Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №85-к «Звіт дошкільного навчального закладу за рік»

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №85-к «Звіт дошкільного навчального закладу за рік»

КОЗА-ДИСК «Шаблони документів закладу освіти»
Випуск 2013.1:Звітна документація
Кожного дня керівник навчального закладу має чимало роботи — це і розв’язання різноманітних організаційних питань, без яких функціонування навчального закладу неможливе, і так звана «паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за своєчасне подання, достовірність, точність даних, наведених у ній.

Складання звітів — робота копітка, адже знайти допущену в розрахунках помилку чи пропущені дані доволі складно. Щоб полегшити таку трудомістку, але водночас таку відповідальну роботу, ми підготували цей випуск КОЗА-ДИСКа.

Пропонуємо ознайомитися з повним переліком шаблонів та бланків документів розміщених на диску. Для дошкільних навчальних закладів це такі:
СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

 • Пам’ятка для керівника дошкільного навчального закладу «Статистична звітність дошкільного навчального закладу»

 • Форма № 85-к «Звіт дошкільного навчального закладу за рік»

 • Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 85-к «Звіт дошкільного навчального закладу за рік»

 • Складання звіту дошкільного навчального закладу за рік за формою № 85-к: нормативно-правові документи

 • Алгоритм «Складаємо звіт дошкільного навчального закладу за рік за формою № 85-к»

 • Форма № 1-ДБШ «Звіт дитячого будинку, загальноосвітньої школи-інтернату (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-ДБШ «Звіт дитячого будинку, загальноосвітньої школи-інтернату (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 • Форма № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій»

 • Форма № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників»

 • Форма № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»

 • Форма № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників»

 • Форма № 10-ПІ «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

 • Пам’ятка «Визначаємо середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу за рік»

 • Форма № 7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році»

 • Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році»

 • Пам’ятка для керівника дошкільного навчального закладу «Рівні освіти працівників»

 • Покажчик професійних назв робіт за кодами професій згідно з Національним класифікатором України ДК 00362010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327


ЗВІТУВАННЯ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Комплектування

 • Загальна інформація про працівників дошкільного навчального закладу

 • Інформація про адміністрацію дошкільного навчального закладу

 • Інформація про педагогічних працівників дошкільного навчального закладу

 • Інформація про якісний склад педагогічного колективу дошкільного навчального закладу (з діаграмою)

 • Інформація про педагогічних працівників, які мають педагогічні звання (з діаграмою)

 • Характеристика педагогічного колективу за кваліфікаційними категоріями (з діаграмою)

 • Список педагогічних працівників, яких нагороджено державними та галузевими нагородами (з діаграмою)

 • Характеристика педагогічного колективу за стажем та віком (з діаграмою)

 • Інформація про медичних працівників дошкільного навчального закладу

 • Інформація про обслуговувальний персонал дошкільного навчального закладу

 • Інформація про педагогів-пенсіонерів, які працюють у дошкільному навчальному закладі

 • Інформація про молодих фахівців, які працюють у дошкільному навчальному закладі

 • Інформація про освіту працівників дошкільного навчального закладу

 • Інформація про працівників, які навчаються

 • Інформація про працівників, які працюють не за фахом

 • Інформація про працівників, які працюють за строковими трудовими договорами

 • Інформація про працівників, які перебувають у соціальних відпустках

 • Інформація про працівників, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 • Інформація про працівників, які є військовозобов’язаними

 • Пам’ятка «Військові звання»

 • Таблиця «Визначення віку військовозобов’язаних, які підлягають зняттю з військового обліку, згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу»

 • Інформація про вакансії у дошкільному навчальному закладі

 • Інформація про плинність працівників за останні 5 років (з графіком)

Тарифікація

 • Тарифікаційний список працівників дошкільного навчального закладу (шаблон і приклад оформлення)

 • Пам’ятка для керівника дошкільного навчального закладу «Порядок заповнення тарифікаційного списку»

 • Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

 • Пам’ятка для керівника дошкільного навчального закладу «Надбавки, доплати та підвищення, які встановлюють педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів»

Атестація

 • Інформація про підвищення педагогічними працівниками кваліфікації у поточному навчальному році

 • Наказ про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

 • Інформація про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

 • Інформація про результати атестації педагогічних працівників за останні 5 років (з графіком)

 • Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма 1)

 • Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма 2)


ЗВІТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Акт за формою Н-Н про нещасний випадок, що стався з вихованцем дошкільного навчального закладу

 • Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим

 • Форма НВ «Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

 • Пояснення щодо заповнення форми звітності НВ «Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

 • Пояснювальна записка про травматизм під час освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (з діаграмами)

 • Акт за формою НТ про нещасний випадок невиробничого характеру

 • Довідкові таблиці для заповнення акта:

 • Класифікатор нещасних випадків невиробничого характеру

 • Класифікатор причин нещасних випадків

 • Класифікатор місць подій

 • Звіт про проведення Тижня безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі

 • Інформація про пожежі та наслідки від них на об’єктах освіти і науки

 • Інформація про проходження працівниками дошкільного навчального закладу навчання та перевірки знань з питань охорони праці

 • Інформація про травматизм у побуті зі смертельним наслідком серед вихованців дошкільного навчального закладу

 • Інформація про дорожньо-транспортні пригоди з вини водіїв підвідомчого транспорту


ЗВІТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 • Інформація про виконання норм харчування за квартал (розумна таблиця)

 • Інформація про виконання норм харчування за рік (розумна таблиця)

 • Інформація про виконання норм харчування за квартал для дошкільного навчального закладу із санаторними групами (розумна таблиця)

 • Інформація про виконання норм харчування за рік для дошкільного навчального закладу із санаторними групами (розумна таблиця)

 • Інформація про захворюваність дітей (розумна таблиця)

 • Інформація про профілактичні щеплення, зроблені за місяць (розумна таблиця)

 • Інформація про виконання річного плану профілактичних щеплень

 • Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам


Для загальноосвітніх навчальних закладів на диску подано такі шаблони та бланки документів:
СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

 • Пам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу «Статистична звітність загальноосвітнього навчального закладу»

 • Форма № ЗНЗ-1 «Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу» (бланк та приклад оформлення)

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу»

 • Форма № ЗНЗ-2 «Звіт вечірньої (змінної) школи»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-2 «Звіт вечірньої (змінної) школи»

 • Форма № 1-ДБШ «Звіт дитячого будинку, загальноосвітньої школи-інтернату (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-ДБШ «Звіт дитячого будинку, загальноосвітньої школи-інтернату (спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 • Форма № 1-ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних

 • Форма № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку»

 • Форма № 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів» (бланк та приклад оформлення)

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Форма № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій»

 • Форма № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників»

 • Форма № 10-ПІ «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів»

 • Пам’ятка «Визначаємо середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу за рік» (з розумною таблицею)

 • Форма № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»

 • Форма № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників»

 • Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників»

 • Форма № 7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році»

 • Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році»

 • Пам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу «Рівні освіти працівників»

 • Покажчик професійних назв робіт за кодами професій згідно з Національним класифікатором України ДК 00362010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327


ЗВІТУВАННЯ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Комплектування

 • Загальна інформація про працівників загальноосвітнього навчального закладу

 • Інформація про адміністрацію загальноосвітнього навчального закладу

 • Інформація про педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу

 • Інформація про якісний склад педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу (з діаграмою)

 • Список педагогічних працівників, яких нагороджено державними та галузевими нагородами (з діаграмою)

 • Інформація про педагогічних працівників, які мають педагогічні звання (з діаграмою)

 • Характеристика педагогічного колективу за кваліфікаційними категоріями (з діаграмою)

 • Характеристика педагогічного колективу за стажем та віком (з діаграмою)

 • Інформація про медичних працівників загальноосвітнього навчального закладу

 • Інформація про обслуговувальний персонал загальноосвітнього навчального закладу

 • Інформація про педагогів-пенсіонерів, які працюють у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Інформація про молодих фахівців, які працюють у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Інформація про освіту працівників загальноосвітнього навчального закладу

 • Інформація про працівників, які навчаються

 • Інформація про працівників, які працюють не за фахом

 • Інформація про працівників, які працюють за строковими трудовими договорами

 • Інформація про працівників, які перебувають у соціальних відпустках

 • Інформація про працівників, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 • Інформація про працівників, які є військовозобов’язаними

 • Пам’ятка «Військові звання»

 • Таблиця «Визначення віку військовозобов’язаних, які підлягають зняттю з військового обліку, згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу»

 • Інформація про вакансії у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Інформація про плинність працівників за останні 5 років (з графіком)


Тарифікація

 • Тарифікаційний список учителів та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу (бланк та приклад оформлення)

 • Тарифікаційний список працівників загальноосвітнього навчального закладу

 • Пам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу «Порядок заповнення тарифікаційного списку»

 • Схема тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл — дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо)

 • Пам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу «Надбавки, доплати та підвищення, які встановлюють педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів»

Атестація

 • Інформація про підвищення педагогічними працівниками кваліфікації у поточному навчальному році

 • Наказ про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

 • Інформація про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

 • Інформація про результати атестації педагогічних працівників за останні 5 років (з графіком)

 • Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма 1)

 • Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (форма 2)


ЗВІТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Акт за формою Н-Н про нещасний випадок, що стався з учнем загальноосвітнього навчального закладу (шаблон і приклад оформлення)

 • Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим (шаблон і приклад оформлення)

 • Форма НВ «Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

 • Пояснення щодо заповнення форми звітності НВ «Звіт про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

 • Пояснювальна записка про травматизм під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі (з діаграмами)

 • Акт за формою НТ про нещасний випадок невиробничого характеру

Довідкові таблиці для заповнення акта:

 • Класифікатор нещасних випадків невиробничого характеру

 • Класифікатор причин нещасних випадків

 • Класифікатор місць подій

 • Звіт про проведення Тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності у загальноосвітньому навчальному закладі

 • Інформація про пожежі та наслідки від них на об’єктах освіти і науки

 • Інформація про проходження працівниками загальноосвітнього навчального закладу навчання та перевірки знань з питань охорони праці

 • Інформація про травматизм у побуті зі смертельним наслідком серед учнів загальноосвітнього навчального закладу

 • Інформація про дорожньо-транспортні пригоди з вини водіїв підвідомчого транспорту


ЗВІТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 • Інформація про кількість учнів класу, які харчуються безоплатно (щоденна, яку надає класний керівник; бланк)

 • Інформація про кількість учнів навчального закладу, які харчуються безоплатно (щоденна, яку надають у їдальню)

 • Звіт про кількість учнів 1–4 класів, які харчувалися безоплатно протягом місяця

 • Звіт про кількість учнів пільгових категорій, які харчувалися безоплатно протягом місяця

 • Інформація про виконання норм харчування за рік (розумна таблиця)

 • Інформація про виконання норм харчування за квартал (розумна таблиця)

 • Інформація про проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів учнями загальноосвітніх навчальних закладів (розумна таблиця)

 • Схема періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 • Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) "Звіт про...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році"

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики...

Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату...

Інструкція щодо заповнення форми звітності №20
...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

Звіт керівника вищого навчального закладу за 2013 рік щодо виконання...
...

Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/23
...

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт