Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Найменування особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних підрозділів та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності)

Найменування особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних підрозділів та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності)ПАТ «МІБ»
З А Я В А №_______
від "______"_______________200__ року
Найменування особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних підрозділів та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності)


Просимо видати за нашим рахунком №______________________________________________
грошові чекові книжки_________________________________________________________шт.

(кількість словами)

Чеки зобов’язуємося зберігати у безпечному від пожежі та крадіжки приміщенні.
Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику________________________
_______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)
підпис якого_____________________________засвідчуємо.
Відбиток печатки та підписи особи-чекодавця. __________________________

__________________________
М.П.
Заповнюється банком

Зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати.
Уповноважений працівник банку___________________________________________________

(підпис)
Грошові чекові книжки з бланками за № _____________________________________________

(від - до)
Видав касир_______________________ Отримав _____________________________

(підпис) (підпис клієнта)

Із порядком заповнення та використання грошової чекової книжки ознайомлений.
Дата отримання грошової чекової книжки "______"_______________200__ року

Підпис клієнта ________________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява про резервування найменування юридичної особи
Відповідно до статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" прошу зарезервувати...

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
...

Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
Тровані у встановленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності,...

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Типовий
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
Закон 755 передбачено, що зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення...

Частина І поняття та зміст права на створення юридичної особи
Юридичні особи, як І всі організації, не виникають самі по собі. В основі їх створення завжди лежить волевиявлення інших осіб. Вони...

Порядок доступу до публічної інформації
...

До Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Проблемні питання затвердження установчих документів юридичної особи
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон про державну реєст­рацію), на практиці постійно...

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської...
Найменування юридичної особи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб…
Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських...

Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності...
Відомості про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та...

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону...
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Створення юридичних осіб Частина іі1
Установчий документ є найважливішим корпоративним актом юридичної особи. Установчі документи – це корпоративні нормативні акти, в...

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидентаБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт