....

38


2.2.12. Військово-патріотичне виховання у навчально-виховному процесі ………………………………….

41

2.2.13. Організація роботи по збереженню здоров’я та формуванню здорового способу життя ……………

42

2.2.14. Стан фізичного виховання ………………………………………………………………………………..

44

2.2.15. Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально незахищених категорій ……………………………………………………………………………….


45

2.2.16. Організація роботи з безпеки життєдіяльності ………………………………………………………....

46

2.2.17. Стан дитячого травматизму ………………………………………………………………………………

47

2.2.18. Організація харчування учнів …………………………

48

2.2.19. Організація відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників ………………………….

48

2.3. Аналіз науково-методичного забезпечення школи ………………………………………….

50

2.3.1. Методична робота з педагогічними кадрами ……………………………………………………..……..

54

2.3.2. Організація атестації педагогічних працівників …………………………………………………..…….

54

2.3.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ………………………………………………….....

55

2.4. Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників ...............................................

56

2.5. Організація роботи з охорони праці ………………………………………………….……………………….

56

2.6. Організація цивільної оборони ………………………………………………………………………………..

58

2.7. Робота практичного психолога ………………………………………………………………………………..

58

2.8. Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, робота бібліотеки …………………

59

2.9. Стан матеріально-технічного забезпечення …………………………………………………………………..

62

2.10. Комп’ютеризація та інформатизація ……………………………………………………...…………………

65

3. Напрямки роботи школи у 2014/2015 навчальному році …………………………………………..

67

РОЗДІЛ II ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ ………………………………………

69

2.1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИСТОСТІ НА ОСВІТУ ................................................................................

69

2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ………………………………………………………..

83

2.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ…………………………………………………….

87

2.4. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКНИКІВ ДОКУМЕНТАМИ ПРО ОСВІТУ ………………...

92

2.5. ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА НАГОРОДЖЕННЯ ЗМ ТА СМ ……………………………………

93

2.6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ ……………….

94

2.7. ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ……………………….

95

2.8. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ ШКОЛИ……………………………………………. …………….

96

2.9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВОЗУ УЧНІВ ШКОЛИ, РАЙОННА ПРОГРАМА «ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС»
РОЗДІЛ III УЧАСНИКИ Навчально-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ …………………………………………………...

98

3.1. РОБОТА З УЧНЯМИ ……………………………………..……………………………………….

98

3.1.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ШКОЛІ ПО СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ……………………...

98

3.1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЮ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ……………………………………………………………..………………………………..


99

3.1.3. РОБОТА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОМУ ТРАВМАТИЗМУ ……………………………….…..

101

3.1.4. ОРГАНАЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ……………………….....

103

3.1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ ………………………………………

104

3.1.6. ПЛАН РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ ……………………………………………………...

108

3.1.7. ПЛАН РОБОТИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ................………

112

3.1.8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ АНТИСОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ СЕРЕД УЧНІВ ВІДПОВІДНО ДО «КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПРФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2011-2015 РОКИ»


113

3.1.9. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………………….

119

3.1.10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ……………………

121

3.1.11. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …………..

124

3.1.12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ………………..

126

3.1.13. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ ………………

128

3.1.14. ПЛАН РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ……………………………

139

3.1.15. ПЛАН РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ …………………………………

140

3.1.16. ПЛАН РОБОТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ………………

141

3.1.17. СТВОРЕННЯ УМОВ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ …………………

142

3.2. РОБОТА З БАТЬКАМИ …………………………………….

144

3.2.1.ПЛАН РОБОТИ З БАТЬКАМИ ………………………….

145

3.2.2. План засідань Ради школи...................................

146

3.2.3. БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ ……………………………………

147

3.2.4. БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ …………………………….

148

РОЗДІЛ IV НАУКОВО-методичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ робот ШКОЛИ…………………………………………

149

4.1. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ НАРАДИ ……………….

152

4.2. НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ ……………………………

155

4.3. СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ……………………………..

158

4.4. ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ……………………….

158

4.5. ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ……….

159

4.6. ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР …………………………………

159

4.7. ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ ……………………………………….

160

4.8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА …………………..

162

4.9. ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ …………………………

165

4.10. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ……………………………………………

168

4.11. ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ……

169

4.12. ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ………

171

4.13. ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ ……

173

4.14. ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛ

175

4.15. ЦИКЛОГРАМА КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СТАНОМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ …………………………………………………….


178

4.16. ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН ………

180

РОЗДІЛ V ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ .........................

181

5.1. РОБОТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ ……………………………..

181

5.2. РОБОТА З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ……………..

184

РОЗДІЛ VІ ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ …………………..

186

РОЗДІЛ VІІ РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ …………………..

187

РОЗДІЛ VІІІ РОБОТА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ………………………

192

РОЗДІЛ ІХ Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічне забезпечення

204

РОЗДІЛ Х КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ………….

211

РОЗДІЛ ХІ КОРЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД У 2012–2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ………………………………………….213

РОЗДІЛ ХІІ ЦИКЛОГРАМА НАКАЗІВ …………………………………

218ВСТУП

1. Організація роботи школи

Назва школи: Старомерчицька загальноосвітня школа I–III ступенів Валківської районної ради Харківської області.

Адреса: смт. Старий Мерчик Старомерчицької селищної Ради.

Сухоруков Ю.О. : Сухоруков Юрій Олексійович, загальний стаж роботи 28 роки; на посаді директорадиректора років; викладає географію; пройшов курси підвищення кваліфікації в 2011 році при КВНЗ «ХАНО»; вчитель «вищої категорії»; пройшов атестацію в 2011 році, підтверджено звання «старший вчитель».

Заступник директора навчально-виховної роботи: Павлій Світлана Іванівна, загальний стаж роботи 10 років; на посаді адміністратора 4 роки; викладає хімію; курси підвищення кваліфікації пройшла в 2013 році при КВНЗ «ХАНО»; атестацію пройшла в 2013 році, вчитель «першої кваліфікаційної категорії».

Заступник директора виховної роботи: Осередчук Галина Михайлівна, загальний стаж роботи 22 років; на посаді адміністратора 1,5 рокиів; викладає англійську мову; вчитель «спеціаліст 1 ктегорії».

Всього в школі працює 25 вчителів

Школа працює в режимі п’ятиденного тижня.

- початок занять: 8 30

- кінець занять: : 15 05

Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів:

  • початкова школа – 4 роки (з 6 - 7 до 9-10 років) – кількість дітей 135;

  • основна - 5 років (з 10 до14 -15 років) – кількість дітей - 112;

  • старша (з 15 до 17-18 років) – кількість дітей – 34.

Англійська мова вивчається з 1 класу.

В 2014/2015 навчальному році було: відмінників: в класах

в класах I ступеня - 13 учнів;

в класах II ступеня - 10 учнів;

в класах III ступеня - 1 учнів;

свідоцтва з відзнакою - 1 учнів;

медалістів - 1 учнів.


    1. Графік прийому відвідувачів


№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дні та години прийому

Місце прийому (адреса), контактний телефонСухоруков Ю.О.

Сухоруков Юрій Олексійович

Щовівторка з 14.00 до 16.00

та щочетверга з 10.00 до 13.00

смт. Старий Мерчик, вул. Леніна,3.

тел. 66680Заступник директора з НВР

Павлій Світлана Іванівна

Щопонеділка з14.00 до 16.00

та щосереди10.00 до 13.00

смт. Старий Мерчик, вул. Леніна,3.

тел. 66680Заступник директора ВР

Осередчук Галина михайлівна

Щопонеділка з14.00 до 16.00

та щосереди10.00 до 13.00

смт. Старий Мерчик, вул. Леніна,3.

тел. 66680
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Погоджено Затверджено
Відділ містобудування та архітектури Ріпкинської районної державної адміністрації

Затверджено погоджено рішення
...

«Погоджено» «Затверджено» Голова пк директор школи
Охоронник приймається на роботу І звільняється з неї директором школи. На цю роботу приймаються

Погоджено затверджено на засіданні ради школи на засіданні педагогічної ради
Розділ ІІ. Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі І завда-ння, що забезпечують права на освіту, на 2016 -2017 навчальний...

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Я у світі», педагогічний...

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Українське дошкілля»,...

«погоджено» «погоджено» Ректор нгі внз вмуроЛ «Україна» Проректор нгі внз вмуроЛ «Україна»
Ковальська Л. В., Коротєєва А. В., Чернявська Т. А. Методичні рекомендації про підготовку І захист дипломної роботи на здобуття кваліфікації,,магістр”...

Погоджено Затверджено Методист відділу освіти Завідувач кз днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Дитина», «Впевнений...

Документи дитячого табору відпочинку з денним перебуванням
Положення табору відпочинку з денним перебуванням «назва» на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № Харківської...

Затверджую погоджено

Затверджено дк «Газ України» нак «Нафтогаз України» Наказ від 30 07. 04 №180 погоджено
«Правил безпеки систем газопостачання України», «Типової інструкції по організації безпечного виконання газонебезпечних робіт», «Типової...

«погоджено» Київське міське відділення Комітету фізичної культури...

6. Кошторис витрат, перелік матеріалів, які оплачуються Замовником, та етапи оплати погоджено
Виконавця, охорони праці та здоров'я, пожежної безпеки ознайомлений І зобов'язуюсь їх виконувати

«погоджено:»
Українська література в другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. Нью-Йоркська група письменників. Постшістдесятники....

Погоджено: Схвалено: Начальник управління освіти Протокол педагогічної...
План роботи семінару-практикуму «Розвиток зв’язного мовлення дошкільників засобами інноваційних технологій»

Обговорено та погоджено
Керівник гуртка-методист: Мигун Павло Петрович, керівник гуртка еколого-натуралістичного напряму, Вінницької обласної станції юних...

Розклад уроків складено з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних...
Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. Красноармійська відповідає Типовим навчальним планам загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт