Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Н А К А З
19.05.2014 № 133

Про організацію проведення експертизи об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів про повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту в 2013/2014 навчальному році


На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 25.08.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (зі змінами) та від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1095 і від 31.12.05 № 1312», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842), зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 № 116 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 22.02.2012 за № 279/20592, згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 № 1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.03.2014 №109 «Про порядок організованого закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 11.03.2014 №40 «Про порядок організованого закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», плану роботи управління освіти адміністрації району на 2014 рік, з метою здійснення контролю за об’єктивністю та відповідністю виставлення у додатки до документів про повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освітуНАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2).

2. Членам комісії провести експертизу об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів про повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

30.05.2014

3. Головному спеціалісту управління освіти Дерев’янко Т.Є. узагальнити результати експертизи у довідці.

До 13.06.2014

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

4.1. Забезпечити контроль за об’єктивністю та відповідністю виставлення педагогічними працівниками у додатки до документів про повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту.

До 30.05.2014

4.2. Скласти накази по навчальних закладах «Про перевірку об’єктивності виставлення балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 11(12)-х класів та відповідності заповнення документів про повну загальну середню освіту нормативним вимогам».
До 24.05.2014

4.3. Скласти акти «Про перевірку об’єктивності виставлення балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 11(12)-х класів та відповідності заповнення документів про повну загальну середню освіту нормативним вимогам» та надати один примірник до управління освіти.

До 30.05.2014

5. Завідувачу ЛКТО управління освіти Фесенко О.В. розмістити даний наказ на офіційному сайті управління освіти.

У день підписання наказу

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти О.С.НижникЗ наказом ознайомлені:

Прохоренко О.В.

Дерев’янко Т.Є.

Надточій О.І.

Толоконнікова М.В.

Королець С.О.

Стецко О.М.

Літвінова В.А.

Гонський Є.В.

Ісакова С.В.

Чобіток Л.В.

Фесенко О.В.

Дерев’янко Т.Є.
Додаток 1

до наказу управління освіти

від 19.05.2014 №133

Склад районної комісії для проведення експертизи

об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів

про повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів,

які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі атестатів

про повну загальну середню освіту

Дата перевірки: 30.05.2014№ з/п

Назва ЗНЗ


Члени комісії

1

ХЗОШ №7

Літвінова В.А., методист РМЦ управління освіти

2

ХЗОШ №10

Королець С.О., методист РМЦ управління освіти

3

ХГ №12

Дерев’янко Т.Є., головний спеціаліст управління освіти

4

ХГ №34

Гонський Є.В., методист РМЦ управління освіти

5

ХЗОШ №35

Стецко О.М., методист РМЦ управління освіти

6

ХЗОШ №41

Ісакова С.В., методист РМЦ управління освіти

7

ХЗОШ №48

Толоконнікова М.В., методист РМЦ управління освіти

8

ХЗОШ №53

Надточій О.І., завідувач РМЦ управління освіти

9

ХСШ №66

Прохоренко О.В., заступник начальника управління освіти

10

ХЗОШ №120

Чобіток Л.В., методист РМЦ управління освіти

11

ХВ(З)Ш №3

Дерев’янко Т.Є., головний спеціаліст управління освіти


Дерев’янко Т.Є.

Додаток 2

до наказу управління освіти

від 19.05.2014 №133

ПРОТОКОЛ

експертизи об’єктивності та відповідності виставлених у додатках до документів про повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів, які виставлені до класних журналів, книг обліку та видачі атестатів про повну загальну середню освіту ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
з/п

Джерела

інформації

Напрямки експертизи

Зауваження, пропозиції

(конкретно вказати П. І.Б. вчителя, предмет викладання, / класного керівника, клас, сторінки відповідного журналу/ атестата, додатка, характер порушення)

1

Класні

журнали

11-х класів

Об’єктивність виставлення семестрових, скоригованих семестрових, річних балів, ДПА (відповідність протоколам ДПА, підсумкових балів).
Відповідність виставлення балів на предметних сторінках та зведеному обліку навчальних досягнень.
Нормативність визначення претендентів на отримання

атестатів з відзнакою (ЗМ, СМ).
Обумовлення виправлень, скріплення печаткою закладу, підписом директора.
Наявність пояснювальних вчителів з приводу допущених виправлень.
2

Акти перевірок

випускної документації в 11-х кл.

Оформлення відповідно до Інструкції з ведення ділової документації
Об’єктивність.
3

Книги

обліку та видачі атестатів

про повну

загальну середню освіту

3.1. Нормативність ведення:

пронумерована, прошнурована, підписана начальником РУО, інспектором, скріплена печаткою РУО, підписана директором, скріплена печаткою ЗНЗ.

3.2. Ведення І частини книги (Облік бланків)

3.2.1. Одержання:

- зазначення серії та номерів бланків атестатів звичайного зразка, з відзнакою; бланків додатків до атестатів, їх кількості;

- дата одержання і підстава для облікування (№ та дата видаткової накладної).
3.2.2. Витрачення:

- зазначення серії та номерів бланків атестатів звичайного зразка, з відзнакою; бланків додатків до атестатів, їх кількості;

- підстава для видачі (№, дата протоколу педради);

- розпис нач. РУО або головного спеціаліста про одержання від школи решти чистих бланків, а також зіпсованих із зазначенням їх номерів.
3.3. Ведення ІІ частини

книги (Облік видачі бланків ):

- нумерація,

- № атестатів,

- № додатків,

- П. І. Б. (повністю),

- заповнення всіх граф відповідно до форми,

- підпис особи, що видала документ,

- зазначення нагородження,

- обумовлення допущених виправлень, скріплення їх печаткою,

- відповідність виставлених

оцінок даним класних журналів,

- відповідність виставлення й переведення в 200 б. шкалу середнього балу атестата,

- чітке й охайне виконання записів.
3.4. Ведення ІІІ частини книги (Облік видачі срібних та золотих медалей).


3.5. Реєстрація дублікатів атестатів:

- у І частині книги,

- у ІІ частині книги.

3.6. Реєстрація атестатів екстернів.

3.6.1. Облік отриманих документів (дата отримання документів, підстава для отримання: замовлення на виготовлення атестатів про повну загальну середню освіту від _._ .20...р., підтвердження на виготовлення атестатів про повну загальну середню освіту з відзнакою від . 20...р.)

Для вечірньої школи

3.6.2. Облік виданих документів (підстава для видачі: протокол педради від __________20___ ).

Для вечірньої школи

3.6. 3. Відповідність балів, виставлених у класних журналах та книгах обліку та видачі атестатів.
3.6. 4. Відповідність виставлення й переведення в 200 б. шкалу середнього балу атестата

Для вечірньої школи


Для вечірньої школи

4

Додатки до

атестатів

4.1. Відповідність балів, виставлених у книгах обліку та видачі атестатів та додатках до атестатів.
4.2. Відповідність виставлення й переведення у 200 б. шкалу середнього балу атестата


Зауваження, рекомендації:

Експерт ___________________________

Директор ЗНЗ ______________________


Дата проведення експертизи 2014

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт