Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Аналіз регуляторного впливу проекту нового регуляторного акту: Рішення Обухівської міської ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік»

Аналіз регуляторного впливу проекту нового регуляторного акту: Рішення Обухівської міської ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Аналіз регуляторного впливу проекту нового регуляторного акту: Рішення Обухівської міської ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік» відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 зі змінами.
Назва акта – рішення Обухівської міської ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік».
Регуляторний орган - Обухівська міська рада.
Розробник документа – управління економіки та фінансове управління виконавчого комітету Обухівської міської ради.
Відповідальна особа – начальник управління економіки та начальник фінансового управління.
Контактний телефон – 5-02-22, 5-04-07.


  1. Визначення проблеми.


Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Відповідно до ст. 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевих податках і зборах покладається на міську раду. При запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надано право запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеними до нього змінами, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік на території Обухівської міської ради.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що в свою чергу забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування (Обухівська міська рада) шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:


Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так.

Недостатність коштів міського бюджету не дозволяє виконувати бюджетні програми

-

Держава

Так.

Не дотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної напруги, виникнення політичної на соціальної нестабільності в суспільстві

-

Суб’єкти господарювання,

Так.

Сплата податків та збору в розмірах, встановлених міською  радою

-

В тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так.

Сплата податків та збору в розмірах, встановлених міською  радою

-
  1. Цілі державного регулювання.


Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів, а це:

- своєчасне поповнення міського бюджету;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати податків та збору;

- приведення рішень міської ради у відповідність до норм та вимог  Податкового Кодексу України.

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і збору з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до Податкового кодексу України;

- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та збору;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та збору при формуванні бюджету;

-  забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.


Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і збору на території Обухівської міської ради, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

Загальнообов’язковість виконання рішень Обухівської міської ради на території Обухівської громади,  передбачена ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України, забезпечить наповнюваність міського бюджету.

Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей -  залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і збору існує тільки на 2017 рік.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акта. Підвищення рівня довіри до місцевої влади за причини встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і збору з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

За рахунок надходжень від сплати податків та збору - реалізація заходів відповідно до потреб громади.

Сплата податків і збору згідно діючому законодавству.

Альтернатива 2

Відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

3

4

0

107

114

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2,6

3,5

0

93,9

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання єдиного податку, одиниць

0

0

0

944

944

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання по туристичному збору, одиниць

0

0

0

4

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

100

ВСЬОГО кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

3

4

0

1055

1062

ВСЬОГО питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,3

0,4

0

99,3

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Обґрунтована сплата місцевих податків та збору на 2018 рік на території Обухівської міської ради

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству

Відсутні

Витрати, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

3332,0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.


Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевих податках і збору у відповідність до вимог ПК України,

встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і збору з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Альтернатива 2

1

Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та збору на 2018 рік на території Обухівської міської ради

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Цілі регулювання будуть досягнуті  повною мірою. Наповнення міського бюджету, збереження кількості суб’єктів підприємництва

Альтернатива 2

відсутні

Податки та збір до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і збору існує тільки на 2017 рік.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків та збору до міського бюджету

На дію даного акта можливий вплив

зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері;

-         підвищення рівня інфляції.

В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві.

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Х


Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 1 - встановлення економічно обґрунтованих  розмірів ставок місцевих податків і збору, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податки та збір, а бюджет наповнювався.  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.


Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення Обухівської міської ради міської ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичного збору на території Обухівської міської ради на 2018 рік».

Запропонований нормативно – правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Механізми розв’язання проблеми:

-  встановлення розмірів ставок місцевих податків та збору на 2018 рік.

-  інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та туристичного збору через повідомлення у газеті «Обухівські вісті» та на веб - сайті Обухівської міської ради www.obukhiv.kiev.ua у рубриці «Регуляторна політика».

- сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;

- забезпечення надходжень встановлених податків і збору до міського бюджету.

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- економіко – фінансові – пропоновані ставки місцевих податків і збору дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;

- організаційні – розробка регуляторного акта відповідно до цілей державного регулювання; його оприлюднення; розгляд та прийняття відповідного рішення.

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.


Витрат  Обухівської міської ради на виконання вимог регуляторного акта не передбачено.

 

Зазначене регулювання стосується усіх суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території Обухівської міської ради, у тому числі 415 одиниць суб’єктів малого підприємництва, що складає 10 відсотків від загальної кількості суб’єктів господарювання, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва (додаток 4 до АРВ).
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Запланований строк дії регуляторного акта – 2018 рік. Достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства.
8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

 

Розмір  надходжень  до  місцевого бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та туристичного збору

1 608 862,0 (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) + 6 000 000,0 (єдиний податок) + 8472,0 (туристичний збір) =

6 177 334,0 грн.

У разі продовження дії запропонованого акту на строк більш ніж 1 рік = 30 886 670,0 грн.

Кількість суб'єктів  господарювання,  на яких розповсюджується дія акта

1062

1062

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та збору на 2018 рік.

 

Відповідно  до  частини  5  статті  12  Закону  України  «Про  засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  регуляторні акти,  прийняті  органами  та  посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно  оприлюднюються  в  друкованих засобах   масової   інформації   відповідних  рад.

Рівень проінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та збору на 2018 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

 Інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,єдиного податку та туристичного збору буде проведено через повідомлення у газеті «Обухівські вісті» та на веб - сайті Обухівської міської ради www.obukhiv.kiev.ua у рубриці «Регуляторна політика».

 


  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

 

В разі прийняття запропонованого рішення і так, як строк дії акту один рік (2018 рік), тому буде здійснено базове відстеження результативності дії регуляторного акта (до набрання чинності РА) та повторне відстеження результативності дії регуляторного акта через 1 рік після набрання чинності регуляторного акту шляхом аналізу статистичної інформації та моніторингу надходжень податків та збору.

Буде використано статистичний метод проведення відстеження результативності і, відповідно, статистичний вид даних, що будуть надані відповідними органами державної влади, органами статистики, фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб щодо проекту регуляторного акта приймаються в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення  шляхом  звернень на адресу  розробника: м. Обухів, вул. Малишка, 6, телефон/факс: 5-02-22 або за електронною адресою: ekonom_obuchivmeria@ukr.net.

Начальник управління економіки

виконавчого комітету Обухівської

міської ради А.М. Кондратюк


Додаток 2 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 Розрахунок вартості 1 людино-години:
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017...

Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії Зеленодольської...
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Рішення м. Тараща Про встановлення єдиного податку на території Таращанської...
Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1

Рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків...
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту рішення Миколаївської міської ради «Про встановлення місцевих податків І...

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Положення визначає ставки, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м....

До рішення Срібнянської селищної ради
Положення про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Срібнянської селищної ради

Рішення Одеської міської ради №6258-vi від 21. 01. 2015р. Про встановлення...
Зділу 10 інших перехідних положень Податкового кодексу України та пункту 4 «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін...

Методичні рекомендації щодо заповнення податкової декларації з податку...
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податок) є однією із складових податку на майно та належить до...

Рішення 22 червня 2017 року №373-27
Затвердити Положення про встановлення єдиного податку на території Таращанської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2016 році
Гу дфс у Харківській області звертає увагу на деякі зміни та доповнення в обчисленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної...

Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості
Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Приклади заповнення уточнюючих Декларацій з податку на нерухоме майно,...
Підприємство здійснює господарську діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна (код вед 68. 20),...

Декларацію з податку на прибуток можливо
Податкового кодексу України від 02. 12. 2010 №2755-vi зі змінами та доповненнями (далі – пку) платниками податку на нерухоме майно,...

Рішення від 19 червня 2018 року №613-41-vii м. Тараща Про встановлення...
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісія з питань законності, правопорядку, боротьби...

Затверджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме...
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління дфс у Донецькій області інформує

Розділ XІI. Місцеві податки І збори стаття 265. Податок на нерухоме...
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

«Рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт