Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/4
  1   2   3   4Вих. № 30/05 від 30.05.2008 р.
ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за травень 2008 року.

Зміст
Методичні рекомендації щодо приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків, Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку (Наказ державної податкової адміністрації України від 15.04.2008 р. № 250, Наказ Державної податкової адміністрації України від 10.04.2008 р. №233.

4-5Оновлена форма Розрахунку збору за забруднення навколишнього природнього середовища (Наказ Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008р. №206)

6Дата збільшення валового доходу та виникнення податкових зобов’язань з ПДВ (Лист Державної податкової адміністрації України від 07.03.2008 р.№ 4501/7/16-1517-18)

6-8Надання експортних послуг та ПДВ за пп. «Д» п.6.5. ст. 6 Закону про ПДВ (Лист Державної податкової адміністрації України від 08.04.2008 р. № 7104/7/16-1517-26)

8-9Актуальні питання з податку на додану вартість (Лист Державної податкової адміністрації України від 18.04.2008р. №8109/7/16-1117)

9-14Порядок заповнення та подання додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (Лист Державної податкової адміністрації України від 16.04.2008 р. N 7929/7/16-0017)

14-15Довіреності на отримання ТМЦ (Наказ Міністерства фінансів України від 05.05.08р. № 647)

16Допомога по безробіттю в 2008 році (Постанова Правління Фонду загальнообов'язкового держав­ного соціального страхування України на випадок безробіття від 24.04.08 р. № 38)

16-17Обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.03.2008 р. № 04-06/Щ-29з-44)

17-18Пенсійні внески на суми винагород за цивільно-правовими договорами та штрафи за її несплату (Лист Пенсійного фонду України від 18.02.2008р. №2750/03-30)

18-19Нарахування та утримання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на суми відшкодування працівникові вартості проїзду транспортом загального користування (Лист Пенсійного фонду України від 21.03.2008 р. № 4933/03-30 (Витяг))

20Обчислення середньої заробітної плати (Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 р.№ 159/020/99-08)

20-21Справляння страхових внесків із сум відшкодування працівникам вартості проїзду в міському пасажирському транспорті (Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.04.2008 р. № 02-24-768)

22


О ставке взноса в Фонд "нетрудоспособности" и об индексации надбавок госслужащим (Письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 17.03.2008 г. № 78/06/186-08 (Извлечение))

22-23Підвищення облікової ставки (Постанова Правління Національного банку України від 21.04.2008р. №107)

23
  1. Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС УкраїниНаказ Державної податкової адміністрації України від 15.04.2008 р. № 250.
Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку
Наказ Державної податкової адміністрації України від 10.04.2008 р. №233. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.2008 р. № 320/15011
Коментарі аудиторів

Аби подавати податкову звітність, реєстри одержаних і виданих податкових накладних й інших документів звітності в електронному вигляді, треба мати:

1) доступ до мережі Інтернет (та електронну пошту);

2) спеціалізоване програмне забезпечення (ПЗ) для формування документів в електронному вигляді у затвердженому форматі (ХМL);

3) засіб криптографічного захисту інформації;

4) чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформовані акредитованим центром сертифікації ключів (далі - ЦСК) для платника податків і його посадових осіб, які підписують звітність.

Спочатку необхідно придбати в одному з акредитованих ЦСК посилені сертифіка­ти відкритих ключів для керівника і бухгалте­ра юрособи і його печатки (підприємцю цілком може вистачити й одного ключа).

Потім одержати в ДПІ за місцем реєстра­ції текст договору про визнання електрон­них документів (далі - договір) і безкоштов­не спеціалізоване ПЗ. Або ж скачати договір і це саме ПЗ з веб-сайту ДПАУ чи регіональ­ної ДПА (п. 5.2 Інструкції № 233 і пп. 4.4.1 Методрекомендацій).

Заповнений і підписаний договір разом із посиленими сертифікатами відкритих ключів на електронному носії треба подати до своєї ДПІ. Після підписання договору вона повертає вам один його примірник.

Порядок подання та прийняття звітності

На підготовлений в електронному вигляді доку­мент накладають електронно-цифровий підпис (далі - ЕЦП) посадових осіб: перший - голо­вного бухгалтера, другий - керівника, третій - ЕЦП - аналог печатки. Якщо посади бухгалте­ра немає, тоді перший - ЕЦП керівника, а дру­гий - аналог печатки. У підприємця, який не має печатки, може бути лише один ЕЦП.

Підписаний таким чином документ звітності шифрують і надсилають до ДПІ.

Звичайно, всі строки подання електронної податкової звітності повинні бути дотримано так, якби вона подавалася в паперовому ви­гляді. При цьому врахуйте, що податкова інс­пекція зобов'язана приймати звітність щодня з 9.00 до 18.00, крім вихідних, святкових і не­робочих днів.

Але тут є один суттєвий нюанс: одержання звітності податковою інспекцією підтверджує перша квитанція, яку надсилають платнику податків. Тому якщо ви її не отримали, то до­кументи вважаються неодержаними (пп. 4.4.5 Методрекомендацій).

А ось прийняття (неприйняття) нею цих доку­ментів підтверджує друга квитанція (п. п. 7.4, 7.5 Інструкції № 233). Так ось, якщо ви надіслали звітність до 16.00, то маєте одержати другу квитанцію протягом 2-х годин з моменту прийняття (неприйняття), а якщо після 16.00, то впродовж перших 2-х годин наступного робочого дня.

Датою і часом подання податкового доку­мента в електронному вигляді до податкового органу будуть дата і час, зафіксовані в першій квитанції (п. 7.7 Інструкції № 233).

Значить, надавати звітність в електронному вигляді в останній день, та ще й після 16.00, ри­зиковано. Адже друга квитанція надійде лише наступного дня. І коли вона свідчитиме про неприйняття документа, то надання такої звітності буде вже прострочено. Тому коли ви раптом забарилися з податковою звітністю до останнього дня, подавайте її в паперовому вигляді. Так ви знатимете напевно, що вона пройшла. (Якщо незаконно відмовляють в її прийнятті в паперовому вигляді, то звітність можна надіслати рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомленням і про вручення разом із заявою (скаргою). У ній зазначте ПІБ посадової особи, яка відмовилася приймати звітність, та/або причини такої відмови.)

Укладення з податковим ор­ганом договору і наступне подання податко­вої звітності в електронному вигляді зовсім не позбавляє вас права подавати її традицій­но в паперовому вигляді. Просто якщо ви вже подали її в електронному вигляді й одержали підтвердження, то в паперовому це робити не обов'язково.

Погодившись подавати елек­тронну податкову звітність, ви повинні будете вести архів файлів, наданих податковому органу. Причому зберігати їх рівно стільки, скільки належить зберігати паперову податкову звітність. Такий обов'язок передбачено ст. 13 Закону України "Про електронні документи й електронний документообіг" від 22.05.03 р. № 851-ІV (далі - Закон № 851), а також п. 1.4 договору.

Сама Інструкція №233 не містить норм, покликаних врегулювати спори між платниками податків і податковим органом, пов'язані з автентичністю податкових документів в електронному вигляді і часом їх надіслан­ня. Тому доведеться керуватися розділом 5 договору і ст. 10, 11 Закону № 851, в яких є і процедура вирішення спірних питань.


  1. Щодо оновленої форми Розрахунку збору за забруднення навколишнього природнього середовища


Наказ Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008р. №206. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.04.2008р.
Наказом Державної податкової адмінстрації України від 03.04.2008р. №206 форму Податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природнього середовища викладено в новій редакції. Відрізнити від старого його дуже легко: в ньому тільки дев'ять граф (раніше їх було десять). А все тому, що з нього зникла графа, в якій проставляли коефіцієнт індексації, тобто поділене на 100 значення індек­су споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік. У новому бланку цей показник одразу враховуватимуть у значенні нормативу збору. Також приведено у відповідність до чинного законодавства Інструкцію щодо його складання.

Тепер стосовно поточної звітності за І квартал 2008 р. Нагадаємо: ДПАУ в листі від 09.04.08 р. № 7377/7/15-0817 залишила за платниками пра­во обирати: чи то дочекатися появи нового бланку, чи відзвітувати на ста­рому.


  1. Щодо дати збільшення валового доходу та виникнення податкових зобов’язань з ПДВ


Лист Державної податкової адміністрації України від 07.03.2008 р. № 4501/7/16-1517-18
Про розгляд листа

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо надання роз'яснення з питання визначення дати виникнення податкових зобов'язань <...> і повідомляє.

Відповідно до підпункту 11.3.1 пункту 11.3 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

- або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Аналогічне правило застосовується і для загального порядку визначення дати виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Так, згідно з підпунктом 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

- або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а при відсутності такої - дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

При цьому з метою визначення дати відвантаження товарів слід враховувати наступне.

Пунктом 1.4 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" встановлено, що поставка товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів.

Тобто з метою оподаткування фактом поставки товарів визнається як операція, в результаті якої за умовами договору між постачальником та покупцем передача товару вже відбулася (виникло у покупця право власності на товар), так і операція, в результаті якої виникнення права власності на товар ще має відбутися при виконанні певних умов договору, тобто оплата товару чи отримання товару покупцем.

Таким чином, визначення дати виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій з продажу товарів не залежить від дати переходу права власності на товар, що поставляється, а вжитий в підпункті 11.3.1 пункту 11.3 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та в підпункті 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" термін "відвантаження товарів" розуміється не як факт виникнення права власності на товар, а як початок процесу фізичного переміщення товару від місця його постійного знаходження (зберігання) у постачальника.

А тому з метою оподаткування при здійсненні операцій з продажу товарів, оплата яких ще не відбулася і постачальник не має права на визначення податкових зобов'язань за касовим методом, датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість, а також датою збільшення валового доходу вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, вказана у документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару, які відповідно до статті 307 Господарського кодексу України оформляються в установленій формі із складанням комплекту перевізних документів з урахуванням виду транспорту, яким здійснюється перевезення. Таким документом при перевезеннях вантажів залізничним і річковим транспортом є накладна, автомобільним - товарно-транспортна накладна, морським - коносамент.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт