Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
Аналіз регуляторного впливу

 проекту рішення Більмацької селищної ради

«Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
           Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).

І. Визначення проблеми

Проблема, яку пропонується розв’язати:

В рамках загальнодержавної децентралізації до Податкового кодексу України буди внесені суттєві зміни стосовно принципів формування доходної частини місцевих бюджетів. До переліку місцевих податків і зборів включенні такі джерела надходжень як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, єдиний податок, транспортний податок. Надходження від них є фінансово значимими та стабільними.

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

В пункті 12.3. статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно.

Таким чином, на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України та з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між громадянами, суб’єктами господарювання, органами місцевого самоврядування та фіскальними органами, Більмацькій селищній раді необхідно прийняти проект регуляторного акту - рішення «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік», яке набере чинності з 01.01.2018 року.

Причини виникнення проблеми:

Відповідно до рішення від 14.07.2015 року № 1 селищною радою були встановленні місцеві податки, які почали застосовуватися з 01.01.2016 року. Це рішення було прийняте з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Але відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» було установлено, що в 2016 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік не застосовуються вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Також відповідно Закону України від 20.12.2016 року № 1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» було встановлено що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3 підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України за Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» . Зазначеними вище законами були внесені зміни до розмірів до місцевих податків і зборів .

З метою приведення положень рішення селищної ради «Про місцеві податки» від 14.07.2015 року № 1 до вимог Податкового кодексу України , рішеннями селищної ради від 16.02.2016 року № 36, від 07.07.2016 № 21 та від 14.02.2017 року № 1 були внесені відповідно зміни до нього без застосування регуляторних процедур.

Дозвіл не застосовувати вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» по відношенню до рішень органів місцевого самоврядування поширюється виключно на рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 та 2017 роки.

Тому причиною виникнення проблеми - необхідність прийняття проекту регуляторного акту - рішення «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік» на підставі якого будуть встановлені місцеві податки і збори для їх застосування з 01.01.2018 року і чому проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів є те, що зміни до діючого рішення «Про місцеві податки » від 14.07.2015 року № 1 приймалися як не регуляторний акт і виключно на 2016 рік та на 2017 рік, відповідно до перелічених вище законодавчих норм, а

відповідно до норм Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно до 15 липня переглядати розміри ставок місцевих податків і зборів на наступний бюджетних період.

Оцінка важливості проблеми:

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного проекту рішення полягає у встановленні ставок податку на майно та ставок єдиного податку, що відповідає вимогам Податкового кодексу України , що в свою чергу забезпечить стабільність надходжень до селищного бюджету та врегулювання взаємовідносин органу місцевого самоврядування із суб’єктами господарювання, громадянами, яких стосуються дані податки. Встановлення ставок місцевих зборів в проекті рішення не передбачено, так як на території селищної ради відсутні об’єкти оподаткування такими зборами, або витрати на їх адміністрування значно перевищують надходження від місцевого збору.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

До кола суб'єктів, на яких проблема на рівні територіальної громади смт. Більмак справляє вплив, належать громадяни, суб’єкти господарювання, селищна рада та держава в особі Більмацького відділення Пологівської ОДПІ Головного Управління ДФС у Запорізькій області

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+
Органи місцевого самоврядування

+
Держава

+
Суб’єкти господарювання, у тому числі:

+
суб’єкти малого підприємництва

+

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме місцевих рад належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим кодексом України.

На підставі вище викладеного та враховуючи те, що Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування пропонується затвердити проект рішення селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік» з додатками.

Прийняття рішення з даного питання необхідне також для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Проектом рішення пропонується встановити на території Більмацької селищної ради такі місцеві податки : податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок , плату за землю та єдиний податок.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки. Платники податку - юридичні та фізичні особи, які є власниками об’єктів оподаткування.    

Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільги щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України. 

Розробником проекту на 2018 рік ставки податку збережена на тому рівні, що і в 2017 році.

Ставка транспортного податку встановлюється Податковим кодексом з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, а саме - з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка  не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування .

Плата за землю

Платниками земельного податку є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі.

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

Відповідно до статті 274 Податкового кодексу ставка податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

Ставки плати за землю пропонується залишити на рівні  2017 року .

Єдиний податок

Платники податку - суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи  платників єдиного податку.

Відповідно до ст.293 Податкового кодексу фіксовані ставки єдиного податку для платників першої і другої груп встановлюються місцевими радами для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. грн.)  - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

для другої групи ( фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1,5 млн. грн.) - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Проектом рішення пропонується встановити ставки податку для платників першої групи у розмірі 10 %. Враховуючи , що ці ставки обраховуються від прожиткового мінімуму, а також те, що їх розміри не переглядалися в бік збільшення з 2012 року, то абсолютний приріст податку буде незначний і не вплине на фінансовий стан підприємців.

Враховуючи проведені консультації розробником проекту пропонується залишити ставки для платників єдиного податку другої групи на рівні що діють в 2017 році, але не менше 5 % від розміру мінімальної заробітної плати. Ці ставки є економічно обґрунтованими, встановлені відповідно до видів господарської діяльності, без погіршення умов для розвитку бізнесу.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- виконання норм чинного законодавства;

- визначення переліку податків, що мають справлятися на території селищної ради;

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;

- встановлення розмірів ставок місцевих податків в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади смт. Більмак;

- надання пільг щодо сплати податків;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків при формуванні селищного бюджету;

- виконання програм соціального та економічного розвитку, вирішення проблем громади.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

1.Визначення альтернативних способів

Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:


Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін (далі – Альтернатива 1)


У разі відмови від введення в дію запропонованого проекту регуляторного акта цілі державного регулювання по місцевих податках будуть забезпечені частково, так, як зміни до діючого рішення втратять чинність з 01.01.2018 р., як такі що вносились згідно чинного законодавства на 2016 та 2017 роки по вже згаданих вище законодавчих актах. Таким чином буде відновлено рішення «Про місцеві податки» від 14.07.2015 № 1, яке приймалось у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проте положення даного рішення не містять тих змін до місцевих податків та зборів, що встановлені Законами України про внесення змін до Податкового кодексу України пізніше. Також в зазначеному рішенні немає вказівок на його застосування в 2018 році. Тому є ризик що діюче рішення буде скасовано в судовому порядку за ініціативою суб’єктів господарювання, що може призвести до втрат доходної частини селищного бюджету. 

Скасування діючого рішення «Про місцеві податки » від 14.07.2015 № 1 з змінами і доповненнями з 01.01.2018 та неприйняття нового регуляторного акта (далі – Альтернатива 2)

Механізм регулювання взагалі відсутній, відповідно до п. 12.3.5. ст. 12 Кодексу, будуть застосовуватись мінімальні ставки, а саме 0% по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, єдиному податку для І та ІІ груп платників.

Не виконуватиметься чинне законодавство в частині Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування».

Це призведе до невиконання бюджету, місцевих програм, невиплати заробітних плат і т. д.


Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України та враховують особливості території (далі – Альтернатива 3)

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) прийняття рішень про місцеві податки і збори Більмацькою селищною радою, що передбачено чинним законодавством.

Буде забезпечено досягнення цілей державного регулювання, стабільне поповнення селищного бюджету.

Забезпечуватиметься виконання програм соціального та економічного розвитку, вирішення проблем громади.

Буде забезпечено досягнення цілей державного регулювання, встановлення соціально справедливих розмірів ставок місцевих податків в залежності від виду діяльності, виходячи із рівня рентабельності видів господарської діяльності, інших значимих показників.

Будуть враховані пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків...
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків І...

«Про встановлення місцевих податків І зборів на 2017 рік» Про встановлення...
Надсилання зауважень І пропозицій здійснюється відповідно до чинного законодавства у письмовій формі на поштову адресу Зеленодольської...

Рішення від 24. 06. 2016 №302 9 сесія 7 скликання м. Вінниця Про...
«Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження Порядків їх справляння» (зі змінами)

Рішення м. Тараща Про встановлення єдиного податку на території Таращанської...
Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1

До рішення сесії Тубільцівської сільської ради сільської ради
Встановити в межах Тубільцівської сільської ради такі ставки місцевих податків, зборів, інших платежів на 2018 рік

Гореницька сільська рада києво-Святошинського району Київської області
...

Рішення 22 червня 2017 року №373-27
Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1

Рішення №581
Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння на 2016р

Рішення №581
Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння на 2016р

До рішення 11 сесії Крижопільської
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 10, 12, 268 Податкового кодексу України, рішенням 5 сесії...

Аналіз регуляторного впливу проекту нового регуляторного акту: Рішення...
Обухівської міської ради на 2018 рік відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської...

Рішення Від 22 липня 2016 р. №118
Заслухавши інформацію сільського голови Свірзької сільської ради І. М. Серняка,щодо встановленя місцевих податків І зборів на території...

Рішенням 2 сесії селищної ради сьомого скликання від 19. 11. 2015 року
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до...

До рішення Срібнянської селищної ради
Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Срібнянської селищної ради

Рішення від 28 лютого 2018 року №541- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 28 березня 2018 року №580- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 19 червня 2018 року №613-41-vii м. Тараща Про встановлення...
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісія з питань законності, правопорядку, боротьби...

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт