Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

А регламент здійснення контролю за їх виконанням визначений у

А регламент здійснення контролю за їх виконанням визначений у

Додаток 1

Внесення змін до положень ЄУТР (поправка №6)

з метою гармонізації положень Угоди та

нових Правил ЄС щодо режиму праці та відпочинку водіїв

1. Нові вимоги щодо режиму праці та відпочинку водіїв, встановлені країнами ЄС

З метою посилення безпеки дорожного руху, гармонізації соціального законодавства та запровадження сучасного цифрового контрольно -реєстраційного обладнання транспортних засобів країни Європейського Союзу (ЄС) прийняли нові Правила щодо часу відпочинку та роботи водія, які з 11 квітня 2007 року у повному обсязі набули чинності на території ЄС.

Нові Правила визначені у

  • Постанові (ЄС) № 561/2006 Європарламенту та Європейської Ради від 15.03.06 щодо гармонізації певного соціального законодавства, що стосується автомобільного транспорту та внесення змін до Постанови Ради (ЄЄС) № 3821/85 та (ЄС) № 2135/98 та відміни Постанови Ради (ЄС) №3820/85,

а регламент здійснення контролю за їх виконанням визначений у

  • Директиві 2006/22/ЕС Європарламенту та Європейської Ради від 15.06.2006 р. щодо мінімальних умов для імплементації Постанови Ради (ЄЄС) № 3820/85 та (ЄЄС) № 3821/85 стосовно соціального законодавства транспортної діяльності та відміни Директива Ради 88/599/ЕЕС.

Обидва документи опубліковані в “Офіційному журналі ЄС” (ОЖ) № L102 від 11.04.2006 р.

Дія Пстанови ЄС № 561/2006 у повному обсязі розповсюджується на перевізників країн -членів ЄС, Швейцарії та Європейської Економічної Зони.
2. Гармонізація положень ЄУТР та нових Правил ЄС щодо режиму праці та відпочинку водіїв

Положення нових правил ЄС відрізняються від положень діючої Угоди ЄУТР, тому Комітетом з внутрішнього транспорту Європейської економіческої комісї ООН було розпочато процедуру узгодження двох систем правил режиму праці та відпочинку водія задля застосування єдиних вимог для усіх водіїв та спрощення контрольних процедур.

З метою гармонізації цих двох систем правил Секретаріатом ЄЕК ООН спільно з Європейською Комісією на базі правил, прийнятих Постановою ЄС №561 у 2006 році було підготовлено зміни до положень ЄУТР, які встановлюють ряд нових вимог в частині дотримання відповідних норм щоденного часу перебування за кермом, перерв, щоденного, щотижневого часу відпочинку та наявності у водіїв транспортних засобів відповідної кількості реєстраційних листів під час контролю уповноваженими органами тощо.

Починаючи з 2006 року, у рамках засідань Спеціальних Робочих Груп з перегляду ЄУТР КВТ ЄЕК ООН тривала кропітка робота та гострі дискусії щодо узагальнення усіх норм правил. Фахівцями Договірних сторон Угоди, зокрема, України, Росії та Білорусі, відстоювалися інтереси перевізників не членів ЄС.

Спільно з представниками Мінтрансзв’язку України фахівці АсМАП України брали активну участь у числених Робочих Групах КВТ ЄЕК ООН маючи на меті максимальне зближення двох систем правил щодо режиму праці та відпочинку водіїв, а не автоматичне перенесення правил ЄС у міжнародну Угоду.

29-31 жовтня 2008 року 103-я сесія Робочої групи з автомобільного транспорту (SC.1) КВТ ЄЕК ООН схвалила узгоджені зміни до тексту ЄУТР, які після відповідних процедур прийняття поправок до Угоди набудуть чинності у вигляді Поправки № 6.
3. Офіційне повідомлення та набрання чинності поправок
12 березня 2009 року Секція Договорів Управління з правових питань ООН у Нью- Йорку отримала від уряду Нідерландів поправки до Угоди ЄУТР узгоджені у жовтні 2008 року в рамках Робочої групи з автомобільного транспорту SC.1.

20 березня 2009 року ЄЕК ООН направила повідомлення до Договірних сторін ЄУТР щодо прийнятих поправок. Дата повідомлення урядів Договірних сторін означає, що нові поправки наберуть чинності після 9 місяців потому, тобто 20 грудня 2009 року.

Таким чином шляхом довготривалого переговорного процесу вдалося відстрочити набрання чинності змін до ЄУТР для перевізників країн - не членів ЄС майже на три роки.
4. Важливі зміни положень ЄУТР

З текстом змін (ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1) можете ознайомитись на сайті ЄЕК ООН: http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1rep.html#386.

Порівняльна таблиця діючих положень ЄУТР та змін до Угоди ЄУТР додається (Таблиця № 1).

На сьогодні українським перевізникам необхідно керуватися положеннями ЄУТР.

Зміни положень ЄУТР набируть чинности з 20 грудня 2009 року.
4.1. Особливо уважно необхідно буде виконувати нову вимогу ЄУТР, яка стосується контролю реєстраційних листів (тахограм).
З дати набуття чинності змін до ЄУТР, тобто з 20 грудня 2009 р. водії мають надавати інспектору для контролю реєстраційні листки за поточний тиждень та ті, які використовувалися водієм за попередні 15 календарних днів, тобто (7+15 тахограм), та через три місяці після дати набуття чинності змін до ЄУТР, тобто орієнтовно з 20 березня 2010 р. – за поточний день та попередні 28 календарних днів, тобто (1+28 тахограм).
4.2 Щотижневий час за кермом

Не повинний перевищувати 56 годин щотижня.
4.3. Перерви

Після 4 з половиною годин керування водій повинен зробити перерву у керуванні щонайменше на 45 хвилин, окрім випадків, коли після цього починається щоденний відпочинок або щотижневий відпочинок. Ця 45 хвилинна перерва може бути замінена перервою тривалістю 15 хвилин, за якою слідує перерва 30 хвилин, розподіленими на період керування або відразу після цього періоду.
4.4. Щоденний відпочинок

Час відпочинку повинен складатися з 11 безперервних годин протягом кожного 24 годинного періоду. Проте він може бути скорочений або поділений:

Розділений на частини:

відпочинок може бути розділений тільки на дві частини: перша - не менш 3 годин та друга – безперервно 9 годин.

Скорочений:

Відпочинок - 9 безперервних годин, але менше 11 годин не більше 3-х скорочень на тиждень без компенсації.
Щоденний відпочинок (2 водія)

Час відпочинку повинен складатися з 9 безперервних годин протягом 30 годин після щоденного / щотижневого відпочинку
4.5. Внесені зміни щодо щотижневого відпочинку водія та екіпажу водіїв, зокрема:

Щотижневий відпочинок

1 водія:

Щотижневий відпочинок

екіпажу з 2 водіів та більше:

Пункт 6 а) і) іі)

норма : за два послідовних тижня водій повинен використовувати:

- два нормальних щотижневих відпочинка (по 45 годин)
або скорочений: за два послідовних тижня водій повинен використовувати

один нормальний та один скорочений щотижневий відпочинок (45 та 24 год.) з компенсацією відпочинку до кінця третього тижня, який наступає за данним тижнем
Щотижневий відпочинок починається не пізніше шести 24-х годинних періодів з кінця минулого щотижневого відпочинку

Пункт 6 с)

норма: 45 послідовних годин, включаючи щоденний відпочинок,


або скорочений: 24 послідовних годин – у іншому місці + обов’язкова компенсація: одноразове отримання відпочинку до кінця третього тижня, який настає за тижнем, від якого цей час залишився

Щотижневий відпочинок починається не пізніше шести 24-х годинних періодів з кінця минулого щотижневого відпочинку

Щотижневий період відпочинку повинен починатись не пізніше, ніж по закінченню шісти 24 –годинних періодів, які починаються після завершення попереднього щотижневого періоду відпочинку.

Виключено скорочений відпочинок 36 послідовних годин в місці мешкання водія або за місцем реєстрації автотранспортного засобу.
4.6. Принцип екстериторіальності штрафів
Нове положення ЄУТР щодо принципу екстериторіальності штрафів, яке було розроблене відповідно до нових правил ЄС і внесло зміни до статті 12 Угоди, яка стосується заходів по забезпеченню застосування ЄУТР, має на меті встановлення солідарної відповідальності водія та автотранспортного підприємства за скоєне порушення.

Відповідно принципу екстериторіальності відповідальність за допущені у ході виконання міжнародного перевезення порушення зберігається поза залежності від того, де вони виявлені. Тобто компетентні органи країн учасниць ЄУТР наділяються повноваженням накладати штрафні санкції на водія / автотранспортні підприємства іншої країни у випадку виявлення на своїй території порушення, скоєного на території іншої країни.


Стаття 12 ЄУТР доповнена пунктами 6-8 наступного змісту:
"6. а) Договірна сторона уповноважує свої компетентні органи накладати санкції на водія за порушення даної Угоди, яке було виявлено на її території і за яке ще не накладалося санкції, навіть якщо дане порушення було зроблено на території іншої Договірної сторони або держави, яка не є Договірною стороною.
b) Договірна сторона уповноважує свої компетентні органи накладати санкції на підприємство за порушення даної Угоди, яке було виявлено на її території і за яке ще не накладалися санкції, навіть якщо дане порушення було зроблено на території іншої Договірної сторони або держави, яка не є Договірною стороною.
Як виняток, у випадку виявлення порушення, зробленого підприємством, заснованим в іншій Договірній стороні або державі, яка не є Договірною стороною, накладення санкцій виконується в порядку, передбаченому двосторонньою угодою про автомобільне сполученя між відповідними Сторонами.

Починаючи з 2011 року Договірні сторони будуть вивчати можливість зняття виключення, передбаченого в пункті 6 b), з урахуванням готовності всіх Договірних сторін.
7. У тому випадку, якщо Договірна сторона збуджує судовий розгляд або накладає санкцію за конкретне порушення, вона надає водію в письмовому вигляді належний доказ цього.
8. Договірні сторони забезпечують введення в дію системи пропорційних санкцій, які можуть включати фінансові санкції, за порушення даної Угоди підприємствами або об'єднаними в асоціації вантажовідправниками, експедиторами, туристичними операторами, генеральними підрядниками, субпідрядниками й агентствами по працевлаштуванню водіїв."

4.7. Інша роботаСтаття 1 ЄУТР доповнена новими визначенням:
q) "інша робота" - будь-яка трудова діяльність, крім керування транспортним засобом, включаючи роботу на того ж самого або іншого роботодавця, у транспортному секторі або поза нього. Цей термін не охоплює час чекання і час, який не використовується для керування та проведений у транспортному засобі, що рухається, на поромі або в потязі.

4.8. Перевезення паромом або поїздом
До ЄУТР включена нова стаття 8-біс у наступній редакції:
Стаття 8-біс (Відступ від статті 8)
1. У відступ від статті 8 у випадку, якщо водій супроводжує транспортний засіб, який перевозиться поромом або потягом, і використовує нормальний щоденний період відпочинку, цей період може перериватися не більше двох разів іншими видами діяльності, якщо дотримані наступні умови:

a) та частина щоденного періоду відпочинку, яка проводиться на суші, повинна використовуватися до або після тієї частини щоденного періоду відпочинку, яка проводиться на борту порому або в потязі;

b) період між проміжками щоденного відпочинку повинний бути, по можливості, коротше і ні в якому разі не може перевищувати у цілому однієї години до навантаження або після розвантаження, причому митні формальності повинні бути включені в операції по навантаженню або розвантаженню.

Протягом усіх цих проміжків щоденного періоду відпочинку водій повинний мати у своєму розпорядженні спальне місце.
2. Будь-який час переміщення до місця перебування транспортного засобу, який підпадає під дію даної Угоди, для того щоб прийняти його під свою відповідальність, або на зворотному шляху, коли транспортний засіб не знаходиться ні в місці проживання водія, ні в операційному центрі роботодавця, де розташоване місце приписки водія, не розглядається в якості відпочинку або перерви, крім тих випадків, коли водій знаходиться на поромі або в потязі і має доступ до пристосування придатного для сну.
3. Будь-який час, витрачений водієм на керування транспортним засобом, яке не підпадає під дію даної Угоди, при переміщенні до місця перебування транспортного засобу, яке підпадає під дію даної Угоди, або з цього місця, яке не є місцем проживання водія або операційним центром роботодавця, де знаходиться місце приписки водія, розглядається в якості "іншої роботи".

Таблиця 1

Порівняльна таблиця

діючих положень ЄУТР та Змін до ЄУТР

Стаття


Діючий ЄУТР
СтаттяЗміни до ЄУТР

(набудуть чинності 20 грудня 2009 р.)Щоденний час за кермом

ст.6

норма: до 9 годин щоденного керування


ст.6

норма: до 9 годин щоденного керування
продовжене: до 10 годин два рази на тиждень
продовжене: до 10 годин два рази на тиждень


Щотижневий час за кермом

ст.6
ст.6.2

дозволяється до 56 годин щотижня

дозволяється до 90 годин протягом двох календарних тижнів

ст.6.3

дозволяється до 90 годин протягом двох календарних тижнів


Перерви

ст.7

не менш 45 хвилин після 4 годин 30 хвилин безперервного керування

ст.7.1

не менш 45 хвилин після 4 годин 30 хвилин безперервного керування
45 хвилин може бути замінено на 15 хвилин кожна, розподіленими на період керування

ст.7.2

45 хвилин може бути розділено тільки на 15 хвилин та наступними 30 хвилин, озподіленими на період керування


Щоденний відпочинок

ст.8

норма: 11 безперервних годин протягом кожних 24 години;
розділений на частини: до 12 годин у випадку поділу його на 2 або 3 частині, при цьому одна із частин повинна тривати не менш 8 послідовних годин. Тривалість кожної із частин, що залишилися, не може бути менше 1 години

ст.4g

норма: 11 безперервних годин протягом кожних 24 години;
розділений на частини: відпочинок може бути розділений тільки на дві частини: перша - не менш 3 годин та друга – безперервно 9 годин
скорочений: 9 безперервних годин 3 рази на тиждень, з компенсацією відпочинку до кінця наступного тижня

ст.8.2
ст.8.4

скорочений: 9 безперервних годин, але менше 11 годин не більше 3-х скорочень на тиждень без компенсації


Щоденний відпочинок (2 водія)
  1. 8 безперервних годин протягом 30 годин після щоденного відпочинку

ст.8.3

9 безперервних годин протягом 30 годин після щоденного / щотижневого відпочинку


Щотижневий відпочинок


Щотижневий відпочинок (1 водій)

ст.8

норма: 45 послідовних годин, включаючи щоденний відпочинок, після 6 щоденних періодів керування

ст.8


норма : за два послідовних тижня водій повинен використовувати:

- два нормальних щотижневих відпочинка (по 45 годин)
скорочений: 36 послідовних годин в місці мешкання водія або за місцем реєстрації автотранспортного засобу + обов’язкова компенсація: одноразове отримання відпочинку до кінця 3- го тижня, який настає за тижнем, від якого цей час залишився
скорочений: виключено
або скорочений: 24 послідовних годин – у іншому місці + обов’язкова компенсація: одноразове отримання відпочинку до кінця третього тижня, який настає за тижнем, від якого цей час залишився

ст.8.6 а) іі)

або скорочений: за два послідовних тижня водій повинен використовувати

один нормальний та один скорочений щотижневий відпочинок (45 та 24 год.) з компенсацією відпочинку до кінця третього тижня, який наступає за данним тижнем

Щотижневий відпочинок (2 водія)


ст.8.6 с)

норма: 45 послідовних годин, включаючи щоденний відпочинок,

не пізніше шести 24-х годинних періодів з кінця минулого щотижневого відпочинку
або скорочений: 24 послідовних годин + обов’язкова компенсація: одноразове отримання відпочинку до кінця третього тижня, який настає за тижнем, від якого цей час залишився
8.6 а), с)

Щотижневий відпочинок починається не пізніше шести 24-х годинних періодів з кінця минулого щотижневого відпочинку

Контроль

ст. 7а) (Додатку до ЄУТР)

Водій надає інспектору

- реєстраційні листи за поточний тиждень та реєстраційний лист за останній день попереднього тижня, коли він керував транспортним засобом

ст. 7а) (Додатку до ЄУТР)


З 20 грудня 2009 р. водій надає інспектору реєстраційні листи за поточний тиждень та реєстраційні листи, які водій використав на протязі попередніх 15 календарних днів

(7 + 15 тахограм)
Орієнтовно з 20 березня 2010 р. зазначені періоди часу повинні охоплювати поточний день та попередні 28 календарних днів (1+28 тахограм)ст. 12Екстериторіальність штрафів

(коли контрольні органи країни накладають штраф на водія/ підприємство при виявленні порушення, за яке не накладалось санкції, якщо воно було скоєнє на території будь-якої іншої країни).

Виключення: накладання санкцій на підприємство буде виконуватись у порядку, передбаченому міжурядовими двосторонніми угодами про автомобільне сполучення між відповідними сторонами. Починаючи з 2011 р. на рівні ЄЕК ООН буде вивчатись можливість зняття, цього виключення, з урахуванням готовності всіх сторін Угоди ЄУТР.


Щотижневий відпочинок

(нерегулярні пасажирські перевезення)


Ст.6, 8.5

особливий випадок: пасажирські або інші перевезення за спец. замовленням: період щотижневого відпочинку може бути відкладений на кінець 12 дня та приєднаний до відпочинку другого тижня

Ст.8.6 b)

Разовое міжнародне пасажирське перевезення, за виключенням регулярних перевезень:

період щотижневого відпочинку може бути відкладений на не більше ніж 12 послідовних 24-годинних періодів, наступних за попереднім нормальним щотижневим періодом відпочинка, при умові, що

(i) поїздка продовжитиься не менш 24 послідовних годин на території Договірної сторни або третьої країни, яка відрізняється від тієї, в якій почалась поїздка, та

(ii) після використання данного відступу, водій використовує:

a. або два нормальних щотижневих періода відпочинку,

b.або один нормальний щотижневий період відпочинку та один скорочений щотижневий період відпочинку протягом не менш 24 години. Скорочення повинно бути з компенсацією відпочинку до кінця третього тижня, який наступає за кінцем періоду відступу,

та

(iii) через чотири роки після того, як країна реєстрації запровадила цифровий контрольний пристрій, транспортний засіб, обладнаний контрольним пристроєм відповідно до вимог Додатку 1Б до Додатка до ЄУТР, та

(iv) після 1 січня 2014 року, у випадку керування з 22:00 до 06:00, екіпаж складається із декількох осіб або період керування (4 з половиною години), вказаний в статті 7, скорочений до 3 годин.
5. Бланк підтвердження діяльності, як довідка про періоди часу, коли водій не керував транспортним засобом
Діюча редакція ЄУТР не містить зразка документу, який має надавати водій представнику уповноваженого контролюючого органу у разі, коли він не керував транспортним засобом, тобто перебував у відпустці, на лікарняному чи з інших причин.

З метою врегулювання цього питання наказом Державного департаменту автомобільного транспорту Мінтрансзв’язку України від 06.04.2007 року № 258 затверджена форма Довідки про періоди часу, коли водій не керував транспортним засобом (Додаток 1).

У країнах ЄС Рішенням Європейської Комісії від 12.04.2007 року також розроблений та затверджений аналогічний документ, яким користуються перевізники країн- членів ЄС.

Проект такого документу єдиного для перевізників, як країн ЄУТР, так і ЄС, був розроблений під час засідань Спеціальної робочої групи КВТ ЄЕК ООН та затверджений у новій поправці до ЄУТР, яка набуде чинності 20.12.2009 року. Різними мовами він називається:
БЛАНК ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ/

ATTESTATION OF ACTIVITIES/FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ACTIVITÉS

Такий бланк з 20 грудня 2009 року мають визнавати контрольні органи всіх країн - учасниць ЄУТР (Додаток 2).
 Усі позиції цього бланку необхідно заповнити перед рейсом транспортним підприємством та відповідним водієм.

 Заміни тексту бланка не допускаються.

 Бланк вважається дійсним у разі, якщо він підписаний, як уповноваженим представником автопідприємства, так і самим водієм. У випадку приватного підприємства водій підписує бланк один раз від імені підприємства та один раз у якості водія. Дійсним є тільки підписаний оригінал документу.

 На роздруківці бланку може бути використаний логотип підприємства. Позиції 1-5 бланка можуть бути надруковані заздалегідь. Печатка підприємства не може заміняти підпис особи, яка повинна підписати бланк, проте її підпис може бути підкріплений печаткою.

 Додаткову інформацію необхідно вказувати на зворотному боці бланку.

 Якщо бланк складається на будь- якій іншій мові ніж англійська або французька, то його назва на українській /російській мові повинна вказуватись під назвами на англійській/ французькій, які повинні зберігатись на бланку.

Якщо бланк складається на будь- якій іншій мові ніж англійська, то назви розділів в самому бланку повинні повторюватись на англійській мові.


УВАГА ! ФОРМА ДОВІДКИ ДІЙСНА ДО 20 ГРУДНЯ 2009 РОКУ
ДОВІДКА / CERTIFICATION / СПРАВКА

ZAŚWIADCZENIE / BESCHEINIGUNG
UA Про періоди часу, коли водій не був зайнятий керуванням транспортного засобу і не може надати відповідні тахограми
EN For the period a driver has not driven and is not able to present record sheets
RU О периоде времени, когда водитель не был занят вождением транспортного средства и не может предъявить тахограммы
PL O okresie czasu, kiedy kierowca nie był zajęty prowadzeniem środków transportu i nie może okazać tahogramy
DE Über Tage, an denen der Fahrer keine Kraftfahrzeuge gefahren hat und für die er keine Diagrammscheiben vorweisen kann
Ім’я та прізвище водія / Name and surname of driver / Имя и фамилия водителя /

Kierowca imię, nazwisko / Name und Vorname des Fahrers


UA

Найменування перевізника, повна адреса, телефон

___________________________

EN

Name or business name and full address of the carrier, phone

___________________________

RU

Наименование перевозчика, полный адрес, телефон

___________________________

PL

Nazwa i pełny adres przewoźnika, numer telefonu

___________________________

DE

Name, vollständige Anschrift und Telefonnummer des Spediteurs

___________________________


____________________ ____________________

від / from / от / od /von до / until / до / bis


UA

Вихідні дні

Інша причина

Хворів

EN

Holiday

Other reason

Ill

RU

Выходные дни

Другая причина

Болел

PL

Święta

Inny powód

Chorował

DE

Ausgehtag

Anderer Grund

Krankheit


_________________________________________

підпис перевізника / signature of the carrier / подпись перевозчика / podpis przewoźnika / unterschrift des spediteurs

печатка перевізника / stamp of the carrier / печать перевозчика / pieczęć przewoźnika / stempel des Spediteurs


_________________________________________

дата видачі / date of issuing / дата выдачи / data wydania / ausstellungsdatum

Додаток 1

Загальні вказівки
1. Ця довідка, яка видана роботодавцем, підтверджує, що водій, по згаданій на оборотному боку цієї довідки причині в зазначений час не керував транспортним засобом, відповідно до Правил ЄС № 3821/85 про реєструючи засоби на автомобільному транспорті або Угоди ЄУТР і тому не може надати тахограми.
2. Роботодавець заповнює бланки довідки у двох екземплярах. Перший екземпляр знаходиться у транспортному засобі, другий – у роботодавця.
3. Довідка повинна бути надана для контролю на вимогу посадової особи контролюючого органу.
4. Роботодавець зберігає дану довідку згідно з вимогами законодавства про облік робочого часу водіїв.

General provisions
1. This certification issued by the employer is to certify that the driver has not driven the vehicle, to which the provisions of Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport or AETR Agreement apply, during the period mentioned on the other side of this certification due to the reason mentioned and therefore he/she cannot supply corresponding record sheets.
2. The employer makes the certification in twofold. The first copy must be on board of the vehicle. The second copy must be kept at the office of the employer.
3. This certification should be provided to officials of the controlling authority upon their request.

4. The employer keeps this certification in accordance with the requirements of road transport related social legislation.
Общие указания
1. Эта справка, выданная работодателем, подтверждает, что водитель по упомянутой причине на оборотной стороне этой справки в указанное время не управлял транспортным средством, согласно Правилам Европейского совета № 3821/85 о регистрирующих устройствах в автотранспорте или Соглашения ЕСТР, и по этому не может предъявить тахограммы.
2. Работодатель заполняет бланк справки в двух экземплярах. Первый экземпляр находится в транспортном средстве, второй – у работодателя.
3. Справка должна быть предъявлена для контроля по требованию должностного лица контролирующего органа.
4. Работодатель хранит эту справку согласно требованиям законодательства об учёте рабочего времени водителей.


Додаток 2
УВАГА! БЛАНК ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАБИРАЄ ЧИННОСТІ З 20 ГРУДНЯ 2009 РОКУ
ДОБАВЛЕНИЕ 3 ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕСТР

ATTESTATION OF ACTIVITIES* / FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ACTIVITÉS*

БЛАНК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

(Регламент 561/2006 (ЕС) или ЕСТР**)/ (REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR**)

Заполнить печатными латинскими буквами и подписать до рейса/ To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey

Приложить к записям контрольного устройства, которые должны сохраняться/ To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept
Подделка бланка подтверждения является правонарушением/ False attestations constitute an infringement


Часть, подлежащая заполнению предприятием (Part to be filled in by the undertaking)

1. Название предприятия /Name of the undertaking

2. Улица, почтовый индекс, город/Street address, postal code, city

Страна/Country:

3. Номер телефона (включая международный код)/Telephone number (including international prefix)

4. Номер факса (включая международный код)/Fax number (including international prefix)

5. Адрес электронной почты/e-mail address:

Я, нижеподписавшийся (I, the undersigned):

6. Фамилия и имя/ Name and first name:

7. Должность на предприятии/Position in the undertaking:

заявляю, что водитель/declare that the driver :

8. Фамилия и имя/Name and first name:

9. Дата рождения: (день/месяц/год)/ Date of birth (day/month/year):

10. Номер водительского удостоверения или удостоверения личности или паспорта/Driving licence or identity card or passport number ………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Начал работать на предприятии с (день/месяц/год)/ who has started to work at the undertaking on (day/month/year)

в течение периода/for the period:

12. с (час/день/месяц/год)/ from (day/month/year): ……………………………………………………………………………………

13. по (час/день/месяц/год)/ to (day/month/year):

14. □ находился в отпуске по болезни***/ was on sick leave

15. □ находился в ежегодном отпуске ***/ was on annual leave)

16. □ находился в отпуске или на отдыхе***/was on leave or rest

17. □ управлял транспортным средством, не подпадающим под действие положений Регламента (ЕС) 561/2006 или ЕСТР***/drove a vehicle exempted from the scope of the Regulation(EC) 561/2006 or the AETR

18. □ выполнял другую работу, отличную от управления транспортным средством,***/was performing any work other than driving of a vehicle

19. □ был в ожидании***/was available

20. Место/Place:…………………………….…………... Дата/date: ……………………………………...

Подпись/signature

21. Я, нижеподписавшийся, водитель, подтверждаю, что в течение указанного выше периода не управлял транспортным средством, подпадающим под действие положений Регламента 561/2006 (ЕС) или ЕСТР.
(I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of the (EC) Regulation 561/2006 or AETR during the period mentioned above).

22. Место/Place:…………………………….…………... Дата/date: ……………………………………
Подпись водителя/signature of the driver

* Настоящий формуляр можно получить в электронном и печатном варианте по следующему адресу/ This form is available in electronic and printable versions at the following address: http://www.unece.org/trans/doc/2008/sc1/ECE-TRANS-SC1-386a1r.doc

** Европейское Cоглашение, касающееся работы экипажей Транспортных средств, производящих международные Автомобильные перевозки/European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport.

*** Выбрать только одну позицию/Choose only one box.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План -графік здійснення внутрішнього контролю в Тростянецькій зош...
Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Порядок здійснення попереднього документального контролю в пунктах...
Перевізник або експедитор, чи уповноважена особа, подають митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного...

Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями
Національний банк України визначає такий порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених...

Регламент розміщення на Прат «фб «Універсальна»
Опціонний сертифікат з поставкою базового активу, на купівлю, іменний, з виконанням протягом строку дії, бездокументарної форми існування...

Кабінет міністрів україни постанова від 29 січня 2003 р. N 143 Київ...
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування

Рішення 27. 11. 2014 №303/13 м. Київ Про внесення змін до Положення...
Повненнями) та відповідно до вимог Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затвердженого рішенням...

Затверджено
Дсту б. Д 1-7: 2013 (7100 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги (Здійснення технічного нагляду за виконанням...

"Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам"
Проектом постанови затверджується два порядки: про призначення (відновлення) соціальних виплат впо І про здійснення контролю за такими...

Здійснення державного контролю на автомобільному
Кодексу, постанов Кабінету Міністрів України від 07. 2004р. №1190 „Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті”...

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44
Відповідно до річного плану роботи школи, з метою контролю за виконанням вчителями української, російської та англійської мови вимог...

Інформаційний вісник №5 з організаційної роботи та діловодства в...
України, Статутом Профспілки працівників освіти І науки України, здійснюючи функції передбачені п п. 49. 1 – 49. 18 та 49. 20 – 49....

3 Розділ 2 : Загальні терміни та визначення 3
Iv. Порядок здійснення контролю за дотриманням учасниками біржових торгів Правил Біржі

Наказ
...

Наказ
Про затвердження графіку здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів району на 2016 рік

1 Про здійснення контролю за експортними операціями
Щодо відображення сум додаткової бази єдиного внеску за попередні місяці у Звіті з єсв

Умови
Забезпечує здійснення контролю за підтримкою належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду медичних І гігієнічних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт