Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна статистична звітність

Державна статистична звітність

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

Коди


форми документа заУКУД


організації-складача за ЕДРПОУ


галузі за ЗКГНГ


території за СПАТО


виду екон. діяльності заУКВЕД


форми власності заКФВ


форми господарювання за КОПФГ


міністерств, відомств за СПОДУ


Головного управління


водогоспо­дарської діяльності


контрольна сума
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11
Кому подається ________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________________

Міністерство, відомство _________________________________________________________

Головне управління (управління), асоціації _________________________________________

Підприємство, установа _________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________________

Форма власності _______________________________________________________________


ФОРМА № 2-ТП (ВОДГОСП)

Затверджено наказом Держкомстату України від ЗО вересня 1997 року № 230

Квартальна


Подають підприємства і організації, що здійснюють водокористування в термін, вказаний органами Держводгоспу України, але не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним:

1. Своїй вищестоящій організації.

2. Місцевому водогосподарському органу Держводгоспу України.

3. Місцевому органу Мінекобезпеки України (копія).

4. Місцевому органу Державної податкової адміністрації.

Кількість заповнених рядків таблиці Т1
Кількість заповнених рядків таблиці Т2
Кількість бланків, на яких складено звіт

Бланк №

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

за ___ квартал 200 _ року
Таблиця 1. Забрано самостійно, одержано від інших підприємств, використано,передано та втрачено вод (тис. куб. м)

N рядка


Назва джерела


Коди


Відстань від гирла


Забрано або одержано від початку року всього


в тому числі


Сплачено до бюджету (гри.)


типу джерела та підприємства, що звітує


водного об екта (джерела водопостачання)


категорії якості


за перший місяць звітного кварталу


за другий місяць звітного кварталу


за третій місяць

ЗВІТНОГО

кварталу


Державного


місцевого


А


Б


В


Г

Д

1

2

2


3


4


5


6


7


11
12
13
14
15рядка


Ліміт використання


Фактично використано води


Передано іншим споживачам


Втрати при транспортуванні


всього


в тому числі на потреби


на інші потреби


без використання


після використання


госппитиі


виробничі


зрошення регулярне


с/г водопостачання


код


кількість


код


кількість


код


кількість

А

8


9


10


11


12


13


14

15


16


17

18

19

20


11
12
13
14
15Таблиця 2. Водовідведення (заповнюється тільки у IV кварталі)

рядка


Назва


Коди


Відстань від гирла


Відведено зворотних вод, тис. куб. м


Вміст забруднюючих речовин в зворотних водах


типу приймача


одного об скта


категорії якості


всього


в т.ч. забрудн.
нормативно очищених на спорудах очистки


БСКп.


нафто­продукти


завислі


сухий залишок


чистих (Б/О)


без

очистки


недостатньо очищених


біолог.


фіз.-хім.


механіч.


А


Б


В

Г


Д


1

2


3


4


5


6


7

8

9

10

11

12


21


22


23
рядка

Скинутих у водні об'єкти

Контрольна сума 9—19
А

13

14

15

16

17

18

19

20

Показники в графах 9, 11, 12. а також хлориди, сульфати, азот амонійний, нітрати, нітрити, фосфор загальний, ХСК подаються в тоннах; решта показників: феноли, ванадій, вісмут, кадмій та інші (в графах 10. 13, 14. 15. 16. 17. 18 та 19) — в кілограмах.
21
22
23

Таблиця 3. Інші показники (заповнюється тільки у IV кварталі)рядка


Назва показниківОдиниця виміру


Фактично


А


13

14


15


31


Витрати води в системах зворотнього водопостачання


тис. куб. м
32


Витрати води в системах повторного водопостачання


-“-
33


Зниження скиду забруднених зворотних вод у порівнянні з минулим роком


-“-

34


Встановлений ліміт забору води


-“-
35


у тому числі підземних вод


-“-
36


Кількість днів роботи за рік водокористувача, що звітує


днів
37
годин


38


Контрольна сума (31—37)


х
39


Потужність очисних споруд, після яких зворотні води скидаються у водні об'єкти


тис. куб. м
40


у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку


-“-
41


Потужність очисних споруд, після яких зворотні води відводяться на поля зрошення, після фільтрації, накопичувачі, рельєф місцевості та інші


-“-
42


Обсяг свіжої води, що враховувався водомірними приладами та пристроями43


Те ж для зворотних вод —


-“-
44


Контрольна сума (39—43)


х

«___» ______________ 200__р.

Виконавець та його № телефону Керівник М.П.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації щодо заповнення форми 2-тп (водгосп)
Наказом Держкомстату України від 30. 09. 1997 р. №230 затверджена квартальна державна статистична звітність №2-тп(водгосп) “Звіт...

Дфс: Податкова звітність приймається та обробляється у встановленому порядку
Враховуючи появу останнім часом у змі інформації щодо проблем з поданням податкової звітності, Державна фіскальна служба України...

Статистична карта хворого

Складання фінансової звітності
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Львів : фуфб. – 2017. – 11...

Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації
Вкотре поспішаємо вам на допомогу. Для цього є важливий привід: вперше у цьому році розпорядники бюджетних коштів складатимуть фінансову...

Державна судова адміністрація україни наказ
Бюджетного кодексу України, статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та частини п’ятої...

„ звітність підприємств” для студентів, які навчаються за галуззю знань
Звітність підприємств // Засоби діагностики знань студентів Львів : лну ім. Івана Франка, Львів: Видавництво фуфб, 2017. – 122 с

Державна реєстрація шлюбу або його розірвання за участю нотаріуса
Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого з пред’явленням для посвідчення їх особи І віку паспортів...

Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної...
«Аудит», «Економічний аналіз», «Управлінський облік», «Фінан­совий облік», «Облік І звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємства»,...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Державна податкова служба україни
...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...

Звітність в Україні

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт