Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби І вироби медичного призначення

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби І вироби медичного призначення

Сторінка1/114
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   114

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 липня 2005 р. N 360

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 липня 2005 р. за N 782/11062 


Правила
виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення


(Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року N 539, враховуючи зміни, внесені згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 травня 2006 року N 348)

(Дію Правил відновлено з 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року N 539, враховуючи зміни, внесені згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 травня 2006 року N 348)

(У тексті Правил слова "та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх відмінках виключено згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 вересня 2008 року N 525)


1. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення


1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі - Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України та відповідно до лікарських посад (далі - медичні працівники). Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров'я за узгодженням з органами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 04.07.2006 р. N 440)

1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.

1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров'я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково - круглою печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

Завіряти печаткою закладу охорони здоров'я або іншого суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки забороняється.

Рецепти на препарати інсуліну, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, додатково завіряються печаткою червоного кольору "Вартість підлягає відшкодуванню".

(пункт 1.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 22.05.2009 р. N 351)

1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії та дату її видачі.

1.6. Рецепти обов'язково виписуються на:

- рецептурні лікарські засоби;

- безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;

- лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.

1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми N 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми N 3 (ф-3), зразок якої затверджений в установленому чинним законодавством порядку, та виготовляються друкарським способом.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 22.05.2009 р. N 351)

1.8. Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь-якої інформації (в тому числі і рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).

(пункт 1.8 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 04.07.2006 р. N 440)

1.9. Назва лікарського засобу, формоутворюючих та корегуючих речовин, його склад, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.

(абзац перший пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2006 р. N 440)

Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (додаток 2).

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини відносно того, який лікарський засіб приписано.

1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.

1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом або кульковою ручкою з обов'язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється.

(пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2006 р. N 440)

1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника ("Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням") додатково завіряються його підписом та печаткою.

(пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2006 р. N 440)

1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках ф-1 (додаток 1). 

Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3.

Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.

Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:

- призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;

- які підлягають предметно-кількісному обліку;

- призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на бланку ф-3;

(абзац другий пункту 1.14 у редакції наказу
 Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2006 р. N 440)

- призначення препаратів інсуліну, вартість яких підлягає державному відшкодуванню.

(пункт 1.14 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 22.05.2009 р. N 351)

1.15. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (додаток 3), що відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.

1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.

1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції поза межами лікувально-профілактичних закладів, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів.

При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку "Хронічно хворому".

1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.

1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним призначенням".

1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, перелічені в додатку 5 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.

(пункт 1.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 17.09.2008 р. N 525)

1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці:


Назва лікарського засобу 

Граничнодопустима для відпуску кількість засобу на один Рецепт 

Амфепрамон (фепранон)  

  

драже 0,025 г 

50 драже 

Бупренорфін  

  

Табл. 0,2 мг  

20 табл. 

Табл. 0,4 мг  

20 табл. 

Табл. 2 мг  

10 - 12 табл. 

ампули 0,3 мг - 1 мл  

20 амп. 

ампули 0,6 мг - 2 мл  

10 амп. 

Дименоксадол (естоцин) 

  

Табл. 5 мг,15 мг, 30 мг, 60 мг 

12 табл. 

Морфіну гідрохлорид 

  

Табл. 10 мг 

  

ампули 1 % - 1 мл 

0,1 г (загальної кількості морфіну у перерахунку на безводну основу) 

Натрію оксибутірат та інші солі оксимасляної кислоти 

  

ампули 20 % - 5, 10 мл  

10 амп. 

флакони 66,7 % - 50 мл 

1 флакон 

Омнопон 

  

ампули 1 % - 1 мл 

0,1 г (загальної кількості морфіну, кодеїну, тебаїну в перерахунку на безводну основу)  

Психотропні лікарські засоби* 

10 - 12 табл., 10 амп. 

Тримеперидину гідрохлорид 

  

ампули 1,2 % - 1 мл 

0,25 г (загальної кількості тримеперидину в перерахунку на безводну основу) 

Табл. 25 мг 

10 табл. 

Триазолам (хальцион) 

  

Табл. 0,25 мг 

30 табл. 

Етилморфіну гідрохлорид** 

  

Табл. 10 мг, 15 мг 

0,2 г (загальної кількості етилморфіну в перерахунку на безводну основу) 

Просідол 

  

Табл. 25 мг  

10 табл. 

ампули 1 % - 1 мл 

0,25 г (загальної кількості просідолу в перерахунку на безводну основу) 

Трамадол (міжнародна непатентована назва) 

  

капс., Табл. 0,05 г  

30 капс., табл. 

ампули 5 % - 1 мл  

10 амп. 

ампули 5 % - 2 мл  

10 амп. 

краплі 0,1 г в 1 мл  

1 флакон 50 мл 

свічки ректальні 0,1 г  

20 свічок 

Атропін та його солі порошок

0,01 г

Тетракаїн порошок

1 г

Тригексифенідил

0,12 г

Атракурій

0,05 г

Векуроній

0,004 г

Піпекуроній

0,004 г

Рокуроній

0,05 г

Суксаметоній

0,1 г

Буторфанол (морадол тощо)

0,008 г

Дифенгідрамін (димедрол) тверді форми

2,1 г

Зопіклон

0,075 г

Клонідін (клофелін) субстанція, рідкі форми

0,015 г

Метандієнон

0,05 г

Нандролон

0,05 г

Прометазин

0,5 г

Гідроморфону гідрохлорид

21 табл.

Фентаніл у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом

10 пластирів незалежно від дозування

____________
* Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".
** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного працівника на рецепті "За спеціальним призначенням", завіреної підписом, власною печаткою лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу.
У разі надходження зазначених у таблиці лікарських засобів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток від указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.

(пункт 1.22 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 17.09.2008 р. N 525,
 від 30.12.2008 р. N 818,
 від 17.02.2009 р. N 96,
 від 22.05.2009 р. N 351)

1.22.1 Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.

1.22.2 Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору 

Граничнодопустима для відпуску кількість у складі наркотичного (психотропного) комбінованого лікарського засобу на 1 Рецепт 

Кодеїн  

0,2 г 

Декстропропоксифен  

0,6 г 

Фенобарбітал  

1 г 

Ефедрину гідрохлорид  

0,6 г 

Псевдоефедрин  

0,6 г 

Фенілпропаноламін  

0,6 г 

Ерготамін  

0,02 г 

Ергометрин  

0,002 г 

(у перерахунку на безводну основу) 

У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозволяється виписувати в 1 рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але не більше 50 таблеток.

(пункт 1.22.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 04.07.2006 р. N 440)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   114

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформація щодо виписування рецептів на лікарські засоби
Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології. Протинабрякові та антиалергічні засоби. Симпатоміметики, що...

Інструкція для медичного застосування лікарського засобу
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології. Протинабрякові та антиалергічні засоби. Симпатоміметики, що...

Правила прийому до Новгород Сіверського медичного училища в 2017 році Новгород Сіверський 2017
Акт узгодження переліку спеціальностей від 11. 12. 1915 року та затверджені педагогічною радою Новгород-Сіверського медичного училища...

Розділ VII полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них примітки
За винятком виробів товарної позиції 3918 або 3919, пластмаси, каучук та вироби з них, покриті рельє­фом або зображенням, спеціально...

Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом
Ці Державні санітарні правила поширюються на всі діючі підприємства та цехи, що виготовляють кондитерські вироби з кремом, незалежно...

Правила прийому до Новгород Сіверського медичного училища в 2016 році
Міністерства освіти І науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (Ліцензія серія ае, №458267, термін дії ліцензії 01....

Борошняні кондитерські вироби, мають велике значення у харчуванні...
Шукаючи нові смакові властивості виробів крім впроваджен­ня нових оригінальних рецептів, можна застосовувати різні поєд­нання вже...

Інструкція Учасникам для підготовки цінових пропозицій
Дк 016: 2010 21. 20. 1 ліки, (код за дк 021: 2015 33661000-1 лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи) 7 найменувань...

Наказ
Про призначення відповідального за підготовку документів на виготовлення атестатів І свідоцтв випускникам 2014/2015 навчальному році...

Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені двічі Героя...
Про призначення відповідальної особи за підготовку замовлень на виготовлення документів про освіту випускникам 2016/2017 навчального...

Настанова з розроблення та поставлення
Цей стандарт поширюється на продукцію (матеріали та вироби) будівельного призначення (далі продукція)

Перелік документів І матеріалів, необхідних для реєстрації виробів...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Вироби з вулканізованої гуми, н в.І. у.; гума тверда; вироби з твердої гуми (Вироби з гуми в асортименті)

Група 63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні...
До підгрупи I включаються тільки готові вироби з будь-якого текстильного матеріалу

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами №1) на 2015 рік
Папір побутовий І туалетний та паперова продукція (вироби з паперу гігієнічного призначення ) (17. 22. 1)

Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського...
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу у 2014 році

Затверджено: Протокол засідання комітету з конкурсних торгів
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт