Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Додаток 3

до Порядку контролю

за додержанням Ліцензійних

умов провадження

господарської діяльності

з виробництва лікарських

засобів, оптової, роздрібної

торгівлі лікарськими засобами

(пункт 7.1)
(Бланк органу контролю)

_______________________________________________________________

(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

_______________________________________________________________

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)
АКТ

перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового виробництва лікарських засобів
£££-£
"_____"________________ 20____ року _____________________________________

(дата складання акта) (місце складання акта)
___________________________________________________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

££££££££££

,

(код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

______________________________________________________________________________________________________________,

(місцезнаходження суб’єкта господарювання або місце проживання фізичної особи – підприємця, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

_________________________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження структурних підрозділів юридичної особи або місць провадження діяльності фізичної особи - підприємця,

_________________________________________________________________________

телефони, телефакси та адреси електронної пошти)

________________

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.
Загальна інформація щодо даної перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від .. № 

Посвідчення (направлення) на перевірку

від .. № 

 планова

 позапланова

Строк проведення перевірки:

Початок перевірки

Завершення перевірки





















число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи Державної служби України з лікарських засобів: ___________________________

___________________________________________________________________________________

(найменування посад, прізвища, імена та по батькові)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

____________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Інші особи:

____________________________________________________________________________________

(найменування посад, прізвища, імена та по батькові)

Дані про останню проведену перевірку:

Планова

Позапланова

 не було

 не було

була з .. по ..

Акт перевірки від .. № -

Розпорядження про усунення порушень:

 не видавалось;  видавалось;

його вимоги:  виконано;  не виконано

була з .. по ..

Акт перевірки від .. № -

Розпорядження про усунення порушень:

 не видавалось;  видавалось;

його вимоги:  виконано;  не виконаноГоловні суттєві зміни, які здійснені суб’єктом господарювання за період з моменту проведення попередньої перевірки
Загальна інформація щодо об’єкта перевірки:

(зазначити серію, № ліцензії на провадження господарської діяльності та дату її видачі)

Діяльність з виробництва лікарських засобів

(відмітити потрібне знаком «Х»):

Виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій)
Виробництво готових лікарських засобів (ГЛЗ)
Виробництво досліджуваних лікарських засобів
Виробництво проміжних продуктів, нерозфасованих продуктів (продукції in bulk)
Упаковка (тільки)
Лабораторний контроль якості лікарських засобів
Контроль кожної серії та дозвіл на реалізацію серій лікарських засобів
Виробництво та аналіз за контрактом
Зберігання та дистрибуція
Інше ___________________________________________________
Загальний опис діяльності та спостереження під час перевірки:

Фармацевтична система якості
Персонал
Приміщення та обладнання
Документація
Технологічний процес
Контроль якості
Зовнішня (аутсорсингова) діяльність
Рекламації та відкликання продукції
Самоінспекції
Реалізація та транспортування продукції
Інші специфічні питання
Досьє виробничої дільниці тощо
Відбір зразків під час перевірки

(інформація про відбір зразків, виконаний під час перевірки (якщо такий проводився))

Результати виконання заходів щодо усунення порушень, виявлених під час попередньої перевірки (за наявності)

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевіркиз/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законо-давства не є обов’язко-вим для суб’єкта господа-рюванняне розгля-далося
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Акт перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров’я україни вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021, тел. (044) 253-61-94, e-mail

Н а к а з
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами

Моз повідомляє про деякі вимоги Ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров'я України узагальнило питання, які ставились у зверненнях суб'єктів господарювання та громадських організацій...

Н а к а з
Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної

Наказ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

До Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних...
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Ліцензійних умов та фізичними особами – підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі відповідної...

Закону України "Про природні монополії", статті 6
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ...

Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
Примітка: Визначене курсивом та підкреслене – пропонується до внесення; Закреслене – пропонується до вилучення з тексту

Б 7 Загальна побудова обліку засобів праці
Сутність. Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства повинні мати необхідні засоби виробництва, які складаються...

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Порядок проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи...
Відповідно до статті 6 Закону України "Про лікарські засоби" та з метою удосконалення проведення доклінічного вивчення лікарських...

Нака з
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

Лише робити капітальний ремонт та реконструкцію
Осбб було складено акт ревізії фінансово-господарської діяльності осбб «Олевська-11» за період 3 22. 10. 2016 року по 01. 10. 2017...

Наказ від 16 лютого 2009 року n 95 Про затвердження документів з...
Про заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів, пункту 16 Плану заходів щодо удосконалення державного контролю за обігом...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт