Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наек типовий аварійний план аес україни Стор. Пн-а 03. 192-15 д одаток б (обовʼязковий) зразок частини II аварійного плану аес. «Картки дій» частина II. Картки дій

Наек типовий аварійний план аес україни Стор. Пн-а 03. 192-15 д одаток б (обовʼязковий) зразок частини II аварійного плану аес. «Картки дій» частина II. Картки дій

Сторінка1/38
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
НАЕК Типовий аварійний план АЕС України Стор.

ПН-А.0.03.192-15

ДОДАТОК Б (обовʼязковий)

ЗРАЗОК ЧАСТИНИ II АВАРІЙНОГО ПЛАНУ АЕС. «КАРТКИ ДІЙ»


ЧАСТИНА II. КАРТКИ ДІЙ

ЗМІСТ

с.

1. КАРТКА ДІЙ КДК-01. КЛАСИФІКАЦІЯ АВАРІЙ 119

Класифікаційні карти до Картки дій КДК-01: 123

2. КАРТКА ДІЙ КДО-01. ОПОВІЩЕННЯ 129

3. КАРТКА ДІЙ КДЗ-01. РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ 136

<при необхідності уточнити або доповнити>. 139

4. КАРТКА ДІЙ КДЗ-01/1. РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО ПЛАНОВАНОГО ОПРОМІНЕННЯ 142

БР-01. Бланк дозволу на роботи з підвищеним планованим опроміненням 149

БР-02. Бланк дозиметричного допуску на проведення аварійних робіт 151

5. КАРТКА ДІЙ КДЗ-02. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ДОВКІЛЛЯ 153

6. КАРТКА ДІЙ КДЗ-03. РАДІАЦІЙНА РОЗВІДКА. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 157

7. КАРТКА ДІЙ КДЗ-04. РОЗВІДУВАННЯ ХМАРИ ВИКИДУ 162

Карта КР-01. Реєстрація потужності дози зовнішнього опромінення 165

Карта КР-02. Визначення розташування хмари викиду 166

8. КАРТКА ДІЙ КДЗ-05. РОЗВІДУВАННЯ ВИПАДАННЯ З ХМАРИ НА ПІДСТИЛАЮЧУ ПОВЕРХНЮ 167

9. КАРТКА ДІЙ КДЗ-06. РОЗВІДУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 170

Карта КР-03. Реєстрація джерела іонізуючого випромінювання 173

10. КАРТКА ДІЙ КДЗ-07. РОЗВІДУВАННЯ ЗАБРУДНЕНЯ ПОВЕРХОНЬ РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ 174

Карта КР-04. Реєстрація забруднення поверхонь 177

11. КАРТКА ДІЙ КДЗ-08. КОНТРОЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 178

Карта КР-05. Реєстрація забруднення транспортних засобів 180

Карта КР-05/1. Реєстрація забруднення автотранспорту при виїзді 181

Карта КР-05/2. Реєстрація забруднення залізничного транспорту на виїзд 182

12. КАРТКА ДІЙ КДЗ-09 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 183

Карта КР-04/1. Реєстрація доз опромінення до КДЗ-09 184

13. КАРТКА ДІЙ КДЗ-10. КОНТРОЛЬ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 185

Карта КП-01. Результати перевірки вимірювальних приладів 187

14. КАРТКА ДІЙ КДЗ-11. ЕВАКУАЦІЯ 188

15. КАРТКА ДІЙ КДЗ-12. САНІТАРНА ОБРОБКА 193

16. КАРТКА ДІЙ КДЗ-13. ДЕЗАКТИВАЦІЯ 197

17. КАРТКА ДІЙ КДЗ-14. МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ 201

першої медичної допомоги, долікарської допомоги, першої лікарської допомоги безпосередньо в зоні аварії. 202

часткової санітарної обробки; 202

прийому радіозахисних препаратів (йодиду калію) з індивідуальної аптечки; 202

застосування протиблювотних засобів при нудоті та блювоті (етаперазин); 202

застосування респіратора (протипилова тканинна маска ‒ ПТМ), ватно-марлева повʼязка); 202

укриття; 202

евакуації до спеціалізованого медичного закладу; 202

додаткових засобів у разі комбінованих уражень (механіко-термічних, радіаційно-термічних, радіаційно механічних та інших). 202

кваліфікованої медичної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги в лікувально-профілактичних закладах, куди евакуюють потерпілих. 203

18. КАРТКА ДІЙ КДС-01. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ ІЗ ЗОВНІШНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 204

в неробочий час: впродовж <вказати часовий норматив> прибути до <вказати місце збору>; 204

в робочий час: припинити роботу, відключити працююче обладнання, взяти протигаз і прибути до внутрішнього кризового центру АЕС <при необхідності уточнити>. 204

зареєструватися на пропускному пункті КЦ; 204

пройти до КЦ через пункт радіаційного контролю, отримати індивідуальні дозиметри; 205

при необхідності пройти санітарну обробку в санпропускнику КЦ; 205

надіти формені куртки; 205

прослідувати до своїх робочих місць; 205

перевірити працездатність засобів звʼязку та обчислювальної техніки, що перебувають у розпорядженні персоналу групи (перевірити роботу телефонів, налаштування дати й часу на факсимільних апаратах, наявність зміни значень параметрів на екранах тощо). 205

у разі неполадок повідомити старшу посадову особи, відповідальну за працездатність технічних засобів КЦ. 205

Увага! При перевірці працездатності засобів зв'язку виключити можливість випадкової передачі тестової чи іншої інформації до лінії. 205

при успішному завершенні перевірок технічних засобів, доповісти керівнику ГІЗЗЗО про готовність виконувати покладені функції; 205

керівнику ГІЗЗЗО доповісти КАРМ про готовність групи; 205

керівнику ГІЗЗЗО організувати позмінну роботу персоналу групи. 205

називати своє прізвище й посаду; 205

якщо абонент не представився, запитати в нього прізвище, посаду, організацію; 205

за допомогою засобів автоматичної ідентифікації абонентів; 205

зробивши зворотний виклик того, хто телефонував, отримати підтвердження його дзвінка (запросити прізвище, посаду, тему розмови, яка відбулась). 206

виділення посильним, при необхідності, транспорту та засобів звʼязку; 207

безперешкодне проходження посильними всіх КПП по маршруту руху; 207

безпечний маршрут і дозиметричний контроль при русі через зону аварії; 207

наявність документів, що засвідчують особу посильного. 207

готувати й подавати на розгляд КАРМ проекти наказів, розпоряджень, листів, прес-релізів тощо; 207

в ході підготовки проектів документів при необхідності уточнювати інформацію у керівників відповідних аварійних груп і бригад/структурних підрозділів АЕС. 207

підготувати й здати інформаційні бланки, факсимільні повідомлення, вхідну/вихідну кореспонденцію, журнали реєстрації дзвінків/кореспонденції, та іншу використану в ході аварії документацію до <підрозділ, який здійснює відомчий нагляд на АЕС>; 207

19. КАРТКА ДІЙ КДС-02. ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 208

керівництва та чергових служб місцевих органів виконавчої влади тих територій, які належать до ЗС АЕС; 209

керівництва та чергових служба регіональних підрозділів функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту; 209

членів регіональної комісії з питань ТЕБ і НС; 209

чергових аварійно-рятувальних служб області; 209

керівництва та особового складу інших сил цивільного захисту обласного підпорядкування; 209

результати контролю потужності експозиційної дози, який незалежно від АЕС здійснюють диспетчерські служби підприємств в ЗС; 211

результати радіологічного лабораторного контролю обʼєктів навколишнього середовища, який здійснюють територіальні підрозділи Державної санітарно-епідеміологічної служби в <назва області>; 211

результати моніторингу складових природних ресурсів 30-кілометрової зони <назва АЕС>, який здійснює Державне управління екології та природних ресурсів в <назва області>; 211

результати радіаційних спостережень на постах радіаційного та хімічного контролю, які створюють підприємства; результати радіаційної розвідки, яку проводять силами диспетчерських служб, територіальних і пересувних радіологічних лабораторій МОЗ; <уточнити перелік>. 211

20. КАРТКА ДІЙ КДС-03. ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 212

Про надану до ІКЦ Держатомрегулювання інформацію повідомити Комісію ДП «НАЕК «Енергоатом» з НС. 214

21. КАРТКА ДІЙ КДС-04. ПОДАВАННЯ ЗАПИТУ ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ АЕС 215

22. КАРТКА ДІЙ КДС-05. ІНФОРМУВАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 217

23. КАРТКА ДІЙ КДЛ-01. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА РЕАКТОРНОМУ ОБЛАДНАННІ 219

в неробочий час: впродовж <вказати часовий норматив> прибути <вказати місце> на маршруті руху <вказати транспорт> до <назва АЕС>. Після прибуття на КПП АЕС, дії ті ж, що і в робочий час; 219

в робочий час: припинити роботу, відключити працююче обладнання, взяти протигаз і прибути на робочі місця до <вказати місце>, якщо немає інших розпоряджень, повʼязаних з радіаційною обстановкою. 220

уточнити радіаційну обстановку в місцях проведення робіт; 220

оцінити обсяг і способи виконання робіт; 220

за допомогою керівника/персоналу ГКРО, розрахувати допустимий час перебування персоналу на місцях виконання робіт; 220

оцінити за допомогою керівника/персоналу ГКРО необхідність застосування профілактичних протипроменевих засобів; 220

запросити дозиметристів для контролю радіаційної обстановки на місцях виконання робіт, дозиметричного супроводу персоналу бригади; 220

провести цільовий інструктаж для членів аварійної бригади із записом в журналі інструктажів; 220

організувати видачу аварійно-технічних засобів з аварійного комплекту інструментів та обладнання, необхідних для проведення робіт, засобів ІДК та ЗІЗ <перерахувати засоби ІДК та ЗІЗ>; 220

розподілити й направити персонал (не менше ніж по двоє) до місць виконання робіт; 220

3.к 221

оформити наряди-допуски на виконання робіт; 221

3.л 221

організувати позмінну роботу персоналу бригади. 221

отримати аварійно-технічні засоби з аварійного комплекту <перерахувати>; 221

підготувати технічні засоби та інструменти для проведення робіт, перевірити їх працездатність; 221

попрямувати до місця проведення робіт згідно з нарядом-допуском, у супроводі дозиметриста; 221

проводити роботи в суворій відповідності з отриманим завданням; 221

дотримуватись вимог РБ, ТБ; 221

при необхідності надавати персоналу АГіБ і персоналу бригади першу медичну допомогу; 221

доповідати керівнику групи про випадки травматизму та переопромінення; 221

виконувати вказівки супроводжуючого дозиметриста в частині, що стосується радіаційної безпеки; 221

щозміни або за запитом надавати керівнику групи доповідь про результати виконаної роботи. 221

отримати розпорядження про проведення робіт з ППО; 221

визначити персонал, який може проводити даний вид робіт; 221

визначити кількість персоналу, необхідну для виконання робіт, визначити необхідний час перебування персоналу в зоні інтенсивного радіоактивного впливу; 222

підготувати список персоналу на роботи з ППО; 222

попередити персонал про можливі наслідки для здоров'я; 222

отримати письмову згоду персоналу на роботи з ППО; 222

затвердити список персоналу на роботи з ППО у КАРМ; 222

оформити наряд на проведення робіт з ППО; 222

контролювати час перебування персоналу в місцях проведення робіт з ППО; 222

контролювати проходження персоналом санітарної обробки після проведення робіт з ППО; 222

контролювати реєстрацію доз, отриманих персоналом під час робіт з ППО; 222

направити персонал на обстеження ЛОЛ («СІЧ») в <вказати медичний заклад>. 222

отримати інформацію про необхідність проведення робіт з ППО; 222

отримати попередження про можливі наслідки для здоровʼя; 222

дати письмову згоду на роботи з ППО; 222

отримати наряд на проведення робіт з ППО; 222

контролювати час перебування у місцях проведення робіт з ППО; 222

пройти санітарну обробку після проведення робіт з ППО; 222

пройти реєстрацію доз, отриманих під час робіт з ППО; 222

попрямувати на обстеження ЛОЛ («СІЧ») в <вказати медичний заклад>. 222

пройти санітарну обробку; 223

доповісти керівнику бригади про результати виконання робіт; 223

провести дозиметричний контроль засобів та обладнання, що застосовувались; 223

при необхідності провести дезактивацію та/або здати на дезактивацію до <вказати>; 223

зареєструвати отримані дози; 223

здати засоби та обладнання з аварійного комплекту, що пройшли дозконтроль і дезактивацію, керівнику бригади. 223

забезпечувати виконання поставлених завдань; 223

керувати діями персоналу бригади з виконання ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт на реакторному обладнанні; 223

контролювати виконання робіт; 223

доповідати КАРМ про хід виконання поставлених завдань; 223

контролювати дозовитрати персоналу; 223

запитувати в штабі КАРМ та у керівника БРР зміни радіаційної обстановки; 223

при необхідності перераховувати час перебування персоналу в зоні аварії; 223

контролювати виконання персоналом вимог РБ і ТБ; 223

у разі необхідності надавати першу допомогу потерпілому персоналу бригади та інших АГіБ; 223

організовувати доставку постраждалих/уражених до медпункту/місця збору потерпілих; 224

контролювати реєстрацію доз персоналу; 224

Порядок і методи проведення аварійного індивідуального дозиметричного контролю персоналу, зайнятого на ліквідації наслідків аварії, встановлює СТП 0.020.063-2006 «Методика проведення індівідуального дозиметричного контролю зовнішнього та внутрішнього опромінення персоналу в умовах аварії. Загальні вимоги ». 224

доповідати про кількість постраждалих/уражених серед персоналу бригади; 224

забезпечувати дозиметричний контроль застосовувалися засобів та обладнання, що застосовувались; 224

підготувати зведений звіт про кількість постраждалих/уражених серед персоналу групи, використаних аварійно-технічних засобах; 224

підготувати й здати всю використану в ході аварії документацію до <вказати підрозділ, що здійснює відомчий нагляд на АЕС>. 224

24. КАРТКА ДІЙ КДЛ-02. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ТУРБІННОМУ ТА ГЕНЕРАТОРНОМУ ОБЛАДНАННІ 225

25. КАРТКА ДІЙ КДЛ-03. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ 225

26. КАРТКА ДІЙ КДЛ-04. УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ НА КВПіА 225

27. КАРТКА ДІЙ КДЛ-05. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ТЕПЛОВИХ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЯХ І ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ 225

28. КАРТКА ДІЙ КДЛ-06. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА СПЕЦІАЛЬНОМУ ХІМІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ 225

29. КАРТКА ДІЙ КДЛ-09. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ 225

30. КАРТКА ДІЙ КДЛ-07. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ВЕНТИЛЯЦІЙНОМУ ОБЛАДНАННІ 225

31. КАРТКА ДІЙ КДЛ-08. АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ 225

32. КАРТКА ДІЙ КДЛ-09. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ (КЕРІВНИКИ АГіБ) 225

33. КАРТКА ДІЙ КДП-01. НАДАННЯ ДОПОМОГИ <назва АЕС> 226

виходячи з радіаційної обстановки визначити місця дислокації формувань, що прибувають; 226

підготувати місця дислокації формувань, що прибувають; 226

організувати зустріч прибуваючих формувань; 226

забезпечити сприяння бригадам, які забезпечують функціонування аварійного табору прибуваючих формувань; 226

охарактеризувати керівництву прибуваючих формувань обстановку на АЕС; 226

охарактеризувати керівництву прибуваючих формувань завдання; 226

організувати проведення початкового та вступного інструктажів персоналу і керівництву прибуваючих формувань; 226

організувати забезпечення персоналу, який виконує роботи на АЕС, засобами ІДК, ЗІЗ, а також необхідним обладнанням та інструментами з аварійного комплекту АЕС; 226

організувати процедуру індивідуального дозиметричного контролю персоналу прибуваючих формувань; 227

організувати допуск на територію АЕС персоналу прибуваючих формувань; 227

організувати дозиметричний супровід робіт, які виконує персонал прибуваючих формувань; 227

організувати контроль радіаційної обстановки на території аварійного табору прибуваючих формувань. 227

забезпечити видачу керівникам формувань зовнішніх організацій журналів реєстрації доз опромінення персоналу формувань та карток обліку індивідуальних доз; 227

проконтролювати проведення дозиметричного контролю аварійно-технічних засобів з аварійного комплекту АЕС, що використовувались персоналом формувань зовнішніх організацій; 227

організувати проведення дезактивації та повернення аварійно-технічних засобів до аварійного комплекту; 227

проконтролювати відбуття формувань зовнішніх організацій до місць постійної дислокації; 227

доповісти КАРМ про відбуття формувань зовнішніх організацій до місць постійної дислокації. 227

34. КАРТКА ДІЙ КДП-02. ІНЖЕНЕРНА ПІДТРИМКА 228

в неробочий час: протягом 1 години прибути <вказати місце> на маршруті руху <вказати транспорт> до <назва АЕС>. Після прибуття на КПП АЕС, дії ті ж, що і в робочий час; 228

в робочий час відключити працююче обладнання, взяти протигаз і прибути до ВКЦ, якщо немає інших розпоряджень, повʼязаних з радіаційною обстановкою. 228

визначає режим роботи ГІП, розбиття на зміни, порядок змін; 229

попередньо уточнює персонал, необхідний для роботи у ВКЦ; 229

уточнює з персоналом порядок ведення оперативних записів у журналі; 229

визначає (уточнює в штабі КАРМ/ГЗ) порядок звʼязку і передавання інформації КАРМ/штабу КАРМ; 229

ставить завдання персоналу ГІП; 229

при переростанні аварії у важку аварію готує для КАРМ наказ про введення в дію КУВА та призначення оперативного керівника ліквідації важкої аварії; 229

надає для затвердження КАРМ рекомендації ГІП щодо вибору стратегій з управління важкою аварією. 229

зʼясовує радіаційну обстановку на майданчику АЕС і за його межами за всіма доступними точкам контролю; 229

зʼясовує у НЗ <вказати назву підрозділу АЕС, відповідального за радіаційну безпеку> інформацію по опроміненню персоналу на майданчику; 229

визначає стан умов безпечної експлуатації за радіаційними параметрами, передає інформацію про дотримання/порушення умов безпечної експлуатації інженеру з безпеки для класифікації порушення; 229

передає інформацію по РК і опроміненню персоналу інженеру з безпеки для класифікації (уточнення) порушення. 229

визначає стан загальностанційних систем; 229

визначає масштаби порушення; 229

уточнює історію розвитку порушення та хід процесу; 229

визначає дії, виконані персоналом АЕС з ліквідації порушення; 230

визначає ступінь стабільності поточного стану; 230

складає попередній прогноз подальшого перебігу процесу та загрози стану реакторної установки; 230

уточнює можливість створення та збереження архіву з історії порушення; 230

визначає стан критичних функцій безпеки; 230

визначає застосовність аварійної та експлуатаційної документації, наявної в розпорядженні оперативного персоналу для ліквідації порушення. 230

визначає працездатність обладнання САОЗ та іншого обладнання систем безпеки; 230

визначає необхідність роботи реакторного обладнання, в першу чергу систем безпеки; 230

аналізує параметри працюючого реакторного обладнання на предмет виявлення відхилень від припустимих; 230

аналізує можливість і необхідність переходу на резервне обладнання, виведення обладнання з роботи; 230

уточнює в оперативного персоналу необхідну інформацію про стан устаткування; 230

зʼясовує необхідність інформаційної підтримки оперативного персоналу щодо працездатності реакторного обладнання, схем зʼєднання трубопроводів, необхідності розробки бланків перемикань чи програм; 230

визначає стан умов безпечної експлуатації обладнання першого контуру (крім реактора), систем РО, умов безпечної експлуатації ЯПВУ і систем безпеки енергоблоку, передає інженеру з безпеки інформацію про дотримання/порушення умов безпечної експлуатації для класифікації порушення. 230

визначає стан схем електроживлення споживачів систем безпеки енергоблоків та зміни внаслідок порушення та/або його ліквідації; 231

визначає стан схем електроживлення споживачів загальностанційних систем та зміни внаслідок порушення та/або його ліквідації; 231

зʼясовує інші порушення або зміни в електропостачанні, переходи по обладнанню, автоматичні вводи резерву обладнання, приблизні причини цих подій; 231

отримує інформацію про пошкодження електрообладнання, ступеня пошкодження, можливості і необхідності його відновлення, приблизний час ремонту; 231

уточнює історію розвитку порушення та подій, що стосуються зміни схем/умов електроживлення; 231

зʼясовує необхідність підтримки оперативного персоналу щодо працездатності електроустаткування, схем електроживлення, необхідності розробки бланків перемикань чи програм; 231

визначає стан умов безпечної експлуатації систем електропостачання й автоматики та інших систем в частині їх електропостачання, дає інформацію про дотримання/порушення умов безпечної експлуатації інженеру з безпеки для класифікації (уточнення) порушення. 231

уточнений клас порушення, з обгрунтуванням віднесення до обраного класу; 232

результати проведеного аналізу порушення (історія, поточний стан); 232

виявлені проблеми, загрози розвитку порушення; 232

погоджує загальну стратегію ліквідації наслідків аварії. 232

35. КАРТКА ДІЙ КДП-03. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 233

в неробочий час: протягом 1 години прибути <вказати місце> на маршруті руху <вказати транспорт> до <назва АЕС>. Після прибуття на КПП АЕС, дії ті ж, що і в робочий час; 233

в робочий час: припинити роботу, відключити працююче обладнання, взяти протигаз і прибути на робочі місця (<вказати приміщення/будинок>), якщо немає інших розпоряджень, повʼязаних з радіаційною обстановкою. 233

провести цільовий інструктаж для керівників ланок БМТЗ із записом в журналі інструктажів; 233

отримати від КАРМ <вказати місце перебування КАРМ> (до прибуття генерального директора або особи, яка його заміщає ‒ у НЗ АЕС) <вказати місце перебування НЗ> наказ на проведення робіт з матеріально-технічного постачання; 234

керівнику аварійної бригади до проведення аварійних робіт (і під час проведення) отримати в ГКРО <при необхідності змінити назву групи/бригади>, у штабі КАРМ інформацію про радіаційну обстановку на прилеглій до енергоблоків території, інформацію про можливі дозові навантаження на персонал, визначити оптимальні маршрути евакуації та пересування персоналу; 234

довести зміст наказу до керівників ланок БМТЗ, поставити завдання кожному керівникові ланки; 234

визначити графік роботи ланок БМТЗ у відповідності з поставленими завданнями; 234

організувати роботу БМТЗ відповідно до розробленого графіка та потреб АГіБ <назва АЕС> у поставках обладнання та ЗІЗ. 234

інформацію про виконані аварійні заявки на поставку обладнання та ЗІЗ; 235

інформацію про невиконані аварійні заявки та причини невиконання; 235

інформацію про необхідну допомогу в організації поставок за невиконаними заявками. 235

перевіряє списковий склад групи, приймає обладнання з аварійного комплекту, організовує при необхідності проведення дозиметричного контролю обладнання та при необхідності передає його на дезактивацію; 235

організовує при необхідності проведення ІДК, санобробки, відправляє персонал на додаткове медичне обстеження на ЛОЛ до <вказати медичний заклад>; 235

доповідає КАРМ про повернення персоналу БМТЗ до повсякденної діяльності. 235

36. КАРТКА ДІЙ КДП-04. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ЗАХИСНИХ СПОРУД 236

в неробочий час: впродовж <вказати часовий норматив> прибути <вказати місце збору>. Після прибуття на КПП АЕС, дії ті ж, що і в робочий час; 237

в робочий час: припинити роботу, відключити працююче обладнання, взяти протигаз і прибути в закріплену ЗСп або КЦ. 237

перевірити герметичність захисної споруди в т.ч. справність захисних герметичних дверей; 237

перевірити працездатність всіх систем інженерно-технічного обладнання та захисних пристроїв; 237

перевірити справність систем життєзабезпечення (вентиляції, опалення, водопостачання, каналізації, зв'язку, електрозабезпечення); 237

перевірити наявність питної води (при необхідності поповнити аварійний запас води); 237

запустити експлуатацію в режимі захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи в режимі чистої вентиляції ‒ у разі, якщо не було розпорядження про відключення систем вентиляції в приміщеннях; 237

після п/п. 2.в у разі, якщо не було зміни класифікації аварії 237

перевірити комплектність інструменту, інвентарю, приладів і засобів індивідуального захисту, у випадку необхідності ‒ доукомплектувати; 237

<доповнити перелік вироблених дій відповідно до Плану приведення в готовність захисних споруд>; 237

приступити до прийому персоналу для укриття в ЗСп; 237

доповісти про завершення перевірки керівнику БОЗСп, доповісти про кількість прийнятого в ЗСп персоналу. 237

про стан конструкцій і систем життєзабезпечення ЗСп; 238

про кількість особового складу аварійних груп і бригад, який знаходиться в ЗСп; 238

про заходи, які ще необхідно здійснити для підтримання ЗСп в стані готовності. 238

перевіряє списковий склад групи, приймає обладнання з аварійного комплекту, організовує при необхідності проведення дозиметричного контролю обладнання і при необхідності передає його на дезактивацію; 238

організовує при необхідності проведення ІДК, санобробки, відправляє персонал на додаткове медичне обстеження на СІЧ в <вказати медичний заклад>; 238

доповідає КАРМ про повернення персоналу БОЗСп до повсякденної діяльності. 238  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Дк 016: 2010 71. 20. 1 послуги щодо технічного випробовування й аналізування (Розробка та перегляд комплектів ремонтної документації...

Програма політики І дій Співтовариства щодо навколишнього середовища...
Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу, особливо статтю 192(1) цього Договору

Від 3 квітня 2017 р. №275-р
Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік

Голубівська зош І-ІІІ ступенів
С», листа департаменту освіти І науки облдержадміністрації «Про заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на...

Уроку з англійської мови у 4-а класі на тему «з днем народження!...
Обладнання: нмк, звуковий алфавіт, картки з звуками, смайлики з балами для оцінювання, кросворд, ноутбук, диски з фонограмами пісень,...

Д о в І р е н І с т ь
Березняківська, буд. 10, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555555555, діючи добровільно І перебуваючи...

Д о в І р е н І с т ь
Московська, буд. 5, кв. 89, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, діючи добровільно І перебуваючи при...

День народження
Підручник, англійська абетка, картки з буквами, малюнок торту, паперові свічки, опорні схеми, фарби, іграшковий ведмедик, картки...

Звіт про виконання плану роботи Державного агентства з питань електронного урядування України
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій до проекту плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

Звіт про виконання плану роботи Державного агентства з питань електронного урядування України
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій до проекту плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

Звіт про виконання плану роботи Державного агентства з питань електронного урядування України
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій до проекту плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

Учасника (засновника) товариства
Березняківська, буд. 10, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555555555, діючи добровільно І перебуваючи...

Нашого тренінгу
Матеріали для семінару: картки «Правила роботи в групі», кольоровий папір, ножиці, роздаткові картки з інформаційним матеріалом,...

Нашого тренінгу
Матеріали для семінару: картки «Правила роботи в групі», кольоровий папір, ножиці, роздаткові картки з інформаційним матеріалом,...

План пріоритетних дій уряду до 2020 року вступна частина
Незважаючи на зовнішні І внутрішні виклики, за останні три роки, Україна продовжує рухатися в напрямку глибоких І структурних реформ,...

Затверджено
Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника...

Зразок
Бланк паспорта громадянина України (далі — паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу id-1 розміром 54 Х 85,6

Тема уроку
Обладнання: роздавальний матеріал (диференційовані картки, картки із самостійною роботою), таблиці «Степінь із цілим показником»,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт