Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відповіді на актуальні питання платників щодо системи електронного адміністрування пдв

Відповіді на актуальні питання платників щодо системи електронного адміністрування пдв

Відповіді на актуальні питання платників щодо системи

електронного адміністрування ПДВ


Як зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, якщо за даними Системи електронного адміністрування ПДВ сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні (далі – реєстраційна сума), має від’ємне значення?

З 1 липня 2015 року для реєстрації в ЄРПН податкових накладних необхідно, щоб реєстраційна сума дорівнювала або перевищувала суму ПДВ, вказану в таких податкових накладних.

Це правило застосовується при реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених як до 01.07.2015, так і після цієї дати.

Таким чином, у разі, якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, щоб зареєструвати податкову накладну з 01.07.2015 платнику податку потрібно збільшити свою реєстраційну суму. 
Як збільшити реєстраційну суму?

Для збільшення реєстраційної суми платнику ПДВ необхідно:

або отримати від своїх постачальників зареєстровані в ЄРПН податкові накладні;

або сплатити ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України в режимі імпорту;

або поповнити свій електронний рахунок, відкритий платнику в Казначействі, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунка на такий електронний рахунок. 
Чому формула розрахунку реєстраційної суми не враховує від’ємного значення ПДВ, задекларованого у податковій декларації з ПДВ за січень 2015 року, яке було зараховане у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ по податковій декларації з ПДВ за лютий 2015 року?

Якщо непогашений залишок ПДВ по декларації з ПДВ за січень 2015 року (р.20.2 та р.24) був врахований платником у зменшення податкових зобов’язань за лютий 2015 року (рядок 18 декларації), то сума такого залишку вважається погашеною. Така сума не переноситься до додатку 2 декларації за лютий 2015 року та за рахунок такої суми не збільшується реєстраційна сума, оскільки в такому випадку відбудеться подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту за лютий 2015 року та березень 2015 року. 
За рахунок яких показників збільшується реєстраційна сума, крім показників, зазначених у податкових накладних та розрахунках коригування до них, митних деклараціях та аркушах коригування до них, податкових деклараціях з ПДВ та уточнюючих розрахунках до них, та суми поповнення електронного рахунку платника?

Для уникнення відволікання обігових коштів платників податку у липні 2015 року реєстраційну суму автоматично збільшено на суму середньомісячного розміру податку, задекларованого та погашеного платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців (так званий „овердрафт”), та на суму переплат, що утворились у платника станом на 1 липня 2015 року за рахунок зайво сплачених коштів до бюджету. 
Які суми враховуються при розрахунку „овердрафту"? Коли реєстраційну суму збільшать на суму такого „овердрафту" 

При розрахунку "овердрафту" враховуються 1/12 нарахованої платником до сплати суми ПДВ, що відображена ним у податковій декларації з ПДВ (р.25.1) та уточнюючих розрахунках за 12 попередніх місяців, та які погашені за рахунок сплати таких сум до бюджету, або за рахунок переплат Такі показники беруться автоматично із Інтегрованої картки платника податку.

1 липня 2015 року реєстраційну суму збільшено на суму "овердрафту". 
Як часто буде змінюватись сума „овердрафту"?

Сума "овердрафту" 1-го числа кожного кварталу підлягає автоматичному перерахунку (для прикладу, 1 жовтня від реєстраційної суми віднімається сума "овердрафту", розрахована на 1 липня 2015 року, та додається сума "овердрафту", розрахована на 1 жовтня 2015 року). 
За які періоди розраховується перший "овердрафт"?

1 липня 2015 року при розрахунку "овердрафту" враховано погашені суми ПДВ, нараховані по деклараціях за звітні періоди червень 2014 року - травень 2015 року включно, які подані до 30.06.2015 року, а також по уточнених розрахунках, термін нарахування по яких припадає на період з 01.07.2014 по 30.06.2015. При розрахунку "овердрафту" станом на 01.10.2015 року будуть враховуватись нараховані до сплати суми податку протягом попередніх 12 місяців (декларації за звітні періоди вересень 2014 року - серпень 2015 року включно та уточнюючі розрахунки термін нарахування по яких припадає на період з 01.10.2014 по 30.09.2015).

Приклад: якщо платником податку за період 01.07.2014 по 30.06.2015 задекларовано у рядку 25.1 податкової декларації до сплати до бюджету суму у розмірі 120 тис.грн., і з такої суми 80 тис.грн. сплачено до бюджету коштами, а 40 тис.грн. погашено за рахунок переплат, сума "овердрафту" складатиме 10 тис.грн. (120/12). 
Коли реєстраційну суму збільшать на суму переплат?

8 липня 2015 року реєстраційну суму збільшено на суму переплат по ПДВ коштами станом на 1 липня 2015 року. Таке збільшення здійснено одноразово. Особливості врахування такої суми переплат у зменшення податкових зобов’язань по податковій декларації за червень 2015 року викладено в листі ДФС від 22.06.2015 № 22408/7/99-99-19-03-01-17, який розміщено на сайті ДФС у розділі "Електронне адміністрування ПДВ". 

Чому у реєстраційній сумі не враховується сума ПДВ по розрахунках коригування, складених після 01.02.2015?

Згідно з Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість (постанова КМУ від 16.10.2014 № 569), реєстраційна сума обраховується на підставі показників, сформованих після 01.02.2015, зокрема на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, складених після 01.02.2015, та розрахунків коригування до таких накладних, зареєстрованих у ЄРПН.

 Таким чином, суми ПДВ за розрахунками коригування до податкових накладних:

- складених після 01.02.2015 -  беруть участь у розрахунку реєстраційної суми;

- складених до  01.02.2015 - при обрахунку реєстраційної суми не враховуються. 
Коли змінюються показники, що відображені у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ?

Показники, які відображаються у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ, є складовими формули, що перераховані у Податковому кодексі України та постанові КМУ від 16.10.2014 № 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість". За такими складовими формула розраховує реєстраційну суму.

Такі показники змінюються по мірі надходження до системи електронного адміністрування ПДВ інформації про зареєстровані податкові накладні, розрахунки коригування до них, митні декларації та аркуші коригування до них, зараховані на електронний рахунок кошти, подану податкову звітність. 
Чому сума податку, сплаченого за операціями з ввезення на митну територію України товарів, та вказана у митній декларації не враховується у системі електронного адміністрування ПДВ?

Сума податку, сплаченого за операціями з ввезення на митну територію України товарів, відображається у рядку 4 витягу з системи електронного адміністрування ПДВ.

При цьому з метою правильного відображення такої суми (для обрахунку реєстраційної суми), під час заповнення декларантами графи B митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (МД) додатково необхідно зазначати відомості про податковий номер (код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків/реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами) особи, яка претендуватиме на податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі відповідної сплаченої суми.

Роз'яснення з цього питання викладено у листі ДФС від 15.12.2014      № 15182/7/99-99-19-03-02-17, яке розміщено на сайті ДФС. 
Як внести зміни у митну декларацію в частині відображення коду ЄДРПОУ особи, яка претендуватиме на податковий кредит з ПДВ?

Для виправлення помилки, допущеної у коді ЄДРПОУ  або у випадку не зазначення такого коду особи, яка претендуватиме на податковий кредит з ПДВ, необхідно звернутися до відповідної митниці ДФС для оформлення аркуша коригування до митної декларації. 
Чи є наявність у платника податку, що перебуває на обліку у зоні проведення антитерористичної операції, сертифікату Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили (далі – Сертифікат) підставою для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у разі, якщо реєстраційна сума є меншою від суми ПДВ по податкових накладних?

На сьогодні чинним законодавством не передбачено особливих умов для реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН платниками податків з місцем реєстрації на території проведення антитерористичної операції.

Такі платники мають право реєструвати в ЄРПН податкові накладні в межах значення реєстраційної суми. 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До уваги платників пдв!!! Правильне заповнення реквізитів платіжного...
Гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє, що сплата нарахованих сум пдв по податкових деклараціях з пдв починаючи з лютого 2015...

Відповіді на запитання учасників вебінару 13. 08. 2015 щодо роботи...
За січень 2015р по фг "Віктор" виникло від'ємне значення пдв,рядок 22 в сумі 18915,00. Дана сума на електронному рахунку не знайшла...

Основні правила роботи системи електронного адміністрування пдв
Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності (далі – Закон №1621), відповідно до яких з...

Основні правила роботи системи електронного адміністрування пдв
Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності (далі – Закон №1621), відповідно до яких з...

Основні правила роботи системи електронного адміністрування пдв
Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності (далі – Закон №1621), відповідно до яких з...

Щодо порядку відкриття рахунку у системі електронного адміністрування...
Пдв регулюються статтею 2001 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та регламентуються Порядком електронного адміністрування...

Закон в системі електронного адміністрування (сеа) пдв
Пдв. Він був прийнятий вру, а 28 липня підписаний Президентом України (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...

Реквізити платіжного доручення в системі електронного адміністрування пдв
При заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний...

Про систему електронного адміністрування пдв
Головним управлінням дфс в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню дфс центральному офісу з обслуговування великих...

Зміни
Пдв, податку на доходи фізичних осіб, застосування рро, спрощена система оподаткування обліку та звітності, електронна звітність...

Звіт про контрольовані операції подається до 01 травня 2015 року
...

Щодо заповнення платниками податків реквізитів платіжного доручення...
При продажу підакцизних товарів акцизний податок в податковій накладній не yне відображається

«Особливості електронного адміністрування пдв» Який порядок збільшення...
...

Дфс проведено семінар для платників податків щодо електронної системи...
Києві 21-ї Генеральної Асамблеї Внутрішньо-єворопейської організації податкових адміністрацій вдалося досягти значних результатів,...

Блокування реєстрації пн в єрпн. Актуальні питання-відповіді
Питання: По даним на декілька днів тому, реєстрація пн практично по всіх підприємствах, які надають послуги, зокрема, вантажні перевезення,...

На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі...
На питання платників податків, які надійшли в телефонному режимі «гаряча лінія» відповідає начальник відділу адміністрування податку...

Актуально для платників пдв: порядок подання заяви для реєстрації платником пдв!
Пдв визначаються Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, що затверджене наказом Міністер ства фінансів України...

Щодо оподаткування пдв операцій з відступлення аграрної розписки
«Про особли- вості оподаткування пдв операцій, пов’язаних з обігом аграрних розписок» (далі – лист дфс №32818) надано роз’яс- нення...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт