Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Нотаріус, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового

Нотаріус, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового

Володимир Марченко,

нотаріус, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань при Міністерстві юстиції України

Витрати нотаріуса: нюанси при закупівлях у підприємців­єдиноподатківців і використанні власного автомобіля

Правила оподаткування доходів

Перш ніж розглядати нюанси врахування витрат, заявлених у назві сьогоднішньої публікації, нагадаємо правила оподаткування доходів нотаріусів з 2011 року відповідно до норм ст. 178 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПК).

Правила оподаткування доходів нотаріусів з 2011 року

Нюанси оподаткування

Норма ст. 178 ПК

Оподатковуваний дохід (п. 178.3 ПК)

Варіант 1. Нотаріус отримав в органі ДПС за місцем свого постійного проживання (основне місце) свідоцтво про реєстрацію (довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП1) згідно зі ст. 65 ПК:

ОПОДАТКОВУВАНИЙ ДОХІД = Сукупний чистий дохід (тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для прова­дження певного виду незалежної професійної діяльності)

Варіант 2. Нотаріус не отримав свідоцтво про реєстрацію:

ОПОДАТКОВУВАНИЙ ДОХІД = Доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат

Доходи від заняття нотаріальною діяльністю

У ПК не наведено. З метою визначення доходів від здійснення нотаріальної діяльності можна орієнтуватися на ст. 4 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.93 р. № 3425-XII. Це плата за:

надання консультацій правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями;

вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій;

надання додаткових інформаційно-технічних послуг

Витрати, на які можна зменшити дохід для оподаткування

По-перше, такі витрати можна враховувати, якщо нотаріус отримав у ДПАУ свідоцтво про реєстрацію (форму № 4-ОПП1).

По-друге, такі витрати повинні бути документально підтвердженими.

По-третє, перелік таких витрат ПК не встановлює, але, на думку ДПАУ, яка міститься в єдиній базі податкових знань (www.sta.gov.ua), єдиний перелік ви­трат, які приватні нотаріуси мають право враховувати при обчисленні загального річного оподатковуваного доходу і після введення в дію ПК, міститься в листі Мін’юсту від 02.02.2006 р. № 31-35/20. Інші витрати, які відсутні в переліку, наведеному в цьому листі, не враховуються при визначенні сукупного чистого доходу нотаріусів. Детальний перелік наведено нами в розділі «Врахування витрат на використання власного автомобіля нотаріуса при здійсненні нотаріальної діяльності» на с. 23

Ведення обліку доходів і витрат

Нотаріуси зобов’язані вести облік доходів і витрат від нотаріальної діяльності (п. 178.6 ПК).

На думку ДПАУ, для такого обліку передбачена форма у вигляді Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затвердженої наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1025 (її слід застосовувати з 21 січня 2011 року), а порядок ведення цієї Книги визначено Порядком, затвердженим наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1025. Про це ДПАУ зазначає в листі від 28.02.2011 р. № 5673/7/17-0717.

Однак, на нашу думку, ст. 178 ПК не передбачає встановлення ДПАУ форми такого обліку. А тому розповсюдження ДПАУ норм наказу ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1025 на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є самодіяльністю ДПАУ. А тому вважаємо, що нотаріуси не повинні застосовувати для обліку доходів і витрат від нотаріальної діяльності саме Книгу. Можливо вести такий облік у довільній формі на розсуд нотаріуса

Подання декларації (п. 178.4 ПК)

Податкова декларація за результатами звітного року

Правило для неутримання ПДФО із сум, які виплачують на користь нотаріусів інші суб’єк­ти підприємництва за нотаріальні дії (п. 178.5 ПК)

За умови, якщо нотаріус при отриманні плати за вчинення нотаріальних дій надав копію свідоцтва про взяття його на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (форму № 4-ОПП1)

1 Те, що довідка про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (додаток до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. № 979) є таким свідоцтвом, ДПАУ зазначає в листах від 26.01.2011 р. № 1984/7/17-0717 та від 28.02.2011 р. № 5673/7/17-0717.


Формування нотаріусом витрат при роботі з підприємцями-єдиноподатківцями

З 1 квітня 2011 року запрацював розділ ІІІ ПК, а разом з ним і пп. 139.1.12, який передбачає, що «витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи — платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації)» не можуть бути включені до складу витрат при визначенні оподатковуваного прибутку.

Однак чи розповсюджується це обмеження за врахування витрат нотаріусом при визначенні оподатковуваного доходу? Ми вважаємо, що ні. Ця норма діє лише для підприємств — платників податку на прибуток, та підприємців, які працюють за загальною системою оподаткування.

Нас у цьому підтримують і податківці, про що свідчать, наприклад, матеріали інтернет-конференції Голови ДПАУ Віталія Захарченка, проведеної в рамках спільної широкомасштабної кампанії з ДПАУ з роз’яснювальної роботи серед платників податків щодо застосування норм ПК (http://www.liga.net/conf/ic/?cid=387&pg=3):

«Для приватних нотаріусів відповідно до п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу України оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

При цьому, у разі якщо фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, не отримано свідоцтво про державну реєстрацію, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

Податковим кодексом не передбачено обмежень щодо віднесення нотаріусом до складу витрат, пов’язаних з провадженням незалежної професійної діяльності, сум, сплачених на користь фізичних осіб — платників єдиного податку».

Таким чином, з 1 січня 2011 року нотаріус згідно з п. 178.3 ПК може продовжувати враховувати як витрати для здійснення нотаріальної діяльності документально підтверджені ви­трати, необхідні для провадження певного виду незалежної професійної діяльності, а саме для здійснення нотаріальної діяльності. При цьому не має значення, хто є постачальником закуповуваних товарів, робіт та послуг, у тому числі якщо ними є підприємці-єдиноподатківці.

Однак ще раз нагадаємо, що всі витрати, які були сплачені нотаріусами на користь підприємців-єдиноподатківців, повинні бути документально підтверджені, а сам нотаріус має отримати в ДПС свідоцтво про реєстрацію (форму № 4-ОПП).

Врахування витрат на використання власного автомобіля нотаріуса при здійсненні нотаріальної діяльності

ПК не розшифровує перелік витрат, які нотаріус може враховувати в зменшення оподатковуваного доходу. Пунктом 178.3 передбачено зменшення отриманого доходу на суму документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. Для нотаріуса враховуються такі витрати, пов’язані з отриманням доходів від провадження нотаріальної діяльності.

На думку ДПАУ, яка міститься в єдиній базі податкових знань (www.sta.gov.ua), єдиний перелік витрат, які приватні нотаріуси мають право враховувати при обчисленні загального річного оподатковуваного доходу і після введення в дію ПК, міститься в листі Мін’юсту від 02.02.2006 р. № 31-35/20. Це такі витрати на:

«користування приміщенням (оренда плата, платежі за надання комунальних послуг та інші обов’язкові платежі), яке є робочим місцем приватного нотаріуса (ст. 25 Закону України «Про нотаріат»);

користування телефонним зв’язком;

одержання спеціальних бланків нотаріальних документів, книг обліку та реєстрів, необхідних у роботі нотаріуса;

виготовлення печаток та штампів, а також їх заміну (ст. 26 Закону України «Про нота­ріат»);

укладання договору службового страхування або внесення страхової застави (ст. 28 Закону України «Про нотаріат»);

придбання канцелярського приладдя;

оплату інформаційно-технічних послуг щодо користування державними реєстрами, що діють в системі нотаріату; модернізацію та обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки, придбання комплектів картриджів;

оплату праці найманих працівників за трудовими угодами;

сплату нотаріусами внесків до Пенсійного фонду України, у тому числі на користь найманих працівників, та фондів загально­обов’язкового державного соціального страхування;

придбання офіційних видань, рекомендованих Міністерством юстиції України, проходження навчання з підвищення професійного рівня;

використання електронної бази законодавства».

У листі від 02.02.2006 р. № 31-35/20 Мін’юст зазначає, що це витрати, які пов’язані з організацією роботи нотаріусами і є необхідними для забезпечення законності та професійності їх діяльності та випливають з вимог чинного законо­давства.

А ось представники ДПАУ вважають, що інші витрати, які відсутні в переліку, наведеному в цьому листі, не враховуються при визначенні сукупного чистого доходу нотаріусів.

На нашу думку, з цим можна посперечатися, адже п. 178.3 ПК дозволено зменшення на суму витрат, необхідних для провадження нотаріальної діяльності. Так, якщо нотаріус несе інші витрати, пов’язані з провадженням нотаріальної діяльності, то їх він може врахувати при визначенні об’єкта оподаткування.

Стосовно врахування витрат на використання власного автомобіля (пальне, техогляд, ви­тратні матеріали і т. п.) при провадженні нота­ріальної діяльності слід зазначити, що в переліку витрат, наведеному в листі Мінюсту від 02.02.2006 р. № 31-35/20, їх немає. Тому, якщо враховувати думку представників ДПАУ, на такі витрати не можна зменшити отриманий дохід. Однак, на нашу думку, врахувати ці витрати можна, якщо ув’язати їх з провадженням нотаріальної діяльності, як того вимагає п. 178.3 ПК. Так, для нотаріуса, який досить часто для виконання нотаріальних дій виїжджає до клієнта додому, чи в інше місце, або може й не мати офісу й здійснює «пересувний» тип роботи, ці витрати пов’язані з отриманням доходу від нотаріальних дій.

Однак при врахуванні витрат необхідно підходити зважено, і, щоб не дратувати податківців, не радимо геть усі витрати відносити на зменшення своїх доходів від нотаріальної діяльності. Адже податківці можуть пред’явити цілком справедливу претензію — це власний автомобіль нотаріуса, і в неробочі часи він використовується для власних потреб, а отже, всі витрати відносити не можливо.

Для розмежування витрат на автомобіль для власних потреб і для здійснення нотаріальної діяльності рекомендуємо таке документальне обґрунтування понесених витрат.

По-перше, доцільно оформити в довільній формі письмове рішення нотаріуса про використання автомобіля у своїй нотаріальній діяльності. Доречно в ньому навести аргументи для використання, наприклад, для поїздок до клієнтів, до банку, в інші місця, та час використання (робочий час нотаріуса).

По-друге, для списання придбаного пального необхідно складати подорожній лист службового легкового автомобіля (типова форма № 3). Документи на придбання пального теж необхідно зберігати.

Однак ще раз наголошуємо, що податківці можуть бути проти віднесення витрат, пов’язаних з використанням власного автомобіля при провадженні нотаріальної діяльності, оскільки вони не названі в листі Мін’юсту від 02.02.2006 р. № 31-35/20.

MEH № 4 2017 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нотаріус, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія...
«Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор...
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор...
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор...
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Мобілізація: що нового для нотаріуса?
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Закон №3609
«Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних...

Закон №2464
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Закон №2464
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Інструкція №1395
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Закон №2464
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Володимир Марченко
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса»
Марченко Володимир Миколайович, (приватний нотаріус, шеф-редактор Науково-практичного журналу ”Мала енциклопедія нотаріуса”, Президент...

Звіт до Пенсійного фонду
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...

Звітність з податку на доходи фізичних осіб
«Мала енциклопедія нотаріуса», член Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, член...
Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, член...
Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, член...
Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань...

У звітуванні про податок на доходи, отримані від здійснення нотаріальної діяльності
Харківського міського нотаріального округу, шеф-редактор науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса», член Академії...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт