Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бізнес І бухгалтерський облік

Бізнес І бухгалтерський облік

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Українська державна академія залізничного транспорту
Донецький інститут залізничного транспорту

Бухгалтерський облік

згідно з національними стандартами

Навчальний посібник

Частина І

Донецьк 2003

Навчальний посібник з дисципліни „Бухгалтерський облік згідно з національними стандартами” затверджений та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Бухгалтерський облік та аудит”.

Протокол № 5 від 24.05. 2003 року.
Укладач:
ст. викладач І.В. Тараненко (ДонІЗТ)

ст. викладач Г.Т. Тимофєєва (ДонІЗТ)


Рецензенти:
головний бухгалтер Л.К. Забалоцька (Донецька дистанція колії)

Зміст


Тема 1

Бізнес і бухгалтерський облік

4

1.1

Форми та види бізнесу, їх вплив на організацію обліку

4

1.2

Бухгалтерський облік як мова бізнесу: поняття та принципи побудови


6

Тема 2

Стан бухгалтерського обліку виробничих фондів на підприємстві


28

2.1

Склад, класифікація та оцінка основних засобів

28

2.2

Документальне оформлення руху основних засобів


33

2.3

Бухгалтерський облік надходження основних засобів

37

2.4

Бухгалтерський облік вибуття основних засобів

40

2.5

Облік ремонту основних засобів

42

2.6

Переоцінка основних засобів

45

2.7

Амортизація і знос основних засобів

47

2.8

Особливості відображення руху основних засобів у податковому обліку


52

Тема 3

Бухгалтерський облік оборотних коштів

59

3.1

Облік виробничих запасів

59

3.2

Облік дебіторської заборгованості

93

3.3

Облік коштів і їхніх еквівалентів

99
Додаток 1

112
Література

113Тема 1 Бізнес і бухгалтерський облік
1.1 Форми та види бізнесу, їх вплив на організацію обліку
Коло застосування бухгалтерського обліку надзвичайно широке, але в будь-якому випадку його можна назвати одним словом – БІЗНЕС. Всі учасники ринку, займаючись певною справою, бажають знати, скільки вони витрачають, скільки вкладають в справу, скільки віддають державі у вигляді податків, а скільки залишається їм особисто. Вони бажають мати цю інформацію постійно. І саме бухгалтерський облік надає їм таку можливість.

Бухгалтерський облік є скрізь, де здійснюється господарська діяльність. Господарська діяльність – це будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних, а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, виконанням робіт, наданням послуг.

Підприємницьку діяльність здійснюють суб’єкти господарювання. Суб’єкт господарювання – зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.

Юридичними особами – є підприємства, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, виконувати зобов’язання, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному або в третейському суді. Діяльність суб’єктів підприємництва – фізичних осіб – іноді називають їх власною справою, ділом або бізнесом.

Підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Воно володіє майном, може від свого імені придбати майнові та власні немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в суді та арбітражі, а також несе самостійну майнову відповідальність за свої борги. Наявність у підприємства статусу юридичної особи означає, що воно є суб’єктом цивільних прав і обов’язків.

Юридичні особи повинні мати самостійний баланс або кошторис доходів і видатків. Саме так реалізовується один з основних принципів бухгалтерського обліку – автономність.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Укладач : Лугова М. В. – викладач дисципліни «Економіка торгівлі», «Фінансова діяльність», «Бухгалтерський облік»

Бухгалтерські проводки відповідно до Номенклатури витрат на залізниці...
Навчальний посібник з дисципліни “Бухгалтерський облік на залізничному транспорті в технологічно-виробничих підрозділах колійного...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні рекомендації щодо постановки на бухгалтерський облік та...
Бухгалтерський облік та оподаткування господарських операцій з об’єктами права інтелектуальної власності, при укладанні та виконанні...

Робоча програма навчальної дисципліни бухгалтерський облік за спеціальністю...
Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців...

Київський національний економічний університет
Тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх написання з науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальності...

Методичні рекомендації щодо виконання звіту щоденника про проходження...
...

Система бухгалтерського обліку України є багаторівневою. Вона включає...
Особливу роль у зазначеній системі відіграє її складова — облік виконання бюджету, І, перш за все, це пов’язано з основним завданням...

В c т у п
Бухгалтерський облік як самостійна галузь знань формувався протягом тисячоліть (близько 8-9 тис років)

Бухгалтерський облік
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую

Бухгалтерський облік
Автори: Ю. А. Верига, к е н., професор, завідувач кафедри бухгал­терського обліку І аудиту внз укоопспілки «Полтавський університет...

Відображаємо додаток 8 у звітності з пдв
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Бухгалтерський...
Дорогань Л. О. – к е н., професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Полтавської державної аграрної академіїБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт