Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від «25»

Рішення від «25»баштанська Міська рада

Баштанського району миколаївсько їобласті

рішення


від «25» травня 2017 р. № 27

м.Баштанка

ІХ сесія сьомого скликанняПро затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради


Відповідно до статей 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення І сесії міської ради сьомого скликання №19 від 28.12.2016 року «Про структуру виконавчих органів Баштанської міської ради» , Баштанська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради (далі - відділ) (додається).


Міський голова І.В.Рубський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Баштанської міської ради

«25 »травня 2017 р. № 27

П О Л О Ж Е Н Н Я


про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю

виконавчого комітету Баштанської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ1.1. Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету (далі Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Баштанської міської ради. Відділ є підзвітним міській раді, підпорядкований та підконтрольний її виконавчому комітету, міському голові, підпорядкований керуючому справами виконкому міської ради.

1.2.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Баштанської об’єднаної територіальної громади, рішеннями Баштанської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3.До складу Відділу входять:

 • начальник відділу;

 • головний спеціаліст;

 • головний спеціаліст з кадрових питань;

 • оператор комп’ютерного набору;

 • інспектори-помічники старост.

1.4.Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю міської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням міської ради.

1.5.Посадову інструкцію начальника Відділу затверджує міський голова, головних спеціалістів відділу, оператора комп’ютерного набору, інспекторів – помічників старост – керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

1.6.Порядок взаємодії Відділу з іншими виконавчими органами міської ради визначається міським головою.

1.7.Відділ не є юридичної особою.

1.8.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ  1. Основними завданнями Відділу є

2.1.1.Організаційне забезпечення діяльності міської ради.

2.1.2. Узагальнення пропозицій щодо планування роботи виконавчих органів міської ради, здійснення контролю за виконанням розпорядчих та нормативних актів, взаємодія з виконавчими органами міської ради з організаційних питань.

2.1.3.Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань трудового законодавства у виконавчих органах міської ради та підпорядкованих міській раді комунальних підприємствах, установах і організаціях.

2.1.4. Документальне  оформлення  проходження  служби  в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.


  1. Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю відповідно до покладених на нього завдань:

   1. Забезпечує згідно з Регламентом підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій міської ради, вчасно доводить їх до відома депутатів.

   2. Здійснює організаційне забезпечення діяльності постійних комісій ради, сприяє депутатам міської ради в підготовці і проведенні засідань постійних комісій ради.

   3. Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.

   4. Формує порядок денний і матеріали з усіх основних питань, що виносяться на розгляд комісій, сприяє проведенню відеозапису і протоколювання засідань сесій міської ради та її постійних комісій.

   5. Сприяє здійсненню депутатами міської ради своїх повноважень в організації звітів депутатів перед виборцями, забезпечує їх необхідними нормативними та довідковими матеріалами.

   6. Здійснює оформлення, облік і збереження протягом встановленого терміну протоколів засідань сесій міської ради.

   7. Забезпечує підготовку розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, протоколів засідань сесії міської ради, засідань постійних депутатських комісій, розширених нарад, інших документів з питань, віднесених до повноважень Відділу, їх належне оформлення та зберігання протягом визначеного терміну.

   8. Здійснює роботу по копіюванню поточних документів міської ради, проектів рішень сесії, розпоряджень міського голови, тощо.

   9. Забезпечує організаційну підготовку нарад, громадських слухань під головуванням міського голови, його заступників з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

   10. Здійснює розробку на основі пропозицій керівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та інших служб проектів планів роботи міської ради на рік, щомісячних та щотижневих календарних планів основних заходів виконавчих органів міської ради.

   11. Організовує роботу та здійснює контроль за виконанням рішень (доручень) відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування з питань, віднесених до повноважень відділу.

   12. Надає практичну і методичну допомогу територіальним органам виконавчого комітету міської ради, старостам сіл та їх помічникам у здійсненні їх повноважень.

   13. Здійснює підготовку та узагальнення інформацій про виконання виконавчими органами міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади.

   14. Готує і виносить на розгляд міського голови пропозицій щодо організаційних заходів з підготовки і проведення на території міста виборів та місцевих референдумів у встановленому законодавством порядку в частині, що відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування, в межах повноважень відділу.

   15. Вживає заходів щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у встановленому законодавством порядку з питань, віднесених до повноважень відділу.

   16. Бере участь у забезпеченні підтримки в актуальному стані інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті міста, а також своєчасне оприлюднення інших інформацій в межах повноважень відділу.

   17. Сприяє забезпеченню гласності у роботі постійних комісій та депутатів міської ради шляхом висвітлення їхньої діяльності у засобах масової інформації, на веб-сайті міської ради та Єдиному державному реєстрі відкритих даних.

   18. Повідомляє депутатів міської ради, доповідачів, співдоповідачів про дату і місце проведення засідань постійних депутатських комісій, сесії міської ради, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень .

   19. Здійснює ведення та підготовку протоколу сесії міської ради.

   20. Здійснює розсилку копій рішень сесії міської ради, розпоряджень міського голови.

   21. Забезпечує виготовлення витягів із рішень міської ради, засвідчення копії документів.

   22. Здійснює підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконкому міської ради, інших документів з питань, віднесених до повноважень відділу.

   23. Здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням
    документів в міській раді, в межах повноважень відділу.

   24. Засвідчує печаткою виконавчого комітету міської ради акти депутатів міської ради, здійснює їх реєстрацію та копіювання.

   25. Забезпечує ведення кадрової роботи, організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки, оформлення документів про прийняття Присяги посадових осіб місцевого самоврядування, присвоєння рангів, складення графіків відпусток працівників.

   26. Забезпечує оформлення та зберігання документів щодо особового складу працівників виконавчих органів міської ради.

   27. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, організовує роботу із забезпечення кадрового резерву, надає допомогу з цих питань територіальним органам виконавчого комітету міської ради.

   28. Сприяє проведенню роботи з питань запобігання та виявлення корупції серед суб’єктів декларування посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради.

   29. Проводить перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади».

   30. Ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації
    працівників установи з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування та інших питань, в межах повноважень відділу.

   31. Виконує роботи з обліку персональних даних у частині ведення кадрової роботи та інших функцій міської ради, покладених на структурний підрозділ.

   32. Веде табель обліку робочого часу працівників виконавчого апарату міської ради та табель обліку використання робочого часу охоронниками Баштанської міської ради, узагальнює табель обліку територіальних органів виконкому міської ради.

   33. Відповідає за підготовку документів на засідання конкурсної комісії, атестаційної комісії міської ради.

   34. Формує особові справи посадових осіб місцевого самоврядування, відповідає за ведення та заповнення особових карток працівників міської ради.

   35. Забезпечує подання та збереження облікових карток депутатами міської ради.

   36. Виконує комп’ютерний набір документів, матеріалів, які створюються у міській раді, у разі необхідності здійснює їх редагування та видає на офіційному бланку міської ради.

   37. Готує відповідні документи про нагородження трудових колективів, окремих громадян, організацій, установ міста.

   38. Здійснює підготовку Почесних грамот та подяк міського голови, пам’ятних адрес та організації вручення нагород місцевого рівня.

   39. Забезпечує створення сприятливих умов для продуктивної роботи працівників.

   40. Видає з дозволу керівництва міської ради витяги, копії з документів, що знаходяться у Відділі.

   41. Виконує інші завдання, передбачені чинним законодавством, в межах повноважень відділу.
  1. Відділ організаційно-кадрової роботи та контролю має право:

   1. У період підготовки сесії міської ради залучати працівників інших відділів виконавчого апарату міської ради, які визначені відповідальними за роботу постійних комісій, підготовку проектів рішень, до виконання покладених на відділ завдань.

   2.  Ініціювати утворення робочих груп для досконалого вивчення і розгляду питань, що вносяться на розгляд пленарних засідань, засідань постійних комісій міської ради тощо.

   3. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

   4. Інформувати міського голову у разі покладення на відділ виконання роботи, що не належить до компетенції та функцій Відділу чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

   5. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів виконавчого комітету ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього обов’язків.

   6. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у виконавчому комітеті у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства в сфері ведення кадрової роботи, інформаційної політики міської ради та інших питань, віднесених до компетенції відділу.

   7. Покладення на начальника, спеціалістів та інспекторів - помічників старост відділу обов’язків, не передбачених цим положенням не допускається.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.2. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу, його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.

3.4. Виконавчий комітет міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу організаційно-кадрової роботи, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, тощо.


 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЬНИКА ВІДДІЛУ,

ЙОГО ПРАВА І ОБОВЯЗКИ

4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. На посаду начальника відділу організаційно-кадрової роботи та контролю призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування, стажем роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, стажем роботи на керівних посадах – не менше року.

4.3. На посаду головних спеціалістів відділу призначаються особи, що мають вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування – 3 роки.

4.4. Начальник відділу відповідно до покладених завдань:

4.4.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ організаційно-кадрової роботи та контролю.

4.4.2. Подає пропозиції голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством.

4.4.3. Повинен знати: Конституцію України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», законодавство про запобігання корупції, а також інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу, інструкцію з діловодства в Баштанській міській раді, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми для роботи на комп'ютерній техніці, державну мову.

4.4.5. Несе персональну відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

4.5. Начальник відділу має право:

4.5.1. Представляти за дорученням міського голови раду та її виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції.

4.5.2. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням із їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.5.3. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.


 1. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ5.1. Працівники відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов'язані:

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.11. Зберігати інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

5.2.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5.2.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.14. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5. Брати участь у страйках.
6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ
6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ
7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Покладення на Відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань організації роботи ради, кадрової роботи та контролю, не допускається.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Баштанської міської ради.

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Баштанської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Секретар міської ради Л.І.Луценко

- -поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Рішення (відповідь) за розглядом скарги (заяви) надіслати
Зазначене податкове повідомлення-рішення (рішення) отримано платником податків 200 р

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню...
Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року №75/1852 «Про місцеві...

Рішення від 22 вересня 2011 року n 37/6253
У тексті рішення слова "Департамент суспільних комунікацій" в усіх відмінках замінено словами "Департамент містобудування та архітектури"...

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання десята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання третя сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Рішення від 24 лютого 2017 року №332 VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися...
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень

До рішення сьомої сесії
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятої сесії Крижопільської селищної...

Рішення від 28 березня 2018 року №580- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт