Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Вих. № 31/03 від 31.03.2008 р.


ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за березень 2008 року.

Зміст
Нова декларація з ПДВ  (Наказ Державної податкової адмінстрації України від 17.03.08 р. № 159)

4Зміни до податкової звітності з податку на додану вартість (Лист Державної податкової адміністрації України від 21.03.2008 р. № 5565/7/16-1117 (Витяг)

4-6Зміни до листа ДПА України від 27.06.2003 р. № 5768/6/15-1116 (Лист Державної податкової адміністрації України від 27.02.2008 р. № 1711/6/15-0216)

6Вимоги до розрахункового документа – замінника податкової накладної (Лист Державної податкової адміністрації України від 22.01.2008 р. №962/7/16-1517-25)

7Роз'яснення з питання визначення дати виникнення податкових зобов'язань (Лист Державної податкової адміністрації України від 07.03.08 р. № 4501/7/16-1517-18)

8-9Декларування доходів, одержаних фізичними особами у 2007 році (Лист Державної податкової адміністрації України від 18.02.08 р. № 3057/7/17-0217)

9-10Податковий облік витрат на оплату праці працівників ремонтної групи (Лист Державної податкової адміністрації України від 05.03.2008 р. № 4284/7/15-0317 (Витяг))

10-11Штрафи за невикористання суворих бланків касових ордерів (Лист Державної податкової адміністрації України Державна податкова інспекція в Печерському районі м. Києва від 01.02.08 р. № 3658/10/31-111 (Витяг))

11-12Застосування типових форм прибуткових та видаткових касових ордерів (Лист Національного банку України від 18.03.2008 р. № 11-113/1052-3143)

12-13Збільшення розміру добових при відрядженнях (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.08 р. №209)

14


Оновлений порядок індексації доходів громадян (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.08 р. № 170)

14-15Допомога сім’ям з дітьми (Постанова Кабінету міністрів України від 22.02.08 р. №57)

15Порядок визначення показників середньої заробітної плати в середньому на застраховану особу (Постанова правління Пенсійного фонду України від 01.02.2008 р. № 4-4)

16Середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат (Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 08.01.2008 р. № 9783/0/14-07/020 (Витяг))

16-17Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 08.02.2008 р. № 60/020/99-08 (Витяг))

18-19Оплата праці (Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 26.01.2008 р. №30/13/84-08)

19Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'яз­кове державне соціальне страху­вання на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випа­док безробіття (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2008 р. №39)

20-21Пенсійна звітність (Лист Пенсійного фонду України від 07.02.2008 р. №2129/03-30)

21-22Изменения и дополнения в Закон Украины от 18.01.2001 г. №2240 "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением" (Письмо Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности от 26.02.2008 г. № 01-16-430)

23-25


  1. Щодо нової декларації з ПДВ


 Наказ Державної податкової адмінстрації України від 17.03.08 р. № 159. Зареєстровано в Мін'юсті України 19.03.08р. за № 224/14915. Набрав чинності 30.03.08 р.
Коментарі аудиторів

Серед основних новацій слід відзначити такі.

1. З'явилася Розшифровка оборотів у розрізі контрагентів (додаток 5 до звичайної декларації та додаток 2 до скороченої). Отже, якщо протягом періоду було декілька поставок одному покупцю, то в розділі І заповнити потрібно тільки один ря­док із зазначенням загальної суми поставок цьому покупцю за період. Те ж саме стосується і розділу II. Надається цей додаток або в паперовому, або в електронному вигляді. Примусити надавати його тільки в електронному вигляді податківці за­конних підстав не мають. Розшифровка подається і до декларації та до уточнюючого розрахунку (але тільки на різницю, що уточнюється).

2. Усі додатки до декларації викладено в новій редакції. Тому, якщо після 30.03.2008 р. платник виявить помилку минулих періодів, скажімо, у додатку 3, то при її виправленні потрібно подавати цей додаток вже за новою формою. А якщо помилка виправ­лятиметься через уточнюючий розрахунок, то до нього потрібно буде додати ще й Розшифровку.

3. Власне декларація, по суті, не змінилася, тільки підкориговано назву ряд. 9 (чи можна це тлумачити як черговий поворот у позиції ДПАУ щодо визначення місця поставки послуг?) і з'явився новий ряд. 23.5. Не змінився дода­ток 1 (Розрахунок коригування) до загальної декларації і додаток 4. Додаток 1 до скороченої декларації такий самий, як і до загальної (на поданні цього додатка саме в такій формі по­датківці наполягали і раніше, лист ДПАУ від 30.11.2007 р. № 11932/6/16-1116).

4. Змінено форму додатка 3 і замість колиш­нього з'явився новий додаток 2, який фактично є розшифровкою ряд. 24 (обидві форми по­даються при заповненні ряд. 24). Пов'язано це з новою редакцією п.п. 7.7.2 Закону про ПДВ, згідно з якою відшкодовується від'ємне значен­ня податку, фактично сплаченого одержувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг).


  1. Щодо внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартістьЛист Державної податкової адміністрації України від 21.03.2008 р. № 5565/7/16-1117 (Витяг)
Державна податкова адміністрація України надсилає до відома та керівництва в роботі наказ Державної податкової адміністрації України від 17.03.2008 р. № 159 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість" (далі - наказ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.2008 р. за № 224/14915, який набуває чинності з 30.03.2008 р. (див. окремо в базі). Таким чином, декларація за березень 2008 року подається відповідно до вимог та за формою, які передбачені вищезазначеним наказом.

Наказ розроблено відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), з урахуванням змін і доповнень, внесених Законом України від 28.12.2007 р. № 107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 р. № 262-р "Про заходи щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість" з метою забезпечення своєчасного і повного відшкодування податку на додану вартість, скорочення термінів проведення та кількості документальних перевірок з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування.

Вищезазначеним наказом викладено у новій редакції форму податкової декларації з податку на додану вартість, затверджену наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за № 250/2054 (із змінами), а також форму податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затверджену наказом ДПА України від 23.10.98 р. № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 р. за № 715/3155 (із змінами).

Зміни стосуються, зокрема, наступного:

декларацію з податку на додану вартість після рядка 23.4 доповнено рядком 23.5 "зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу";

змінено додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість, а саме: замість Розрахунку суми, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету, введено Довідку щодо сум залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається не погашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду;

внесено зміни до Розрахунку суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість) щодо критеріїв, які регулюють право платника на подання Розрахунку (підпункт 7.7.11 пункту 7.7 статті 7 Закону), та визначення суми податкового кредиту попереднього податкового періоду, фактично сплаченої отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг) (підпункт "а" підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону);

введено додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та, відповідно, додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), якими передбачено розшифрування податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів;

додаток до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) замінено на додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої).

Крім того, внесено відповідні зміни до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за № 250/2054 (із змінами).


  1. Щодо внесення змін до листа ДПА України від 27.06.2003 р. № 5768/6/15-1116


Лист Державної податкової адміністрації України від 27.02.2008 р. № 1711/6/15-0216
У зв'язку з тим, що Законом України від 24.12.2002 р. № 349-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", який набрав чинності з 01.01.2003 р., внесено зміни до ст. 8 Закону, Державна податкова адміністрація України вносить зміни до листа ДПА України від 27.06.2003 р. № 5768/6/15-1116 та викладає абзац п'ятий у такій редакції:

"Отже, починаючи з 01.01.2003 р. амортизації підлягають і основні фонди, які знаходились в експлуатації менше року, але призначалися для використання більше року".

 

Коментарі аудиторів

В листі ДПАУ від 27.06.2003 р. № 5768/6/15-1116 той самий п'ятий (нині змінений) абзац листа було викладено так:

«.. у разі якщо фактичне використання такого основного засобу склало менше ніж 365 ка­лендарних днів, то призначення, здійснене платником податку, є помилковим і для цілей оподаткування такий основний засіб є не основ­ним фондом». Інакше кажучи, ДПАУ навіть після 01.01.2003 р. (тобто вже після коригування визначення терміна «основні фонди», де замість слів «які використо­вуються...» з'явилися слова «які призначаються платником податку для використання... протягом періоду, що перевищує 365 днів») наполягала на неможливості віднесення до основних фон­дів цінностей, що фактично використовувались менше 365 днів. Такі об'єкти розглядалися нею як товари з усіма наслідками, що випливають, зокрема, необхідністю коригування нарахованої амортизації. Причому коригування в порядку виправлення помилок, тобто з нарахуванням штрафних санкцій.

Увесь цей час і Держпідприємництва вва­жав за необхідне використання передбачуваного, а не фактичного строку експлуатації об'єкта для цілей його класифікації як основних фондів (листи від 09.06.2003 р. № 3429; від 17.03.2003 р. №3-221/1486).

ДПАУ визнала власну помилку і в листі допускає можливість нарахування амортизації балансової вартості осно­вних фондів, що фактично перебували в експлуатації менше 365 днів.


  1. Щодо вимог до розрахункового документа – замінника податкової накладної


Лист Державної податкової адміністрації України від 22.01.2008 р. №962/7/16-1517-25
ДПАУ розглянула скаргу організації на нена­лежну відповідь та перевищення повноважень зас­тупника Голови ДПА в Чернігівській області та по­відомляє.

Відповідь, що була надана ДПА в Чернігівській області листом від 13.12.2007 р. № 3043/9/15-218 на лист від 15.11.2007 р. № 319 щодо можливості вклю­чення до складу податкового кредиту сум ПДВ на підставі товарного чеку, відповідає нормам чинно­го законодавства.

В доповнення до викладеного ДПАУ повідомляє.

Порядок обчислення і сплати податку на до­дану вартість визначений Законом України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 97-ВР (зі змінами та доповненнями) (далі —Закон).

Відповідно до пп.7.2.6 ст.7 Закону підставою нарахування податкового кредиту є податкова накладна, що видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту.

Як виняток з цього правила, підставою для нарахування податкового кредиту при поставці товарів (послуг) за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками у межах граничної суми, встановленої Національним банком Украї­ни для готівкових розрахунків, є належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує прийнят­тя платежу постачальником від отримувача таких товарів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового но­мера постачальника.

Підпунктом 7.2.6 ст.7 Закону не передбачено жод­них обмежень прав платників податку, а лише умови для застосування права суб'єкта господарювання на нарахування податкового кредиту на підставі належ­ним чином оформленого товарного чека.

Таким чином, при поставці товарів (послуг) за го­тівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками у межах гра­ничної суми, встановленої Національним банком Ук­раїни для готівкових розрахунків, підставою для на­рахування податкового кредиту є належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи роз­рахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу постачальником від отримувача таких то­варів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера по­стачальника.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт